ிளம்புவதற்கான நேரம் நெருங்கி விட்டது…….”
We tend to forget the real truth.. No one can take anything from this world, so enjoy the days and pls do not harm others


ஒரு கிராமத்தில் வசித்து வந்த ஒரு மனிதன் இறந்து விட்டான். அவன் அதை உணரும் போது கையில் ஒரு பெட்டியுடன் கடவுள் அவன் அருகில் வந்தார். கடவுள்: "வா மகனே........நாம் கிளம்புவதற்கான நேரம் நெருங்கி விட்டது......." ஆச்சரியத்துடன் மனிதன் "இப்பவேவா? இவ்வளவு சீக்கிரமாகவா? என்னுடைய திட்டங்கள் என்ன ஆவது?" "மன்னித்துவிடு மகனே........உன்னைக் கொண்டு செல்வதற்கான நேரம் இது........." "அந்தப் பெட்டியில் என்ன உள்ளது?" "உன்னுடைய உடைமைகள்........." "என்னுடைய உடைமைகளா!!!.......அதாவது என்னுடைய பொருட்கள், உடைகள், பணம்,.............?" "இவை அனைத்தும் உன்னுடையது அல்ல........ அவை பூமியில் நீ வாழ்வதற்கானது........." "என்னுடைய நினைவுகளா?............." "அவை கண்டிப்பாக உன்னுடையது கிடையாது......... அவை காலத்தின் கோலம்........" "என்னுடைய திறமைகளா?..........." "அவை கண்டிப்பாக உன்னுடையது கிடையாது......... அவை சூழ்நிலைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டது......." "அப்படியென்றால் என்னுடைய குடும்பமும் நண்பர்களுமா?......" "மன்னிக்கவும்........... குடும்பமும் நண்பர்களும் நீ வாழ்வதற்கான வழி.........." "அப்படி என்றால் என் மனைவி மற்றும் மக்கள்?" "உன் மனைவியும் மக்களும் உனக்கு சொந்தமானது கிடையாது......... அவர்கள் உன் இதயத்துடன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள்............" "என் உடல்?..........." "அதுவும் உன்னுடையது கிடையாது.......... உடலும் குப்பையும் ஒன்று........." "என் ஆன்மா?" "இல்லை........அது என்னுடையது.........." மிகுந்த பயத்துடன் மனிதன் கடவுளிடமிருந்து அந்தப் பெட்டியை வாங்கி திறந்தவன் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகிறான்........ காலி பெட்டியைக் கண்டு.......... கண்ணில் நீர் வழிய கடவுளிடம் "என்னுடையது என்று எதுவும் இல்லையா?" எனக் கேட்க, கடவுள் சொல்கிறார், "அதுதான் உண்மை. நீ வாழும் ஒவ்வொரு நொடி மட்டுமே உன்னுடையது. வாழ்க்கை என்பது நீ கடக்கும் ஒரு நொடிதான். ஒவ்வொரு நொடியையும் சந்தோஷமாக வாழ்வதுடன், நல்ல செயல்களை மட்டும் செய். எல்லாமே உன்னுடையது என்று நீ நினைக்காதே........" * ஒவ்வொரு நொடியும் வாழ் * உன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ் மகிழ்ச்சியாக வாழ மறக்காதே....... * அது மட்டுமே நிரந்தரம்....... * உன் இறுதிக் காலத்தில் நீ எதையும் உன்னுடன் கொண்டு போக முடியாது.............

dinakaran daily newspaper

ிளம்புவதற்கான நேரம்
நெருங்கி விட்டது……."
ஆச்சரியத்துடன் மனிதன் "இப்பவேவா? இவ்வளவு சீக்கிரமாகவா? என்னுடைய திட்டங்கள் என்ன ஆவது?"
"மன்னித்துவிடு மகனே……..உன்னைக் கொண்டு செல்வதற்கான
நேரம் இது………"
"அந்தப் பெட்டியில் என்ன உள்ளது?"
"உன்னுடைய உடைமைகள்………"
"என்னுடைய உடைமைகளா!!!…….அதாவது என்னுடைய
பொருட்கள், உடைகள், பணம்,………….?"
"இவை அனைத்தும் உன்னுடையது அல்ல……..
அவை பூமியில் நீ வாழ்வதற்கானது………"
"என்னுடைய நினைவுகளா?…………."
"அவை கண்டிப்பாக உன்னுடையது கிடையாது………
அவை காலத்தின் கோலம்…….."
"என்னுடைய திறமைகளா?……….."
"அவை கண்டிப்பாக உன்னுடையது கிடையாது………
அவை சூழ்நிலைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டது……."
"அப்படியென்றால் என்னுடைய குடும்பமும் நண்பர்களுமா?……"
"மன்னிக்கவும்………..
குடும்பமும் நண்பர்களும் நீ வாழ்வதற்கான வழி………."
"அப்படி என்றால் என் மனைவி மற்றும் மக்கள்?"
"உன் மனைவியும் மக்களும் உனக்கு சொந்தமானது கிடையாது………
அவர்கள் உன் இதயத்துடன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள்…………"
"என் உடல்?……….."
"அதுவும் உன்னுடையது கிடையாது……….
உடலும் குப்பையும் ஒன்று………"
"என் ஆன்மா?"
"இல்லை……..அது என்னுடையது………."
மிகுந்த பயத்துடன் மனிதன் கடவுளிடமிருந்து அந்தப்
பெட்டியை வாங்கி திறந்தவன் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகிறான்……..
காலி பெட்டியைக் கண்டு……….
கண்ணில் நீர் வழிய கடவுளிடம் "என்னுடையது என்று
எதுவும் இல்லையா?" எனக் கேட்க,
கடவுள் சொல்கிறார், "அதுதான் உண்மை. நீ வாழும்
ஒவ்வொரு நொடி மட்டுமே உன்னுடையது.
வாழ்க்கை என்பது நீ கடக்கும் ஒரு நொடிதான்.
ஒவ்வொரு நொடியையும் சந்தோஷமாக வாழ்வதுடன்,
நல்ல செயல்களை மட்டும் செய். எல்லாமே உன்னுடையது என்று நீ நினைக்காதே…….."
* ஒவ்வொரு நொடியும் வாழ்
* உன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ் மகிழ்ச்சியாக வாழ மறக்காதே…….
* அது மட்டுமே நிரந்தரம்…….
* உன் இறுதிக் காலத்தில் நீ எதையும் உன்னுடன்
கொண்டு போக முடியாது………….

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

happy friendship day


10526177_1660373607522168_5933644828120342563_n.jpg?oh=3b02603c8fe94916d3f65142119b564f&oe=543DB901&__gda__=1414535364_d0cfe4ccf5003aec8abbf6cceb9843f2

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

சுக்கு – சில மருத்துவ குணங்கள்:-


சுக்கு - சில மருத்துவ குணங்கள்:- 1. ஒரு துண்டு சுக்கைத் தோல் நீக்கிக் கால் லிட்டர் நீரில் போட்டுப் பாதியாகக் காய்ச்சி, பால், சர்க்கரைச் சேர்த்துக் காலை, மாலை சாப்பிட்டு வர வாயு அகலும் பசியுண்டாகும். தலை நோய், சீதளம், வாத குன்மம், விலாக்குத்து, வயிற்றுக்குத்து, நீர்ப்பீனிசம், நீர் ஏற்றம், நீர்க்கோவை, கீல் பிடிப்பு, ஆசன நோய், பல்வலி, காதுக் குத்தல், சுவாச ரோகம் தீரும். 2. சுக்கு 10 கிராம், மிளகு 6, சீரகம் 35, பூண்டுப்பல் 3, ஓமம் 10, உப்பு 4 கல் ஓட்டில் வறுத்து 5 கிராம் வேப்பங்கொழுந்துடன் நைய அரைத்து 50 மி.லி. வெந்நீரில் கலந்து வடிகட்டிக் குழந்தைகளுக்கு அரைச் சங்கு தாய்ப்பால் கலந்து 2 முதல் 4 வேளை கொடுக்க வயிற்றுக் கோளாறுகள் தீரும். 3. சுக்கு, கடுக்காய்ப்பிஞ்சு, சூரத்து ஆவாரை வகைக்கு 10 கிராம் அரை லிட்டர் நீரில் இட்டுக் கால் லிட்டராகக் காய்ச்சி, 10 கிராம் பேதி உப்பு கலந்து சாப்பிட ஆயாசமின்றி பேதியாகும். மோர் சாப்பிடப் பேதி நின்று விடும். 4. சுக்கு, காசுக்கட்டி, கடுக்காய்த்தோல், இந்துப்பு சமனளவு பொடி செய்து பற்பொடியாகப் பயன்படுத்தலாம். பல் ஆட்டம், பல் சொத்தை, இரத்தக் கசிவு தீரும்.

இயற்கை அளிக்கும் நிவாரணங்கள்

சுக்கு – சில மருத்துவ குணங்கள்:-

1. ஒரு துண்டு சுக்கைத் தோல் நீக்கிக் கால் லிட்டர் நீரில் போட்டுப் பாதியாகக் காய்ச்சி, பால், சர்க்கரைச் சேர்த்துக் காலை, மாலை சாப்பிட்டு வர வாயு அகலும் பசியுண்டாகும். தலை நோய், சீதளம், வாத குன்மம், விலாக்குத்து, வயிற்றுக்குத்து, நீர்ப்பீனிசம், நீர் ஏற்றம், நீர்க்கோவை, கீல் பிடிப்பு, ஆசன நோய், பல்வலி, காதுக் குத்தல், சுவாச ரோகம் தீரும்.

2. சுக்கு 10 கிராம், மிளகு 6, சீரகம் 35, பூண்டுப்பல் 3, ஓமம் 10, உப்பு 4 கல் ஓட்டில் வறுத்து 5 கிராம் வேப்பங்கொழுந்துடன் நைய அரைத்து 50 மி.லி. வெந்நீரில் கலந்து வடிகட்டிக் குழந்தைகளுக்கு அரைச் சங்கு தாய்ப்பால் கலந்து 2 முதல் 4 வேளை கொடுக்க வயிற்றுக் கோளாறுகள் தீரும்.

3. சுக்கு, கடுக்காய்ப்பிஞ்சு, சூரத்து ஆவாரை வகைக்கு 10 கிராம் அரை லிட்டர் நீரில் இட்டுக் கால் லிட்டராகக் காய்ச்சி, 10 கிராம் பேதி உப்பு கலந்து சாப்பிட ஆயாசமின்றி பேதியாகும். மோர் சாப்பிடப் பேதி நின்று விடும்.

4. சுக்கு, காசுக்கட்டி, கடுக்காய்த்தோல், இந்துப்பு சமனளவு பொடி செய்து பற்பொடியாகப் பயன்படுத்தலாம். பல் ஆட்டம், பல் சொத்தை, இரத்தக் கசிவு தீரும்.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

तुलसी माला की महिमा – एक सत्य घटना।


तुलसी माला की महिमा – एक
सत्य घटना।
राजस्थान में जयपुर के पास एक इलाका है

लदाणा। पहले वह एक छोटी सी रियासत
थी।
उसका राजा एक बार शाम के समय
बैठा हुआ था।
उसका एक मुसलमान नौकर किसी काम से
वहाँ आया। राजा की दृष्टि अचानक उसके
गले में
पड़ी तुलसी की माला पर गयी। राजा ने
चकित
होकर पूछाः “क्या बात है, क्या तू हिन्दू
बन
गया है ?” “नहीं, हिन्दू नहीं बना हूँ।”
“तो फिर
तुलसी की माला क्यों डाल रखी है ?”
“राजासाहब !
तुलसी की माला की बड़ी महिमा है।”
“क्या महिमा है ?” “राजासाहब ! मैं
आपको एक
सत्य घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने
ननिहाल
जा रहा था। सूरज ढलने को था। इतने में
मुझे
दो छाया-पुरुष दिखाई दिये, जिनको हिन्दू
लोग
यमदूत बोलते हैं।
उनकी डरावनी आकृति देखकर मैं
घबरा गया। तब उन्होंने कहाः “तेरी मौत
नहीं है।
अभी एक युवक किसान बैलगाड़ी भगाता-
भगाता आयेगा। यह जो गड्ढा है उसमें
उसकी बैलगाड़ी का पहिया फँसेगा और
बैलों के कंधे
पर रखा जुआ टूट जायेगा। बैलों को प्रेरित
करके
हम उद्दण्ड बनायेंगे, तब उनमें से
जो दायीं ओर
का बैल होगा, वह विशेष उद्दण्ड होकर
युवक
किसान के पेट में अपना सींग घुसा देगा और
इसी निमित्त से उसकी मृत्यु हो जायेगी।
हम
उसी का जीवात्मा लेने आये हैं।”
राजासाहब !
खुदा की कसम, मैंने उन यमदूतों से हाथ
जोड़कर
प्रार्थना की कि ‘यह घटना देखने की मुझे
इजाजत
मिल जाय।’ उन्होंने इजाजत दे दी और मैं
दूर एक
पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में
उस
कच्चे रास्ते से बैलगाड़ी दौड़ती हुई
आयी और
जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसे
ही बैलगाड़ी को झटका लगा, बैल उत्तेजित
हुए,
युवक किसान उन पर नियंत्रण पाने में
असफल
रहा। बैल धक्का मारते-मारते उसे दूर ले
गये और
बुरी तरह से उसके पेट में सींग घुसेड़
दिया और वह
मर गया।” राजाः “फिर क्या हुआ ?”
नौकरः “हजूर !
लड़के की मौत के बाद मैं पेड़ की ओट से
बाहर
आया और दूतों से पूछाः ‘इसकी रूह
(जीवात्मा)
कहाँ है, कैसी है ?” वे बोलेः ‘वह जीव हमारे
हाथ
नहीं आया। मृत्यु तो जिस निमित्त से थी,
हुई किंतु
वहाँ हुई जहाँ तुलसी का पौधा था।
जहाँ तुलसी होती है वहाँ मृत्यु होने पर जीव
भगवान श्रीहरि के धाम में जाता है।
पार्षद आकर
उसे ले जाते हैं।’ हुजूर ! तबसे मुझे ऐसा हुआ
कि मरने के बाद मैं बिहिश्त में
जाऊँगा कि दोजख में
यह मुझे पता नहीं, इसले
तुलसी की माला तो पहन
लूँ ताकि कम से कम आपके भगवान
नारायण के धाम
में जाने का तो मौका मिल ही जायेगा और
तभी से मैं
तुलसी की माला पहनने लगा।’ कैसी दिव्य
महिमा है
तुलसी-माला धारण करने की ! इसीलिए
हिन्दुओं में
किसी का अंत समय उपस्थित होने पर
उसके मुख में
तुलसी का पत्ता और गंगाजल
डाला जाता है,
ताकि जीव की सदगति हो जाय।परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

That’s FRIENDSHIP!!!!!! 👬 👭 HAPPY FRIENDSHIP DAY

We SMILE at Whom We LIKE……We CRY for Whom We CARE….. We LAUGH with Whom We ENJOYYY…And ….We Get ANGRY with Whom We FEEL is OUR OWN…… That’s FRIENDSHIP!!!!!! 👬 👭Good Morning and a HAPPY FRIENDSHIP DAY!!!!!!
परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

சுரை‌க்கா‌யி‌ன் மருத்துவ குணங்க‌ள்:-


சுரை‌க்கா‌யி‌ன் மருத்துவ குணங்க‌ள்:-

சுரை‌க்கா‌யி‌ன் மருத்துவ குணங்க‌ள்:-

சுரை‌க்கா‌ய் ‌நீ‌ர்‌ச்ச‌த்து ‌மிகு‌ந்தது. இ‌தி‌ல் வை‌ட்ட‌மி‌ன் ‌பி2, இரு‌ம்பு‌ச் ச‌த்து, சு‌ண்ணா‌ம்பு‌ச் ச‌த்து, புரத‌ம் ஆ‌கியவை உ‌ள்ளன. சுரை‌க்காயை சமை‌த்து உண்டு வந்தால் உட‌ல் ‌வீ‌க்‌க‌ம் குறையு‌ம். ‌சிறு‌நீ‌ர் ‌அ‌திகமாக இற‌ங்கு‌ம்.

இதை க‌ர்‌ப்‌பி‌ணி‌ப் பெ‌ண்க‌ள் பாத ‌வீ‌க்க‌ம் குறைய சமை‌த்து உ‌ண்ணலா‌ம். சுரை‌க்கா‌ய், துள‌சி, ஆடாதோடை ஆ‌கியவ‌ற்றை ஒ‌ன்‌றிர‌ண்டாக நறு‌க்‌கி, அவ‌ற்றுட‌ன் சு‌க்கு, ‌தி‌ப்‌பி‌லி, ப‌ற்படாக‌ம், கோரை‌க் ‌கிழ‌ங்கு சே‌ர்‌த்து கஷாய‌மி‌ட்டு குடி‌த்து வர கு‌ளி‌ர் கா‌ய்‌ச்ச‌ல் குணமாகு‌ம்.

சுரை‌க்கொடியை பூ‌ண்டுட‌ன் சே‌ர்‌த்து சமை‌த்து உ‌ண்டு வ‌ந்தாலோ அ‌ல்லது கொடியை ‌நீ‌ர்‌வி‌ட்டு‌க் கா‌ய்‌ச்‌சி கஷாயமா‌க்‌கி‌க் குடி‌த்து வ‌ந்தாலோ, உட‌லி‌ல் த‌ங்‌கிய ‌நீர் வெ‌ளியா‌‌கி, உட‌ல் ‌‌வீ‌க்க‌த்தை குறை‌க்கு‌ம். சுரை‌க்கொடி இலையை ஒ‌ன்‌றிர‌ண்டாக நறு‌க்‌கி ‌நீ‌ர்‌வி‌ட்டு‌க் கா‌ய்‌‌ச்‌சி ச‌ர்‌க்கரை சே‌ர்‌த்து குடி‌த்து வர காமாலை குணமாகு‌ம்.

சுரை‌க்கா‌யி‌ன் மருத்துவ குணங்க‌ள்:- சுரை‌க்கா‌ய் ‌நீ‌ர்‌ச்ச‌த்து ‌மிகு‌ந்தது. இ‌தி‌ல் வை‌ட்ட‌மி‌ன் ‌பி2, இரு‌ம்பு‌ச் ச‌த்து, சு‌ண்ணா‌ம்பு‌ச் ச‌த்து, புரத‌ம் ஆ‌கியவை உ‌ள்ளன. சுரை‌க்காயை சமை‌த்து உண்டு வந்தால் உட‌ல் ‌வீ‌க்‌க‌ம் குறையு‌ம். ‌சிறு‌நீ‌ர் ‌அ‌திகமாக இற‌ங்கு‌ம். இதை க‌ர்‌ப்‌பி‌ணி‌ப் பெ‌ண்க‌ள் பாத ‌வீ‌க்க‌ம் குறைய சமை‌த்து உ‌ண்ணலா‌ம். சுரை‌க்கா‌ய், துள‌சி, ஆடாதோடை ஆ‌கியவ‌ற்றை ஒ‌ன்‌றிர‌ண்டாக நறு‌க்‌கி, அவ‌ற்றுட‌ன் சு‌க்கு, ‌தி‌ப்‌பி‌லி, ப‌ற்படாக‌ம், கோரை‌க் ‌கிழ‌ங்கு சே‌ர்‌த்து கஷாய‌மி‌ட்டு குடி‌த்து வர கு‌ளி‌ர் கா‌ய்‌ச்ச‌ல் குணமாகு‌ம். சுரை‌க்கொடியை பூ‌ண்டுட‌ன் சே‌ர்‌த்து சமை‌த்து உ‌ண்டு வ‌ந்தாலோ அ‌ல்லது கொடியை ‌நீ‌ர்‌வி‌ட்டு‌க் கா‌ய்‌ச்‌சி கஷாயமா‌க்‌கி‌க் குடி‌த்து வ‌ந்தாலோ, உட‌லி‌ல் த‌ங்‌கிய ‌நீர் வெ‌ளியா‌‌கி, உட‌ல் ‌‌வீ‌க்க‌த்தை குறை‌க்கு‌ம். சுரை‌க்கொடி இலையை ஒ‌ன்‌றிர‌ண்டாக நறு‌க்‌கி ‌நீ‌ர்‌வி‌ட்டு‌க் கா‌ய்‌‌ச்‌சி ச‌ர்‌க்கரை சே‌ர்‌த்து குடி‌த்து வர காமாலை குணமாகு‌ம்.

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

பாம்புத் தாரா பறவை பற்றிய தகவல்கள்:-
பாம்புத் தாரா பறவை பற்றிய தகவல்கள்:-

பாம்புத் தாரா (பேரினம்: அன்ஹிங்க அன்கின்கா) நீர் நிலைகளில் வாழக்கூடிய ஒரு பறவை இனமாகும். இப் பறவையை ஆங்கிலத்தில் டார்டர் (டார்‌டர்) என்று அழைப்பார்கள். இந்தப் பறவையின் பிரதான உணவு மீன்கள் ஆகும். இப்பறவை மீன் பிடிப்பததற்கும் மீன் கொத்தி, கொக்கு, நாரை போன்ற மற்ற மீனுண்டு வாழும் பறவைகள் மீன் பிடிப்பதற்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. மற்ற பறவைகள் மரக் கிளைகளிலோ அல்லது ஆகாயத்தில் பறந்தபடி இருந்து கொண்டோ நீரின் மேல் பரப்பிற்கு வரும் மீன்களைக் கொத்திப் பிடிக்கும். ஆனால் இந்தப் பறவையோ தண்ணீரில் தலையை மட்டும் வெளியே நீட்டிக் கொண்டு நீந்திக் கொண்டிருக்கும். அப்போது எதிர்ப்படும் மீனைப் பிடித்து தண்ணீரில் இருந்த படியே உண்ணும். இது தன் உடல் பூராவையும் நீருள் வைத்துக் கொண்டு நீந்தும்போது பாம்பு நீரில் நீந்திச் செல்வது போலவே தோன்றும். இப்பறவைக்கு பாம்புத் தாரா எனப் பெயர் வரக் காரணமும் இதுவே.

மீன் ஒன்றைப் பிடித்த உடன் கழுத்தை மட்டும் நிருக்கு வெளியே நீட்டி அந்த மீனின் தலை முதலில் வாயுள்ளே செல்லும்படி தூக்கிப் போட்டு பிடித்து பின் விழுங்கும். மற்ற நீர் வாழ் பறவைகள் தண்ணீரில் இருக்கும்போது அவற்றின் உடல் நீரில் மூழ்கிடாது மிதந்திடும். அவற்றின் சிறகுகளில் தண்ணீர் ஒட்டாது. காரணம் அவற்றின் சிறகுகளில் ஒரு வகை எண்ணைப் பசை இருக்கும். தவிரவும் சிறகுகளுக்கிடையே இருக்கும் காற்று அப்பறவைகளை மிதக்கச் செய்யும். ஆனால் பாம்புத் தாராவின் சிறகுகளில் அந்த எண்ணைப் பசை இல்லாதலால் தண்ணீர் சுலபமாக ஒட்டிக் கொண்டு, பளுவாக்கி, அதன் உடலை நீருக்கடியில் கொண்டு செல்லும்.

இனப் பெருக்கக் காலத்தில் பாம்புத் தாரா குடும்பம் நடத்துவது நீர் நிலைகள் அருகேயுள்ள, மரக் கிளைகளில் குச்சி, சுள்ளிகளைக் கொண்டு கட்டிய கூடுகளில் ஆகும்.


परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

இன்று உலக நண்பர்கள் தினம்


இன்று உலக நண்பர்கள் தினம்: கற்பு போன்றது நல்ல நட்பு!!
உன் நண்பனைப் பற்றிச் சொல், நான் உன்னைப் பற்றிச் சொல்கிறேன்’ என்று ஒரு பழமொழி இருக்கிறது.
நட்பு என்பது அந்த அளவுக்கு நெருக்கமான, இனிமையான, தூய்மையான ஓர் உறவு.
நண்பர்கள் இல்லாதவர் என யாருமில்லை. நண்பர்கள், எல்லோருடைய வாழ்விலும் முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றனர்.
ஏழை – பணக்காரன், ஆண் – பெண், வெள்ளை – கருப்பு, ஜாதி – மதம், வயது – வரம்பு, நான் – நீ, போன்ற வேறுபாடுகளை கடந்தது நட்பு.
நண்பனுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் விட்டுக் கொடு, ஒருபோதும் நண்பனை விட்டுக் கொடுக்காதே.
* உரிமை கொண்டாடும் உறவை விட, உறவைக் கொண்டாடும் நட்பே சிறந்தது.
*ஆபத்தில் உதவுபவனே உண்மையான நண்பன்.
* உன்னை பற்றி முழுதாக அறிந்திருந்தும், உன்னை விரும்புபவனே உன் நண்பன்.
கைக் கோர்த்து உலவும் போது கற்கண்டாய் இனிக்கும் நட்பு !
கண்ணில் நீர் பொங்குகையில் கைக் கொடுத்து துடைக்கும் நட்பு!
நல்லன வாழ்வில் நிகழ்கையில் நமக்கென மகிழும் நட்பு !
அல்லன கண்டு அஞ்சுகையில் அரவணைப்பில் இதம் தரும் நட்பு!!
தவறு செய்யும் தருணத்தில் தட்டிக் கேட்கும் நட்பு!!
தவறாய்ப் பிறர் பழித்தால் -நம்மைத் தலை நிமிர வைக்கும் நட்பு!
விதி வசத்தால் பிரிந்த போதும் வீணே பழிக்காது நட்பு!!
தலைத் திரும்பி நாம் நிற்கையில் தரம் தாழ்த்தாது நட்பு !!
நல்ல நட்பு!!परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

அன்பு சகோதரிகளுக்கு ஆடிப்பெருக்கு வாழ்த ்துகள் ..


அன்பு


சகோதரிகளுக்கு ஆடிப்பெருக்கு வாழ்த்துகள் ..

இன்று போல் என்றும் சீரும் சிறப்புமாக வாழ வாழ்த்துகள்

சகோதரிகளே என்னுடைய அன்பு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Ending tax terrorism?


Ending tax terrorism?

Tavleen Singh

August 3, 2014

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/fifth-column-ending-tax-terrorism/99/

When I saw the Finance Minister announce for the umpteenth time that he was ordering his tax inspectors to go forth and “unearth” black money, I sent him a text message asking him to call me. He called promptly unlike other ministers in the new government, so full marks to him for this. In the brief conversation we had, I humbly submitted that the Tax Department employed some very, very corrupt officials and that his war cries would only make them behave worse than they already did. These tax inspectors are directly responsible for the ‘tax terrorism’ that the new government promised to end. They harass you if you pay taxes and they harass you if you do not, and nearly always the money obtained to stop the harassment never ends up in government coffers. Arun Jaitley heard me out and said that I should go ahead and write what I wanted to so as to make my point more clearly. So here goes.

It is obvious that the new government is desperately short of money and this is probably the main reason why that absurd retroactive tax has not yet been abolished. Clearly the way to get more money could be relatively easy if more Indians paid income tax, but one reason why they do not is because you need an accountant to help you fill the 30-page income tax form. I have paid income tax ever since I got my first job in The Statesman newspaper 40 years ago, but to this day I need my accountant to fill the form for me. It is long, confused and dense. It contains an endless list of convoluted questions. Only an Indian clerk could have come up with this Kafkaesque document. If I were an American citizen, I would need to fill a two-page form, and if I were British, the form would be slightly longer but so simple that semi-literate Indians could fill it easily.

Since the Prime Minister won the election by promising “minimum governance”, he would do well to begin by simplifying income tax forms. He could then go on to simplifying passport application forms and the total abolition of the arrival and departure forms that Indian citizens fill in every time they leave or enter their own country. To come back though to the income tax form, may I say that even the Finance Minister, a highly educated lawyer, would need the help of an accountant to fill out his tax returns.

Please dear Finance Minister try and file your wealth tax returns online as an exercise to see how devious are the ways of Indian officialdom. Technically this service has been introduced to make life easier for those who pay wealth tax, but the reality is that it makes it impossible. In the case of jewellery, the details demanded of the size, shape, colour, weight and worth of every item are so complex that it is much easier not to pay wealth tax or not own jewellery.

When you next sound your clarion call to “unearth” black money, dear minister, please keep in mind that the reason why this money has turned black is because of a corrupt, obsolete system that badly needs reform. Despite the ranting of that well-known economist Baba Ramdev, most black money is not in foreign bank accounts but under mattresses in our dear Bharat Mata. Small shopkeepers, traders and businessmen remain outside the tax net because none of them can afford the time and money required to file income tax returns. From talking to owners of small businesses I have discovered that they are harassed even if they want to pay their taxes by inspectors who take bribes to tailor their returns for them.

The tax department ‘widens the net’ by conducting raids on movie stars and big businessmen assuming they will definitely find undeclared wealth in their homes. Victims are treated as guilty till they can prove their innocence, and the main beneficiary is not government but those who make up the raiding parties. A report prepared for the Finance Ministry by one of its own former officials, Vijay Kelkar, described tax raids as having no place in a civilised society, but they continue because officials like the power it gives them over the richest men in India. Of course they like the extra money that can be made through them. But, a direct consequence of such raids is that they vitiate the investment climate and this government has already inherited a poisoned investment climate. These raids are reminiscent of the Emergency (remember Arun?) when Indira Gandhi used them to disgrace her political opponents.

Incidentally, it was during this Emergency when I first met our Finance Minister. He was a student leader and I a junior reporter. This is why I write this appeal.

__._,_.___

happy friendship day to all


F-R-I-E-N-D-S!
Without friends, our lives would be void of laughter, fun, hugs, tears, joy, dreams, music, food, travels, smiles, memories, hope, love, courage, care, strength and peace!
On this "Friendship Day" would you like to share a few lines about your very special friend and why s/he is so special to you?परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE