கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று வீடுகளில் பாதம் பத ிப்பது ஏன்?


பூலோகத்தில், எப்போதெல்லம் அநி யாயம் பெருக் கெடுக்கிற தோ, அப் போதெல்லாம், அவதா ரம் எடுப்பார் . திருமால் என்பது நம்பிக்கை. தெய் வங்களிலேயே அவர்தான் சாந்த மூர்த்தி; ஆனால், தன் பக்தர்களுக்கு கஷ்டம் என்றால் தாங்க மாட்டார். உட னே, அவ தாரம் எடுத்து, பூமிக்கு வந்து விடு வார். கம்சன் என்றகொடியவன், தன் சகோதரியை யும், அவளது கணவரையும் படாதபாடு படுத்தினான். அவர்கள், விஷ்ணு பக்தர்கள். அவர்களை க் காப்பாற்றவும், தர்மத்துக்கு புறம்பாக பறிக்கப்பட்ட நாட் டை தன் பக்தர்களான

பாண்ட வர்களிடம் ஒப்படைத்து, தர்ம த்தை நிலைநிறுத்தவும் எடுத்த அவதாரமே கிருஷ்ணாவதாரம்.

வசுதேவர் – தேவகி தம்பதிக்கு பிறந்த பிள்ளை கிருஷ்ணன். பக்தர்களுக்கெல்லாம் கண் போ ன்றவன்

என்பதால், “கண்ணன்’ எனப்பட்டான். அவனுக்கு அழ கே அவனது நீலநிற மேனி தான். கிருஷ்ண ஜெயந்தி

நாளில் அவனை வரவேற்கும் விதத்தில், வீடுகளில் சின்னக் கண் ணனின் குட்டிப் பாதங்களை பதிப்பது

வழக்கம். இது, ஏதோ அல ங்காரத்துக்காக அல்ல; இதற்கு, அருமையான ஆன்மிக காரணம் இருக்கிறது.

கோவிலுக்குச் சென்றால், முதலில் நாம் பார்க்க வே ண்டியது இறைவனின் திரு வடியைத் தான். ஆழ்வார்

கள் கண்ணனின் திருவடி யைப் பாடினர். அருணகிரி நாதர், முருகப் பெருமா னின் திருவடியில், தஞ்சம

டையும் பாக்கியம் கிடைக் காதா என உருகுகிறார். மாணிக்க வாசகர், தன் உள்ளம் உருக் கும்

திருவாசகத்தில்,

“திருவடி தீட்சை தந்தவனே… எங்கே போ னாய், மீண்டும் உன் திருவடி தரிசனம் எப்போது கிடைக்கும்…’ னக்

கதறுகிறார். இப்படி, எந்த தெய்வத்தை வணங்கு வோராக இருந்தாலும், இறைவனின் திரு வடியைப் பற்றிக்

கொள்ளவே ஆசை கொ ள்கின்றனர்.

ஒருவன் தவறு செய்து விட்டான். அவனை அடிக்க, பலர் ஓடி வருகின்றனர். அவன் அப்படியே தடாலென

அவர்கள் கால் களில் விழுந்து விட்டால், அவர்களால் கையை ஓங்க முடிவதி ல்லை. “காலில் விழுந்து

விட்டான்… விட்டு, விடுங்கள்…’ என்கின்றனர். இதுபோல், “என் வாழ்வில் நடக்கும் இன்ப,

துன்பங்களையெல்லாம் நீயே பார்த்துக் கொள் கிருஷ்ணா, ராமா…’ என்று, பகவான் காலில் விழுந்து

விட்டால், அதைத்தான், “சரணாகதி தத்துவ ம்’ என்கிறது ஆன்மிகம்.

ஒரு காலத்தில், தமிழ் இல க்கியங்கள் அங்கீகரிக்க ப்பட வேண்டும் என்றால், அதை, மதுரை பொற்றாம ரைக்

குளத்தில் இருந்த சங்கப் பலகையில் ஏற்றி னால் தான் முடியும் என்ற நிலை இருந்தது. ஒரு சமயம்,

நம்மாழ்வாருடைய பாசுரங்களை உருக்க மாகச் சொல் லியபடியே, மதுரகவியாழ்வார் அங்கு சென்றார்.

அங்கிருந்த சிலர், “உங்கள் ஆழ்வாருடைய பிரபந்தம் சங்கப் பலகை ஏறி ற்றா?’ என, ஏளனம் செய் வது போல்

கேட்டனர்.

இதனால், வருத்தமடைந்த மதுரகவியாழ்வார், ஆழ் வார்திருநகரிக்கு வந்து, நடந்த விஷயத்தை நம்

மாழ்வாரிடம் வருத்தத் துடன் சொன்னார். அவரி டம், “கண்ணன் கழலிணை எண்ணும் மனமுடையீர்…

எண்ணும் திருநாமம் திண்ணம் நாரணமே…’ என்ற ஒரு பாசு ரத்தை எழுதிக் கொடுத்தார் நம்மாழ்வார். அதை,

சங்கப் பல கையிலே வைத்தார் மதுரகவியாழ்வார். அது, பலகையில் ஏறியது.

“நாம் கண்ணனின் திருவடியை அடைய வேண்டும் என்றால், “நாராயணா’ எனும் நாமத்தை நினைக்க வேண்டும்…’ என்பது இதன் பொருள்.

இப்படி, கண்ணனின் திருவடிக் கு ஒரு சிறப்பு இருப்பதால் தா ன், அவனது அவதார நன்னாளி ல், நம்

வீடுகளில் அவன் திரு வடியைப் பதிக்கிறோம். ஒவ் வொரு முறை பதிக்கும் போதும், “நாராயணா…

நாராயணா…’ என உருக்கமாகச் சொல்லியபடியே பதித்தால், நமக்கு மறு பிறப்பு என்பது இல்லை. வாழும்

காலத்தில், செல்வச் செழிப் புக்கு குறைவிருக்காது. பசு, கன்று வளர்ப் போருக்கு பால்வளம் பெருகும்;

நாட்டில் சுபிட்சமும், அமைதியும் ஏற் படும்.

சுகப்பிரம்ம மகரிஷி, பரீட்சித்து மகாராஜாவுக்கு கண்ணனின் கதை யைச் சொன்னார். அதைக் கேட்ட ராஜா,

“எனக்கு பசியே இல்லை…’ என்றாராம். கண்ணன் என்ற சொல் லுக்கு அவ்வளவு மவுசு!

கிருஷ்ண ஜெயந்தி நாளில் மட்டு மல்ல… அவனை எந்நாளும் நம் மனதில் நினைத்தவருக்கு, வாழ்வில்

என்றும் இன்பமே! –10615621_816345155077318_7997157570342808013_n.jpgपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

“நாம் ஏன் கோபமாக இருக்கும் போது கத்திப் பே சுகிறோம்? “


"நாம் ஏன் கோபமாக இருக்கும் போது கத்திப் பேசுகிறோம்? "

ஒரு குரு தன்னுடைய மாணவர்களைப் பார்த்துக் கேட்டார்……
"நாம் ஏன் கோபமாக இருக்கும் போது கத்திப் பேசுகிறோம்? "
மாணவர்கள் சிறிது யோசித்துப் பார்த்தனர். அதில் ஒருவர்,
"நாம் நமது அமைதியை இழந்து விடுகிறோம். அதனால்தான் கத்துகிறோம்"
அதற்கு அந்த குரு,
"ஆனால் நமது அருகிலேயே நாம் கோபப்படும் நபர் இருக்கும் போது ஏன் கத்த வேண்டும்? நாம் மிகச் சாதரணமாக நமது அருகில் இருப்பவரிடம் பேசலாமே……… கத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லையே……நாம் கோபமாக இருக்கும் போது ஏன் கத்த வேண்டும்?"
மாணவர்கள் பல விடைகளைக் கூறினர். ஆனால் எதுவும் குருவுக்கு திருப்தியாக அமையவில்லை. அதற்கு மேலும் மாணவர்களை சோதிக்க விரும்பாமல் அவரே பதிலைக் கூறத் தொடங்கினார்.
"இரண்டு நபர்கள் ஒருவர் மேல் மற்றவர் கோபமாக இருக்கும் போது, அவர்களுடைய இதயங்களுக்கான இடைவெளி மிகவும் அதிகம். அப்பொழுது அந்த இரண்டு இதயங்களுக்கும் கேட்கும் விதத்தில் அவர்கள் கத்திப் பேசுகின்றனர்.
எவ்வளவுக்கெவ்வளவு அவர்கள் கோபமாக இருக்கின்றனரோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் இதயங்களின் தூரம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் அவர்கள் இதயங்களுக்கு கேட்கும் விதமாக கத்துகின்றனர்."
பிறகு, குரு தனது மாணவர்களைப் பார்த்து,
"இரண்டு நபர்கள் காதலிக்கும் போது என்ன நடக்கிறது? அவர்களுக்குள் மிகவும் மெதுவாக பேசிக் கொள்வார்கள். ஏன்? அவர்களின் இதயம் நெருக்கமாக உள்ளது. அவைகளுக்கிடையேயான தூரம் மிகவும் குறைவு………

அவர்களின் காதல் அதிகமாக ஆகும் போது என்ன நடக்கும்? அவர்கள் பேசிக் கொள்ளவே மாட்டார்கள். வெறும் முணு முணுப்புதான் இருக்கும். இன்னும் அவர்களின் காதல் அதிகரிக்கும் போது அந்த முணு முணுப்பு கூட இருக்காது. வெறும் பார்வை பரிமாற்றம் மட்டுமே இருக்கும்.

அன்பினால் மட்டுமே இரண்டு இதயங்கள் சேரும். இது காதலுக்கு மட்டும் அல்ல………நட்பிற்கும் தான்……."
அன்பே சிவமும் அன்பே சக்தியும்
அன்பே ஹரியும் அன்பே பிரமனும்
அன்பே தேவரும் அன்பே மனிதரும்
அன்பே நீயும் அன்பே நானும்
அன்பே சத்தியம் அன்பே நித்தியம்
அன்பே சாந்தம் அன்பே ஆனந்தம்
அன்பே மௌனம் அன்பே மோக்ஷம்
அன்பே ப்ரம்மமும் அன்பே அனைத்துமென்றாய்…..परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

குழந்தைக்கு சிறுவயதிலேயே கற்றுக் கொடுக் க வேண்டியவைகள்….!!


குழந்தைக்கு சிறுவயதிலேயே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியவைகள்....!! 1. பெண் குழந்தைகள் யாருடைய மடியிலும் அமரக்கூடாது என்று சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். 2. 2 அல்லது 3 வயதுக்கு மேல் ஆன குழந்தைகள் முன்னிலையில் உடை மாற்றிக் கொள்ளுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். 3. குழந்தைகளுக்கு யாரும் இது உன்னுடைய கணவன் என்றோ, மனைவியென்றோ குறிப்பிடுவதோ, மனதில் பதிய வைப்பதோ தவறு. 4. குழந்தை விளையாடப் போகும்போது உங்கள் பார்வை அவர்கள் மீது இருந்து கொண்டே இருக்கட்டும். மேலும் அவர்கள் என்ன விளையாடுகிறார்கள் என்பதையும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் குழந்தைகள் தங்களுக்குள்ளாகவே பாலியல் துன்புறுத்தல்களுக்கு உள்ளாக நேரிடும். 5. உங்கள் குழந்தையால் சரியாக பொருந்தியிருக்க முடியாத நபரை ஒருபோதும் சந்திக்க அனுமதிக்காதீர்கள் அல்லது அவரிடம் அழைத்துச் செல்லாதீர்கள். 6. சுறுசுறுப்பாக இருக்கக் கூடிய ஒரு குழந்தை திடீரென்று களையிழந்துவிடும்போது பொறுமையாக அவர்களிடம் பல கேள்விகளைக் கேட்டு அவர்களின் பிரச்சனை என்னவென்று கேட்டறிய வேண்டும். 7. வளரும் பருவத்திலேயே உடலுறவு மற்றும் அதன் நன்மதிப்பீடுகளை பக்குவமாக கற்பியுங்கள். இல்லையென்றால், சமுதாயம் அவர்களுக்கு அதைப் பற்றிய தீய மதிப்பீடுகளைக் கற்றுக் கொடுத்துவிடும். 8.குழந்தைகளுக்கு தேவையானவற்றை அவர்களுக்கு முன்பாக நாம் அறிந்து கொண்டு அவர்கள் கேட்பதற்கு முன்பாக நாமே வாங்கிக் கொடுத்துவிட வேண்டும். 9. தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மற்றும் இணையதளங்களில் குழந்தைகள் பார்க்க அவசியமற்ற சேனல்களை பேரண்டல் கன்ட்ரோல் மூலம் செயலிழக்கச் செய்துவிட்டோமா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. மேலும், குழந்தைகள் அடிக்கடி செல்லும் நம் நண்பர்களின் வீடுகளிலும் இதை செய்து வைக்க அறிவுருத்துவது நல்லது. 10. 3 மூன்று வயது ஆனவுடனேயே குழந்தைகளுக்கு தங்கள் உடலின் அந்தரங்கப் பகுதிகளை சுத்தம் செய்ய கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். உடலின் அந்தப் பகுதிகளை பிறர் யாரும் தொடுவதற்கு அனுமதிக்கக் கூடாது என எச்சரிக்கை செய்து வைக்க வேண்டும். நீங்களும் அந்த வேலையை செய்யக் கூடாது. ஏனென்றால், அவசியமற்ற உதவிகளை செய்யும் போக்கு வீட்டிலிருந்துதான் தொடங்குகிறது 11. குழந்தையை அச்சுறுத்தக் கூடிய அல்லது அவர்களின் மனநிலையை பாதிக்கக் கூடியவற்றை முற்றாகத் தவிர்க்கவும். இதில் இசை, படங்கள், நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பங்களும் அடங்கும். 12. மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது உங்கள் குழந்தையின் தனித்துவத்துத்தை அல்லது தனித் திறமையைப் புரிந்து கொள்ளச் செய்யுங்கள். 13. குழந்தை ஒருவரைப் பற்றி ஒருமுறை குற்றச்சாற்றைக் கூறினாலே, அதை கவனிக்கத் தொடங்குங்கள். கேட்டுவிட்டு அமைதியாக இருக்க வேண்டாம். நீங்கள் அதற்காக நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள் என்பதை குழந்தைக்கு உணரச் செய்யுங்கள். மேலே சொன்னது யாவும் ஞாபகம் இருக்கட்டும்; அது நாம் பெற்றோராக இருந்தாலும் சரி அல்லது பெற்றோராகப் போகிறவராக இருந்தாலும் சரி! நண்பர்கள் இதை விரும்பினால் ஷேர் செய்யுங்கள். **************************************** www.facebook.com/puradsifm ....................................... www.puradsifm.com www.isaiyaruvi.com www.puradsifm.com/news

Puradsifm with மகீபன் மஹரிஷி and 5 others

குழந்தைக்கு சிறுவயதிலேயே கற்றுக்
கொடுக்க வேண்டியவைகள்….!!

1. பெண் குழந்தைகள் யாருடைய மடியிலும்
அமரக்கூடாது என்று சொல்லிக் கொடுக்க
வேண்டும்.

2. 2 அல்லது 3 வயதுக்கு மேல் ஆன குழந்தைகள்
முன்னிலையில் உடை மாற்றிக் கொள்ளுவதைத்
தவிர்க்க வேண்டும்.

3. குழந்தைகளுக்கு யாரும் இது உன்னுடைய
கணவன் என்றோ,
மனைவியென்றோ குறிப்பிடுவதோ, மனதில்
பதிய வைப்பதோ தவறு.

4. குழந்தை விளையாடப் போகும்போது உங்கள்
பார்வை அவர்கள்
மீது இருந்து கொண்டே இருக்கட்டும். மேலும்
அவர்கள் என்ன விளையாடுகிறார்கள் என்பதையும்
கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால்
குழந்தைகள் தங்களுக்குள்ளாகவே பாலியல்
துன்புறுத்தல்களுக்கு உள்ளாக நேரிடும்.

5. உங்கள் குழந்தையால் சரியாக
பொருந்தியிருக்க முடியாத
நபரை ஒருபோதும் சந்திக்க அனுமதிக்காதீர்கள்
அல்லது அவரிடம் அழைத்துச் செல்லாதீர்கள்.

6. சுறுசுறுப்பாக இருக்கக் கூடிய
ஒரு குழந்தை திடீரென்று களையிழந்துவிடும்போது
பொறுமையாக அவர்களிடம் பல கேள்விகளைக்
கேட்டு அவர்களின்
பிரச்சனை என்னவென்று கேட்டறிய வேண்டும்.

7. வளரும் பருவத்திலேயே உடலுறவு மற்றும்
அதன் நன்மதிப்பீடுகளை பக்குவமாக கற்பியுங்கள்.
இல்லையென்றால், சமுதாயம்
அவர்களுக்கு அதைப் பற்றிய தீய மதிப்பீடுகளைக்
கற்றுக் கொடுத்துவிடும்.

8.குழந்தைகளுக்கு தேவையானவற்றை அவர்களுக்கு முன்பாக
நாம் அறிந்து கொண்டு அவர்கள்
கேட்பதற்கு முன்பாக நாமே வாங்கிக்
கொடுத்துவிட வேண்டும்.

9. தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மற்றும்
இணையதளங்களில் குழந்தைகள் பார்க்க அவசியமற்ற
சேனல்களை பேரண்டல் கன்ட்ரோல் மூலம்
செயலிழக்கச்
செய்துவிட்டோமா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்
கொள்வது நல்லது. மேலும், குழந்தைகள்
அடிக்கடி செல்லும் நம் நண்பர்களின் வீடுகளிலும்
இதை செய்து வைக்க
அறிவுருத்துவது நல்லது.

10. 3 மூன்று வயது ஆனவுடனேயே குழந்தைகளுக்கு தங்கள்
உடலின் அந்தரங்கப் பகுதிகளை சுத்தம் செய்ய
கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். உடலின் அந்தப்
பகுதிகளை பிறர் யாரும்
தொடுவதற்கு அனுமதிக்கக் கூடாது என
எச்சரிக்கை செய்து வைக்க வேண்டும். நீங்களும்
அந்த வேலையை செய்யக் கூடாது. ஏனென்றால்,
அவசியமற்ற உதவிகளை செய்யும்
போக்கு வீட்டிலிருந்துதான் தொடங்குகிறது

11. குழந்தையை அச்சுறுத்தக் கூடிய
அல்லது அவர்களின் மனநிலையை பாதிக்கக்
கூடியவற்றை முற்றாகத் தவிர்க்கவும். இதில்
இசை, படங்கள், நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பங்களும்
அடங்கும்.

12. மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது உங்கள்
குழந்தையின் தனித்துவத்துத்தை அல்லது தனித்
திறமையைப் புரிந்து கொள்ளச் செய்யுங்கள்.

13. குழந்தை ஒருவரைப்
பற்றி ஒருமுறை குற்றச்சாற்றைக் கூறினாலே,
அதை கவனிக்கத் தொடங்குங்கள்.
கேட்டுவிட்டு அமைதியாக இருக்க வேண்டாம்.
நீங்கள் அதற்காக நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள்
என்பதை குழந்தைக்கு உணரச் செய்யுங்கள்.
மேலே சொன்னது யாவும் ஞாபகம் இருக்கட்டும்;
அது நாம் பெற்றோராக இருந்தாலும்
சரி அல்லது பெற்றோராகப் போகிறவராக
இருந்தாலும் சரி!

நண்பர்கள் இதை விரும்பினால் ஷேர் செய்யுங்கள்.

****************************************परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

MERA BHARAT MAHAN- LETS MAKE IT A SUPER POWER IN NEXT 10 YEARS


Mera Bharat Mahan – I am proud to be an Indian.
When I was reading Rasakreeda of Lord Krishna in Narayaneeyam, I started thinking about
The Cosmic Dance “Anantha Thandavam” of Lord Shiva and its spiritual and Scientific significance and which is admired by many great Scientists. I share here.
The Nataraj Statue at CERN, Geneva:
In 2004, a 2m statue of the dancing Shiva was unveiled at CERN, the European Center for Research in Particle Physics in Geneva. A special plaque next to the Shiva statue explains the significance of the metaphor of Shiva’s cosmic dance with quotations from Capra: "Hundreds of years ago, Indian artists created visual images of dancing Shiva in a beautiful series of bronzes. In our time, physicists have used the most advanced technology to portray the patterns of the cosmic dance. The metaphor of the cosmic dance thus unifies ancient mythology, religious art and modern physics."
Fritzof Capra in his article "The Dance of Shiva: The Hindu View of Matter in the Light of Modern Physics," and later in the The Tao of Physics beautifully relates Nataraj’s dance with modern physics. He says that "every subatomic particle not only performs an energy dance, but also is an energy dance; a pulsating process of creation and destruction…without end…For the modern physicists, then Shiva’s dance is the dance of subatomic matter. As in Hindu mythology, it is a continual dance of creation and destruction involving the whole cosmos; the basis of all existence and of all natural phenomena."
To sum up, here’s an excerpt from a beautiful poem by Ruth Peel:
"The source of all movement,
Shiva’s dance,
Gives rhythm to the universe.
He dances in evil places,
In sacred,
He creates and preserves,
Destroys and releases.
MERA BHARAT MAHAN
,परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

அன்னை மண்ணில் உழைத்து ஆணவத்துடன் வாழ்வோ ம் !- MAKE IN INDIA-ZERO EFFECT(ON ENVIRONMENT) AND ZERO DEFECT


Gugan Nathan's photo.
Gugan Nathan's photo.

Gugan Nathan added 2 new photos.

வெளிநாட்டு வாழ்க்கை ! நாங்களே தேடிக்கொண்ட சிறை

* பொருளீட்ட பொருளிழந்து கடல் கடந்து வந்தோம் !

* உறவுகளை பிரிந்து உயிருள்ள ரோபோவாய் வாழ்கிறோம் !

* உயிரெல்லாம் உங்களுடன் வைத்துவிட்டு உணவென்று எதையோ உண்டோம் !

* பிள்ளைகளின் முகங்களை பார்க்க Skypeன் முன் தவமாய் தவமிருந்தோம் !

* மனைவியின் குரலை கேட்க மொபைல் போன் எத்தனை ஆயிரம் வேண்டுமானாலும் கொடுத்து வாங்குவோம் !

* இத்தனையையும் தாங்கிய பின் கையில் கிடைக்க போகும் சம்பளத்திற்காக ஏங்குவோம் !

* சீ ! இதுதானா வாழ்க்கை என்று ஒவ்வொரு நாளும் கவலையுடன் தூங்குவோம் !

* அன்னைமண் ஒரு வேலை கொடுத்திருந்தால் இப்படியா இன்னொருவனிடம் அடி வாங்குவோம் !

* அடுத்த தலைமுறையாவது அயல் நாட்டில் வேலை தேடாமல் அன்னை மண்ணில் உழைத்து ஆணவத்துடன் வாழ்வோம் !परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Interesting Morning Story !!


Interesting Morning Story !!

Fun & Info @ Keralites.net
The Tea Cup…

There was a couple who used to go to shop in the beautiful stores. They both liked antiques and pottery and especially teacups. One day in this beautiful shop they saw a beautiful teacup. They said, "May we see that? We’ve never seen one quite so beautiful." As the lady handed it to them, suddenly the teacup spoke.

"You don’t understand," it said. "I haven’t always been a teacup. There was a time when I was red and I was clay." My master took me and rolled me and patted me over and over and I yelled out, "let me alone", but he only smiled, "Not yet."

"Then I was placed on a spinning wheel," the teacup said, "and suddenly I was spun around and around and around. Stop it! I’m getting dizzy!" I screamed. But the master only nodded and said, ‘Not yet."

Then he put me in the oven. I never felt such heat. I wondered why he wanted to burn me, and I yelled and knocked at the door. I could see him through the opening and I could read his lips as He shook his head, "Not yet."

Finally the door opened, he put me on the shelf, and I began to cool. "There, that’s better," I said. And he brushed and painted me all over. The fumes were horrible. I thought I would gag. "Stop it, stop it!" I cried. He only nodded, "Not yet."

Then suddenly he put me back into the oven, not like the first one. This was twice as hot and I knew I would suffocate. I begged. I pleaded. I screamed. I cried. All the time I could see him through the opening nodding his head saying, "Not yet."

Then I knew there wasn’t any hope. I would never make it. I was ready to give up. But the door opened and he took me out and placed me on the shelf. One hour later he handed me a mirror and said, "Look at yourself." And I did. I said, "That’s not me; that couldn’t be me. It’s beautiful. I’m beautiful."

"I want you to remember," then, he said, "I know it hurts to be rolled and patted, but if I had left you alone, you’d have dried up. I know it made you dizzy to spin around on the wheel, but if I had stopped, you would have crumbled.

I knew it hurt and was hot and disagreeable in the oven, but if I hadn’t put you there, you would have cracked. I know the fumes were bad when I brushed and painted you all over, but if I hadn’t done that, you never would have hardened; you would not have had any color in your life.

And if I hadn’t put you back in that second oven, you wouldn’t survive for very long because the hardness would not have held. Now you are a finished product. You are what I had in mind when I first began with you."

God knows what He’s doing (for all of us).He is the Potter, and we are His clay.

He will mould us and make us, So that we may be made into a flawless piece of work To fulfill His good, pleasing, and perfect will.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

THE ORIGIN OF BHAGAWAD GITA


THE ORIGIN OF BHAGAWAD GITA
Introductory Overview
Om ajnana timirandasya jnananjnana salakaya
Caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah

I offer my most humble obeisance’s to my spiritual master who has opened my eyes which were blinded by ignorance with the light of knowledge .
Raja vidya raja guhyam pavithram idam uttamam
Pratyak savagamam dharmyam susukham karthum avyayam

This knowledge is the king of wisdom , the king of that is confidential .It is the purest and the topmost and because it gives direct perception of the self by realization it is the perfection of all region and ever lastingly joyful to perform . Bhagawad Gita chapter 9 , verse 2
It is our humble but earnest request that this information be made easily available to every culture in this world . The knowledge found within the Bhagawad Gita is incomparable as it gives specific information regarding this purpose of human existence , the immortally of the soul and our external relationship with god . This information applies to each and every one of us without exception . Without realization of our divine relationship with the god it is impossible to establish our eternal relationship with him . This divine relationship is our natural constitutional position and every human beings birth right.
There are three paths which lead directly to establishing a relationship with god. According to the authority of Bhagawad Gita these paths have been designated as the yoga of perfect actions, the yoga of perfect devotion and the yoga of perfect knowledge . These three path with with great care and attention have been fully explained in the Bhagawad Gita which comprises chapter 23 through 40 in the Bhishma- parva section of Mahabharata. .
The Bhagawad Gita consists of 18 chapters each chapter is called the yoga.yoga is the science of the individual consciousness attaining communication with the ultimate consciousness. So each chapter is a highly specialized yoga revealing the path of attaining realization of the ultimate truth . the first six chapter have been classified as the karma yoga section as they mainly deal with the science of the individual consciousness attaining communication with the ultimate consciousness through actions . These chapters are chapter 1 : visada yoga , chapter 2 : sankhyayoga, chapter 3: karma yoga , chapter 4 : Jnana yoga , chapter 5: karma vairagaya yoga , chapter 6: Abhyasa yoga .the middle six chapters have been designated as the Bhakti yoga section as they principally are pertaining with the science of the individual consciousness attaining with the ultimate consciousness by the path of devotion. Chapter7: paramahamsa vijnana yoga , chapter 8: Aksara- parambrahman yoga,chapter 9: Raja- vidya- guhya yoga , chapter 10: vibhuti- vistara -yoga , chapter 11 : visvarupa -Darsana yoga chapter 12 : Bhakti yoga .the final six chapters are regarded as the jhnana yoga section as they are primarily concerned with the science of the individual consciousness attaining communication with the ultimate consciousness through the intellect . chapter 13: ksetra ksetrajna vibhagya yoga chapter 14 : gunatraya vihagya yoga, chapter 15 : purushottama yoga , chapter 16 :daivasrura samapad vibhagaya yoga , chapter 17 :sraddhartraya vibhaga yoga , chapter 18 : moksa opadesa yoga .
Lord Krishna spoke the bhagawad gita on the battle field of kuruksetra in 3102 BC ; just prior to the commencement of the Mahabharata war . this date corresponds to 1700 years before Moses 2500 years before Buddha , 3000 years before Jesus and 3800 years before Mohammed. So first and the foremost it should be clearly understood that the eternal knowledge of the Bhagawad-gita has not been influenced by Buddhism , Christianity and Islam ; for these religions did not exist at that time and were established millenniums later. That proof of the date 3102 BC can be verified by any knowledgeable Indologist in India based on the fact that this was the year when the Pandava king Yudhisthira ascended the throne and was corona-ted as the emperor of the earth. Also accordingly to the Aihole inscription of Pulakesin II the battle of Kuruksetra took place in 3102 BC with lord Krishna reciting the Bhagawad gita before its commencement. As well precise information of the positions of the constellation at the commencement of the battle of Kuruksetra have been given in the great historical epic Mahabharata itself , which is the time it takes our solar system to revolve around the central sun. But who exactly is lord Krishna ? is he Narayana? Is he Vishnu? Is he Vasudeva as reffered to in the Taittirya Aranyaka 10.1.6?. In the Bhagawad gita the supreme lord Krishna is addressed by Arjuna with 41 different names . some of theses names are Acyuta , Bhagavan , Govinda , Hari , Ishwara, Janardana , Kesava , Madhava , Purusottama and Yogeswara as well as Vasudeva and Vishnu. Although lord Krishna possesses unlimited names due to his unlimited attributes and potencies it should be clearly understood that the Krishna who is so wonderful presented in the Puranas is one and the same Krishna who spoke the Bhagawad gita and is so marvelously glorified in the Mahabharata .

Munshie sha
Disciple of nature of law &
Bhagawad gitaपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

(ததிபாண்டன் கதை-இன்று கோகுலாஷ்டமி-கிருஷ் ண லீலா)


" கிழக்கு தாம்பரத்தில் மிக அழகாக தத்துவங்களோடு,ஹாஸ்யத்தோடு
திரு உ.வே.அனந்தபத்மநாபாச்சாரியார்,ஆஸ்திக சபா சார்பில்
கிருஷ்ண லீலை உபன்யாஸத்தில்-ஒரு பகுதி.(13-08-2014)

(ததிபாண்டன் கதை-இன்று கோகுலாஷ்டமி-கிருஷ்ண லீலா)

கண்ணன் எப்போதுமே யாரையாவது சீண்டிவிட்டு, அவர்களை ஏதாவது ஒரு சிக்கலில் மாட்டிவிட்டு, வேடிக்கை பார்ப்பதிலே ஆனந்தம் காண்பவன். தன் நண்பர்கள் குழுவிலே அவனுக்கு மிகப் பிரியமான நண்பன் ததிபாண்டன். இவன் ஒர் அப்பாவி. அதே சமயம் அம்மாஞ்சி என்றும் சொல்லலாம்.

கண்ணன் செய்யும் குறும்புகளிலே, இவனும் கலந்துகொள்வான். ஆனால் கண்ணன் அதிலிருந்து நழுவிக்கொண்டு, இந்தத் ததிபாண்டனை மாட்டிவிடுவான். ததிபாண்டன் மாட்டிக்கொண்டு தத்தளிப்பான்.

ஒருநாள் ததிபாண்டன் தன் வீட்டுப் பின்புற முற்றத்தில் தாய்ப் பசுக்களிடம் சென்று பாலைக் குடித்து விடாதபடி கன்றுகளைக் கயிற்றினால் பிணைத்து, பாதுகாத்துக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தான். அவனை எப்படியாவது ஏதாவதொரு சிக்கலில் மாட்டிவிடவேண்டுன்று நினைத்த கண்ணன், அடுத்த நாழிகை அவன் கண்ணுக்குத் தொலைவில் தோன்றினான். தன் கையிலிருந்த குழலை அசைத்து, ததிபாண்டனின் கவனத்தை தன் பக்கம் இழுத்தான். ததிபாண்டனை அங்கு வரும்படி கூறினான். ஆனால் ததிபாண்டனோ, ""பாலைக் கறக்க அம்மா பாத்திரம் கொண்டு வர உள்ளே போயிருக்கிறாள். அம்மா வரும் வரை இந்தக் கன்றுகளை, தாய்ப் பசுக்களிடம் போகாமல் நான் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். நான் கன்றுகளை விட்டுவிட்டு வரமாட்டேன்” என்று சத்தமாகக் கூறினான்.

ததிபாண்டன் வரமாட்டான் என்பதைக் கண்ட கண்ணன், அவன் அருகில் வந்தான். ததி பாண்டனைப் பார்த்து ""அந்த வைக்கோல் போரின் பின்பக்கம் போய்ப் பார். அங்கே சுவையான இனிப்புப் பண்டம் இருக்கிறது” என்றான் கண்ணன்.

இனிப்புப் பண்டமா?

ததிபாண்டனின் முகம் மலர்ந்தது.

ஆவலோடு துள்ளிக் குதித்து அங்கே ஓடினான். மாயக்கண்ணன் அல்லவா! அங்கே தின்பண்டங்களை வரவழைத்து வைத்திருந்தான். ததிபாண்டனும் அந்தத் தின்பண்டங்களை ஒவ்வொன்றாக ஆசையோடு எடுத்து ருசித்துக் கொண்டிருந்தான்.

கண்ணன் தன் கைப்பிடியிலிருந்த கன்றுகளை அவிழ்த்துவிட்டான். அவை தாய்ப்பசுவிடம் தாவிக்குதித்து ஓடிச் சென்று பாலைக் குடித்து மகிழ்ந்தன. மாயக்கண்ணன் உடனே அங்கிருந்து மறைந்தான்.

வீட்டிற்குள்ளிருந்து வெளியே வந்த ததிபாண்டனின் தாய், அத்தனை கன்றுகளும் பாலைக் குடித்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு பதறிப்போனாள். ஓடிப் போய் கன்றுகளைக் கட்டிப்போட்டுவிட்டு, ஒரு மூங்கில் கம்பை எடுத்துக்கொண்டு, ததிபாண்டனைத் தேடிக் கண்டுபிடித்தாள். ""கன்றுகளைப் பார்த்துக்கொள்ளச் சொன்னால் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு இங்கு தின்பண்டமா தின்கிறாய்?” என்று கம்பால் அடித்தாள்.

இதுபோன்று பலமுறை, பல செயல்களில் ஏமாற்றமடைந்து மாட்டிக்கொண்ட ததிபாண்டனுக்கு கண்ணன் மீது கடும்கோபமும், ஆத்திரமும் வந்தது. அவனை இது போன்று வேறு ஏதாவது ஒன்றில் மாட்டி வைத்து வேடிக்கை பார்க்க வேண்டுமென்று ததிபாண்டன் ஆசைப்பட்டான்.

ஒருநாள் ஒரு கோபிகையின் வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த கண்ணன், அங்கிருந்த தயிர்ப்பானையை உடைத்துவிட்டான். கோபம் கொண்ட கோபிகை கண்ணனை துரத்தி வந்தாள். கண்ணன் சிட்டுப் போலப் பறந்துவிட்டான். தன் வீட்டுத் தயிர்ப்பானையை உடைத்த விவரத்தை யசோதையிடம் எடுத்துக் கூறினாள் கோபிகை. கண்ணனின் மீது இது போல அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகள் வருவதைக் கண்ட யசோதைக்கு கண்ணன் மீது கடுமையான கோபம் வந்தது. அவனை இழுத்து வந்து தூணில் கட்டிப் போட நினைத்த யசோதை, அந்தக் கோபிகையை உடன் அழைத்துக் கொண்டு கண்ணனைத் தேடிப் போனாள்.

தன்னை அடிப்பதற்காக யசோதையும், கோபிகையும் வருவதைக் கண்ட கண்ணன் ஓடிப்போய் ஒரு வீட்டிற்குள் நுழைந்தான். அங்கே பெரிய பெரிய பானைகள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஒவ்வொரு பானையாக கண்ணன் திறந்து பார்த்தான். அதில் எல்லாப் பானைகளிலும் தயிர் நிரம்பியிருந்தது. கடைசியில் ஒரு பானை மட்டும் காலியாய் இருந்தது. குழந்தைக் கண்ணன் அந்த வெறும் பானைக்குள் எட்டிக் குதித்து, உள்ளே மறைந்து உட்கார்ந்து கொண்டான்.

இதை மறைவில் ஒளிந்திருந்து பார்த்துக்கொண்டே இருந்தான் ததிபாண்டன். கண்ணன் பானைக்குள் புகுந்து தன்னை மறைத்துக்கொண்டதும், ததிபாண்டன் ஓடிவந்து உள்ளே எட்டிப்பார்த்து, ""கண்ணா!… ஏன் இப்படி பயந்துபோய் ஓடி வந்து இந்தப் பானைக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாய்? என்ன நடந்தது?” என்று கேட்டான்.

""ததிபாண்டா! பிறகு சொல்கிறேன். இப்போது என் தாயும், ஒரு கோபிகையும் என்னை அடிக்க ஓடி வருகிறார்கள். தயவு செய்து என்னை அவர்களிடம் காட்டிக்கொடுத்து விடாதே” என கண்ணன் கெஞ்சினான்.

""என்னை எத்தனை முறை இந்த மாதிரி சிக்க வைத்திருக்கிறாய்? உன்னை சிக்க வைக்க இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம். நான் உன்னைக் காட்டிக் கொடுக்காமல் விட மாட்டேன்” என்றான் ததி பாண்டன்.

""இதென்னடா… நீ இப்படி வம்பு செய்கிறாய்? நான் சொல்வதைக் கேள். இப்போது நீ என்னைப் காப்பாற்றினால் நான் உனக்கு நல்லது செய்வேன்… தயவு செய்து என்னைக் காட்டிக் கொடுக்காதே” என்று கேட்டுக்கொண்டான் கண்ணன்

மனம் நெகிழ்ந்துபோன ததிபாண்டன் "’சரி சரி நீ அப்படியே பானைக்குள் இரு..” என்று கூறியபடியே வெளியே சென்று எட்டிப்பார்த்தான். யசோதையும், கோபிகையும் கண்ணனைத் தேடி அந்த வீட்டுக்குள் வருவதைக் கண்டான். அடுத்த விநாடி பரபரப்புடன் ஓடிவந்தான் ததிபாண்டன்.

""கண்ணா! உன் தாயாரும், அந்தக் கோபிகையும் உன்னைத் தேடி இங்கே வருகிறார்கள். நீ உள்ளே அப்படியே இரு” என்று கூறியபடியே அந்தப் பானையின் வாய்ப்புறத்தில் ஏறி அமர்ந்துகொண்டான் ததிபாண்டன்.

யசோதை பானையின் அருகே வந்து ததிபாண்டனிடம் கேட்க,

""கண்ணன் இங்கு வரவேயில்லை” என்று அடித்துச்சொன்னான் அவன்.

சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு யசோதையும், கோபிகையும் ததிபாண்டன் சொன்னதை நம்பி அங்கிருந்து அகன்று, கண்ணனைத் தேடிப் போனார்கள்.

அவர்கள் போய் விட்ட பின்பும், ததிபாண்டன் பானை மீதிருந்து இறங்கவில்லை. பானைக்குள் இருந்த கண்ணனுக்கு மூச்சு முட்டியது.

"’டேய் ததிபாண்டா. இன்னும் எத்தனை நாழிகை நான் இப்படி உள்ளே இருந்து அவதிப்படுவது? நீ கீழே இறங்குடா” என்று கூறி தன்னுடைய குழலால் ஒரு குத்து

குத்தினான்.

ததிபாண்டனோ, ""ஹே கண்ணா! உனக்கு இந்தப் பானையிலிருந்து நான் விமோசனம் தர வேண்டுமானால் எனக்கு நீ மோட்சத்தைக் கொடுப்பாயா?” என்று கேட்டான்.

"உனக்கு மோட்சமா? பொய் சொன்னவனுக்கா?”

"ஆமாம் இந்த மனிதப் பிறவியிலிருந்து எனக்கு மோட்சம் வேண்டும்”

"சரி உனக்கு மோட்சம் தருகிறேன். தயவு செய்து என்னை இப்போது விடுதலை செய்” என்று மூச்சுத் திணறியபடி பானைக்குள்ளிருந்து கண்ணன் கேட்டுக்கொண்டான்.

"அதெப்படி என்னை மட்டும் மோட்சத்திற்கு அனுப்புவது நியாயம்? இந்தப் பானை கூட உன்னைக் காப்பாற்றியதல்லவா? இந்தப் பானைக்கும் சேர்த்து மோட்சம் தர வேண்டும்” ததிபாண்டன் விடாப்பிடியாய் இருந்தான்.

தனக்கிருக்கும் சங்கடத்திற்குள்ளிருந்து மீண்டு வர கண்ணன் அதையும் ஏற்றுக்கொண்டான். "’சரி பானைக்கும் சேர்த்து மோட்சம் தருகிறேன். தயவு செய்து நீ பானையை விட்டுக் கீழே இறங்கு” என்றான்.

ததிபாண்டன் பானையின் வாய்ப் பகுதியிலிருந்து எழுந்து கீழே குதித்தான். கண்ணன் பானைக்குள்ளிருந்து வெளியே வந்தான். சொன்னதைச் சொன்னபடி செய்ய பகவான் ஒரு புஷ்பக விமானத்தை வரவழைத்து ததி பாண்டனையும், தன்னைக் காப்பாற்றிய பானையையும் அந்த புஷ்பக விமானத்தில் ஏற்றி வைகுண்டத்தை நோக்கி அனுப்பி வைத்தான்.

பொய் எப்போது சொல்ல வேண்டுமோ, அப்போது அவசியம் ஏற்பட்டால் சொல்வதில் தவறில்லை. சாமான்ய தர்மம், விசேஷ தர்மம் என்று உள்ளது. இதில் விசேஷ தர்மத்தைச் செய்ய சாமான்ய தர்மத்தைக் கைவிட்டு விடுவதால் தவறில்லை. பானைக்குள் இருந்த பகவானைக் காப்பாற்ற ததிபாண்டன் பொய் சொன்னான். எனவே அதனால் தவறில்லை. ஆகவே. அவனுக்கும், தன்னைக் காப்பாற்றிய பானைக்கும் மோட்சத்தைக் கொடுத்தான் கண்ணன்.

"யாரெல்லாம் வைகுண்டம் போக ப்ராப்தம் இருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லோரும் வைகுண்டம் போனால் இந்தப் பானையைப் பார்க்கலாம்’ என்று புராணம் சொல்கிறதுपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

यदि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल भी जाता है त ो भगवान अपनी तरफ से पूरा कर लेते हैं।


बहुत समय पहले की बात है वृन्दावन में श्रीबांके बिहारी जी के मंदिर में रोज पुजारी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते , भोग लगाते और उन्हें शयन कराते और रोज चार लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका यह भाव था कि बिहारी जी को यदि रात में भूख लगेगी तो वे उठ कर खा लेंगे। और जब वे सुबह मंदिर के पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वे रोज ऐसा करते थे।

एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद वे चार लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब एक-दो बजे , जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू आते थे , उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए।

बाबा ने कहा – लाला लड्डू तो सारे ख़त्म हो गए। अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। वह बोला आप अंदर जाकर देखो आपके पास चार लड्डू रखे हैं। उसके हठ करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें चार लड्डू मिल गए क्यों कि वे आज मंदिर नहीं गए थे। बाबा ने कहा – पैसे दो।

बालक ने कहा – मेरे पास पैसे तो नहीं हैं और तुरंत अपने हाथ से सोने का कंगन उतारा और बाबा को देने लगे। तो बाबा ने कहा – लाला पैसे नहीं हैं तो रहने दो , कल अपने बाबा से कह देना , मैं उनसे ले लूँगा। पर वह बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फैंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि चोर भी चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता। थोड़ी देर बाद ये बात सारे मंदिर में फ़ैल गई।

जब उस दुकान वाले को पता चला तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और पुजारी जी को दिखाया और सारी बात सुनाई। तब पुजारी जी को याद आया कि रात में , मैं लड्डू रखना ही भूल गया था। इसलिए बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने गए थे।

यदि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल भी जाता है तो भगवान अपनी तरफ से पूरा कर लेते हैं।

शुभ-दिवस

राधे-राधे.
मांगी थी इक कली उतार कर हार दे दिया
चाही थी एक धुन अपना सितार दे दिया

झोली बहुत ही छोटी थी मेरी "कृष्णा"
तुमने तो कन्हैया हंस कर सारा संसार दे दिया
"""""""जय जय श्री राधे कृष्णा"""परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Take action against CIBIL AND BLACK LIST THE ORGANISATION.


Ref: MSS-Banks-Ceo/7 August 17th 2014
By Mail
To
The Chairman/Managing Director
Ch Vigilance Officer
M/s- State Bank of India/Indian Overseas Bank/Bank of Baroda
ICICI-HO.
Namashkar
Vande Mataram

Cc:PM/Ministry of Finance/Law/Home/CVC-CBI//CLB/SEBI/FBI(USA)/NCW/Ministry for Social Justice
Please read Caution notice at the EOL

Sub: Why No Action has been taken against CIBIL/Transunion

It is said “Every Action has equal and opposite Reaction”. Why the following- Because your/their Inaction is the cause of Reaction- the words below speak volumes- If Achey Din has to Come Every Indian has to Assert their Right and Demand Quality- and what does “ Clean India means- Cleanliness in every Sphere. Some of you like ICICI do not give the MD email id- which defies Corportate Governance and derails eGovernance. When in Public one has to face the Criticism of various degrees- not just attend inaugural functions etc and get Publicity.

HAD I BEEN FROM MINORITY COMMUNITY- TIMESNOW-IBN-NEWS-X-HEADLINESTODAY- NDTV-IBN would have Gone Hammer and Tong!!!!!

If CIBIL/Transunion wants to earn profit thru dubious means they can go to countries where quick profit can be earned. This is Free India and Not East India Company. Just see their Gradual change in the Pattern of Shareholding changing and now Transunion owns 55% of CIBIL- phased Back door entry.

If you have earned and I am sure You have earned the Dividends from the Company which has earned by showing fictitious outstandings in various accounts {I know my friend who has nothing owing to HDFC Bank is showing an outstanding for over Rs Five lacs ( as alleged by him)- many of the cases in the findings are of Private Banks of India}, fraudulent details, forged details- all these are Illegal earninings looted from the People of India by sweet talks ( recently there was an ad by ICICI- Saying Rs 475/- for Credit Reports- Just Because RBI has said Report cost should not exceed Rs 500/- in their master circular- so keep it within the limits-what a loot ). You all are equally responsible for sharing the loot and projecting the Annual Accounts.

“For GOD SAKE PLEASE HAVE SOME SYMPATHY FOR PEOPLE OF INDIA”.

They believe you and do not shake of this belief colluding with Foreign corporates. Donot Treat them Like Dirt and Exploit their Ignorance- JARA SHARAM KARO MERE DOST. Even a Flesh Trader says he has ethics, morals and respect – the society has forced US-WE sell our body not OUR DESH IMAN DHARAM & iZZAT”. What is the USE OF QUALIFICATION U HAVE GOT.

You all charge for all expenses and Mind you all the Expenses paid for those so called Customer services expenses are Paid by the Deposit Holders and Share Holders Funds. Now you will be charging for the ATM- Then why people should not charge you for the Lapses- One of You dishonoured a Cheque recently when there was sufficient funds- Why you should not pay Rs 10 Lacs as Damages- instead of trying to be apologytic- It has to be paid.

You all should thank Democracy- had it been a TALIBAN country- you all know the Consequences.

At the Outset I would like to inform the following:

1- I am a Minority Shareholder
2- I am a Senior Citizen
3- I am a Partially Physically Challenged person.
4- I am an Internal Auditor with over 35 yrs experience and know the Secret art of Audit as established by Kautilya’s Arthashasthra ( Not the Junk the International Accouting Standard typle)
5- I am ISO 27001 Auditor trained by STQC- who Implemented ISO 27001 in Computer Age Management Services P Ltd to Protect Millions of Investors and Lacs of Crores and was Given Punishment Transferred trying to get the Full facts about Our Colleagues Mysterious Death, Sexual Exploitation of Casusal Data Entry Operators who were asked to come to the House to take their Salaries, EPF problems, Purchase of Computers and DG set etc etc. Corruption is not the Domain of Government Sector alone but the Stink is worse in Private Sector Covered by Old Spice- Juan and Sunk& buried in the Scotch Whisky Glasses in Five Start Hotels inviting the Top “Exe” to delivery Motherly Statements ( which I otherwise call it a RAVE PARTY of different sort).

I will ensure that even if costs me life- Wilfred gets Justice- Exploited women gets justice, I get my salary and award for Implementing ISO 27001 in shortest span of time and EPF statement. The MD may disinvest and take the investors like NSE etc for ride but not honest people. People of the country are cautioned they can never expect any justice from: SEBI/NSDL/ROC/NCW AMFI (I am an AMFI pass- our fees foot their entertainment bill) etc.

Mahila Banks are launched with Men around and 60% of the positions are occupied by Men- Hypocrysy of the worst Kind. In fact all Banks should headed by WOMEN- Because Sri LAKSHMI is the Mother of Wealth- Not Lord Shiva-Lord Vishnu or Lord Brahma. Indian Women have the Power to change the Course of River with their One Stare- Unfortunately this is yet to be realized and Implement-enforced.

My letterhead Speaks volumes. Please Note

Ø I donot have the Money to Throw in Five Star Hotels- where Many are served with Best Scotch Whisky- VAT69- Chivas-Red Label etc.

Ø Do you know how many Indians have been affected by Cibil Virus across the Nation. I have three volumes- Handed over to CVC-CBI- Ministry of Finance-Home-Law ( strengthening eGovernance).

Ø To make it amply clear The Money in Banks belong to the People and Public of India and Shareholders and not grown in the Back Yard.

Ø Do you all know how Women Suffer and are made to run from Pillar to Post in SME Branches- All those stastitics have Ghory Tales Behind- Put on Web Sites. How can a New Entrant will have Past three years Balance Sheets- Ask your Internal Audit Department to Very and Submit a Brief Report. I can make a Harsh statement- but You know our so called Media – NDTV-TIMESNOW-IBN-NEWS-X, HeadlinesToday etc- if they get their Hand on this letter will create a Mountain out o Mole- Instead of RAISING THE CIBIL-TRANSUNION ISSUE and educating the People of India.

Ø It is also found that Fictitious Outstandings shown in CIBIL reports are used as Shield the Real Fraudulent Loans taken to Prepard the “BALANCED SHEETS” to take the SHAREHOLDERS for a Ride- Why all these days IDBI-KFA, Syndicate Bank nexus was not known the The Bank- Internal Audit Deptt?????? What a Joke. There is no Internal Audit Depart worth its salt.

Now coming to Main Points:

A- Do you know how many people across the Nation has suffered and exploited by CIBIL-Transunion?
B- Do you know the Deficiencies in the Software?
C- Are you sure that CIBIL is an ISO 27001 certified Company? STQC –GOI department says – it has not certified or given any certificate. If at all they are certified- Have you checked and why Government has not been involed thru STQC?
D- If it an ISO 27001 How many ISO specified Audit report has been generated for the So called Errors eg:
Ø Incident Report
Ø Risk analysis
Ø Event Log
Ø Trail
Ø Back end Reports
Ø IDS reports
Ø Audit Proceedure and check lists.
Ø Etc etc etc

Is your Audit and Compliance Department are aware of the ISO 27001 intricasies- AS YOU HAVE INVESTED THE SHAREHOLDERS AND PUBLIC MONEY FOR GETTING A STAKE IN THE CIBIL.

Please note Every Error has to have a Report and Smiles by the Custome department and sweet words will not work.

Please note all these may come up in the Honorable Court. I am sure The present Government will Render SWIFT JUSTICE TO ALL THE AFFECTED PARTY and ensure that People are not Cought in the Cob web of Cases.

This is a National Movement Case.

E- Why have you not asked for Investigation and filed a Case against the CIBIL/Transunion Management.

F- Have You taken up with the RBI?

Please note the List is long and there is A TOTAL FAILURE OF CORPORATED GOVERNANCE- ENFORCING QUALITY- ENFORCING MINORITY SHAREHOLDERS RIGHTS. All the Annual Reports are Incomplete and does not satisfy the Principles of Corporate Governance.

We all know the Big Four controls the ICAI and there is not point Breaking our head with them.

The whole nation knows how people after a Point go up the Ladder to become top Honchos.Other wise why should my Cousin N.Subramaniam- DGM Punjab National Bank be killed in a gruesome accident enroute Pollachi- along with His Wife- Son and Daughter- on the 17th of DECEMBER 2007!!!!! The Steering is neared than the Dash Board and Rear seat- All of them Die except the Driver- what a Joke. He fought for Principles and I know him.

There fore Please let me know me and demand an explanation as A MINORITY SHAREHOLDER with Regard to CIBIL-TRANSUNION.

In action by you will force any Common Man to Assume that Bribes have been paid
And Hands would have been greased. Relatives must have got Jobs abroad, Admission in Education Institutions etc.

You have to investigate and Render JUSTICE TO ALL THE AFFECTED PEOPLE OF INDIA. Please See What US COURTS HAVE PRONOUNCED- Read and ref attch:

Transunion/Cibil made to pay to the following- why in India it is not being followed and why CIBIL is imune? The following speaks how the People of US are safe guarded against manipulation. India needs Law of Damages as a Minimum Deterrant leaving the Judiciary to take decisions above the Line fixed by the Law of Damages.

"QUOTE-

1 a)In 2003, Judy Thomas of Klamath Falls, Oregon, was awarded $5.3 million in a successful lawsuit against Trans Union. The award was made on the grounds that it took her six years to get Trans Union to remove incorrect information in her credit report.[4]

1b) In 2006, after spending two years trying to correct erroneous credit information that resulted from being avictim of identity theft, a fraud victim named Sloan filed
suit against all three of the USA’s larg est credit agencies. TransUnion and Experian settled out of court for an undisclosed amount.

1c) In Sloan v. Equifax, a jury awarded Sloan $351,000. "She wrote letters. She called them. They saw the problem. They just didn’t fix it," said attorney A. Hugo Blankingship III of Blankingship & Associates in Alexandria, Virginia.
Unquote".

2-Equifax Must Pay $18.6 Million After Failing To Fix Oregon Woman’s Credit Report.

3-BC Supreme Court confirms consumer information must be removed from credit reports after 6 years
Unquote
If not more atleast $ 7 Billion dollar plus will be due from CIBIL/TRANSUNION.

All the Affected Party Must Get Minimum One Crores- Please ref the Act with regard to such Matters.

In case you donot file a Case and commence Investigation proceedings you are trying to derail the Programs declared by the Government of India.
Take action against CIBIL AND BLACK LIST THE ORGANISATION.

CAUTION NOTICE
I know there will be attempts and attack my Family Members- Please note SWAYAMSEVAKS ARE MADE OF STEEL having PANCHBHOOTAM IN IT- AND THEY EXPOSE FRAUDS/FIGHT ILLS OF THE SOCIETY – BECAUSE SHAKAS ARE EVERY WHERE AND EVERY FORM.
Look before you leap.

This sort of Looting is Nothing short of Human Rights Voilation and Voilation of Constitution of India.

There fore please do the Needfull

Namashkar
Vande Mataram
MSSUBRAMANIAM

Ref Attch
E& O.E

__._,_.___

Attachment(s) from Ms Subramaniam | View attachments on the web

2 of 2 File(s)

generic16x16.gifcreditlawsuits_ Booming_in US (1).pdf
generic16x16.gifNOTICE_MDS_CIBIL.docx

HAPPY JANMASHTAMI


10583817_1460350710899712_1386583164028552328_n.jpg10441448_319657634869732_6216776545790652594_n.jpg10390912_10203151345838684_6459572259244367807_n.jpg 936657_540085949457868_1686919522517812206_n.jpg?oh=f01033de40152e0186afab68e388f88d&oe=547E3DBB&__gda__=1417572180_050718475332da98cc6350c9164cdf8f
1451345_268750813313474_3647969853264964200_n.jpg


परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Lesson for India to learn fast or else it will be too late – Chinese Supremacy


Chinese Supremacy

For your Happy READING and viewing Pleasure — BV Prasad
This may be a bit long, but rather interesting.
This article, though aimed at a US audience, gives a scary insight into China ‘s growing economic power.
A Little Known Reality.
June 8, 2013. Source: Michael Snyder, Guest Post

In the future, China will employ millions of American workers, dominate thousands of small communities all over the U.S. Chinese acquisition of US Businesses set a new all-time record last year, and it is on pace to shatter that record this year.

The Smithfield Foods acquisition is an example. Smithfield Foods is the largest pork producer and processor in the world. It has facilities in 26 U.S. States and it employs tens of thousands of Americans. It directly owns 460 farms and has contracts with approximately 2,100 others. But now a Chinese company has bought it for $4.7 billion, and that means that the Chinese will now be the most important employer in dozens of rural Communities all over America .

Last year a Chinese company spent $2.6 billion to purchase AMC entertainment – one of the largest movie theater Chains in the United States . Now that Chinese company controls more movie ticket sales than anyone else in the world.

China seems particularly interested in acquiring energy resources in the United States . For example, China is actually mining for coal in the mountains of Tennessee . Guizhou Gouchuang Energy Holdings Group spent 616 million dollars to acquire Triple H Coal Co. In Jacksboro , Tennessee . At the time, that acquisition really didn’t make much news, but now a group of conservatives in Tennessee is trying to stop the Chinese from blowing up their mountains and taking their coal.

And pretty soon China may want to build entire cities in the United States just like they have been doing in other countries. Right now China is actually building a city larger than Manhattan just outside Minsk , the capital of Belarus .

Are you starting to get the picture? China is on the rise. If you doubt this, just read the following:
1. When you total up all imports and exports, China is now the number one trading nation on the entire planet.
2. Overall, the U.S. has run a trade deficit with China over the past decade that comes to more than 2.3 trillion dollars.
3. China has more foreign currency reserves than anyone else on the planet.
4. China now has the largest new car market in the entire world.
5. China now produces more than twice as many automobiles as the United States does. After being bailed out by U.S. taxpayers, GM is involved in 11 joint ventures with Chinese companies.
6. China is the number one gold producer in the world.
7. The uniforms for the U.S. Olympic team were made in China .
8. 85% of all artificial Christmas trees the world over are made in China .
9. The new World Trade Center tower in New York is going to include glass imported from China .
10. China now consumes more energy than the United States does.
11. China is now in aggregate the leading manufacturer of goods in the entire world.
12. China uses more cement than the rest of the world combined.
13. China is now the number one producer of wind and solar power on the entire globe.
14. China produces 3 times as much coal and 11 times as much steel as the United States does.
15. China produces more than 90 percent of the global supply of rare earth elements.
16. China is now the number one supplier of components that are critical to the operation of any national defense system.
17. In published scientific research articles China is expected to become number one in the world very shortly.

And what we have seen so far may just be the tip of the iceberg. For now, I will just leave you with one piece of advice – learn to speak Chinese. You are going to need it !

SO ALL INDIANS FOLLOW Mr NARENDRA MODI – MAKE IN INDIA – ZERO NEGATIVE EFFECT- ZERO DEFECT- MAKE IN INDIA- MADE IN INDIA…COME LET US SHOW THE WORLD OUR CAPABILITY, BURY ALL DIFFERENCES, JOIN HANDS IMMEDIATELY TO MAKE INDIA A SUPER POWER

Walking is the best possible exercise. Habituate yourself to walk very far.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

கலியுகம் கண்ட காஞ்சி மஹான்


கலியுகம் கண்ட காஞ்சி மஹான்
ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரமாய் வந்த பகவான் இந்தக் கலியுகத்தில் ஆச்சார்ய ஸ்வரூபமாய் நம்மோடு வந்து பிறந்து நம்மோடு வாழ்ந்து நம்மை நல்வழிப்படுத்துகின்றான் என சான்றோர்கள் கூறியதன் உண்மைப் பொருள்தனை நாம் நன்றாக அறியமுடிகிறது.
அவ்வண்ணம் வந்தது தாம் தான் என்பதை நமக்கு சான்றென தரவே பற்பல மஹான்கள் அவர்களது பொழுதுகளில் மற்ற மஹான்களைப் போலவே தோன்றி நம்மை அறியவைத்திருக்கின்றனர் போலும்.
ஆயினும் கூட கலியுகத்தில் பிறந்ததாலோ என்னவோ மஹான்கள் நம்மிடையே ஸ்தூல ரூபமாய் இருக்கும் பொழுதினை விடவும் பற்பல மடங்கு அவர்கள் சூக்ஷுமமாய் இருக்கும் பொழுதினில் பெரிதாய் உணர்கிறோம் என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது.
ஆயினும் என்ன? இன்றாவது வாழ்வில் உணர்ந்தோமே என்ற ஆஸ்வாசம் மேலிட நம் மனம்:
மஹா பெரியவா சரணம்! மஹா பெரியவா சரணம்! மஹா பெரியவா சரணமென! கூவுகிறது…
நம் வீடாகுமே உந்தன் திருச்சந்நிதி
எம் இரு விழி நீரே உமக்கு புஷ்பாஞ்சலி
இங்கு மணம் வீசுது உம் பெயர் ஒலிக்குது
உம்மை வலம் வரும் போதிலே மனம் லேசாகுது
தவமாக நீரிருக்க அமைதியும் சேருது
ஏன்னென்று புரியாமல் மனம் நடுங்குது
அறியாமல் உம் நாமம் வெளி வருகுது
என்ன வரம் வேண்டிடினும் உடன் கிடைக்குது
சொன்னவுடன் சோதனையும் விலகி ஓடுது
அள்ள அள்ளக் குறையாத அருளும் பெருகுது
சொல்லவொண்ணா ஆனந்தத்தில் மனமும் துள்ளுது
எம் குருவே தாயே நீர் தான் எம்மை ஆள்வது ….
உம் கோயில் வலம் வந்து என்றும் நலம் காண
உம் புகழ் என்றும் பாட உம்மை வேண்ட
எம் மனதாலே நாம் செய்யும் ஆராதனை
இது தானே என்றென்றும் எம் பிரார்த்தனை.
Dedicated to Sri Maha Periyaval on HIS 121st Jayanthi.
Dr.Krishnamoorthi Balasubramanian.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

गरम पानी पीने के फायदे-


1506511_685068258204423_397656425_n.jpg


गरम पानी पीने के फायदे-

सफाई और शुद्धी- यह शरीर को अंदर से साफ करता है। अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं रहता है, तो आपको दिन में दो बार गरम पानी पीना चाहिये। सुबह गरम पानी पीने से शरीर के सारे विशैले तत्‍व बाहर निकल जाते हैं, जिससे पूरा सिस्‍टम साफ हो जाता है। नींबू और शहद डालने से बड़ा फायदा होता है।

कब्‍ज दूर करे- शरीर में पानी की कमी हो जाने की वजह से कब्‍ज की समस्‍या पैदा हो जाती है। रोजाना एक ग्‍लास सुबह गरम पानी पीने से फूड पार्टिकल्‍स टूट जाएंगे और आसानी से मल बन निकल जाएंगे। मोटापा कम करे- सुबह के समय या फिर हर भोजन के बाद एक ग्‍लास गरम पानी में नींबू और शहद मिला कर पीने से चर्बी कम होती है। नींबू मे पेकटिन फाइबर होते हैं जो बार-बार भूख लगने से रोकते हैं।

Lपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE