கல்லீரல் பழுதடைந்துள்ளது என்பதை அறிய சில அறிகுறிகள்!!!


கல்லீரல் பழுதடைந்துள்ளது என்பதை அறிய சில அறிகுறிகள்!!!

உடலில் உள்ள உறுப்புகளில் கல்லீரல் மிகவும் முக்கியமான ஒரு உறுப்பு. ஒரு வேளை கல்லீரல் சரியாக இயங்காவிட்டால், உடனே அதற்கு சரியாக சிகிச்சையை மேற்கொள்ள வேண்டும். சில நேரங்களில் கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அதை தெரிந்து கொள்வது என்பது மிகவும் கடினம். ஏனெனில் கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அதற்கு சில அறிகுறிகள் உள்ளன. ஆனால் அந்த அறிகுறிகள் சாதாரணமாக உடலில் அவ்வப்போது வரும் என்பதால், சரியாக அதனை கவனிக்கமாட்டோம்.

இந்த மாதிரி கல்லீரல் பாதிப்படைவதற்கு ஆல்கஹால் அதிகம் குடிப்பது, அதிகமான எண்ணெய் உள்ள உணவுகளை சாப்பிட்டு, அதனால் கல்லீரலில் கொழுப்புக்கள் அதிகம் சேர்ந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. மேலும் சரியான நேரத்தில் சாப்பிடாமல் இருந்தால், கல்லீரலில் கொழுப்புகள் தங்கிவிடும். இப்போது கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் என்பதைப் பார்ப்போமா!!!

வாய் துர்நாற்றம்

கல்லீரலானது சரியாக இயங்கவில்லையெனில், வாயிலிருந்து கடுமையான நாற்றம் வரும். ஏனெனில் அப்போது உடலில் அம்மோனியாவானது அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கும்.

கருவளையம் மற்றும் சோர்வான கண்கள்

கல்லீரல் சரியாக இயங்காலிட்டால், சருமத்தில் பாதிப்பு மற்றும் சோர்வு போன்றவை ஏற்படும். அதிலும் குறிப்பாக கண்களைச் சுற்றி கருவளையங்கள் ஏற்பட்டு, சுருக்கங்களோடு காணப்படும்.

செரிமானப் பிரச்சனை

கல்லீரலில் கொழுப்பானது அதிகம் சேர்ந்திருந்தால், தண்ணீர் கூட சரியாக வெளியேறாமல் இருக்கும். இத்தகைய பிரச்சனை உடலில் தெரிந்தால், அது கல்லீரல் பழுதடைந்துள்ளதற்கான அறிகுறியாகும்.

வெளுத்த சருமம்

கல்லீரலில் பாதிப்பு இருந்தால், சில சமயங்களில் சருமத்தில் உள்ள நிறமிகள் நிறமிழந்து, சருமத் தோலானது திட்டுதிட்டாக ஆங்காங்கு வெள்ளையாக காணப்படும்.

அடர்ந்த நிற சிறுநீர் மற்றும் கழிவுகள்

உடலில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் அடர்ந்த நிறத்தில் இருக்கும். இந்த மாதிரி எப்போதாவது ஏற்பட்டால், அதற்கு உடலில் வறட்சி என்று அர்த்தம். ஆனால், தொடர்ச்சியாக இருந்தால், அது கல்லீரல் பழுதடைந்ததற்கான அறிகுறியாகும்.

மஞ்சள் நிற கண்கள்

கண்ணில் உள்ள வெள்ளை பகுதி மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்பட்டால், அது மஞ்சள் காமாலையாக இருக்கலாம். அதாவது கல்லீரலில் தொற்றுநோய் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே அதற்கேற்ப முறையான சிகிச்சை செய்ய வேண்டும்.

வாய் கசப்பு

கல்லீரலில் பைல் என்னும் நொதியானது உற்பத்தி செய்யப்படும். அந்த பைல் நொதி தான் கசப்பான சுவையை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே வாயில் அதிக கசப்பு இருந்தால், கல்லீரலில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அர்த்தம்.

வயிறு வீக்கம்

கல்லீரலானது பெரும் பாதிப்பிற்கு ஆளாகியிருந்தால், அவை வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Read more at https://www.facebook.com/Siddhacom

கல்லீரல் பழுதடைந்துள்ளது என்பதை அறிய சில அறிகுறிகள்!!!

உடலில் உள்ள உறுப்புகளில் கல்லீரல் மிகவும் முக்கியமான ஒரு உறுப்பு. ஒரு வேளை கல்லீரல் சரியாக இயங்காவிட்டால், உடனே அதற்கு சரியாக சிகிச்சையை மேற்கொள்ள வேண்டும். சில நேரங்களில் கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அதை தெரிந்து கொள்வது என்பது மிகவும் கடினம். ஏனெனில் கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அதற்கு சில அறிகுறிகள் உள்ளன. ஆனால் அந்த அறிகுறிகள் சாதாரணமாக உடலில் அவ்வப்போது வரும் என்பதால், சரியாக அதனை கவனிக்கமாட்டோம்.

இந்த மாதிரி கல்லீரல் பாதிப்படைவதற்கு ஆல்கஹால் அதிகம் குடிப்பது, அதிகமான எண்ணெய் உள்ள உணவுகளை சாப்பிட்டு, அதனால் கல்லீரலில் கொழுப்புக்கள் அதிகம் சேர்ந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. மேலும் சரியான நேரத்தில் சாப்பிடாமல் இருந்தால், கல்லீரலில் கொழுப்புகள் தங்கிவிடும். இப்போது கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் என்பதைப் பார்ப்போமா!!!

வாய் துர்நாற்றம் 

கல்லீரலானது சரியாக இயங்கவில்லையெனில், வாயிலிருந்து கடுமையான நாற்றம் வரும். ஏனெனில் அப்போது உடலில் அம்மோனியாவானது அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கும்.

கருவளையம் மற்றும் சோர்வான கண்கள் 

கல்லீரல் சரியாக இயங்காலிட்டால், சருமத்தில் பாதிப்பு மற்றும் சோர்வு போன்றவை ஏற்படும். அதிலும் குறிப்பாக கண்களைச் சுற்றி கருவளையங்கள் ஏற்பட்டு, சுருக்கங்களோடு காணப்படும்.

செரிமானப் பிரச்சனை 

கல்லீரலில் கொழுப்பானது அதிகம் சேர்ந்திருந்தால், தண்ணீர் கூட சரியாக வெளியேறாமல் இருக்கும். இத்தகைய பிரச்சனை உடலில் தெரிந்தால், அது கல்லீரல் பழுதடைந்துள்ளதற்கான அறிகுறியாகும்.

வெளுத்த சருமம் 

கல்லீரலில் பாதிப்பு இருந்தால், சில சமயங்களில் சருமத்தில் உள்ள நிறமிகள் நிறமிழந்து, சருமத் தோலானது திட்டுதிட்டாக ஆங்காங்கு வெள்ளையாக காணப்படும்.

அடர்ந்த நிற சிறுநீர் மற்றும் கழிவுகள் 

உடலில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் அடர்ந்த நிறத்தில் இருக்கும். இந்த மாதிரி எப்போதாவது ஏற்பட்டால், அதற்கு உடலில் வறட்சி என்று அர்த்தம். ஆனால், தொடர்ச்சியாக இருந்தால், அது கல்லீரல் பழுதடைந்ததற்கான அறிகுறியாகும்.

மஞ்சள் நிற கண்கள் 

கண்ணில் உள்ள வெள்ளை பகுதி மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்பட்டால், அது மஞ்சள் காமாலையாக இருக்கலாம். அதாவது கல்லீரலில் தொற்றுநோய் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே அதற்கேற்ப முறையான சிகிச்சை செய்ய வேண்டும்.

வாய் கசப்பு 

கல்லீரலில் பைல் என்னும் நொதியானது உற்பத்தி செய்யப்படும். அந்த பைல் நொதி தான் கசப்பான சுவையை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே வாயில் அதிக கசப்பு இருந்தால், கல்லீரலில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அர்த்தம்.

வயிறு வீக்கம்

 கல்லீரலானது பெரும் பாதிப்பிற்கு ஆளாகியிருந்தால், அவை வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Read more at https://www.facebook.com/Siddhacom

your dream Home on Wheels


 

Especially designed for the Arab Market!
And they’re buyin’em in droves at $3m a piece!
The moving mansion can even clean itself.
“… the vehicle has been a hit among oil-rich Arab Sheikhs – the state-of-the-art homes even wash themselves after a day’s driving through the Middle Eastern desert,” the Daily Mail reports.
But the amazing vehicle could also cater to any multi-millionaire or global superstar on the road. It’s available in white (shown here).
Fun & Info @ Keralites.net

Inside, there is ample space for for lounging.

Fun & Info @ Keralites.net

Upstairs (yes, it’s a double decker) there’s a master bedroom, complete with windows and wall art.

Fun & Info @ Keralites.net

It even has its own en-suite bathroom.

Fun & Info @ Keralites.net

There’s also a cocktail lounge area for entertaining.

Fun & Info @ Keralites.net

This is where the driver sits on the top floor.

Fun & Info @ Keralites.net

The eleMMent can expand at the touch of a button to give riders more interior space.

Fun & Info @ Keralites.net

And there’s a drop down staircase and pop up sky lounge at the top.

Fun & Info @ Keralites.net

Complete with couches and a table for guests.

Fun & Info @ Keralites.net
This is the WHITE model
Fun & Info @ Keralites.net
The world’s most expensive mobile home has gone on sale in Dubai for £2 million, or $3.1 million at today’s conversion rates, then there’s the GOLD model!
Fun & Info @ Keralites.net
The humongous, 40-foot-long element Palazzo from Austrian company Marchi Mobile is covered with gold and comes with a ton of luxury features, including a 40-inch flat screen, a pop-up cocktail lounge, a fireplace, a master bedroom, and underfloor heating.
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Gotta spare shekel or two for a poor Arab?
No harm dreamin
Fun & Info @ Keralites.net

 

INDIAN ECONOMY FOOLS PARADISE


 

With Amartya Sen, Montek Singh Ahluwalia, Man Mohan Singh, P Chidambaram all at the helm, Indian Government is literally living in fools Paradise

 

Indian economy comes to a fullstop
 MR Venkatesh

A fairly large South-Indian group with varied business interests had invited me to a strategy session to turn it around. It was the first meeting and was to be preceded by breakfast. As we waited to be served, I perused their latest balance sheet.

 

Indian economy is in a mess, tasks for the next Government


 

As Vaidyanathan notes: Corporate sector which is less than 15% of our National Income gobbles up nearly half of the bank credit…credit needs of unorganized or non-corporate sector are not met by the organized banking sector but by private money lenders etc. The cost of borrowing from private money lenders may be around 70 percent per annum. Small entrepreneurs get credit from money lenders using gold as collateral. FII and FDI account for only 6 to 8 per cent of our investment needs. So,  Vaidyanathan concludes that there is a need for a separate body to develop Non-banking Finance Secor (NBFS). http://bharatkalyan97.blogspot.in/2013/08/how-soniag-upa-killed-indian-economy.html
 
Gurumurthy notes: Current Account Deficit (CAD) has increased from $2.7 billion in 2004-5 to $89 billion in 2012-13. The primary reason is capital goods imports which increased from $25.5 billion in 2004-5 to $91.5 billion in 2012-13. Index of Industrial Production (IIP) has fallen by 56 % during the same period. Current Account Deficits necessitated huge external borrowing which increased from $108 billion in 2004-5 to $396 billion in 2012-13. CADs also meant that India lost its wealth to other nations by providing increased import orders from countries like China.
 
Added to these macro-fiscal data, there has been a problem of corruption of unprecedented magnitude topped by the stashing away of corrupted loot through hawala channels and participatory notes mechanisms in tax havens, thus making the wealth not available to the country’s financial system, while benefiting the coffers of tax haven nations.
 
The level of fiscal and financial management has led to the fall in share market indices and Rupee-Dollar exchange rates have reached abysmal and intolerable levels.
 
In any democratic system, such mismanagement of the economy should have resulted in the dismissal of the Finance Minister and consequent resignation of the Prime Minister. But, strange is the state in India ruled by a person who is not a constitutionally accountable authority – Sonia Gandhi who heads the National Advisory Council and calls the decisions to profligate spending to the tune of Rs. 6 lakh crores per year on schemes such as MNREGA (Rs. 4 lakh crores) or Food Security (Rs. 2 lakh crores). Such schemes are politically justified as effective means of combating poverty. Little attention is paid while authorizing such state-sponsored doll outs, to the increase in productive capacity by increasing the skill matrix of workers or increasing the wealth of the nation. For example, the MNREGA guaranteed employment scheme could have been linked to a project like Interlinking of the nation’s rivers which could potentially add an additional 9 crores of wet land with assured irrigation with assured additions to the nation’s granary of agricultural production and agricultural employment.
Thus, economics are turned upside down in Indian polity. Even the opposition parties have failed in their responsibility to safeguard the nation’s financial resources by dancing to the SoniaG economic tunes by endorsing false promises of the MNREGA or Food Security type schemes.
 
Economics is looked upon as an esoteric discipline which requires smart operators like P. Chidambaram to ‘manage’ the economy. This  results in a serious political failure of the politicians failing to realize what causes the financial mess that the nation finds itself in with the devaluation of the Rupee and with the loss of notional wealth reflected in stock market indices.
 
As Vaidyanathan notes, the saving grace of the economy is that about 60% of the economy operates through unorganized or non-corporate sectors. The serious structural fault-lines of not establishing reasonable credit-lines to these unorganized or non-corporate sectors is a major failure of the state which has to be rectified by the next Government, which hopefully should be a clear alternative to Sonianomics and SoniaG-led UPA riddled with corruption and stashing away of illicit wealth into tax havens.
 
The policy imperatives for the next Government after the Lok Sabha polls are thus clear and unambiguous:
 
1.       Promote projects such as the Interlinking of rivers on a priority basis. Hon’ble SC has not only endorsed the project but also has suggested a monitoring authority to oversee the effective implementation of the project.
 
2.       Ban Participatory Notes.
 
3.       To enable restitution of illicit wealth stashed in tax havens, an ordinance should be promulgated to nationalize such wealth, a measure similar to the nationalization of private banks done by Indira Gandhi. The measure is to meet progressively and serve better, the needs of development of the economy in conformity with national policy and objectives enunciated in the Directive Principles of State Policy.
 
4.       Establish a Special Finance Commission to review the credit needs of unorganized or non-corporate sectors of the economy and to establish a monetary authority to oversee the working of the non-banking finance sector.
 
5.       Review the present system of opening up the nation’s mines to private sector and review the imperative of a Mines and Minerals Development Regulatory Authority on the lines of Telecom Regulatory Authority.
 
6.       Disband the Planning Commission by establishing a Special Economic Development Commission to recommend steps for sustainable increase in the wealth of the nation by productive projects, by disbanding unproductive dole outs of the MNREGA or Food Security type schemes.
 
 courtesy S. Kalyanaraman

 

Palak Thepla and Chhundo


 

Sheetla Saatam is one of the festivals I came to know only after marriage. Those who observe this festival, eat stale food or food cooked previous day. Generally, my mom-in-law prepares theplas a day before, especially for this festival. Theplas taste good even next day and they don’t get rotten. I tasted this Palak Thepla during one such Sheetla Saatam celebrations.

Palak Thepla
Spinach Flatbread
Ingredients
1 cup wheat flour
1/2 cup bajra flour
2 cups shredded, fresh spianch/palak
1/2 tsp ajmo/owa/ajwain
1 tsp turmeric powder
1 tsp ginger-green chili paste (optional)
1 tsp mild chili powder
1 tsp coriander-cumin powder
1 tsp jaggery grated or sugar (optional)
salt to taste
water as needed
1 tsp oil

Rice flour for dredging
Oil for roasting

Suggested Accompaniment
Chhundo

Method
1. Mix flours with all the dry ingredients and spinach. Knead to a soft dough, adding water as needed.
2. Smear spoonful of oil and knead again. Set aside for 1/2 hr.
3. Heat a pan or tawa. Make 12 uniform balls.
4. Dredge each ball in rice flour and roll into a disc, one at a time.
5. Roast on a hot tawa or cast iron griddle, so brown spots appear on both the sides. Use oil as needed for roasting.
6. Place in an aluminum foil or a clean cotton napkin till ready to use.
7. Serve with chhundo/sweet & spicy grated mango pickle.

Note –
1. Sometimes, I use Ragi flour or a combination of ragi and bajra flour instead of just bajra flour.

Primary duty of Brahmins – WAY OUT OF MISERY!


 

 

CURRENT STATE:
Brahmins have got various professional and business degrees and have moved all over the world. They thrive well in their chosen professions. They take part in many leadership roles and have even become political leaders. Many of our past and present PMs, CMs and Presidents are examples of such leadership positions. Chanakya was an historical example.
DUTY OF BRAHMINS:
In this process we Brahmins have slowly forgotten the primary duty of Brahmins. That is more spiritual in nature and not political or business roles. The direct process of social transformation is through better governance, education, wealth creation, health improvement etc. This can be done by the Government, Business and other transforming agents. This is the most visible and most attractive way. For example people think that Modi becoming PM will bring good transformation in India. Quite likely.
ANCESTORAL WISDOM:
But our ancestors knew the limitations of all these social and governmental transformations. Hence the Brahmin community was given an entirely different role. That is the spiritual transformation of the people. This was considered to be the most beneficial and most permanent solution to the miseries of Man!
SPIRITUAL PRINCIPLES:
We study many Business principles in MBA course and many Administrative principles as IAS and many medical and surgical procedures as a Health professional. Similarly in the religious and spiritual field the highest research has yielded the Vedas and all the principles of life, death, Misery and happiness. But our ancient Rishis were well aware that they need very powerful tools to bring about transformation in the bulk of the common people. They followed the best of SOCIALISM OR COMMUNISM (don’t confuse with politics!) in the sense that they wanted the spiritual benefits to reach the most humble human being on the earth.
HOW TO DO?:
To make the spiritual transformation reach the grass roots, they invented and developed very powerful tools. These are the use of Mantras and creation or development of the Brahmin caste. They were handed over the powerful Veda Mantras which could directly remove the misery of man by endowing both physical and spiritual benefits on the common man. They have given wonderful Philosophy to the intellectuals in the Upanishads. They have set up many procedures to directly deliver the good to the people. These are chanting of the Vedas and performance of many Homas to benefit the people. To make the Veda mantras effective, they have given many restrictions on how a Brahmin should live, what and when he should eat etc. Starting from Sandya Vandana, there are a large number of procedures to make the Brahmin pure and fit to deliver the goods! A Brahmin need not be a professional Sastrigal but atleast can practice as many procedures by him as possible to make himself fit for progress.They have also given so many other ways of worship, Vratas, Festivals and procedures to people of all castes. These are for giving them permanent and lasting freedom from misery and to keep increasing their levels of happiness.
CONTINUOUS PROCESS:
The transformation in Man is not 1 or 0. That is you are NOT either a saint or a sinner! The progress is continuous and keeps on making one more and more evolved and more and more free or blissful. There is scope for the worst sinner to start climbing the ladder. So every one is partly a saint and partly a sinner. The percentages makes the different from one to the other! Everyone continues from where he left in the previous birth. This explains why there are saintly souls and horrible sinners amongst us at the same time!
WAKE UP NOW:
But the SAD part is that Brahmins have substantially forgotten their spiritual role and have submerged themselves in wealth pursuits thinking that MONEY alone is real. The need is to realise their true roles and slowly disentangle themselves from the web of MORE WEALTH – MORE HAPPINESS, which is false and misleading. Life is short and is not worth wasting away in non spiritual pursuits. Brahmins should set the examples to other sections of society. If they merge with other sections in wining and dining and 5-7-9 bedroom houses, then their original purpose is completely lost. By all means earn well and live happily but all the time remember that there is a more permanent and sure way to get out of misery!
(IDEAS BORROWED FROM DEIVATTIN KURAL)

 

மற்றுமொரு ஜி.டி நாயுடு :திரி இன் ஒன் கார்!


மற்றுமொரு ஜி.டி நாயுடு :திரி இன் ஒன் கார்!

சூரிய ஒளி, பேட்டரி, பெட்ரோல் என, மூன்று எரிசக்திகளையும் ஒரே காரில் பயன்படுத்தும் விதமாக தயாரித்த, கல்லூரி மாணவன் தினேஷ் குமார்: இவர் கூறுகிறார்:

நான், எம்.இ., “அப்ளைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ்’ படிக்கிறேன். பெட்ரோல் விலை உயர்வு, மின்சார தட்டுப்பாடு, 24 மணி நேரமும் சூரிய ஒளியை பெற முடியாது என, ஒவ்வொரு எரிசக்திக்கும், ஏதேனும் ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது. இக்குறைபாட்டை நீக்க முடியாது. ஆனால், மூன்று எரிசக்தியையும், தேவைக்கு ஏற்ப ஒரு சேர பயன்படுத்தினால், குறைந்த செலவில் அதிக தூரம் செல்ல முடியும். இந்த எண்ணத்தில் தான், பி.இ., படிக்கும் போது, பைக் தயாரித்தேன்.

இந்த ஆர்வம், கார் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையை தூண்டியது. இதனால், மூன்று எரிசக்தியையும் பயன்படுத்தும் விதமான காரை தயாரித்து, அதற்கான காப்புரிமையை பெற விண்ணப்பித்திருக்கிறேன். பகல் நேரங்களில் சூரிய ஒளி நன்கு கிடைப்பதால், காரின் மேல் பகுதியில், “சோலார் பேனல்’கள் பொருத்தினேன். அதன் மூலம் கிடைக்கும் மின்சாரத்தை, “பேட்டரி’யில் சேமித்து காரை இயக்கலாம்.

இவ்வகை மின்சாரத்தை, எவ்வித செலவும் இன்றி, இலவசமாக தயாரிக்கலாம். சூரிய ஒளி கிடைக்காத போது, மக்கள் பயன்படுத்தும் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தலாம். காரில் உள்ள, 10 பேட்டரியை, 2 யூனிட் மின்சாரத்தால் நிரப்பினால், 200 கி.மீ., வரை பயணம் செய்யலாம். இரண்டுமே கிடைக்காத நேரத்தில், பெட்ரோல் மூலம் மின்சாரத்தை உருவாக்கி, 1 லிட்டருக்கு, 50 கி.மீ., தூரம் செல்லும் வகையில், மின்சாரத்தில் இயங்கும் இன்ஜினை பொருத்தி, காரை வடிவமைத்திருக்கிறேன்.

மணிக்கு, 80 கி.மீ., வேகத்தில், 10 பேர் செல்லும் இக்காரை தயாரிக்க, வீட்டிலேயே, “ஒர்க் ஷாப்’ அமைத்து, இரண்டு ஆண்டுகளாக உழைத்திருக்கிறேன். காரில் ஏதாவது பிரச்னை அல்லது பழுது ஏற்பட்டால், “சென்சார்’ மூலம் எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பும். தொடர்ந்து ஓட்டினால், மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு கார் தானாகவே, “ஆப்’ ஆகிவிடும். தீ விபத்து ஏற்படுவதையும் முற்றிலும் தவிர்த்து, பாதுகாப்பாக தயாரித்து உள்ளேன்.
இத்தகைய மேதைகட்கு நம் நாட்டில் இடமில்லை