அம்பிகை அருளும் தீக்ஷைகள்-(ஜகத்குரு ஸ்ரீ காஞ்சி பெரியவா )


அம்பிகை அருளும் தீக்ஷைகள்-(ஜகத்குரு ஸ்ரீகாஞ்சி பெரியவா )
அம்பாள்தான் ஞானம். ஸத்-சித்-ஆனந்தம் என்று அடிக்கடி கேள்விபடுகிறோமே, அதில் சித் என்கிற பேரறிவான ஞானம் அம்பிகைதான். சைதன்ய ரூபிணி என்பார்கள். ”சிதேக ரஸ ரூபிணி” என்று [லலிதா] ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. காளஹஸ்தியில் ஞானாம்பாள் என்றே அவள் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறாள்.
அம்பாள்தான் குரு ரூபத்தில் வருபவள் என்று பெரியவர்கள் அநுபவத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். காளிதாஸன் ['நவரத்ந மாலிகா'வில்] "தேசிக ரூபேண தர்சிதாப்யுதயாம்" என்கிறார். அம்பாள் தன்னுடைய காருண்ய விலாஸத்தை குரு ஸ்வரூபமாக வந்தே காட்டுகிறவள் என்று அர்த்தம். ‘தேசிக’ என்பதும் குரு, ஆசார்ய என்பவை போல நம்மை நல்ல வழிக்கு நடத்திக் கொண்டு போகிறவரைக் குறிக்கும் இன்னொரு வார்த்தை. [வைஷ்ணவர்களில்] வடகடலை ஸம்ப்ரதாயத்துக்கு மூலபுருஷரை வேதாந்த தேசிகர் என்றே சொல்கிறோம். அந்த ஸம்ப்ரதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தேசிகர் என்று ‘ர்’ போடாமல், தேசிகன் என்று ‘ன்’ போட்டே சொல்வார்கள். ரொம்பவும் மரியாதை முற்றி அன்பு மேலிடுகிறபோது ஏகவசனம்தான் வந்துவிடும். பகவானையே ‘நீ’ என்றுதான் சொல்கிறோம்; ‘நீங்கள்’ என்பதில்லை. அப்படி தேசிகரை தேசிகன் என்றே அவரை அநுஸரிப்பவர்கள் பிரேமையினால் சொல்வார்கள். நம் பகவத்பாதாளை அவர் காலத்திலேயே அவருடைய நேர் சிஷ்யரான தோடாகாசார்யார் ஸ்தோத்திரித்தபோது, ”சங்கர தேசிக மே சரணம்” என்றே ஒவ்வொரு அடியிலும் முடித்திருக்கிறார்*.
அம்பாள் தேசிக ரூபத்தில் வந்து ஞானம் தருவதாகச் சொல்லியிருக்கிறது. குறிப்பாக ஸ்பர்ச தீக்ஷை, நயன தீக்ஷை, மானஸ தீக்ஷை ஆகியற்றில் ஒவ்வொன்றையும் அவள் ஒவ்வொரு ரூபத்தில் செய்வதாகச் சொல்வார்கள்.
இங்கே இன்னொன்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்பரிச தீக்ஷைக்குக் ‘குக்குட தீக்ஷை’ என்று இன்னொரு பெயர். ‘கோழி தீக்ஷை’ என்று அர்த்தம். நயன தீக்ஷைக்கு ‘மத்ஸ்ய தீக்ஷை’ [மீன் தீக்ஷை] என்றும் பேர். மானஸ தீக்ஷைக்குக் ‘கமட தீக்ஷை’ என்று பேர். ‘கமடம்’ என்றால் ஆமை.
கோழி, மீன், ஆமை என்று தீக்ஷைகளைச் சொல்வது வேடிக்கையாயிருக்கிறது. ஆனால் வேடிக்கைக்குள்ளே தத்வார்த்தம் நிரம்ப இருக்கிறது.
ஒரு தீக்ஷையானது நிஜமான சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தால், சிஷ்யனுக்கு இதுவரை இருந்த அசட்டு வாழ்க்கை அதோடு முடிந்து, அவன் பாரமார்த்திகமாக ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பித்துவிடுவான். அதாவது அது உசந்ததாகப் புனர்ஜன்மா எடுக்கிற மாதிரியாகும். காயத்ரீ தீக்ஷையானவுடன் இப்படித்தான் ஒருவன் பிராம்மணனாக இரண்டாம் ஜன்மா எடுக்கிறானென்ற அர்த்தத்தில், அவனுக்கு ‘த்விஜன்’ என்றும், ‘இருபிறப்பாளன்’ என்றும் பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
*ஒரு தேசத்தின் எல்லா இடங்களையும் அறிந்து பிறருக்கு வழிகாட்டுபவருக்கு தேசிகன் எனப் பெயரென்றும், இதுவே உவமையாகு பெயராக ஒரு சாஸ்திரத்தின் எல்லா நுட்பங்களையும் அறிந்து அம்மார்க்கத்தில் பிறருக்கு வழி காட்டியாயிருக்கும் ஆசாரியருக்கும் பொருத்தப்பட்டது என்றும் கூறப்படுகிறது.
இப்படி தீக்ஷைக்கு முன்னாலே ஒரு ஜன்மா, அப்புறம் முற்றிலும் வேறான இன்னொரு ஜன்மா என்று சொல்வது அவ்வளவு ஸரியில்லை என்கிற அபிப்ராயத்தில் இன்னொரு விதமாகவும் சொல்கிறதுண்டு. இதன்படி, இப்போது ஒருத்தன் எடுத்திருக்கிற ஜன்மாவிலே அவன் அசட்டு அஞ்ஞான ஸ்திதியிலிருந்தாலும் இப்போதுங்கூட உள்ளுக்குள்ளே பிரம்மத்தோடு பேதமில்லாத ஆத்மாவாகத்தானிருக்கிறான். ஆனால் இப்போது இது இவனுக்குத் தெரியாமல் ஒரு கருவை அது முட்டையாயிருக்கும்போது ஓடு மறைக்கிறது போல, அஞ்ஞான ஓடு மூடி மறைத்திருக்கிறது. குரு என்பவர் தீக்ஷை என்பதன் மூலம், தாய்ப் பறவை முட்டையை அடைகாத்துக் குஞ்சு பொரிப்பது போல, இவனுடைய அஞ்ஞான ஓடு பிளந்து, இவன் தன் ஸத்ய நிலையை உணர்ந்த பக்ஷியாகப் பிறக்கச் செய்கிறார் என்பார்கள். அதாவது இரண்டு வெவ்வேறு ஜன்மாக்கள் இல்லை; தீக்ஷைக்கு முன்னே முட்டைக்கரு போல முடங்கிக் கிடந்த நிலை; அதற்குப் பிற்பாடு அதுவே ஸ்வதந்திரமாகப் பறக்கும் நிலை.
தாய், முட்டையைக் குஞ்சு பொரிப்பதில் மூன்றுவகை சொல்கிறார்கள். இங்கேதான் கோழி, மீன், ஆமை மூன்றும் வருகின்றன. தாய்க்கோழி என்ன செய்கிறது? முட்டையின் மேலேயே உட்கார்ந்து, அதாவது அதன் மேல் தன் ஸ்பரிசம் நன்றாகப் படும்படி அடைகாத்துக் குஞ்சு பொரிக்கிறது. இதுதான் ஸ்பரிச தீக்ஷை — குரு சிஷ்யனைத் தொட்டு அவனுடைய அறியாமை ஓட்டைப் பிளக்கப் பண்ணுவது. குக்குட தீக்ஷை என்ற பெயர் இப்போது புரிகிறதல்லவா? மீன் ஜலத்துக்குள் முட்டை போடுகிறது. பிரவாஹத்தில் மீன் ஒரு இடமாக நிற்காமல் சஞ்சாரம் செய்துகொண்டேயிருக்கும். முட்டையும் ஓடுகிற ஜலத்தில் ஒரு இடத்தில் நிற்காமல் மிதந்துகொண்டே இருக்கும். தாய் மீன் முட்டையின் மேலே உட்கார்ந்து குஞ்சு பொரிப்பதில்லை. பின்னே என்ன செய்கிறது? இதைப்பற்றி பயாலஜி, ஜூவாலஜியில் என்ன சொல்வார்களோ, நம் சாஸ்திரங்களும் காவியங்களும் ஒரு மரபாகச் சொல்லி வருவதை நானும் ஒப்பிக்கிறேன். தாய் மீன் என்ன செய்யுமென்றால், முட்டையைத் தன் கண்ணால் தீக்ஷண்யமாகப் பார்க்குமாம். உடனே முட்டையை உடைத்துக் கொண்டு மீன் குஞ்சு வெளியில் வந்து விடுமாம். குரு கடாக்ஷம் செய்கிற நயன தீக்ஷையை மத்ஸ்ய தீக்ஷை என்பது இதனால்தான். கமட தீக்ஷை, அதாவது ஆமை தீக்ஷை என்றேனே அது என்ன? ஜலத்திலே இருந்து தாய் ஆமை கரைக்கு வந்து முட்டையிட்டுவிட்டு, அப்புறம் ஜலத்துக்குள்ளேயே எங்கேயோ போய் விடுமாம். முட்டை ஒரு இடத்தில் கிடக்க, தாயோ எங்கேயோ போயிருக்குமாம். ஆனாலும் அது முட்டை குஞ்சு ரூபமாக நல்லபடி பொரிய வேண்டுமே என்ற சிந்தனையாகவே இருக்குமாம். அதனுடைய அந்தத் தீவிர நினைப்பின் சக்தியிலேயே இங்கே முட்டை வெடித்துக் குஞ்சு வெளியே வந்துவிடுமாம். இதுதான் குரு செய்கிற மானஸ–அல்லது கமட தீக்ஷை. அம்பாள் இந்த மூன்று தீக்ஷைகளை அளிப்பது எப்படி?
அம்பாளுக்கு கண்ணழகை, கடாக்ஷ விசேஷத்தை வைத்து மூன்று பிரஸித்த க்ஷேத்ரங்களில் மூன்று விதமான ரூபங்கள் இருக்கின்றன. காமாக்ஷி, மீனாக்ஷி, விசாலாக்ஷி என்னும் ரூபங்கள். காஞ்சீபுரத்தில் காமாக்ஷியாகவும், மதுரையில் மீனாக்ஷியாகவும், காசியில் விசாலாக்ஷியாகவும் இருக்கிறாள். மூன்றிலும் கண்ணழகு, கடாக்ஷ விசேஷம் என்று சொன்னாலும் மூன்றிலுமே நயன தீக்ஷை தருகிறாள் என்று சொல்வதில்லை. மீன்தானே நயன தீக்ஷைக்குச் சொன்னது? மீனாக்ஷி என்ற பெயரிலேயே மீன் இருக்கிறதே! இதனால் அவளைத்தான் கடாக்ஷத்தாலேயே ஞான தீக்ஷை தந்துவிடும் குருவாகச் சொல்லியிருக்கிறது. இது மத்ஸ்ய தீக்ஷை. காமாக்ஷி பக்தனை ஸ்பரிசித்து, அவன் தலையிலே பாதத்தை வைத்து ஞானியாக்கிவிடுபவள். ”ஸெளந்தர்யலஹரி” ஸ்தோத்திரிக்கிற மூர்த்தி காமாக்ஷி தான்–கரும்பு வில், புஷ்ப பாணம், பாச அங்குசத்தோடு சதுர்புஜையாக இருக்கிற மூர்த்தி. அதிலே ஒரு ஸ்லோகத்தில்* ஆசார்யாள் அம்பாளிடம், ”வேதங்கள் உபநிஷத்து என்கிற தங்களுடைய சிரஸிலே தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறவையான உன்னுடைய திருவடிகளை என் தலையில்கூட தயையினால் வையம்மா!” என்று பிரார்த்திக்கிறார்.
ச்ரூதீநாம் மூர்தாநோ தததி தவ யௌ சேகரதயா
மமாப்யேதௌ மாத : சிரஸி தயயா தேஹி சரணௌ |
உபநிஷத்துக்கள்தான் வேதாந்தம் என்பது. ஆசார்யாளின் அத்வைதமான ஞானமார்க்கத்துக்கு வேதாந்த ஸம்ப்ரதாயம் என்றே பெயர். அதனால் இங்கே ஆசார்யாள் ஞான குரு ரூபிணியாகவே அம்பாளை பாவித்துத் திருவடி தீக்ஷை வேண்டுகிறார் என்று ஆகிறது. அதற்குக் காமாக்ஷியிடம் ஸ்பர்சமான குக்குடதீக்ஷை கேட்டிருக்கிறார். காசியிலே இருக்கப்பட்ட விசாலாக்ஷி பக்தர்களை அநுக்ரஹ சிந்தையோடு மனஸால் நினைத்தே ஞானம் அளித்துவிடும் கமட தீக்ஷை குருவாயிருப்பவள்.
* ”ச்ரூதிநாம் மூர்தாநோ” என்று தொடங்கும் 84-வது ஸ்லோகம்.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

வெற்றி நமக்குத்தான்!


வெற்றி நமக்குத்தான்!

இரு நாட்டுப் படைகளுக்கும் இடையே வெகு மும்முரமாக சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது.

எதிரி நாட்டுப் படையிடம் கிட்டத்தட்ட தோற்றுவிட்ட நிலை. ஆனாலும் தாய்நாட்டுப் படைத் தளபதிக்கு போரை இழக்கமாட்டோம் என்ற அசாத்திய நம்பிக்கை. ஆனால் துணைத் தளபதி உள்ளிட்ட அவன் வீரர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை சிறிதும் இல்லை. எல்லோரும் ஓடுவதில் குறியாக இருந்தனர்.

என்னதான் நம்பிக்கை இருந்தாலும், வீரர்களில்லாம் தனி ஆளாய் என்ன செய்ய முடியும்?

கடைசி நாள் சண்டை. போர்க்களத்துக்குப் போகும் வழியில் ஒரு கோயிலைக் கண்டார்கள்.

உடனே தளபதி வீரர்களை அழைத்து, “சரி வீரர்களே… நாம் ஒரு முடிவுக்கு வருவோம். இதோ இந்தக் கோயிலுக்கு முன் ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டி விடுகிறேன். அதில் தலை விழுந்தால் வெற்றி நமக்கே. பூ விழுந்தால் நாம் தோற்பதாக அர்த்தம். இப்படியே திரும்பி விடுவோம்… வெற்றியா…? தோல்வியா…? நமக்கு மேல் உள்ள இந்த சக்தி தீர்மானிக்கட்டும்… சரியா?”

“ஆ.. நல்ல யோசனை… அப்படியே செய்வோம்…”

நாணயத்தைச் சுண்டினான் தளபதி. காற்றில் மிதந்து, விர்ரென்று சுழன்று தரையில் விழுந்தது நாணயம்.

தலை…!

வீரர்கள் உற்சாகத்தில் மிதந்தனர். வெற்றி வெற்றி என்று எக்காளமிட்டபடி போர்க்களம் நோக்கி ஓடினர். வெகு வேகமாக சண்டையிட்டனர் எதிரி நாட்டவர்களோடு.

அட.. என்ன ஆச்சர்யம். அந்த சிறிய படை, எதிரி நாட்டின் பெரும் படையை வீழ்த்திவிட்டது!

துணைத் தளபதி வந்தான். ‘நாம் வென்றுவிட்டோம்… கடவுள் தீர்ப்பை மாற்ற முடியாதல்லவா…” என்றான் உற்சாகத்துடன்.

“ஆமாம்… உண்மைதான்” என்படி அந்த நாணயத்தை துணைத் தளபதியிடம் கொடுத்தான் தளபதி.

அந்த நாணயத்தின் இரு பக்கங்களிலும் தலை!परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

A BOUQUET (OR BUCKET FULL) OF USEFUL INFORMATION FOR YOU.- share with all


A BOUQUET (OR BUCKET FULL) OF USEFUL INFORMATION FOR YOU.

STORE IT SOMEPLACE, WHERE YOU COULD ACCESS IT AT WILL.

YOU NEVER KNOW, AS TO WHO NEED IT OR HAVE A USE FOR IT !

With love to All

Good news-
Supreme Court has DECLARED that any person who meets road accidents can be taken to nearby hospital immediately.

Hospital must not ask for police report to admit him/her, its Dr. duty to do first aid. Police can be informed later.

Please pass to all. It may help someone… to save life. ==========================

Railway authorities have introduced a system where one can complain from a running train.

The SMS about complaint will be acknowledged & attended.
Give the train no, bogie no, precise nature of complaints like
-no water in bath room/no lights/fan not working/
security problem etc through sms.
It is an effective tool.
The railway complaint SMS no: is 8121281212.
Please pass on this message, its very helpful

CLEANSING OF THE GANGA AND VARANASI


CLEANSING OF THE GANGA AND VARANASI
(My open letter to our Prime Minister)

Respected Prime Minister Narendra Bai Modiji,

You have spoken with awe after your visit to Japan about the marvelous transformation of the river Kyoto in Japan from a dirty stretch of water into a beautiful tourist attraction. You have also voiced a deep sense of responsibility affirming your plans to cleanse the holy Ganga and make Varanasi a much cleaner and habitable place, recalling your election promise to do so.

Modiji, you deserve approbation for the thought, and encouragement from us all for the success of the project, which is long overdue. In addition to cleanliness, the city needs better roads, flyovers and other modern ameneties.

While I rejoice hearing the news, as would thousands of other devout Hindus, I make bold to offer a submission to you our PM.

In modernizing the city and cleaning the river we must not lose any of the sanctity and the devotion we accord to Kasi and Ganga. Just as purity should not be at the cost of sanitation — which is why this project is essential — modernity should not be achieved at the cost of desecrating any of the hallowed spots in the city and in the Ganga. To the extent necessary the ‘golden old’ should be retained untouched.

This is a tough call involving delicate decisions. Yes, the overall ancient look of all the 64 ghats along the Ganga nadhi and other holy spots in the city as well should not lose its awesome appearance.

I am sure you will entrust this momentous project to people who will understand the sensitivity of the job. They will definitely respond to the need to preserve the holiness of Varanasi and the Ganga, while bringing in the sorely needed freedom from dirt and stench, and the capacity to cope with massive crowds on special occasions.

We can therefore look forward to a new era of clean and pure pilgrimages to Varanasi in the foreseeable future!परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Here is a heroic tale of our underpriviledged girls, who made us proud despite all odds.


Dear All,

What a great achievement from a Village of Tribals in Jharkhand.

In construction industry the concerting gang are brought from these areas.

I request each one of you to send this email to all your known friends and requesting them to pass it on.

Also if you have any influence in MEDIA, you may ask them to call these girls for an Interview etc.

Have a Nice Day

A salute to these great girls from India.

Why's there no media coverage of this inspiring victory , is it because this was not cricket? Here is a heroic tale of our underpriviledged girls, who made us proud despite all odds.Two weeks back, as a billion plus India slept, a handful of Jharkhand tribal girls proudly held aloft a trophy they won in their *maiden entry* in a football tournament in far-flung Spain.They were the same girls who were slapped, kicked and made to sweep floors by arrogant bureaucrats in Jharkhand when the girls asked for birth certificates, a necessity to apply for passports.It was the night of July 13. Hundreds of fire crackers lit the skies as the girls screamed Vande Mataram – their battle cry – for being placed third in the Gasteiz Cup, the world’s best testing ground for teenager football in Victoria Gastiez.The girls were lovingly titled 'The Supergoats' by the organizers in Spain the moment they saw the girls playing barefoot in practice matches on arrival.Why? Because the girls had limited football gear and could not take the risk of tampering it before the tournament. They were overawed by international teams in the first tournament, the Donosti Cup, but came to their own in the second tournament.Offering a consolation prize for the third team – winner of a match between losing semi-finalists – was a mere formality for the organizers.But for the girls, it was a giant leap into global soccer from their impoverished Rukka village near Ranchi, considered one of the world’s epicenters of child marriage and human trafficking.As soon as the announcement was made for the prize distribution ceremony, the girls rushed into their dressing room and returned, some barefoot, wearing red-bordered white saris, their traditional festive dress. Many had their plastic flowers in their hairs.And when they huddled together after the mandatory photo session, some wept inconsolably because they had almost given up their hopes to participate in this tournament.All India Football Federation (AIFF) president Praful Patel was not aware of the girls’ superlative achievement, nor was the country’s new sports minister Jitendra Singh.“We could not sleep that night (July 13),” says Rinky Kumari, 13, captain of Supergoats. Once she bunked her school helped her mother do household chores. Today, thanks to football, everyone knows her name in the village.She says she remembered the days she was slapped and sweep floors when she went to the Panchayat Office get birth certificates for her passport.“ I do not remember the slap, I remember the Cup,” says Rinky. For her, and her teammates, it means a lot.

Why’s there no media coverage of this inspiring victory , is it because this was not cricket? Here is a heroic tale of our under privileged girls, who made us proud despite all odds.

Two weeks back, as a billion plus India slept, a handful of Jharkhand tribal girls proudly held aloft a trophy they won in their *maiden entry* in a football tournament in far-flung Spain.

They were the same girls who were slapped, kicked and made to sweep floors by arrogant bureaucrats in Jharkhand when the girls asked for birth certificates, a necessity to apply for passports.

It was the night of July 13. Hundreds of fire crackers lit the skies as the girls screamed Vande Mataram – their battle cry – for being placed third in the Gasteiz Cup, the world’s best testing ground for teenager football in Victoria Gastiez.

The girls were lovingly titled ‘The Supergoats’ by the organizers in Spain the moment they saw the girls playing barefoot in practice matches on arrival.

Why? Because the girls had limited football gear and could not take the risk of tampering it before the tournament. They were overawed by international teams in the first tournament, the Donosti Cup, but came to their own in the second tournament.

Offering a consolation prize for the third team – winner of a match between losing semi-finalists – was a mere formality for the organizers.But for the girls, it was a giant leap into global soccer from their impoverished Rukka village near Ranchi, considered one of the world’s epicenters of child marriage and human trafficking.
As soon as the announcement was made for the prize distribution ceremony, the girls rushed into their dressing room and returned, some barefoot, wearing red-bordered white saris, their traditional festive dress. Many had their plastic flowers in their hairs.

And when they huddled together after the mandatory photo session, some wept inconsolably because they had almost given up their hopes to participate in this tournament.

All India Football Federation (AIFF) president Praful Patel was not aware of the girls’ superlative achievement, nor was the country’s new sports minister Jitendra Singh.

“We could not sleep that night (July 13),” says Rinky Kumari, 13, captain of Supergoats. Once she bunked her school helped her mother do household chores. Today, thanks to football, everyone knows her name in the village.
She says she remembered the days she was slapped and sweep floors when she went to the Panchayat Office get birth certificates for her passport.

“ I do not remember the slap, I remember the Cup,” says Rinky. For her, and her teammates, it means a lot.

.

stime=1410884931
fpc.pl?ywarid=515FB27823A7407E&a=10001310322279&js=no&resp=img&cf10=PA&cf11=PA__,_._,___परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

इतने वर्षों बाद भारत माँ को खुलकर मुस्कुर ाते देखा है।


वो रस्सी आज भी संग्रहालय में है जिस्से गांधी बकरी बांधा करते थे
किन्तु वो रस्सी कहां है जिस पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हसते हुए झूले थे?
हालात-ए-मुल्क देख के रोया न गया,
कोशिश तो की पर मूंह ढक के सोया न गया
देश मेरा क्या बाजार हो गया है …
पकड़ता हु तिरंगा तो लोग पूछते है कितने का है…
वर्षों बाद एक नेता को माँ गंगा की आरती करते देखा है,
वरना अब तक एक परिवार की समाधियों पर फूल चढ़ते देखा है।
वर्षों बाद एक नेता को अपनी मातृभाषा में बोलते देखा है,
वरना अब तक रटी रटाई अंग्रेजी बोलते देखा है।
वर्षों बाद एक नेता को Statue Of Unity बनाते देखा है,
वरना अब तक एक परिवार की मूर्तियां बनते देखा है।
वर्षों बाद एक नेता को संसद की माटी चूमते देखा है,
वरना अब तक इटैलियन सैंडिल चाटते देखा है।
वर्षों बाद एक नेता को देश के लिए रोते देखा है,
वरना अब तक "मेरे पति को मार दिया" कह कर वोटों की भीख मांगते देखा है।

पाकिस्तान को घबराते देखा है,
अमेरिका को झुकते देखा है।
इतने वर्षों बाद भारत माँ को खुलकर मुस्कुराते देखा है।
***************************
दोस्तों हर हिंदुस्तानी सेे शेयर करे
Proud to be a Good Indian


परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Bird with two heads(panchatantra stories)


*********STORY TIME*********
Bird with two heads(panchatantra stories)

Here is another story from the album of Panchatantra. Once upon a time, there lived a strange bird named Bharunda. He lived on a banyan tree near the banks of a river. The strangeness of the bird lies in the fact, that he had two necks, but shareda common stomach. One day, the bird was wandering on the banks of the lake and found a red-golden fruit, which appeared delicious at the first sight. One of the two heads mumbled, “Oh what a fruit. I am sure the heavens have sent it for me. I am so lucky.” He started eating the fruit with immense pleasure and claimed that it was the most delicious fruithe had ever eaten.Hearing this, the other head said,” O dear, let me also taste the fruit you are praising so much”. The first head laughed and replied "You know that we’ve only one stomach, whichever head eats, the fruit will go to the same stomach. So, it makes no difference whether I eat it or you eat it.Moreover, I’m the one who found this fruit. So I’ve the first right to eat it". The other head became silent and disappointed after hearing the first head. This kind of selfishness, on the part of the first head pinched him very much.Later one day, the other head found a treebearing poisonous fruits. He took the poisonous fruit and told the first head, “You deceitful fellow. I will eat this poisonous fruit and avenge your insult which you have done to me”.The first head yelled, "Please don’t eat thispoisonous fruit. If you eat it, both of us willdie, because we’ve a common stomach to digest it." The other head replied, “Shut up!As I have found this fruit, I have the every right to eat it.” The first head started crying, but the other head didn’t bother and ate the poisonous fruit. In the consequence of this action, both of them lost their lives.Moral:Sharing of a good thing with others is always good.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

PAKISTAN PLANS TO SEND A MISSION TO SUN…… BILAWAL BHUTTO


.hahahahaaaa…………
hahahahaaaa............

***********************

: Time when Jayalalitha had proportionate assets!
What a week for India. One MOM landed on MARS, another Mom(AMMA) just landed in Jail. 😅

Mom around mars, amma behind bars.
.
.
Both are controlled from Bengaluru!

******

Golden Words By A Wise Man

1. "If you want to change the world, do it when you are a bachelor. After marriage, you can’t even change a TV channel"

2. "Listening to wife is like reading the terms and conditions of website. You understand Nothing, still you agreed…"

3. "Chess is the only game in the world, which reflects the status of the husband. The poor King can take only one step at a time…While the mighty Queen can do whatever she likes."

4. "All men are brave. Horror movies don’t scare them…But 5 missed calls from wife…surely…"

Send this to all men who can smile after reading this….

************

Please take note.. Everyone who finds faults in each post… Humor may not be your cup of Tea
Please take note.. Everyone who finds faults in each post... Humor may not be your cup of Tea

__._,_.___


परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Nationalism and Distortions in Indian History


Battle for Indian history: A history in service of rulers

by Virendra Parekh on 27 Sep 2014

Indian history is a battlefield. Hindu nationalists fight off invading colonial canards and Marxist mumbo jumbo of materialistic interpretation of history. Secularists, alarmed by the saffron surge, sound shrill warnings against communalisation of history writing. Stalinist activists masquerading as historians girdle up to resist intrusion of sundries (i.e. anyone outside their clique) onto their turf in media, academia and research institutions. Muslim scholars resist attempts to portray Islam and Muslims as villains. Academic historians raise their hands in despair at politicisation of the past to serve current needs. And the new generation just wonders why there is so much fuss over an age that is dead and gone.

Indeed, why should it matter who writes history? The short answer is that for India history matters because it extends into the present. India’s history is hoary, chequered and continuous. The link between history writing and actual politics is extraordinarily strong here. Witness the critical role that the myths of Aryan invasion, Brahmanical persecution of Buddhism and Jainism and non-religious motives for temple destruction by Muslim conquerors play in the current political discourse. An unusually large part of India’s history has been disputed for political reasons even when well established e.g. denial of Islam’s utterly destructive role. It is impossible to make sense of the present – its complexities, problems, challenges, opportunities and possible solutions – without a proper understanding of the past.

There is another, deeper reason for Indians to learn and remember their past. India derives her sense of nationhood, her self-image, her identity, from her ancient past. That past is kept alive and the sense of national unity sustained through a living tradition: Veda, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, literature of saints, pilgrimages, modes of worship and rituals that are similar in substance though differing in details and a collective memory of foreign invasions and heroic resistance offered by national icons of valour and sacrifice. Unlike histories of Ancient Rome, Egypt or Mesopotamia, which survive only in museums and monuments, Indian history is a living presence in the lives of millions.

Tampering with history can, therefore, undermine India’s self-image. A wrong perception of the past can obscure a clear view of the present. That indeed was the route taken, first by colonial masters, Christian missionaries and in recent decades by leftists. Each of these groups had a direct political interest in moulding the way Indians looked upon themselves and others. As in several other matters, enemies of Hinduism and Hindu society have a much clearer understanding of the stakes involved than the Hindus. The former, therefore, lead the assault and the latter try to defend themselves – usually in a bumbling, apologetic manner.

It is therefore important for us to remember that great many historians of India had their own reasons for distorting or suppressing facts. British historians, nationalist leaders of freedom struggle, Aligarh school of historians and Marxist activists passing for historians, all had some purpose other than presentation of colourless truth in their treatment of historical material. Their predilections have vastly compounded the complex task of writing an authentic history of an ancient civilization like India stretching over several millennia.

Nobody can say that all British history of India was wrong. While many British historians were prejudiced, some had genuine curiosity about a culture which was very different from their own. They applied modern methods of historiography to India. They collected, collated and compared old manuscripts, deciphered old, forgotten scripts and systematically mapped out historical monuments built over centuries by a variety of rulers and scattered over a large area. With this, they uncovered an important segment of India’s past which even Indians as a people had largely forgotten. Their labours established India as an ancient civilization with a glorious past, wide influence and remarkable continuity, rather than an area of darkness.

For all these positive factors, British historians distorted our history in some very important respects. They could never shed their sense of racial and cultural superiority. As rulers of a fast expanding empire, they had some definite political needs. For example, the subject people should have no higher notion of their past beyond their present status which they should accept without murmur, preferably with gratefulness. The British taught us that India had never been a nation but a conglomeration of miscellaneous people drawn from diverse sources, that its history had always been a history of invaders and conquerors, that Indians were indifferent to self-rule, and so long as their village life remained intact, they did not bother about who ruled at the Centre.

All these lessons were tirelessly taught and dutifully learnt. So much so that even after the British left, they form an important part of our mental make-up. How often do we hear that India is a multi-religious, multi-racial, multi-lingual and multi-cultural entity trying painfully to acquire some principle of unity! The very phrase ‘Indian sub-continent’ implies a subtle denial of the essential unity of India.

The Britishers’ main interest was to write a history which justified their presence in India. They held India by the right of conquest and had to recognise the legitimacy of this right in the case of their predecessors like the Arabs, Afghans and Mughals. Thus, British historians sought to justify Muslim rule in India by presenting Mughals as empire builders and themselves as their successors. Hindu resistance to Muslim rule was played down by the British historians as rebellions and revolts by local chieftains against the legitimate central authority. In the process, they conferred on Muslim rulers a legitimacy that the latter had never enjoyed in the eyes of the Hindus. For Hindus, Muslim rule was as much as an alien imposition as the British, to be resisted as much as was permitted by the circumstances.

In a great irony, this view of India’s history came to be endorsed enthusiastically by nationalist leaders during the struggle for freedom against the British. In the vain hope of winning over Muslim support in the struggle for independence, nationalist leaders started rewriting the history of medieval times. Under their inspiration, Muslim rule became indigenous, Muslim rulers became national kings, and those who fought them were suitably downgraded. The great historian RC Majumdar tells us how, under this motivation, national leaders created an imaginary history with one of them even proclaiming that Hindus were not at all a subject race under Muslim rule, and how ‘these absurd notions, which would have been laughed at by leaders at the beginning of the 19th century passed current as history at the end of that century.’ (Preface to Vol. VI of the History and Culture of Indian People)

The national leaders at the time of independence were quite content with the history written by the colonial rulers. For one, as Ram Swarup remarks, to throw off an intellectual and cultural yoke is far more difficult than to throw off a political yoke. More importantly, the notion that India had never been a nation, that it had not known any freedom or freedom struggle in the past enabled these leaders to exalt their status by claiming that they were the first nation builders, that they had led the first freedom struggle India had ever known and, indeed, India became free for the first time under their aegis.

The whitewashing and indigenisation of the Muslim rule received a powerful boost from “modernist” Muslim historians, particularly from the Aligarh Muslim University. Sired by late Mohammad Habib, this school said that the barbaric atrocities committed by the Turks should not be blamed on Islam. The wars in medieval India should be treated purely as political wars waged by some states ruled by Muslim sultans against other states ruled by Hindu rajas. The Muslim sultans were interested in building an empire even as Hindu rajas were interested in expanding their kingdoms. It should not be held against Muslim sultans if the peculiar caste structure of Hindu society made them victorious most of the time, we are told.

In the 1970s, communist ‘historians’ converted history into a powerful assault on Hindu society, Hindu culture and Hindu Dharma. Noted Kannada litterateur SL Bhyrappa has given us a firsthand account of the beginning of massive rewriting and falsification of Indian history undertaken by the Indira Gandhigovernment in the garb of national integration.

“During the year 1969-70 the Central Government under Mrs. Indira Gandhi established a committee under the Chairmanship of G Parthasarathy, a diplomat close to Nehru-Gandhi family. Its task was to integrate the nation through education. At that time I (i.e. Mr. Bhyrappa) was a reader in Educational Philosophy at NCERT and was selected as one of the five members of the committee. In our first meeting Mr. Parthasarathy, as Chairman of the committee, explained the purpose of our committee in typically diplomatic language: ‘It is our duty not to sow the seeds of thorns in the minds of the growing children which will grow up as barriers to national integration. Such thorns are found mostly in the history courses. Occasionally, we can find them in language and social science courses also. We have to weed them out. We have to include only such thoughts that go towards inculcating the concept of national integration firmly in the minds of our children. This committee carries this great responsibility.’” Mr. Bhyrappa saw through the game and opposed the proposal through cogent arguments. He was promptly dropped from the committee. (Distorting Indian History-I, S L Bhyrappa,bharatabharati.wordpress.com)

This was the genesis of the history books written by leftists, including NCERT text books. Since then, Stalinist activists masquerading as historians have deliberately and systematically distorted every period of our history to fit it into Marxist categories.

Indian history which is intellectually fashionable, politically correct and taught in schools and colleges comprises lies, half truths and distortions emanating from all these sources. The result is predictable. It cannot stand even elementary scrutiny; it must rely on patronage and power to remain in currency, as we shall see.

Guidelines intended to misguide

British historians, nationalist leaders of freedom struggle, Aligarh school of historians and Marxist activists passing for historians, all had some purpose other than presentation of colourless truth in their treatment of historical material. Indian history which is intellectually fashionable, politically correct and taught in schools and colleges comprises lies, half truths and distortions emanating from the all these sources.

The seed is contained in the NCERT guidelines for history books announced in 1982. These are full of recommendations for telling lies to our children, or for not telling them the truth at all. The guidelines say, quite commendably, that ‘the term Aryan cannot be used as a racial category’. However, the Aryan Invasion Theory, baseless and divisive as it is, is to be retained faithfully. The guidelines go on to say in the same breath that ‘historians have been told to stress the interaction between Aryan and non-Aryan cultures’. The division of ancient Indian culture into Aryan and non-Aryan is itself derived from the theory of an Aryan invasion. As Sita Ram Goel points out, as long as we continue to talk of Aryan and non-Aryan cultures, the terms ‘Aryan’ and ‘Dravidian’ cannot be divested of racial connotations.

But worse is to follow. The guidelines stipulate that the ancient period of Indian history cannot be referred to as Hindu period. They warn against overreliance on and use of myths as history (i.e. Ramayana and Mahabharata as also Rama and Krishna should find no place in history). ‘Overglorification’ of country’s past is forbidden and the ‘Gupta Age can no longer be referred to as the golden period of Hinduism’, say the guidelines.

As regards the medieval period, the guidelines say that ‘Muslim rulers cannot be identified as foreigners except for early invaders who did not settle here; Aurangazeb can no longer be referred to as the champion of Islam; Shivaji cannot be over glorified in Maharashtra textbooks; characterisation of the medieval period as a dark period or as a time of conflict between Hindus and Muslims is forbidden. Historians cannot identify Muslims as rulers and Hindus as subjects. The state cannot be described as theocracy, without examining actual influence of religion. No exaggeration of the role of religion in political conflicts is permitted… nor should there be neglect and omission of trends and processes of assimilation and synthesis.’

History scholar Sita Ram Goel has commented on each of these guidelines in great detail and shown how they make it impossible to write an honest history of India. Doing away with the distortions inherent in these guidelines will be first task of future historians.

Notice how accurately the guidelines conform to the perceptions of British historians, the Aligarh school and Marxists. Needless to say, those who laid down the guidelines belonged to the same group of ‘eminent’ historians who wrote textbooks in conformity with them. The result is predictable. The history books written by these ‘eminent’ historians cannot stand a moment’s scrutiny.

In a powerful challenge, journalist scholar Arun Shourie documented their lies, perversions and double standards in his book “Eminent Historians: Their technology, their line, their fraud.” Fifteen years after its publication, its contents remain uncontested on veracity and accuracy.

He showed how the leftists have deliberately and systematically falsified our history in a massive though clumsy and dishonest attempt to fit it into Marxist categories. Giving concrete examples, he laid bare their ideological predilections and dirty tricks. The book covers the entire gamut of Indian history, encompassing ancient, medieval and modern periods. A few examples will suffice for our purpose.

Consider, for example, what our students are taught about Bhagavad Gita. Gita has been a source of spiritual inspiration, guidance and solace for millions, as also philosophical speculation for thinkers through the ages. Commentators from Shankara and Ramanuja to Tilak, Aurobindo, and Gandhiji in our age have sought to interpret it in the light of their own intuition and experience.

All of them, however, missed what is self-evident to our eminent historian: “The doctrine of Bhakti, clearly enunciated first in the Gita… became socially more relevant in the Gupta period… when the feudatories considered themselves as meditating at the feet of their masters.” This is because Bhakti “reflected the complete dependence of the serfs or tenants on the landowners in the context of Indian feudal society”.

That pearl of scholarly insight is from DN Jha’s Ancient India. And he has borrowed it from his theoretical ancestor DD Kosambi: “Thus, Gita was a logical performance for the early Gupta period when expanding village settlement brought in new wealth to a powerful central government.”

What a way to decide the date of Gita and interpret its message! But the great scholar cannot stop till he has ‘demonstrated’ the ultimate failure of the scripture. “The Gita might help reconcile certain factions of the ruling class… but it could not possibly bring about any fundamental change in the means of production (notice the assumption that this was the task of the scripture, from which follows the failure!), nor could its fundamental lack of contact with reality (despite its being ‘a logical performance for the age’) and disdain for logical consistency (which the great dialectician Shankara, among others, missed) promote a rational approach to the basic problems of Indian society.”

Coming to the medieval period, NCERT guidelines stipulate that historians cannot identify Muslims as rulers and Hindus as subjects, and that the state in medieval India under Muslim rule cannot be described as a theocracy without examining the role of religion in political conflicts.

Here, in their zeal to whitewash the dark and blood-soaked record of Islam in India, the eminent historians disregard, among other things, the detailed and meticulous contemporary records including those maintained by the court chroniclers of the Muslim rulers themselves.

Thus, this is what some Hindu records say about the condition of Hindus under Muslim rule. Gangadevi, wife of Kumar Kampana (died 1374 AD) of Vijayanagara, writes in her Madhurãvijayam regarding the state of things in Madurai region when it was under Muslim rule: ‘The wicked mlechchas pollute the religion of the Hindus every day. They break the images of gods into pieces and throw away the articles of worship. They throw into fire Srimad Bhagwat and other holy scriptures, forcibly take away the conch shell and bell of the Brahmanas, and lick the sandal paints on their bodies. They urinate like dogs on the tulsi plant and deliberately pass faeces in the Hindu temples. They throw water from their mouths on the Hindus engaged in worship, and harass the Hindu saints as if they were so many lunatics let large.’

Chaitanya-mañgala, a biography of the great Vaishnava saint of medieval India, presents the plight of Hindus in Navadvipa on the eve of the saint’s birth in 1484 AD. The author, Jayananda, writes: ‘The king seizes the Brahmanas, pollutes their caste and even takes their lives. If a conch shell is heard to blow in any house, its owner is made to forfeit his wealth, caste and even life. The king plunders the houses of those who wear sacred threads on the shoulder and put scared marks on the forehead, and then binds them. He breaks the temples and uproots tulsi plants. The bathing in Ganga is prohibited and hundreds of sacred ashvatthaand jack trees have been cut down.’

Then there is this searing cry of Guru Nanak recorded in the Guru Granth Sahib: “having lifted Islam to the head, You have engulfed Hindustan in dread… (so great is their terror that) no one asks after those who have been killed… Hindus have been forbidden to pray at the time of the Muslim’s namaz, Hindu society has been left without a bath, even those who have never uttered Ram, can get no respite. (Mahla 1.360 and 1.417).

Here is a falsehood and worse from the same period: “Firuz executed a Brahmin for abusing the prophet of Islam. On the other hand, there were some instances of conversion of Muslims to Hinduism. Thus, Chaitanya, the great Vaishnava reformer, converted a number of Muslims.” So writes Satish Chandra in Medieval India.

Contrast it with this: “A report was brought to the Sultan that there was in Delhi an old Brahman who persisted in publicly performing the worship of idols in his house; and that people of the city, both Musalmans and Hindus, used to resort to his house to worship the idol… An order was accordingly given that the Brahman should be brought into the presence of the Sultan at Firozabad… The true faith was declared to the Brahman and the right course pointed out, but he refused to accept it. Orders were given for raising a pile of faggots before the door of the darbar. The Brahman was tied hand and foot and cast into it; the tablet was thrown on top and the pile was lighted. The writer of this book was present at the darbar and witnessed the execution… the wood was dry, and the fire first reached his feet and drew from him a cry, but the flames quickly enveloped his head and consumed him.”

That is the heart-rending eye-witness account of the incident recorded in Tarikh-i-Firuz Shahi of Shamsuddin bin Sirajuddin Afif, courtier of Sultan Firuz Shah Tughlaq (1350-1388 AD) himself. A classic example of what Ram Swarup calls history versus historians. And yes, some germination of composite culture, too.

Our eminent historian does not, of course, tell us how many Muslims Chaitanya converted, by what means and how it compares with lakhs upon lakhs of Hindus whose conversion the Muslim historians of the time celebrated. It would go against his secular credentials to note that in every other case [if any], Muslims were only returning to their ancestral religion.

Nor is the falsification confined to individual incidents. It covers entire epochs, running over centuries. Relying on another ‘eminent’ historian RS Sharma, Satish Chandra informs us that the Indian economy in the seventh to tenth centuries became almost exclusively rural or agrarian-oriented, with trade and urbanism suffering a distinct decline, internally, but also externally as the India trade fell off because the Byzantines stopped importing silk from India.

Andre Wink (Al-Hind, The Making of The Indo-Islamic World, Oxford University Press, 1990, vol. I, p. 220 -222), notes, “… R. S. Sharma, whose Indian Feudalism has misguided virtually all historians of the period, not only because it is entirely written from the a priori assumption of the ‘dark age’ doggedly searching for point by point parallels with Europe, but also, more accidentally, because there has never been anything to challenge it.”

After examining the material on which Sharma relied to formulate his thesis, Wink says “Sharma’s thesis essentially involves an obstinate attempt to find ‘elements’ which fit a preconceived picture of what should have happened in India because it happened in Europe (or is alleged to have happened in Europe by Sharma and his school of historians whose knowledge of European history is rudimentary and completely outdated) or because of the antiquated Marxist scheme of a ‘necessary’ development of ‘feudalism’ out of ‘slavery’. The methodological underpinnings of Sharma’s work are in fact so thin that one wonders why, for so long, Sharma’s colleagues have called his work ‘pioneering’.”(Quoted by Meenakshi Jain in A Random Survey of Satish Chandra’s Medieval India)

About Mughal empire before Aurangzeb, Satish Chandra tells us: “There was no atmosphere of confrontation between the Sikhs and Mughal ruler during this period. Nor was there any systematic persecution of Hindus, and hence, no occasion for Sikhs or any group or sect to stand forth as the champion of the Hindus against religious persecution.”

Really? The atrocities committed by Babur when he invaded India in 1521 drew a poignant cry from Guru Nanak who in his agony took God to task: “Thou hast sent Yama disguised as the great Moghul Babar, Terrible was the slaughter, Loud were the cries of the lamenters, Did this not awaken pity in Thee, O Lord?” (Adi Granth p. 360)

It was the martyrdom of Guru Arjun Dev in 1606 by Jahangir that proved a turning point in the attitude of Sikh Gurus towards the Muslim rulers when they decided to defend their rights by arms. Sir Edward Maclagan notes in The Jesuits and the Great Mogul (p. 28) “Throughout the journey from the coast to Fatehpur, the Fathers found that the Hindu temples had been destroyed by Mohammedans.” During the reign of Akbar, Governor of Lahore Husain Khan had decreed that “the Hindus should stick patches of different colours onto their shoulders or on the bottom of their sleeves, so that no Muslim might be put to indignity of showing them honour by mistake.” (Sri Ram Sharma Religious Policy of the Mughals p. 14. Italics added)

And finally a sample, from the modern period, of willful disregard of evidence or shameful ignorance.

Explaining the growth of Muslim separatism during the struggle for Independence, Bipan Chandra informs us (Modern India) that the very nature of nationalist movement alienated the Muslims. In other words, Hindus are to be blamed for Muslim separatism and Partition.

“Militant nationalism was to some extent a step back in respect of growth of national unity… speeches and writings of some militant nationalists had a strong religious and Hindu tinge… Tilak’s propagation of Shivaji and Ganapati festival, Aurobindo’s semi-mystical conception of India as mother, the terrorists’ oath before goddess Kali and the initiation of anti-partition agitation with dips in Ganga could hardly appeal to the Muslims… the reformers put a one-sided emphasis on the religious and philosophical aspects of cultural heritage… Hindu reformers invariably confined their praise of the Indian past to its ancient period… the manner in which history was taught also contributed to the growth of communal feelings…”

The learned historian never pauses to ask: why should the Muslims object to any expression of Hindu sentiment or symbolism if that expression is not directed against them or their tradition?

Shourie points out that Muslim separatism is rooted in the teachings of Quran and Hadis as the separation between believers and non-believers is of essence in Islam. He quotes VS Naipaul’s heart-rending account (Beyond Belief) of the consequences of this insistence on the believers: “Islam is not simply a matter of conscience or private belief. It makes imperial demands. A convert’s world view alters. His holy places are in Arab lands; his sacred language is Arabic. His idea of history alters. He rejects his own; he becomes, whether he likes it or not, a part of the Arab story. The convert has to turn away from everything that is his own.” The eminent historian totally disregards this separatist tendency inherent in Islam and lays the blame squarely on Hindu nationalists, reformers and history teachers.

These are not isolated illustrations handpicked to drive home the point. The bias, the predilection, the prejudice and the mindset peeping from these examples prevail throughout these history books. Yet, the shoddiness and incompetence visible in history books written by so-called eminent historians are not entirely or even mainly due to individual carelessness or lack of information, as we shall see.

(To be continued …)

References
History vs. Historians Ram Swarup in Hindu Temples: What happened to them Vol. I & II, Voice of India, New Delhi. Vol. I 1990. Vol. 2nd Ed. II 1993.
The Story of Islamic Imperialism in India Sita Ram Goel, Voice of India, New Delhi, 2nd Ed. 1994.
History and Culture of Indian People Vol. VI and VII, Ed. R C Majumdar, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay. Vol. VI 4th Ed. 1990, Vo. VII 3rd Ed. 1994.
Eminent Historians: Their technology, their line, their fraud, Arun Shourie, ASA, Delhi, 1998.
Textbook of Historiography 500 BC to 2000 AD E Sreedharan, Orient Blackswan, Hyderabad, 2004
A Random Survey of Satish Chandra’s ‘Medieval India’ (NCERT 2000) by Meenakshi Jain,voiceofdharma.org

Nationalism and Distortions in Indian History N S Rajaram Voice of India, New Delhi, 2000
http://www.vijayvaani.com/ArticleDisplay.aspx?aid=3342


S. Kalyanaramanhttps://sites.google.com/site/kalyan97/national-water-grid
https://sites.google.com/site/indianoceancommunity1/

__._,_.___

JJ inmate No. 7402


http://bharatkalyan97.blogspot.com/2014/09/jj-inmate-no-7402.htmlSEP
27

JJ inmate No. 7402

http://www.telegraphindia.com/1140928/jsp/frontpage/story_18881617.jsp#.VCdM9PldXUls

Your questions in the age of immediate disqualification

R. BALAJI
Answers to some of the questions the Jayalalithaa judgment has thrown up:

Jayalalithaa
28hitsbig.jpg

Had Jayalalithaa been sentenced to less than 2 years, would she still have been disqualified as an MLA?
Yes. The condition of a jail term of two years or more to activate disqualification applies only to some cases. That benefit is not available to Jayalalithaa as she has been convicted under the Prevention of Corruption Act. Mere conviction under the act is sufficient for disqualification. Even an imposition of fine will invite disqualification.
In any case, as it turned out, Jayalalithaa has been sentenced to four years in prison.
Under Section 8 of the Representation of the People Act (RPA), any legislator convicted of crimes such as corruption, rape and murder stands automatically disqualified for six year from the date of release after serving the prison sentence.

http://www.telegraphindia.com/1140928/jsp/frontpage/story_18881654.jsp#.VCdNZfldXUk

Comeback queen dethroned

Challenge set to be tougher than in 2002

G.C. SHEKHAR
28supporter.jpg
An AIADMK supporter cries near Jayalalithaa’s Chennai home after the leader left for the Bangalore court on Saturday. (PTI)

Chennai, Sept. 27: Jayalalithaa is no stranger to her chief ministership being interrupted by the courts. In 2001, after she got herself hurriedly sworn in as chief minister although her conviction in a corruption case had disqualified the AIADMK chief from even contesting the Assembly election, the Supreme Court had unseated her.
She returned within six months after the high court overturned her conviction by the trial court in the Tansi land purchase case. That was 2002.
Times and the laws have changed since and making a comeback now will not be as easy, although Jayalalithaa’s grip on her party is firmer than ever and her electoral might has just been proved in the Lok Sabha elections.
“The courts are viewing corruption by politicians more severely, as has been proved by the conviction of Om Prakash Chautala and Lalu Prasad. So Judge D’Cunha’s verdict should come as no surprise as he wanted to send a strong signal about corruption in high places and the tendency of such powerful people dragging such cases for eternity. If she had completed the case much earlier without fighting the system, the courts could have been more lenient,” observed a former advocate general.
Will Jayalalithaa command the same awe and respect if she governs by proxy? She will get an answer when she campaigns for the 2016 Assembly elections, which she is now unlikely to contest following the conviction in the disproportionate assets case today.
AIADMK functionaries are confident their chief is capable of converting setbacks into opportunities.

28cuffsm.jpg

“We would be able to reach out to the people, and the harsh prison term and Rs 100-crore fine will only evoke sympathy for her. The verdict will not deter Amma’s mission to roll out a slew of welfare projects to help the poor. Even if she is not in power there will be more Amma welfare schemes leaving the public in no doubt who to thank for,” party spokesperson Avadi Kumar said.
Jayalalithaa needs to convince the people that she is away from the helm only for a short while and by voting for the AIADMK in 2016, they will be voting for her return at a later date. Meanwhile she will have to fight for her acquittal at the earliest, something difficult in a wealth case when the onus of proof rests with the accused to explain where she got the money. Unless she surmounts these two challenges, Jayalalithaa might be staring at a bleak political future.
At 66 and highly diabetic, she also needs to worry about her health and the absence of a successor in the AIADMK. While a resurgent DMK will try to isolate her by wooing other parties into an alliance, the BJP will be tempted to explore its chances when the AIADMK is not at its strongest. Not the rosiest of pictures for Amma, who looked unassailable till recently.

28jailed7_224703.jpg
Posters welcoming Jayalalithaa line the route her convoy took from the airport to the special court outside Bangalore on Saturday
28verdict5.jpg
Workers of nearby factories, who are also AIADMK supporters, hold up banners in support of Jayalalithaa
28jailed8_230814.jpg
A poster that shows Jayalalithaa with Hillary Clinton was among those put up by her supporters
28jailed4.jpg
Security personnel on the road leading to the prison complex where the court is located
28jailed3.jpg
AIADMK supporters, about 5,000 of whom had arrived from Tamil Nadu, line the streets
Pictures by Bangalore News Photos

Giddy and ill, fall of inmate No. 7402

K.M. RAKESH AND G.C. SHEKHAR

Sept. 27: Jayalalithaa was today unseated as Tamil Nadu chief minister and faced a possible 10-year bar on contesting elections as a Bangalore court sent her to jail with a Rs 100-crore fine for amassing unexplained wealth two decades ago.
A lawyer unconnected with the case, who was in the courtroom inside a jail complex, said Jayalalithaa, 66, felt giddy and ill as judge John Michael D’Cunha passed the verdict and was allowed to step out briefly for fresh air.
Her four-year sentence means the AIADMK leader, the first serving chief minister to be convicted of corruption, must spend at least two days in her Bangalore prison cell as inmate No. 7402 before bail becomes a possibility.

28jaylalitha.jpg
THE FLAG GOES
Jayalalithaa arrives at the court in Bangalore. As soon as she was convicted, the flag was taken off. (PTI)

Bail from the trial court was ruled out because the sentence was longer than three years. The high court next sits on Monday, giving Jayalalithaa a two-day window before it closes for the Dussehra holidays till October 5.
Her bigger worry will be the blow to her political career, and not just because conviction has automatically disqualified her as a lawmaker under a July 2013 Supreme Court ruling and ejected her as chief minister.
If she fails to secure a high court acquittal in the coming months, she will not just have to spend four years in jail but face a further six-year ban on voting or contesting elections — by when she will be 76.
As news of her conviction seeped out, an alert police officer was seen removing the national flag from Jayalalithaa’s Toyota, parked inside the court complex, in symbolic recognition of her ouster as chief minister.
Her party will meet tomorrow to choose a successor. The likeliest pick is finance minister O. Panneerselvam, a loyalist who had filled in for Jayalalithaa in 2001 too when the apex court unseated her because of a prior conviction over a corrupt land deal. Jayalalithaa had returned to her post after a few months, courtesy a high court acquittal.
Jail sources in Bangalore said Jayalalithaa had been lodged alone in a cell that has a ceiling fan and given a blanket, the authorities having rejected her demand for hospital admission after the mandatory medical check-up.
It’s not clear how Jayalalithaa will pay the Rs 100-crore fine: in her last election affidavit in 2011, she had declared assets worth just over Rs 50 crore.
The staggering fine comes on a week the Supreme Court slapped a compensation levy on companies while cancelling their coal block licences. The companies have been asked to pay Rs 295 for every tonne of coal they had mined. Some estimates put the cumulative blow to the companies at Rs 10,400 crore.
The 17-year-old case against Jaya related to Rs 66.65-crore worth of unaccounted wealth accumulated during her first term as chief minister between 1991 and 1996. She then drew a monthly salary of Re 1 and had no other regular source of income.
Judge D’Cunha handed a four-year term and a Rs 10-crore fine to each of her three co-conspirators: friend Sasikala and Sasikala’s sister-in-law Ilavarasi and nephew V.N. Sudhakaran, who happens to be Jayalalithaa’s estranged foster son.
Jayalalithaa has been convicted under the Prevention of Corruption Act and two Indian Penal Code sections relating to abetment and criminal conspiracy.
The case, filed in Chennai in 1997, was shifted to Bangalore on a plea from Jayalalithaa’s political opponent DMK, which feared subversion after 72 witnesses turned hostile.
The trial was held at a court in central Bangalore but the verdict was delivered in the Gandhi Bhavan courthouse inside the Parappana Agrahara jail complex off the Bangalore-Hosur Road, where Jayalalithaa is now lodged. The venue shift came on an appeal from Jayalalithaa, who cited her Z-plus security.
She had made just one court appearance during the trial, for four days in 2011, after one of the 14 judges who heard the case put his foot down.

28vitalstat.jpg
Share on emailShare on prin
http://www.telegraphindia.com/1140928/jsp/frontpage/story_18881640.jsp#.VCdN3PldXUk

Balance of kick shifts

RASHEED KIDWAI New Delhi, Sept. 27: The chimes they are a-tollin’ — not from political ivory towers but from unsparing courtrooms.Until the Supreme Court delivered a landmark judgment last year disqualifying MPs and MLAs instantly on conviction for some offences, it had been up to the political leadership to decide whether a chief minister in crisis would survive or face the axe.Jawaharlal Nehru, Indira, Rajiv and Sonia Gandhi used varying yardsticks — largely influenced by their comfort levels and power equations — to sack or retain satraps caught up in scandals or controversies.How Nehru judged a tainted chief minister was on display between 1952 and 1964 when Punjab chief minister Partap Singh Kairon got sucked into controversies. Till his death, Nehru, who admired Kairon’s vision of a fruit-laden Punjab with mile upon mile of oranges, grapes and peaches like those the chief minister had seen in California, repeatedly exonerated the Punjab politician.Nehru eventually set up a commission of inquiry in 1963. Once the committee filed its report, Kairon resigned. By then, Nehru had passed away.Nehru’s successor Lal Bahadur Shastri was expected to be even-handed. As Prime Minister, Shastri displayed zero tolerance towards those indicted by government agencies. Biren Mitra, the only Bengali chief minister of what was then Orissa, had to go when the CBI indicted him. But Shastri protected S. Nijalingappa and K.B. Sahay, who were seen as his supporters, when controversies swirled around them.Congress old-timers feel both Nehru and Shastri were “liberal” in accommodating “diversities”. But the veterans conceded that they made selective use of federal authority to maintain their hegemony.The Indira era saw Congress chief ministers having little control over their careers. Indira chose chief ministers on the basis of their loyalty towards her. A.R. Antulay was chief minister of Maharashtra when a scam relating to the purchase of cement was unearthed.Antulay was then busy bringing back from the UK the “sword of Bhawani” that reportedly belonged to Chhattrapati Shivaji. Using diplomatic channels, Antulay had managed an appointment with the Queen in May 1982 but he had to take the exit door in February as the burden of the cement scandal became unbearable.Antulay’s successor was a lesser-known Babasaheb Bhosale. Lore is that Indira’s pen screeched to a halt on a line in a dossier that mentioned he was the son-in-law of a Rajya Sabha member who had remained loyal to Indira during the 1969 Congress split.Between 1985 and 1989, Rajiv created a record of sorts by changing 22 chief ministers.When the Churhat lottery scam undermined Arjun Singh’s position as chief minister, Rajiv dispatched his minister Buta Singh and Ghulam Nabi Azad to Bhopal. Arjun resisted the Delhi order to step down but relented when Buta reportedly showed him some classified files.Although lacking in stature, P.V. Narasimha Rao, too, used his political authority to secure resignations of party chief ministers. In November 1992, Rao summoned S. Bangarappa, asking him to resign in the wake of a report submitted by the CBI that looked into corruption charges.Bangrappa resigned and subsequently changed parties till he was acquitted by a court after 18 long years. His son Madhu alleges that Rao was influenced by M. Veerappa Moily and Margaret Alva to hand over the probe to the CBI.I.K. Gujral and the rest of the United Front had to sweat while making Lalu Prasad resign as chief minister of Bihar following the fodder scam. Lalu resigned but made his wife Rabri Devi the chief minister.Like Shastri, Sonia, too, tried to give an impression of being even-handed. But her handling of the tainted left a lot to be desired. Ashok Chavan was made to resign in connection with the Adarsh scam even though his name did not figure in the FIR. Sonia insisted that public perception mattered most.However, the yardstick was waived in case of Vir Bhadra Singh, who survived as chief minister of Himachal Pradesh.http://www.telegraphindia.com/1140928/jsp/frontpage/story_18881640.jsp#.VCdN3PldXUk


S. Kalyanaramanhttps://sites.google.com/site/kalyan97/national-water-grid
https://sites.google.com/site/indianoceancommunity1/परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

The man who would change the destiny of Indian Politics -Swamy of different Kind


21 Things Most Indians

Don’t Know About the Tough Guy

By 0Kamal Thakur on September 9, 2014

  • 0Every time you write off Subramanian Swamy, like the mythical phoenix bird, he reinvents himself from the very flames that others think he burnt down with.

The Man and His Machines!The Man and His Machines!

Teacher, economist, mathematician, politician, rebel, crusader, dog lover, all this and much more, this Tam Braham (Tamil Brahmin) was born into a family of intellectuals, which he himself described as “a long line of fighting Brahmins’.
Not one to let go a fight and not one who forgets easily, survivor and loner, Swamy has bounced back to cast an imprint on contemporary history that few individuals in India can lay claim to.
Here’s a compilation of facts that most Indians don’t know about this tough guy:

1. His Father Was a Well Known Mathematician

Swamy was born in Mylapore, Chennai on Sept 15, 1939.
His father, Sitaram Subramanian was at one time director of the Central Statistical Institute.

2. He Graduated in Mathematics from Hindu College (Finished 3rd in DU)

It was in the very stars that he was born under. He was not six months old, when his mathematician father Sitaram Subramanian, in 1940, changed jobs and moved from Chennai (then Madras) to Delhi, the seat of power.
2
Swamy graduated from the prestigious 0Hindu College in B.A. (Hon.), finishing 3rd in the Delhi University.

3. Enrolled at Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata for Post Graduation

From Delhi, the seat of power, Swamy moved to Kolkata (then Calcutta) for PG studies. It was going to be his first battle ground.
The Man and His Machines!

4. Director of the Institute Happened to a Professional Rival of Swamy’s Father

The institute at that time was headed by PC Mahalanobis who happened to be a professional rival of Swamy’s father. So when Mahalanobis learnt about Swamy, the latter began to get lower grades. Too bad (for Mahalanobis).
PC Mahalanobis with NehruPC Mahalanobis with Nehru

Mahalanobis was the brain behind setting up of the Planning Commission, something that Prime Minister Narendra Modi after many decades intends to dismantle. He was the kind of person that no one (at least not someone studying at his institute) would want to develop animosity with.

5. Swamy Taught the Big Guy a Lesson

Swamy’s ability at crunching numbers and postulating theories, pitched him against PC Mahalanobis.
Things Most Indians Don’t Know About Subramanian SwamyP. C. Mahalanobis receiving the Mayor-of-Paris Award for exemplary work in Statistics, 1963

His paper ‘Notes on Fractile Graphical Analysis’ published in Econometrica, 1963 had questioned a Mahalanobis statistical analysis method as not being original but only a differentiated form of an older equation, was an early expression of the rebel that Swamy is, a trait that has found expression both as an intellectual and as a politician.

6. Got a Recommendation for Harvard

Having demonstrated his ability for research, 0Hendrik S Houthakker, the American economist who was the referee for the paper published in Econometrica, recommended Swamy’s admission to Harvard.
Things Most Indians Don’t Know About Subramanian SwamyRichard Rummell’s 1906 watercolor landscape view, facing northeast.

7. Completed PhD from Harvard at 24

Backed by a full Rockefeller scholarship, in two and a half years, Swamy at 24 completed his PhD.
Harvard University ConvocationHarvard University Convocation

At Harvard, having cut his teeth in mathematics in the early 1960s and armed with a doctorate at 24 years of age, by 27 he was a teacher at Harvard.

8. Co-Authored a Paper with the 1st American Who 0WonNobel Memorial Prize in Economic Sciences

Swamy co-authored a paper on theory of index numbers with 0Paul Samuelson. The paper was published in 1974.
Paul SamuelsonPaul Samuelson

9. Became an Expert on the Chinese Economy

In 1975, Swamy wrote a book titled “0Economic Growth in China and India, 1952–70: A Comparative Appraisal
He learnt Chinese/Mandarin in just 3 months (when someone challenged him to learn this tough-language-to-learn in a year).
9
Till this day, Swamy is considered an authority on the Chinese economy and especially comparative analysis of Indian and China.

10. Got an Invite from Amartya Sen to Join DSE (Delhi School of Economics)

As an advocate of free markets economy, much before Manmohan Singh’s 1991 budget made it fashionable, Swamy’s market friendly views after moving from Harvard to Delhi School of Economics in 1968 were simply too radical and not palatable with Indira Gandhi’s socialist ‘Garibi Hatao’ India slogans.
Anyhow, Swamy accepted Amartya Sen’s offer.
The position earmarked for a young academician with market friendly views was a full professorial chair on Chinese studies.
10
But, by the time he traveled from Harvard to DSE, other traveler academics at the famed institute had changed their views on Swamy.
He was just offered a Reader’s rank at DSE. A sharp U-turn.
Students backed Swamy.

11. Moved to IIT in 1969

Swamy taught economics to students at the IIT.
He would often meet students at the hostels and discuss political and international views.
By now, Swamy had made a name for himself.
IIT Delhi
He suggested that India ought to do away with Five Year Plans and stop relying on foreign aid.
According to him, it was possible to achieve 10% growth.

12. Indira Took Note of Swamy in 1970

Indira, one of India’s most powerful prime ministers, in a 1970 budget debate dismissed Swamy as a “Santa Claus with unrealistic ideas.”
12
This was probably the first that a national leader of her stature had gone to the extent of directly mimicking Swamy’s ideas.
Swamy continued with his work nonetheless.

13. Establishment Goes After Swamy

The hostility cost him his IIT job from where he was unceremoniously sacked in December 1972.
13
Swamy in 1973 sued the prestigious institute for wrongful dismissal. He won the suit in 1991 and to prove his point, he joined only for a day before resigning.

14. Political Inning Began in 1974

With a young wife, a new born daughter and no job, Swamy was contemplating heading back to America when fate intervened and launched him into politics.
Nanaji DeshmukhNanaji Deshmukh

A phone call by Jan Sangh stalwart 0Nanaji Deshmukh picking Swamy to represent the party in the Rajya Sabha had him elected to parliament in 1974.

15. Dared the Establishment during the Emergency Days

Independence and the gross human tragedy that unfolded after partition, was something that a young Swamy saw up close. He was witness to the partition survivors’ daily struggle taking place just outside the family’s government allotted house at Turkman Gate, Delhi.
15
The emergency (1975-77) made a political hero out of him. Swamy defied and evaded arrest warrants for the entire 19 month period.
His most daring act during emergency was coming into India from America, breaking through security cordons of parliament, attending a Lok Sabha session on 10th August 1976, managing to slip out of parliament, escaping from the country and returning to America.

16. Founding Member of the Party that Won Elections after Emergency

Swamy was one of the founding members of the 0Janata Party that swept the Indira Gandhi emergency regime out of power in 1977.
Swamy with Prime Minister Morarji Desai in the 1970sSwamy with Prime Minister Morarji Desai in the 1970s

Though the party splintered but Swamy stuck on and was its president since 1990 till the party was 0merged with BJP in 11 August, 2013. Opposition often joked about him heading Janta Party as being a general without an army. But, he has been that way for a long time.

17. Swamy’s Blueprint – A Guiding Light for Manmohan Singh in Early 1990s

As the country’s commerce and law minister during Chandra Shekhar’s brief term as Prime Minister in 1990-91, Swamy laid the foundations of economic reforms in India by creating a blue print.
Dr. Manmohan Singh, then FM presented interim budget for 1991-92 under Congress PM Narasimha Rao.Dr. Manmohan Singh, then FM presented interim budget for 1991-92 under Congress PM Narasimha Rao.

The same blue print was later picked up by finance minister Manmohan Singh under Prime Minister PV Narasimha Rao to deliver the country of Nehruvian socialism.

18. Given a Cabinet Rank When in Opposition

Being president of Janta Party and an opposition leader, Swamy has the distinction of being handed out a cabinet rank by the ruling party.
It is said that Swamy stood by Narasimha Rao Even in the WildernessIt is said that Swamy stood by Narasimha Rao Even in the Wilderness

Prime Minister PV Narasimha Rao in 1994 appointed Swamy as Chairman with Commission of Labor Standards and International Trade with a cabinet rank.

19. An Academician Turned Lawyer

Contrary to what most Indians believe, Swamy, as pointed out above, is a mathematician by education.
19
It was the turn of events in his life that turned him to politics and law.

20. Played a Crucial Role in Exposing 2G Scam

After a long hibernation, Swamy writing to Prime Minister Manmohan Singh in 2008 seeking permission to prosecute A Raja over illegal allotment of mobile spectrum bands unraveled the colossal 2G Scam.
India's former telecommunications minister Raja comes out of the CBI office in New Delhi

21. Made it Possible for Indians to Access the Kailash Mansarovar

Subramanian Swamy played an important role in making it possible for people of Hindu faith in India to access the Kailash Mansarovar religious pilgrimage route.
Mount Kailash MansarovarMount Kailash Mansarovar

To make it happen, he had met Deng Xiaoping China’s top guy of the time (April 1981).


With best wishes


परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Jayalalithaa, the Amma of Tamil Nadu


Jayalalithaa Jayaram (born 24 February 1948), commonly referred to as Jayalalithaa, is an Indian politician and the Former Chief Minister of Tamil Nadu. She faced disqualification from holding office due to Disproportionate Assets case on 27th September, 2014 . Previously she served as Chief Minister from 1991 to 1996, briefly in 2001, and from 2002 to 2006. She was a popular film star in Indian cinema before her entry into politics, having appeared as the lead heroine in over 140 films which includes films in Tamil, Telugu, Kannada and worked in one Hindi film. She is the incumbent general secretary of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK). She is called ‘Amma’ (‘Mother’) and sometimes ‘Puratchi Thalaivi’ (‘Revolutionary Leader’) by her followers.

Although there have been claims that Jayalalithaa was introduced to politics by M. G. Ramachandran, she has denied this. She was a member of the Rajya Sabha elected from Tamil Nadu during 1984–89. Soon after the death of Ramachandran, Jayalalithaa proclaimed herself as his political heir. She is the second elected female chief minister of Tamil Nadu, first been Janaki Ramachandran.

Jayalalithaa was born on 24 February 1948, at Melukote, in Pandavapura taluk of Mandya district, Mysore State (now Karnataka) to Jayaram and Vedavalli in an Iyengar family. Her grandfather was in the service of the Mysore kingdom as a surgeon, and the prefix ‘Jaya’ (‘the victorious’) was added to the names of various family members to reflect their association with Maharaja Jayachamarajendra Wodeyar of Mysore. Her mother called her Komalavalli.

Jayalalithaa’s father died when she was two years old. Her mother then moved to Bangalore, where her parents lived, with Jayalalithaa. Her mother eventually began to work as an actress in Tamil cinema, based in Chennai, having taken the screen name of Sandhya. While in Bangalore, Jayalalithaa attended Bishop Cotton Girls’ School. She completed her childhood education at Sacred Heart Matriculation School (popularly known as Church Park Presentation Convent or Presentation Church Park Convent) in Chennai. She excelled at school and was offered a government scholarship to pursue further education. She appears not to have accepted the admission offered to her at Stella Maris College, Chennai. She is fluent in several languages, including Tamil, Kannada, Hindi, Malayalam, Telugu and English.

Her mother persuaded her to work in films when Jayalalithaa was 15 years old and was still in school, taking assurances from producers that shooting would take place only during summer vacations and that she would not miss her classes. Jayalalithaa acted in an English language film, Epistle, released in 1961. She made her debut as the lead actress in Kannada films while still in school, age 15, in Chinnada Gombe (1964). Jayalalithaa’s debut in Tamil cinema was a role in Vennira Aadai (1965), directed by C. V. Sridhar. The following year, she made her debut in Telugu cinema with Manushulu Mamathalu. She was the first heroine to appear in skirts in Tamil films. She acted in one Hindi film called Izzat, with Dharmendra as her male costar in 1968.

In 1972, Jayalalithaa acted in Pattikada Pattanama opposite Sivaji Ganesan, which went onto win the National Film Award for Best Feature Film in Tamil in 1973. It fetched her a Filmfare Award for Best Actress. Her performance in Suryakanthi and Chandradhoyam were critically acclaimed and the former won her another Filmfare Award for Best Actress in 1973. The same year she acted in the Telugu Sri Krishna Satya and won her third Filmfare Award for Best Actress. Her other films with Sivaji Ganesan include Galatta Kalyanam and Deiva Magan. Deiva Magan holds the distinction of being the first Tamil film to be submitted by India for an Academy Award for Best Foreign Language Film. She continued pairing up with younger actors such as Ravichandran and Jaishankar in a number of films such as Vairam, Baghdad Perazhagi. Later Tamil films in which she acted included Kandan Karunai. Her last film was Nadhiyai Thedi Vandha Kadal which was released in 1980. During the 1960s and 1970s, she starred opposite M. G. Ramachandran in a number of successful films, including Aayirathil Oruvan, Kavalkaran, Adimai Penn, Engal Thangam, Kudiyirundha Koyil, Ragasiya Police 115 and Nam Naadu.
Although there have been claims that Ramachandran, who had been chief minister for the state since 1977, was instrumental in introducing Jayalalithaa to politics, she has denied it. In 1982, she joined the AIADMK, which was founded by Ramachandran. Her maiden public speech, Pennin Perumai (the Greatness of a Woman), was delivered at the political conference of the AIADMK that year. In 1983, she became propaganda secretary for the party and was selected as AIADMK candidate in the by-election for the Tiruchendur Assembly constituency.

Ramachandran wanted her to be a member of the Rajya Sabha because of her fluency in English. Jayalalithaa was nominated and elected to that body as a Member of Parliament in 1984 and retained her seat until 1989. She was successful in her role as Propaganda Secretary and this caused resentment among high-ranking members of the party. Those members engineered a rift between her and Ramachandran, among the alleged consequences of which was that Ramachandran stopped Jayalalithaa writing about her personal life in a Tamil magazine. Despite these machinations, she remained admired by the rank and file of the party.

In 1984, when Ramachandran was incapacitated due to a stroke, Jayalalithaa was said to have attempted to take over the position of chief minister or the party on the pretext that his health would prevent him from the proper execution of his duties. She successfully led the campaign in the 1984 general elections, in which the ADMK allied with the Congress.

Ramachandran died in 1987 and following this the AIADMK split into two factions, with one section supporting his widow, Janaki Ramachandran, and the other favouring Jayalalithaa. Janaki was selected as the Chief Minister on 7 January 1988 with the support of 96 members and she won the confidence motion in the house, following irregularities by the speaker P.H. Pandian, who dismissed six members to ease her victory. However, the Indian CentralGovernment under Rajiv Gandhi used Article 356 of the Constitution of India to dismiss the Janaki-led government and impose President’s rule on the State.

Jayalalithaa fought the subsequent 1989 elections on the basis of being MGR’s political heir.

She was elected to the Tamil Nadu Legislative Assembly in 1989 as a representative of the Bodinayakkanur (State Assembly Constituency). This election saw the Jayalalithaa-led faction of the AIADMK win 27 seats and Jayalalithaa became the first woman to be elected Leader of the Opposition. In February 1989, the two factions of ADMK merged and they unanimously accepted Jayalalithaa as their leader and the "Two leaves" symbol of the party was restored. On 25 March 1989, quoted as one of the worst incidents to have happened in the Tamil Nadu Legislative Assembly, there was heavy violence inside the house among the ruling DMK party members and the opposition. There were Jayalilatha tearing the budget report to be read by the ruling party. Mikes were broken and shoes were thrown by Jayalalithaa. At the peak of the situation, when Jayalalithaa was about to leave the house, which is seen by a section of the media as "not until I enter the house as a Chief Minister". Though some sections of media term it as a theatrics launched by Jayalalithaa, it got a lot of media coverage and sympathy from the public. During the 1989 general elections, the ADMK allied with the Congress party and had a significant victory. The ADMK, under her leadership, won the by-elections in Marungapuri, Madurai East and Peranamallur assembly constituencies.

In 1991, following the assassination of Rajiv Gandhi days before the elections, her alliance with the Indian National Congress enabled her to ride the wave of sympathy that gave the coalition victory. The ADMK alliance with the Congress won 225 out of the 234 seats contested and won all 40 constituencies in the centre. Re-elected to the assembly, she became the first elected female chief minister and the youngest ever chief minister of Tamil Nadu, serving the full tenure from 24 June 1991 to 12 May 1996. In 1992, er government introduced the "Cradle Baby Scheme". At that time the ratio of male to female in some parts of Tamil Nadu was skewed by the practice of female infanticide and the abortion of female foetuses. The government established centres in some areas, these being equipped to receive and place into adoption unwanted female babies. The scheme was extended in 2011. Her party had 26 elected members to the assembly. Her government was the first to introduce police stations operated solely by women. She introduced 30 per cent quota for women in all police jobs and established as many as 57 all-women police stations. There were other all-women establishments like libraries, stores, banks and co-operative elections.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Famous Quotes About Institutions


institutions-quotes-1.jpg

The idea is that human culture as broadly defined–art, politics, technology, religion, and so on–evolves in much the way biological species evolve: new cultural traits arise and may flourish or perish, and as a result whole institutions can belief systems form and change. ~ Author: Robert Wright

Our young people are out on the streets looking for parties, a place to dance, looking for a scene. No institutions are providing them with alternatives, fun things to do that don’t necessarily have alcohol at the center. ~ Author: Donna Shalala

If, as is natural, you focus on the corruption and on those threatened institutions that are trying to prevent change – even though they don’t really know what they’re trying to prevent – then you can get pessimistic. ~ Author: Paul Hawken

All institutions have lapses, even great ones, especially by individual rogue employees – famously in recent years at ‘The Washington Post,’ ‘The New York Times,’ and the three original TV networks. ~ Author: Carl Bernstein

Civil liberty is the status of the man who is guaranteed by law and civil institutions the exclusive employment of all his own powers for his own welfare. ~ Author: William Graham Sumner

Le système de gouvernement représentatif connaît aujourd’hui une crise en partie parce qu’il a perdu, avec le temps, toutes les institutions qui pouvaient permettre une participation effective des citoyens et, d’autre part, parce qu’il est gravement atteint par le mal qui affecte le système des partis: la bureaucratisation et la tendance des deux partis à ne représenter que leurs appareils. ~ Author: Hannah Arendt

My films are therapy for my debilitating depression. In institutions people weave baskets. I make films. ~ Author: Woody Allen

…the assessment of psychological drift, that is the way in which an undirected pedestrian tends to move about in a particular quarter of the town, tending to establish natural connections between places, the zones of influence of particular institutions and public services, and so forth. It may well be objected that these techniques are un-scientific, disorderly and too subjective, but the fact remains that the Situationists are studying the actual texture of towns and their relationship to human beings more intensively than most architects and in a more down-to-pavement manner than most town planners. ~ Author: Tom McDonough

Fire, ice, asteroids and pole shifts are bogeymen with which we distract ourselves from the real threat of our time. In an age when everyone invents his own truth, there is no community, only factions. Without community, there can be no consensus to resist the greedy, the envious, the power-mad narcissists who seize control and turn the institutions of civilization into a series of doom machines. ~ Author: Dean Koontz

Life’s going to change. You thought it already had? Not nearly as much as it’s going to change now.Everything you disapprove of you’ll call “aristocratic.” This term can be applied to food, to books and plays, to modes of speech, to hairstyles and to such venerable institutions as prostitution and the Roman Catholic Church.If “Liberty” was the watchword of the first Revolution, “Equality” is that of the second. “Fraternity” is a less assertive quality, and must creep in where it may. ~ Author: Hilary Mantel

Famous Quotes About Institutions

பாசம்:
பாசம்: ஒரு ஊரில் ஒரு தம்பதியினர் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது,அவள் பெயர் அனிதா.அவள் தாய் மீண்டும் கருவுற்றிருந்தாள் அவர்களுக்கு தெரியும் வயிற்றில் வளர்வது ஆண் குழந்தையாகத்தான் இருக்கும் என்று. பெற்றோர்கள் இருவரும் அனிதாவிடம் உனக்காக ஒரு தம்பி பாப்பா வரப் போகிறான்,நீயும் அவனும் சேர்ந்து ஜாலியா விளையாடப்போறீங்க என்று சொல்லியே வளர்த்தார்கள். அனிதா அவள் அம்மா வயிற்றில் தினமும் கைகளால் தடவிக்கொண்டே டேய் தம்பி சீக்கிரம் வெளியே வாடா நாம ஜாலியா விளையாடலாம் நான் உன்னை யாருக்கும் குடுக்க மாட்டேன், நான் மட்டுமே உன் கூட விளையாடுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பாள். அனிதா இன்னும் முகம் பார்க்காத தன் தம்பியிடம் அவ்வளவு பாசமாக இருப்பதை பார்த்து அவள் பெற்றோர் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள்.அனிதாவுக்கும் தினமும் அம்மா வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையிடம் பேசுவதே வாடிக்கையாக இருந்தது. நாட்கள் உருண்டோடின பிரசவ வலி எடுக்கவே மருத்துவமனையில் சேர்த்தார்கள்.பிரசவம் நார்மலாக இருக்கும் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் மிக சிக்கலாகி ஆப்ரேஷன் பண்ணிதான் குழந்தையை வெளியே எடுத்தார்கள்.மர ுத்துவர்கள் குழந்தை மிக பலவீனமாக இருக்கிறது இன்னும் சில நாட்களே உயிரோடு இருக்கும் என்று கூறி ICU வில் அட்மிட் பண்ணினார்கள். அனிதாவையும் அவள் தந்தையையும், குழந்தையையும் அம்மாவையும் பார்க்க அனுமதிக்கவே இல்லை.பிறகு அனிதாவின் தந்தையை மட்டும் அனுமதித்தார்கள் அவர் உள்ளே சென்று குழந்தையை பார்த்துவிட்டு வந்தார். ஒரு வாரம் ஓடி விட்டது அனிதா அடம் பண்ண ஆரம்பித்தாள் நீ மட்டும் பார்த்துட்டு வந்தியே நானும் தம்பியை பார்க்கனும் என்று கத்தினாள்.உன் தம்பி சாமிக்கிட்ட போகபோறான் உன்னை மருத்துவமனையில் பார்க்க அனுமதிக்கமாட்டா ங்கம்மா என்று அவள் அப்பா சொன்னார்.அவள் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணவே சரி நாளைக்கு எப்படியாவது உன்னை உள்ளே கூட்டிட்டு போறேன் என்றார். மறுநாள் மருத்துவமனயில் அனிதாவையும் குழந்தையை பார்க்க அனுமதிக்கவேண்டும் என்று கேட்டார் ஆனால் குழந்தையை ICU வுக்குள் செல்ல அனுமதிக்கமாட்டோம் என்று கூறினார்.பிறகு அவர்கள் கெஞ்சுவதை பார்த்து அனுமதித்தார்கள். அனிதா உள்ளே ஓடிச் சென்று குழந்தையின் பிஞ்சு விரலை பிடித்தாள்,அவள் கை பட்டதும் குழந்தை லேசாக அசைந்தது .’டேய் தம்பி எழுந்து வாடா நாம விளையாடலாம் ’என்றாள்.குழந்த ை லேசாக மூச்சு விட ஆரம்பித்தது.’உன ்னை நான் சாமிக் கிட்ட கொடுக்கமாட்டேன், நானே வச்சுக்குவேன்,நீ என் கூடத்தான் இருக்கனும்’ என்றாள். இப்போது குழந்தையின் மூச்சு சீராக வர ஆரம்பித்தது. மருத்துவர்களே ஆச்சரியப்பட்டார்கள் குழந்தையை பரிசோதித்து பார்த்து விட்டு இனி நீங்கள் பயப்படத் தேவை இல்லை என்றார்கள். நாம ஒரு பொருள் மேல உன்மையான பாசம் வச்சிட்டா அந்த ஆண்டவனே நினைச்சாலும் நம்ம கிட்ட இருந்து பிரிக்க முடியாதுங்க.......... பாசமுடன் உங்கள் அன்பு நண்பண். #இப்ராஹிம்

பாசம்:

ஒரு ஊரில் ஒரு தம்பதியினர்

சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தார்கள்

அவர்களுக்கு ஒரு பெண்

குழந்தை இருந்தது,அவள் பெயர்

அனிதா.அவள் தாய் மீண்டும்

கருவுற்றிருந்தாள்

அவர்களுக்கு தெரியும் வயிற்றில்

வளர்வது ஆண் குழந்தையாகத்தான்

இருக்கும் என்று.

பெற்றோர்கள் இருவரும் அனிதாவிடம்

உனக்காக ஒரு தம்பி பாப்பா வரப்

போகிறான்,நீயும் அவனும்

சேர்ந்து ஜாலியா விளையாடப்போறீங்க

என்று சொல்லியே வளர்த்தார்கள்.

அனிதா அவள் அம்மா வயிற்றில் தினமும்

கைகளால் தடவிக்கொண்டே டேய்

தம்பி சீக்கிரம் வெளியே வாடா நாம

ஜாலியா விளையாடலாம் நான்

உன்னை யாருக்கும் குடுக்க மாட்டேன்,

நான் மட்டுமே உன் கூட

விளையாடுவேன்

என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பாள்.

அனிதா இன்னும் முகம் பார்க்காத தன்

தம்பியிடம் அவ்வளவு பாசமாக

இருப்பதை பார்த்து அவள் பெற்றோர்

மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள்.அனிதாவுக்கும்

தினமும் அம்மா வயிற்றில் இருக்கும்

குழந்தையிடம்

பேசுவதே வாடிக்கையாக இருந்தது.

நாட்கள் உருண்டோடின பிரசவ

வலி எடுக்கவே மருத்துவமனையில்

சேர்த்தார்கள்.பிரசவம் நார்மலாக

இருக்கும் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால்

மிக சிக்கலாகி ஆப்ரேஷன் பண்ணிதான்

குழந்தையை வெளியே எடுத்தார்கள்.மர

ுத்துவர்கள் குழந்தை மிக பலவீனமாக

இருக்கிறது இன்னும் சில

நாட்களே உயிரோடு இருக்கும்

என்று கூறி ICU வில் அட்மிட்

பண்ணினார்கள்.

அனிதாவையும் அவள் தந்தையையும்,

குழந்தையையும் அம்மாவையும் பார்க்க

அனுமதிக்கவே இல்லை.பிறகு அனிதாவின்

தந்தையை மட்டும் அனுமதித்தார்கள் அவர்

உள்ளே சென்று குழந்தையை பார்த்துவிட்டு வந்தார்.

ஒரு வாரம் ஓடி விட்டது அனிதா அடம்

பண்ண ஆரம்பித்தாள் நீ மட்டும்

பார்த்துட்டு வந்தியே நானும்

தம்பியை பார்க்கனும்

என்று கத்தினாள்.உன் தம்பி சாமிக்கிட்ட

போகபோறான் உன்னை மருத்துவமனையில்

பார்க்க அனுமதிக்கமாட்டா

ங்கம்மா என்று அவள் அப்பா சொன்னார்.அவள்

அழுது ஆர்ப்பாட்டம்

பண்ணவே சரி நாளைக்கு எப்படியாவது உன்னை உள்ளே கூட்டிட்டு போறேன்

என்றார்.

மறுநாள் மருத்துவமனயில்

அனிதாவையும் குழந்தையை பார்க்க

அனுமதிக்கவேண்டும் என்று கேட்டார்

ஆனால் குழந்தையை ICU வுக்குள் செல்ல

அனுமதிக்கமாட்டோம்

என்று கூறினார்.பிறகு அவர்கள்

கெஞ்சுவதை பார்த்து அனுமதித்தார்கள்.

அனிதா உள்ளே ஓடிச்

சென்று குழந்தையின்

பிஞ்சு விரலை பிடித்தாள்,அவள்

கை பட்டதும் குழந்தை லேசாக

அசைந்தது .’டேய்

தம்பி எழுந்து வாடா நாம

விளையாடலாம் ’என்றாள்.குழந்த

ை லேசாக மூச்சு விட ஆரம்பித்தது.’உன

்னை நான் சாமிக் கிட்ட

கொடுக்கமாட்டேன்,

நானே வச்சுக்குவேன்,நீ என் கூடத்தான்

இருக்கனும்’ என்றாள்.

இப்போது குழந்தையின் மூச்சு சீராக

வர ஆரம்பித்தது.

மருத்துவர்களே ஆச்சரியப்பட்டார்கள்

குழந்தையை பரிசோதித்து பார்த்து விட்டு இனி நீங்கள்

பயப்படத் தேவை இல்லை என்றார்கள்.

நாம ஒரு பொருள் மேல உன்மையான

பாசம் வச்சிட்டா அந்த

ஆண்டவனே நினைச்சாலும் நம்ம கிட்ட

இருந்து பிரிக்க முடியாதுங்க……….

பாசமுடன் உங்கள் அன்பு நண்பண்.

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

iOS/Android data recovery software


Did you know about benefit of a Phone Data Recovery?

  • Recover ALL File Types: Messages, Contacts, Photos, Videos, Notes, App Data And Much More.
  • Recoverable Device: iPhone,iPad,iPod Touch. -Recover Data Due To: Deletion, Device Damage, iOS Upgrade & Others
  • Recover Easily Just 3 Steps: Connect>Scan>Recover

Texting on the toilet or taking a photo of your fish?

Your phone may have water damage, but Phone Data Recovery Software makes sure your data doesn’t drown.

We have make reviews and comparisons of Phone Data Recovery Softwares, learn more here http://www.phonedatarecoverysoftware.com/

The reviews are include:

  • Wondershare Dr.Fone for iOS/Android
  • Aiseesoft FoneLab
  • Tenorshare iOS/Android Data Recovery
  • AnyMP4 iPhone Data Recovery
  • 321Soft iPhone Data Recovery
  • Stellar Phoenix Data Recovery for iOS

Phone data recovery software

பூச்சிகளை ஒழிக்க சில யோசனைகள்


10423640_778418162200935_6897947367717001791_n.jpg?oh=68f9ea3c2b72b4a0e155cba74021340a&oe=54B9D72C&__gda__=1422053146_16f45ae8f80db9e5847ff95bed793aba10646827_822370471140867_6701204253750447353_n.jpg?oh=9455c8913c8e95b21f778137d8d63f7c&oe=54BC618D&__gda__=1418017589_a473a871fa47d8084118ee67fa4f00a4
10590670_822361147808466_7715210815442921023_n.jpg?oh=a9093a8ab7150322f1e461b407b7d9bb&oe=54CC28AE&__gda__=1422536223_91b8638bb06195cd8017b91ca7cc2a69

பூச்சிகளை ஒழிக்க சில யோசனைகள்

{ Tips to prevent insects }

கொசுத் தொல்லை ஒழிய…

கொசுத்தொல்லைக்கு குட்நைட் போன்றவற்றை பணம் செலவழித்து வாங்க முடியாதவர்கள். வீட்டில் அருகே வளரும் தும்பைச் செடியை அரைத்து இரவில் பூசிக்கொண்டு படுத்தால் கொசுக்கள் கடிக்காது. தும்பைச் செடி உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது.

ஈ மொய்ப்பதை தடுக்க…

சமையலறை, டைனிங் டேபிள் ஆகிய இடங்களில் ஈ மொய்த்தால் ஒரு குவளை நீரில் 2 டீஸ்பூன் உப்பு கலந்து அந்த இடங்களில் தெளித்து விட்டால் ஈ மொய்க்காது.

பல்லியை விரட்ட…

வீட்டில் பல்லிகள் நடமாடும் இடத்தில் பாச்சை உருண்டை ஒன்றிரண்டை போட்டு வைத்தால் பல்லி எட்டியே பார்க்காது. நாமும் பல்லி பற்றிய பயமின்றி நிம்மதியாக வீட்டு வேலைகளைக் கவனிக்கலாம்.

எறும்புகள் வராமல் தடுக்க…

எறும்பு பவுடர் போடும் போது அதை அப்படியே தூவி வைத்தால் மின்விசிறி சுற்றும்போது காற்றில் பறந்து சாப்பாட்டில் கூட கலந்து விடலாம். அதனால் எறும்பு பவுடரை மண்ணெண்ணெயில் குழைத்து பூசி விட்டால் எறும்பும் வராது. அதிகப் பவுடரும் ஆகாது.

கரப்பான் பூச்சிகளை ஒழிக்க…

கரப்பான் பூச்சிகள் இருக்குமிடத்தில் வெள்ளைப்பூண்டை நசுக்கி சிறு, சிறு துண்டுகளாக்கி சிதறி இருக்கும்படி போட்டு வைத்தால் கரப்பான் பூச்சிகள் ஒழிந்து விடும்.

மூட்டைப் பூச்சிகளை ஒழிக்க…

தேங்காய் எண்ணெய்யில் கற்பூரத்தை கலந்து அதை பிரஷ் ஒன்றினால் எடுத்து வீட்டிலுள்ள மரச்சாமான்களின் மீது தடவி வந்தால் மூட்டை பூச்சிகள் ஒழிந்து விடும்.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

“இல்ல அம்மா நீ சொன்ன வார்த்தைகள் தான் என்ன ை சுட்டு விட்டது என்றார்.”


ஒரு போக்குவரத்து சமிக்ஞையில் ஒரு ஊனமுற்ற சிறுமி நின்று கொண்டிருந்தாள் அங்கு ஒரு கார் வந்து நின்றது. அந்த சிறுமி சிறிது நேரம் அந்த காரில் உள்ள நபரை உற்று பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள். பின்னர் அந்த காருக்கு அருகில் சென்று கதவை தட்டினால். ஜன்னலின் கண்ணாடி திறக்கப்பட்டது. அங்கு புகை பிடித்தபடி ஒரு நபர் அமர்த்திருந்தார். கிழிந்த ஆடைகளுடன் கையில் தடியுடன் இருந்த சிறுமியை பார்த்து என்னமா ?? காசு வேணுமா?? என்று கேட்டார். சிறுமியிடம் இருந்து பதில் வரவில்லை. அந்த சிறுமி காரில் இருந்த அனைவரையும் சுற்றி சுற்றி பார்த்தாள். காருக்குள் ஒரு கைக்குழந்தையுடன் ஒரு பெண் அமர்திருந்தாள். இந்தா பொண்ணு உனக்கு என்ன வேணும்? என்று கேட்டார். எனக்கு எதுவும் வேணாம் அய்யா.. உங்க பசங்களுக்கு நீங்க எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும்னு ஆசை படுறீங்களா அய்யா ? என்று கேட்டாள். ஆமா ஏம்மா இப்படி கேக்குற? என்று கேட்டார்? உங்க பசங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுங்க ஆனா என்ன மாதிரி அவளுக்கும் வறுமையை கொடுத்துறாதீங்க அய்யா. இன்னைக்கு நீங்க என்ன பிச்சைக்காரின்னு நினைச்சமாரி நாளைக்கு உங்க மகளை யாரும் நினைத்து விட கூடாது இந்த புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தை இன்றோடு விட்டுத்தள்ளுங்கள் அய்யா. உங்களைப் போன்ற ஒரு அப்பா எனக்கு இருந்ததால் தான் நான் இன்று உங்கள் முன் நிற்கிறேன் ஒருஅனாதையாய் ஒரு பிச்சைக்காரியை போல். இந்த நிலை உங்கள் மகளுக்கும் வரவேண்டுமா? என்று கேட்டாள் அந்த சிறு பெண். சட்டென்று சிகரட்டை கிழே போட்டார். என்ன அய்யா ? சிகரட் சுட்டுருச்சா ? என்று அந்த சிறுமி கேட்க்க.. "இல்ல அம்மா நீ சொன்ன வார்த்தைகள் தான் என்னை சுட்டு விட்டது என்றார்." தயவு கூர்ந்து புகை பிடிப்பதை இன்றோடு நிறுத்துங்கள்.

dinakaran daily newspaper

ஒரு போக்குவரத்து சமிக்ஞையில் ஒரு ஊனமுற்ற சிறுமி நின்று கொண்டிருந்தாள் அங்கு ஒரு கார் வந்து நின்றது. அந்த சிறுமி சிறிது நேரம் அந்த காரில் உள்ள நபரை உற்று பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள்.

பின்னர் அந்த காருக்கு அருகில் சென்று கதவை தட்டினால். ஜன்னலின் கண்ணாடி திறக்கப்பட்டது. அங்கு புகை பிடித்தபடி ஒரு நபர் அமர்த்திருந்தார். கிழிந்த ஆடைகளுடன் கையில் தடியுடன் இருந்த சிறுமியை பார்த்து என்னமா ?? காசு வேணுமா?? என்று கேட்டார். சிறுமியிடம் இருந்து பதில் வரவில்லை. அந்த சிறுமி காரில் இருந்த அனைவரையும் சுற்றி சுற்றி பார்த்தாள். காருக்குள் ஒரு கைக்குழந்தையுடன் ஒரு பெண் அமர்திருந்தாள்.

இந்தா பொண்ணு உனக்கு என்ன வேணும்? என்று கேட்டார்.

எனக்கு எதுவும் வேணாம் அய்யா..

உங்க பசங்களுக்கு நீங்க எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும்னு ஆசை படுறீங்களா அய்யா ? என்று கேட்டாள்.

ஆமா ஏம்மா இப்படி கேக்குற? என்று கேட்டார்?

உங்க பசங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுங்க ஆனா என்ன மாதிரி அவளுக்கும் வறுமையை கொடுத்துறாதீங்க அய்யா.

இன்னைக்கு நீங்க என்ன பிச்சைக்காரின்னு நினைச்சமாரி நாளைக்கு உங்க மகளை யாரும் நினைத்து விட கூடாது இந்த புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தை இன்றோடு விட்டுத்தள்ளுங்கள் அய்யா. உங்களைப் போன்ற ஒரு அப்பா எனக்கு இருந்ததால் தான் நான் இன்று உங்கள் முன் நிற்கிறேன் ஒருஅனாதையாய் ஒரு பிச்சைக்காரியை போல்.

இந்த நிலை உங்கள் மகளுக்கும் வரவேண்டுமா? என்று கேட்டாள் அந்த சிறு பெண்.

சட்டென்று சிகரட்டை கிழே போட்டார். என்ன அய்யா ? சிகரட் சுட்டுருச்சா ? என்று அந்த சிறுமி கேட்க்க..

"இல்ல அம்மா நீ சொன்ன வார்த்தைகள் தான் என்னை சுட்டு விட்டது என்றார்."

தயவு கூர்ந்து புகை பிடிப்பதை இன்றோடு நிறுத்துங்கள்.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

गांधी की गंदी राजनीती व जवाहर लाल नेहरू के जहर से देश ६८ साल के सत्ता परिवर्तन के शासन मे ं कंगाल हो गया है…, आज सभी पार्टीयाँ विदेशों म ें विदेशी हाथ माँगने जा रहें हैं…


जरूर पढ़े,७ भागों में, २ अक्टूबर तक पूरा ,
भाग-१ , गांधी की गंदी राजनीती व जवाहर लाल नेहरू के जहर से देश ६८ साल के सत्ता परिवर्तन के शासन में कंगाल हो गया है…, आज सभी पार्टीयाँ विदेशों में विदेशी हाथ माँगने जा रहें हैं…
इस ७२ पेज के चित्र के आलेख को जरूर पढ़े …,
गांधी और कांग्रेस की २०० भयंकर भूलें …, जो कि सत्ता परिवर्तन के बाद गांधी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बार-बार कहा करते थे कि “अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए….

याद रहे, नाथूराम गोड़से ने स्वंय अपना मुकदमा लड़ते हुए , गांधी की ह्त्या करने के १५० कारण गिनाये थे…,तब अदालत में बैठे दर्शकों की आँखे, आंसू लबालब भरकर, जमीन में गिरकर नाथूराम गोड़से को सलाम कर रही थी …

न्यायाधीश ने अपने सेवा निर्वत्ती के बाद कहा था , यदि मुझे न्याय के लिए स्वतंत्र विचार दिया जाता तो मैं नाथूराम गोड़से को निर्दोषी मानता , मैं भी कानून का गुलाम था इसलिए मुझे नाथूराम गोड़से व उसके अन्य साथियों को मृत्यु दंड सुनाना पड़ा
नाथूराम गोड़से व उनकी साथी भारतमाता की गोद में सोने के लिए इतने आतुर थे कि उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी सजा को चुनौती नहीं दी और न ही क्षमा याचना की अपील राष्ट्रपति से की …
दोस्तों अब गांधी जयंती के आयोजन में झूठे दिखावे के आचरण से, देश को, सरकारी अवकाश व विज्ञापनों व अन्य खर्चों से १० हजार करोड़ का चूना लगाने वाला है…
क्या यह बेहतर नही होता, २ अक्टूबर को फ़कीर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नेहरू के शासन काल की गन्दगी साफ़ कर, सिर्फ १९ महीने के शासन काल में,जय जवान, जय किसान के नारे को सार्थक कर, पाकिस्तान से युद्ध जीतकर , देश के जवानों व किसानों मे स्फूर्ती डालकर …
एक गरीब लाल प्रधानमंत्री का शव रूस से जहरीले नीले रंग से आया तो देश के चटखोरे सत्ताधारियो के मुंह में लाली थी और देश की तकदीर व लकीर मिटाकर आज देश विदेशी कटोरे के धन के बावजूद , आज देश कर्ज के गर्त में चला गया है..
यदि २ अक्टूबर व आने वाले सालों में हम यह दिवस लाल बहादुर शास्त्री, की जयन्ती के रूप में मनाएं तो देश के युवकों में लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों से प्रेरित होकर, राष्ट्रवाद के खून का संचार से, हम जल्द ही विश्व गुरू व सर्वोपरि हो जायेंगे…, दोस्तों आप अपनी राय दें..
कैलाश तिवारी .-सितम्बर २०१२ से आज तक के १५० से अधिक स्वयंनिर्मीत कार्टून व पोस्ट के लिए कृपया वेबसाईट की यात्रा करें, google search पर meradeshdoooba लिखें… email द्वारा नई प्रवष्ठी की नई सूचना के प्राप्त करें,- भ्रष्टाचारीयों के महाकुंभ की महान-डायरीपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

துரதிர்ஷ்டவசமாக அவரை பிராமண ஜாதியின் தலை வர் என்று, பிராமணரல்லாதார் பலர் கருதிக் கொண் டிருக்கிறார்கள். இது பிராமணர்கள் செய்த தவறா, நாம் செய்த தவறா ?”


துரதிர்ஷ்டவசமாக அவரை பிராமண ஜாதியின் தலைவர் என்று, பிராமணரல்லாதார் பலர் கருதிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இது பிராமணர்கள் செய்த தவறா, நாம் செய்த தவறா ?"

நன்றி-பால ஹனுமான்.

ஓராண்டுக்கு முன்பு ஒரு நிகழ்ச்சி….

காஞ்சிபுரத்தில் ‘சங்கர பக்த ஜன சபை‘ என்று ஒன்றிருக்கிறது.

பலருடைய ஒத்துழைப்போடு அதை நிர்வகித்து வருபவர்கள், “வைத்தி“, “வைத்தா” இருவரும்.

அந்த பக்த ஜன சபை ஆண்டு தோறும் ஒரு மலர் வெளியிடுகிறது.

அந்த மலரில் கிடைக்கும் வருமானத்தைக் கொண்டுதான் பெரியவரின் தேனம்பாக்கம் தனிமைக் குடிலும், அங்கிருக்கும் பசுவும், சிறு நிலமும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

சென்ற ஆண்டு, மலரை நான் வெளியிட வேண்டும் என்று வைத்தியும், வைத்தாவும் அழைத்தார்கள்.

அந்த விழாவுக்கு தலைமை வகித்தவர், உயர் நீதி மன்ற நீதிபதி திரு. பாலசுப்ரமணியன் அவர்கள்.

நான் விழாவில் பேசி முடிக்கும்போது மணி ஒன்பது பதினைந்து ஆகி விட்டது.

ஜஸ்டிஸ் பாலசுப்ரமணியன் விழா துவங்குவதற்கு முன்பே, தேனம்பாக்கம் சென்று பெரியவரைப் பார்த்து வந்து விட்டார். நானும், வைத்தியும், வைத்தாவும் சென்ற போது, மணி ஒன்பது நாற்பத்தைந்து.

கொட்டகைக்குள்ளே துயில் கொள்ளத் தொடங்கிய பெரியவர், என் பெயரை வைத்தி சொன்னதும் எழுகின்ற அரவம் கேட்டது.

அரிக்கேன் விளக்கு மெதுவாகத் தூண்டப்படுவது தெரிந்தது.

கொட்டகைக்குள் சிறு கடன்களை முடித்து விட்டு பெரியவர் வெளியே வந்து, அதன் வாயிற்படியிலேயே ஒரு பழம் பாயை எடுத்துப் போட்டுக் கொண்டு உட்கார்ந்தார்.

என்னிடம் அவர் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்தும் என்னைப் பற்றி அவர் முன்பே அறிந்திருந்ததைக் காட்டின.

நான் கிணற்றோரமாக நின்று கொண்டே இருந்தேன்.

இந்த நாட்டின் பிரதம மந்திரிக்குக் கூட கிடைக்காத வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது.

பெரியவர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார்.

நான் எழுதிய பல விஷயங்கள் பற்றி என்னிடம் கேள்விகள் கேட்டார்.

சேர நாட்டு மன்னராக இருந்து, திருமால் பக்தியில் ஆழ்வாராக மாறிய குலசேகர ஆழ்வாரைப் பற்றி அவர் முன்பே எழுதியிருப்பார் போலிருக்கிறது. அந்த விஷயத்தையே சற்று அதிகமாகக் கேட்டார்.

பிறகு சேர நாட்டுக்கும் தமிழ் நாட்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை விளக்கினார்.

“கொங்கு நாட்டில் ‘திருச்செங்கோடு‘ என்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது. கேரளாவில் ‘கொல்லங்கோடு’ என்று ஊர் இருக்கிறது. ‘கோடு‘ என்ற சொல் தமிழிலே மலையைக் குறிக்கும் என்பது உனக்குத் தெரியும். அப்படி பார்க்கப் போனால் சேர நாடு என்பது பழங் காலங்களில் தமிழ் நாடாகவே இருந்திருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் கொங்கு நாடு சேர நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்க வேண்டும்” என்றார்.

அவர் மற்றொன்றும் சொன்னார்.

“மலையாள மொழிக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தைப் பார் கண்ணதாசன். தமிழிலே ‘வந்தான்’ என்று சொன்னாலே ஒரு ‘ஆண் மகன் வந்தான்’ என்று அர்த்தம். ‘வந்தாள்’ என்றால் ‘ஒரு பெண்மகள் வந்தாள்’ என்று அர்த்தம். மலையாளத்தில் ‘வந்நூ’ என்கிறார்கள். அந்த வினைச் சொல்லில் வந்தது ஆணா பெண்ணா என்று தெரியவில்லை. அதனால் ‘அவனா, அவளா’ என்பதைச் சொல்லியாக வேண்டியிருக்கிறது. ஆங்கிலத்திலும் அந்தக் கதிதான்” என்றார்.

இளமைக் காலத்து ஞாபக சக்தி எனக்கு இன்னும் இருக்குமானால் அந்த ஒரு மணி நேர விவாதத்தையே நான் ஒரு புத்தகமாக்கி இருப்பேன். பல அற்புதமான விஷயங்கள் மறந்து போய் விட்டன.

இரவு ஹோட்டலுக்குத் திரும்பிய போது மணி பதினொன்று.

வெகு நேரம் அந்தச் சந்திப்பு என் கண்ணிலும் கருத்திலும் நின்றது.

மற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு மறுபடியும் தேனம்பாக்கத்துக்குப் போனேன்.

ஆனால், அன்று கூட்டம் அதிகம்; நான் பேச முடியவில்லை.

இப்போதெல்லாம் மனதில் ஏதாவது கவலைகள் தோன்றினால் ‘ஒரு முறை காஞ்சிபுரம் போய் வரலாமா’ என்று தோன்றுகிறது.

நான் எவ்வளவோ பேரை வாழ்க்கையில் சந்தித்திருக்கிறேன். யாருக்கும் இவ்வளவு தீட்சண்யமான கண்கள் இல்லை.

எதிரிகளும் களங்கம் சுமத்த முடியாதபடி துல்லியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வரும் அவரைத் தமிழ் ஜாதி முழுவதும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக அவரை பிராமண ஜாதியின் தலைவர் என்று, பிராமணரல்லாதார் பலர் கருதிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இது பிராமணர்கள் செய்த தவறா, நாம் செய்த தவறா ?

இந்தத் தவறிலே இருவருக்கும் பங்கிருக்கிறது.

பிற ஜாதியினர் விரும்ப முடியாதபடி பிராமணர்கள் நடந்து கொண்டார்கள் என்பதும் உண்மை.

அது போலவே நமக்குச் சம்பந்தமில்லாதவர் போல நாமும் நடந்து கொண்டோம் என்பதும் உண்மை.

இந்த நிலைமை இருவருமே மாற்றியாக வேண்டும்.

உலகமே அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு மேதையை, ஒரு ஜாதியினர் தங்களுக்குள் அடக்கிக் கொள்வதன் மூலம், பக்தி மார்கத்துக்கு மட்டுமின்றி, தத்துவ மார்க்கத்துக்கும், உலகத்துக்குமே அவர்கள் துரோகம் செய்திருக்கிறார்கள்.

அவரைக் கண்டு கொள்ளாதிருப்பதன் மூலம் பிற ஜாதியினர், ஞானம் என்னும் பெரும் பொருளையே இழந்து விடுகிறார்கள்.

சாதித் துவேஷத்தை மாற்றக் கூடியதும், நீக்கக் கூடியதும் பக்தி மார்க்கம் ஒன்றே. நாத்திகம் அதை வளர்க்குமேயல்லாது, நீக்காது என்பதைக் கண்கூடாகக் கண்டிருக்கிறோம்.

ஆத்திகம் தழைத்தோங்கி வரும் காலம் இது.

தமிழக மக்கள் அனைவருமே அய்யப்பனாகவும், பழனியப்பனாகவும் அவதாரம் எடுக்கும் காலம் இது.

அற்புதமான எதிர்காலத்தை நோக்கி நாடு நடை போடுகிறது.

இந்த நேரத்தில், ‘பூணூல் அணிந்தவனா, இல்லாதவனா‘ என்று பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை விட்டு விட்டு காஞ்சிப் பெரியவரின் பெயரால் எல்லாரும் ஒன்று படுவதே நல்வாழ்வுக்கு நல்ல வழிपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

LOGOS KA KAAM HAI KEHANA – A HILARIOUS TAKE OFF ON LOGOS OF KNOWN BRANDS… MUST SHARE-


Titled “Logos’ ka kaam hai kehna, this series of quirky little everyday lines cleverly crafted using famous brand logos is creativity at its best. Created by Sachin Malik of The Stupid Design, the word play is so cute that it will surely keep you glued till the end.

1.

stupid-(1)

2.

stupid-(8)

3.

stupid-(6)

4.

stupid-(5)

5.

stupid-(2)

6.

stupid-(10)

7.

stupid-(9)

8.

stupid-(3)

9.

stupid-(7)

10.

stupid-(15)

11.

stupid-(19)

12.

stupid-(18)

13.

stupid-(11)

14.

stupid-(12)

15.

stupid-(13)

16.

stupid-(20)

17.

stupid-(17)

18.

stupid-(14)

19.

stupid-(4)

20.

stupid-(16)परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

எதுவும் நமக்கு சொந்தம் இல்லை..


எதுவும் நமக்கு சொந்தம் இல்லை..

ஓரு பெரும் செல்வந்தர் தம்மை சந்திக்க வந்த வயதான துறவியை அழைத்துப் போய் தமக்குச் சொந்தமான வயல், வரப்பு, தோப்புகளைப் பெருமையுடன் காட்டினார்.“இவ்வளவும் என்னுடையது சுவாமி” என்றார்.அதற்கு துறவி, “இல்லையேப்பா! இதே நிலத்தை என்னுடையது என்று ஒருவன் சொன்னானே”என்றார்.

“யார் அவன்? எப்போது சொன்னான்?” என்று செல்வந்தன் சீறினான்.
“ஐம்பது வருடத்திற்கு முன்” என்றார் துறவி.அதற்கு செல்வந்தன், “அது என் தாத்தா தான். ஐம்பது ஆண்டுகளாக நாங்கள் இந்த நிலத்தை யாருக்கும் விற்கவே இல்லை” என்றான்.

“இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் வேறொருவர் இது என் நிலம் என்றாரேயப்பா” என்று கேட்டார் துறவி“அவர் என் அப்பாவாக இருக்கும்” என்றான் செல்வந்தன்.

“நிலம் என்னுடையது, என்னுடையது என்று என்னிடம் காட்டிய அந்த இருவரும் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்கள்?”என்று துறவி கேட்டார்.

அதற்கு அதே வயலுக்கிடையில் தெரிந்த இரு மண்படங்களைக் காட்டி, “அந்த மண்டபங்களுக்குக் கீழேதான் அவர்களைப் புதைத்து வைத்திருக்கிறோம்” என்றான் அந்த செல்வந்தன்.

துறவி சிரித்துக்கொண்டே, “நிலம் இவர்களுக்குச் சொந்தமா..? அல்லது இவர்கள் நிலத்திற்குச் சொந்தமா..? என் நிலம், என் சொத்து, என் செல்வம் என்றவர்கள் நிலத்திற்குச் சொந்தமாகி விட்டனர்.

அவர்கள் இப்போது இல்லை. ஆனால் நிலம் மட்டும் இருக்கிறது. இது என்னுடையது எனக்கூறும் நீயும், ஒருநாள் இந்த நிலத்திற்குள் புதைக்கப்படுவாய். உன் மகன் வந்து இது என்னுடையது என்பான்” என்று கூறி முடித்தார் துறவி.

செல்வந்தன் தனது அறியாமையை எண்ணி தலை குனிந்தான்.

ஆம்,நண்பர்களே.,

நாம் அனைவரும் இந்த பூமிக்கு சுற்றுலா பயணியாக வருகை புரிந்து இருக்கிறோம் என்ற எண்ணத்துடன் வாழ்ந்தால் நமது வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

உலகில் நாம் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்றால் மனம் போன போக்கினிலே போக வேண்டாம் என்ற வாக்கிற்கேற்ப மனதை நம் அறிவின் துணை கொண்டு அடக்கி வாழ் நாளை மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வோம்.

ஆம்.,

நமது உடல் நமக்கு சொந்தம் இல்லை.,

நாம் வசிக்கும் நமது வீடு நமக்கு சொந்தம் இல்லை .,

நமது உறவினர்கள், நண்பர்கள் நமக்கு சொந்தம் இல்லை.,

நம்மிடம் உள்ள பொருட்கள் எதுவும் நமக்கு சொந்தம் இல்லை.

நாம் பெற்ற பதவி புகழ், பணம் எதுவும் நமக்கு சொந்தம் இல்லை.,

எனவே.,

நாம் எதன் மீதும் பற்றோ, பாசமோ, ஆசையோ வைக்காமல்

எதற்கும், எவருக்கும் பயப்படாமல் மகிழ்ச்சியுடன் அனைவரிடமும்

அன்பு செலுத்தி வாழ்வோம்.

Relaxplzzपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

HEART ATTACKS AND WATER ! MUST READ AND SHARE


1780639_433478816785116_863535885_n.jpg?oh=f6ad7eb5bf32bf1f856dc049422e8dac&oe=54BCD962&__gda__=1421569174_3deaf5d88a179ab57d8962b88410ad71
Health Digest with Gerlie Eñona and 45 others

HEART ATTACKS AND WATER ! – www.healthdigeZt.com

How many folks do you know who say they don’t want to drink anything before going to bed because they’ll have to get up during the night.

Heart Attack and Water – I never knew all of this ! Interesting…….
Something else I didn’t know … I asked my Doctor why people need to urinate so much at night time. Answer from my Cardiac Doctor – Gravity holds water in the lower part of your body when you are upright (legs swell). When you lie down and the lower body (legs and etc) seeks level with the kidneys, it is then that the kidneys remove the water because it is easier. This then ties in with the last statement!
I knew you need your minimum water to help flush the toxins out of your body, but this was news to me. Correct time to drink water…

Very Important. From A Cardiac Specialist!
Drinking water at a certain time maximizes its effectiveness on the body
2 glasses of water after waking up – helps activate internal organs
1 glass of water 30 minutes before a meal – helps digestion
1 glass of water before taking a bath – helps lower blood pressure
1 glass of water before going to bed – avoids stroke or heart attack
I can also add to this… My Physician told me that water at bed time will also help prevent night time leg cramps. Your leg muscles are seeking hydration when they cramp and wake you up with a Charlie Horse.

Mayo Clinic Aspirin Dr. Virend Somers, is a Cardiologist from the Mayo Clinic, who is lead author of the report in the July 29, 2008 issue of the Journal of the American College of Cardiology.
Most heart attacks occur in the day, generally between 6 A.M. and noon. Having one during the night, when the heart should be most at rest, means that something unusual happened. Somers and his colleagues have been working for a decade to show that sleep apnea is to blame.
1. If you take an aspirin or a baby aspirin once a day, take it at night.
The reason: Aspirin has a 24-hour "half-life"; therefore, if most heart attacks happen in the wee hours of the morning, the Aspirin would be strongest in your system.
2. FYI, Aspirin lasts a really long time in your medicine chest, for years, (when it gets old, it smells like vinegar).
Please read on…
Something that we can do to help ourselves – nice to know. Bayer is making crystal aspirin to dissolve instantly on the tongue.
They work much faster than the tablets.
Why keep Aspirin by your bedside? It’s about Heart Attacks.
There are other symptoms of a heart attack, besides the pain on the left arm. One must also be aware of an intense pain on the chin, as well as nausea and lots of sweating; however, these symptoms may also occur less frequently.

Note: There may be NO pain in the chest during a heart attack.
The majority of people (about 60%) who had a heart attack during their sleep did not wake up. However, if it occurs, the chest pain may wake you up from your deep sleep.
If that happens, immediately dissolve two aspirins in your mouth and swallow them with a bit of water.
Afterwards: – Call 911. – Phone a neighbor or a family member who lives very close by.- Say "heart attack!" – Say that you have taken 2 Aspirins.
Take a seat on a chair or sofa near the front door, and wait for their arrival and …DO NOT LIE DOWN!
A Cardiologist has stated that if each person after receiving this e-mail, sends it to 10 people, probably one life could be saved!
I have already shared this information. What about you?
Do forward this message. It may save lives!
"Life is a one time gift"

Please ShaRE

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE