Mandolin Shrinivas மாண்டலின் சீனிவாஸ் மரணம்


மாண்டலின் சீனிவாஸ் மரணம்

பிரபல இசைக்கலைஞர் மாண்டலின் சீனிவாஸ்( வயது 45) உடல் நலக்குறைவால் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் மரணம் அடைந்தார்.

1969ல் பிறந்த மாண்டலின் சீனிவாஸ் 1998ல் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றார்.
Hear the song Swarararaghasudha- Sankarabaranam of Mandolin Sreenivas uploaded by me !
https://www.youtube.com/watch?v=JGcDAnrx2As&list=UUq1EiF9-lsVsbB17GB5U_Lg

Mandolin Shrinivas was born February 28, 1969, in Palakol in Andhra Pradesh. At the age of six he picked up his father Satyanarayana’s mandolin. Upon realising the talent of his son, his father started teaching him. Soon, Satyanarayana’s guru, Rudraraju Subbaraju, realized the potential of U. Srinivas and started teaching him. Since Rudraraju Subbaraju did not know how to play the mandolin he would just sing and U. Srinivas would play it on the mandolin. His brother U. Rajesh is also an accomplished mandolin player.
U. Srinivas made his first public Carnatic concert performance in 1978 in Gudivada, Andhra Pradesh, during the Thyagaraja Aradhana festival. Soon, he came to perform in the Madras Music Season in 1981 for the Indian Fine Arts Society. In 1983, he performed at the JazzFest Berlin where the audience requested him to do a repeat performance.
He continued touring the world—Australia, Southeast Asia and then Southwest Asia, followed by the United States and Canada.
U. Srinivas runs a music school called the Srinivas Institute of World Music (SIOWM).
Some of the awards that Mandolin U. Srinivas has received:
Padma Shree on April 12, 1998 by The President of India
Sangeeta Ratna
Sanatan Sangeet Puraskar from Sangeet Sanskriti
Titled Asthana Vidwan of Govt. of Tamil Nadu in July 1984, Kanchi Kamakoti Peetam on October 1, 1990, Pillayarpatti Temple on 27 August 1995
Raja-Lakshmi Award for 1985 from Sri Raja-Lakshmi Foundation, Chennai
Mysore T. Chowdiah Memorial National Award
Sangeetha Bala Bhaskara by Sangeetha Kalanidhi M.S. Subbulakshmi
National Citizen’s Award, 1991 by The President of India
Special TTK Award and Best Artist Award by the Madras Music Academy in 1983 and 1993 respectively
Rajiv Gandhi National Integration Award
Senior Advocate Late Sree A.Vedhantham Sreenivasan , a musical fanatic was the person who materialised the growth of Mandolin Sreenivas in many ways . Thavil Chakrawarthy Valangaiman A.Shanmughasundaram Pillai too encouraged him in his child hood by accompanying to this very little hero without any ego !
The whole Thanjavur City Expected him on 21/09/2014 , for his recital at Guru Dayal Sarma Kalyana Mandapam at 5/30 pm during the felicitation of Thavil Vidwan Kalaimamani Sree TR Govindharajan for his completion of 50 years of successful service in his own Art of Thavil .But Man Proposes God Disposes! May the Great Soul of Mandolin Sreenivas Shower the Blessings upon Thanjavur TR Govindarajan, a great admirer of his music !


Mandolin U Shrinivas- Swararaaga Sudha-Sankarabaranam Courtesy Pothigai TV
YOUTUBE.COM

Mandolin Shrinivas was born February 28, 1969, in Palakol in Andhra Pradesh. At the age of six he picked up his father Satyanarayana’s mandolin. Upon realising the talent of his son, his father started teaching him. Soon, Satyanarayana’s guru, Rudraraju Subbaraju, realized the potential of U. Srinivas and started teaching him. Since Rudraraju Subbaraju did not know how to play the mandolin he would just sing and U. Srinivas would play it on the mandolin. His brother U. Rajesh is also an accomplished mandolin player.
U. Srinivas made his first public Carnatic concert performance in 1978 in Gudivada, Andhra Pradesh, during the Thyagaraja Aradhana festival. Soon, he came to perform in the Madras Music Season in 1981 for the Indian Fine Arts Society. In 1983, he performed at the JazzFest Berlin where the audience requested him to do a repeat performance.
He continued touring the world—Australia, Southeast Asia and then Southwest Asia, followed by the United States and Canada.
U. Srinivas runs a music school called the Srinivas Institute of World Music (SIOWM).
Some of the awards that Mandolin U. Srinivas has received:
Padma Shree on April 12, 1998 by The President of India
Sangeeta Ratna
Sanatan Sangeet Puraskar from Sangeet Sanskriti
Titled Asthana Vidwan of Govt. of Tamil Nadu in July 1984, Kanchi Kamakoti Peetam on October 1, 1990, Pillayarpatti Temple on 27 August 1995
Raja-Lakshmi Award for 1985 from Sri Raja-Lakshmi Foundation, Chennai
Mysore T. Chowdiah Memorial National Award
Sangeetha Bala Bhaskara by Sangeetha Kalanidhi M.S. Subbulakshmi
National Citizen’s Award, 1991 by The President of India
Special TTK Award and Best Artist Award by the Madras Music Academy in 1983 and 1993 respectively
Rajiv Gandhi National Integration Award

Senior Advocate Late Sree A.Vedhantham Sreenivasan , a musical fanatic was the person who materialised the growth of Mandolin Sreenivas in many ways . Thavil Chakrawarthy Valangaiman A.Shanmughasundaram Pillai too encouraged him in his child hood by accompanying to this very little hero without any ego !

The whole Thanjavur City Expected him on 21/09/2014 , for his recital at Guru Dayal Sarma Kalyana Mandapam at 5/30 pm during the felicitation of Thavil Vidwan Kalaimamani Sree TR Govindharajan for his completion of 50 years of successful service in his own Art of Thavil .But Man Proposes God Disposes! May the Great Soul of Mandolin Sreenivas Shower the Blessings upon Thanjavur TR Govindarajan, a great admirer of his music !

Guruvayurappadhasan Sundara Raman AstroThanthrik's photo.
Guruvayurappadhasan Sundara Raman AstroThanthrik's photo.
Guruvayurappadhasan Sundara Raman AstroThanthrik's photo.
Guruvayurappadhasan Sundara Raman AstroThanthrik's photo.
Guruvayurappadhasan Sundara Raman AstroThanthrik's photo.

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Do you know this?


Do you know this?

People who ride on roller coasters have a higher chance of having a blood clot in the brain.

People with blue eyes see better in dark.

Money isn’t made out of paper, it is made out of cotton.

A tiny amount of liquor on a scorpion will make it go mad instantly and sting itself to death.

Chewing gum while peeling onions will keep you from crying.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

My Friend and His Pen


My Friend and His Pen

“I had known a friend of mine who used to say that he misplaces and loses his pen very often. He will use only very cheap pens so that he need not worry about losing them. He was worried about carelessness habit.

I suggested to him to buy the costliest pen he could afford and see what happens. He did that and purchased a 22 carat Cross pen. After nearly six months I met him and asked him if he continues to misplace his pen. He said that he is very careful about his costly pen and he is surprised how he has changed!

I explained to him that the value of the pen made the difference and there was nothing wrong with him as a person!

This is what happens in our life. We are careful with things which we value most.

* If we value our health, we will be careful about what and how we eat;

* If we value our friends, we will treat them with respect;

* If we value money, we will be careful while spending;

* If we value our time, we will not waste it.

* If we value relationship we will not break it.

* If we value our parents love/care we will not break it.


Carefulness is a basic trait all of us have,we know when to be careful!

Carelessness only shows what we don’t value……”

Advice From a 102Yr Old Doctor


Advice From a 102 Old Doctor

Dr. Shigeaki Hinohara, Japan, turned 101 last year.(2013)

As a 97 year old Doctor, he was interviewed, and gave his advice for a long and healthy life.

Shigeaki Hinohara is one of the world’s longest-serving physicians and educators. Hinohara’s magic touch is legendary: Since 1941 he has been healing patients at St. Luke’s International Hospital in Tokyo and teaching at St. Luke’s College of Nursing.

He has published around 15 books since his 75th birthday, including one "Living Long, Living Good" that has sold more than 1.2 million copies. As the founder of the New Elderly Movement, Hinohara encourages others to live a long and happy life, a quest in which no role model is better than the doctor himself.

Doctor Shigeaki Hinohara’s main points for a long and happy life:

* Energy comes from feeling good, not from eating well or sleeping a lot. We all remember how as children, when we were having fun, we often forgot to eat or sleep. I believe that we can keep that attitude as adults, too. It’s best not to tire the body with too many rules such as lunchtime and bedtime.

* All people who live long regardless of nationality, race or gender share one thing in common: None are overweight. For breakfast I drink coffee, a glass of milk and some orange juice with a tablespoon of olive oil in it. Olive oil is great for the arteries and keeps my skin healthy. Lunch is milk and a few cookies, or nothing when I am too busy to eat. I never get hungry because I focus on my work. Dinner is veggies, a bit of fish and rice, and, twice a week, 100 grams of lean meat.

* Always plan ahead. My schedule book is already full until 2014, with lectures and my usual hospital work. In 2016 I’ll have some fun, though: I plan to attend the Tokyo Olympics!

* There is no need to ever retire, but if one must, it should be a lot later than 65. The current retirement age was set at 65 half a century ago, when the average life-expectancy in Japan was 68 years and only 125 Japanese were over 100 years old. Today, Japanese women live to be around 86 and men 80, and we have 36,000 centenarians in our country. In 20 years we will have about 50,000 people over the age of 100…

* Share what you know. I give 150 lectures a year, some for 100 elementary-school children, others for 4,500 business people. I usually speak for 60 to 90 minutes, standing, to stay strong.

* When a doctor recommends you take a test or have some surgery, ask whether the doctor would suggest that his or her spouse or children go through such a procedure. Contrary to popular belief, doctors can’t cure everyone. So why cause unnecessary pain with surgery I think music and animal therapy can help more than most doctors imagine.

* To stay healthy, always take the stairs and carry your own stuff. I take two stairs at a time, to get my muscles moving.

* My inspiration is Robert Browning’s poem "Abt Vogler." My father used to read it to me. It encourages us to make big art, not small scribbles. It says to try to draw a circle so huge that there is no way we can finish it while we are alive. All we see is an arch; the rest is beyond our vision but it is there in the distance.

* Pain is mysterious, and having fun is the best way to forget it. If a child has a toothache, and you start playing a game together, he or she immediately forgets the pain. Hospitals must cater to the basic need of patients: We all want to have fun. At St. Luke’s we have music and animal therapies, and art classes.

* Don’t be crazy about amassing material things. Remember: You don’t know when your number is up, and you can’t take it with you to the next place.

* Hospitals must be designed and prepared for major disasters, and they must accept every patient who appears at their doors. We designed St. Luke’s so we can operate anywhere: in the basement, in the corridors, in the chapel. Most people thought I was crazy to prepare for a catastrophe, but on March 20, 1995, I was unfortunately proven right when members of the Aum Shinrikyu religious cult launched a terrorist attack in the Tokyo subway. We accepted 740 victims and in two hours figured out that it was sarin gas that had hit them. Sadly we lost one person, but we saved 739 lives.

* Science alone can’t cure or help people. Science lumps us all together, but illness is individual. Each person is unique, and diseases are connected to their hearts. To know the illness and help people, we need liberal and visual arts, not just medical ones.

* Life is filled with incidents. On March 31, 1970, when I was 59 years old, I boarded the Yodogo, a flight from Tokyo to Fukuoka. It was a beautiful sunny morning, and as Mount Fuji came into sight, the plane was hijacked by the Japanese Communist League-Red Army Faction. I spent the next four days handcuffed to my seat in 40-degree heat. As a doctor, I looked at it all as an experiment and was amazed at how the body slowed down in a crisis.

* Find a role model and aim to achieve even more than they could ever do. My father went to the United States in 1900 to study at Duke University in North Carolina. He was a pioneer and one of my heroes. Later I found a few more life guides, and when I am stuck, I ask myself how they would deal with the problem.

* It’s wonderful to live long. Until one is 60 years old, it is easy to work for one’s family and to achieve one’s goals. But in our later years, we should strive to contribute to society. Since the age of 65, I have worked as a volunteer. I still put in 18 hours seven days a week and love every minute of it.

எடை குறையணுமா? வெந்தயம் சாப்பிடுங்க!


எடை குறையணுமா? வெந்தயம் சாப்பிடுங்க!

10427317_288456324681367_538411053828354874_n.jpg?oh=696164c3cb58f072276d1f10f90a8f51&oe=54922C74

வெந்தயம் உடலுக்கு குளிர்ச்சியைத் தரும் என்பதால். இதற்கு இன்னொரு குணமும் இருக்கிறது. அது எப்படியென்றால் வெந்தயம் உடல் எடையையும் குறைக்கும் என்பதாகும். இதனை சாப்பிடுவதால் ஜிம் செல்லாமல், உடலை வருத்தி உடற்பயிற்சியை செய்யாமல் எளிதாக எடையை குறைக்கலாம். வெந்தயத்தில் நார்ச்சத்து அதிகமாகவும், கலொரி குறைவாகவும் உள்ளது. இதில் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் இரத்த கொதிப்பு மற்றும் உடலில் சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. மேலும் வெந்தயத்தில் கார்போஹைட்ரேட் குறைவாக உள்ளதால், எடை அதிகரிக்க வழி இல்லை மற்றும்

உடலில் கலொரி குறைவாக இருந்தாலும் எடை அதிகரிக்காது. எப்படியெல்லாம் சாப்பிடலாம் இரவில் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தய விதையை நீரில் ஊற வைத்து, காலையில் சுடு தண்ணீரில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டால், உடலில் உள்ள நச்சுப்பொருளை வெளியேற்றுவதோடு, உடல் எடையையும் குறைக்கும். வெந்தய விதையை சாதாரண தண்ணீரில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டால், உடலில் உள்ள கொழுப்புகளைக் கரைப்பதோடு, ஜீரண சக்தியும் கூடும். வெந்தய விதையை பொன்னிறமாக வறுத்து அதை பொடியாக்கி, காற்று புகாத ஒரு டப்பாவில் வைத்து, உண்ணும் உணவில் கலந்து சாப்பிடலாம். வெறும் வயிற்றில் டீ யுடன் வெந்தயப் பொடியைக் கலந்து சாப்பிடலாம். இதனால் அடிக்கடி பசி ஏற்படுவதைக் கட்டுப்படுத்தும். எனவே வெந்தயத்தை சாப்பிடுங்க!! எடையை குறையுங்க!
Unlikeपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Carbon Dating என்றால் என்ன?


Carbon Dating என்றால் என்ன?

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்தவற்றின் ஆயுட்காலத்தை அறியும்,Carbon Dating.

Big Bang theory என்பது பற்றி உங்களுக்குத் தெரிந்ததே.

இருப்பினும் ஒரு சிறிது சொல்வதென்றால்,இது அண்டம் உருவான முறை பற்றிய ஒரு கோட்பாடு அல்லது நிரூபிக்கப்படாத ஒரு உண்மை எனலாம்.

உலகம் 13.798 ± 0.037 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உருவானது என்கிறது, அந்தத் கோட்பாடு.

ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு சிறிய அடர்த்தியான தீப்பிழம்பு போன்றதும்,சில மில்லி மீட்டர் அளவுடைய பொருள்(dense) ஒன்று, யாராலும் விளக்கம் தர முடியாத ஒரு காரணத்தால்,பெரிதாக வெடித்து,(Big Bang) ,திடீரென விரிவடைய ஆரம்பித்து, அணுக்கள், அதைத் தொடர்ந்து அணுக்கள் மோதி நியூட்டோன்,ப்ரொடோன்,தொடர்ந்து உருவான வளிகள் குளிர்ச்சி அடைந்து, stars ,galaxies என உருவாகியது.

அந்த Big Bang நிகழ்வு ஒரு சில வினாடிகளில்(10-34 seconds ) நடந்து,விரிவடைய ஆரம்பித்திருக்கக் கூடும் என்று சொல்கிறார்கள்.

இன்றும் தொடர்ந்து விரிவடைந்து போகிறது என்றும் சொல்கிறார்கள்.

இந்த Big Bang போன்ற எதிரொலி ஒன்றை நடத்தி ஆய்வு செய்ய,(gravitational echo of the big bang ), Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Monday March 17th at 4pm GMT, அன்று முடிவு செய்துள்ளது.

அந்த ஒன்று என்ன, எப்படி உருவானது என்பது இன்றுவரை யாருக்கும் தெரியாத இரகசியம்.

இந்தக் கோட்பாடு பலரால் பலவிதமாக,மதங்களால் வேறு விதமாக கூறப்பட்டு வருகிறது.

சூரிய மண்டலத்திற்கு வெளியே இருந்து,எங்கிருந்து என்று இதுவரை தெரியாத,வரும் அண்டக்கதிர்கள்(Cosmic rays) வளிமண்டலத்தில்( atmosphere )உள்ள அணுக்களை தாக்குவதால் ஏற்படுத்தும் இரண்டாம் அண்டக்கதிர், ஆற்றல் பெற்ற நியூட்றோங்களாக(energetic neutron )மாற்றமடைந்து nitrogen atoms களை தாக்குகிறது.

இப்படி நியூட்றோங்கள், nitrogen-14 (seven protons, seven neutrons) ஐ தாக்கும் போது, அதன் அணுக்கள் carbon-14 அணுவாகவும்(six protons, eight neutrons) ஆகவும்,hydrogen அணுவாகவும் (one proton, zero neutrons)மாறுகிறது.

இந்தCarbon-14 அணு radioactive கொண்டதாகவும்,அதன் அரை வாழ் நாள் 5,700 வருடங்களாகவும் இருக்கும்.

இந்த அரை வருடம் என்பது,ஒவ்வொரு 5700 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை,C14 தனது வாழ் நாளை(decay) அரைவாசியாக இழக்கிறது என்று பொருளாகும்.

அண்டக்கதிர்களால் உருவாகும் carbon-14 அணுக்கள், உயிர்வளியுடன் (Oxygen) கலந்து கரிவளியாக(carbon dioxide) மாறுவதை மரங்கள் உணவுத் தயாரிப்புக்கு பயன்படுத்துகின்றன.

சாதாரண கரியும்(normal carbon -carbon-12) , carbon-14 உம் எப்போதும் நிலையானதாக இருக்கும்.

அண்டக்கதிர்களால் தாக்கப்படும் போது ஏற்படும் C14 ,மரங்களின் உணவுத் தயாரிப்பின் போது,மரங்களிலும்,(பின்னர் அதை மரங்களை அல்லது மரங்கள் கொடிவகைகளை உணவாக்கும் மிருகங்களை உண்ணும் மற்றைய உயிரினங்களிலும்) ஏதோ ஒரு சிறிய அளவில் சேர்ந்து விடுகிறது.

அதனால் மரம்,உயிரினங்கள் மற்றும் அனைத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு carbon-14 அணுக்கள் இருக்கும்.

இவை அழியக் கூடியனவாயினும், தொடர்ந்து புதியவை ஒரு நிலையான அளவில் உருவாக்கப்படுகிறது.

உயிரினங்கள் அழியும்(decay) போது,அதில் இருக்கும் C14 ஐ வைத்து அந்தப் பொருள் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்தது என்று கண்டறிகிறார்கள்.

இது Carbon Dating எனச் சொல்லப்படுகிறது.

இந்த முறையின்படி,60.000 ஆண்டுகள் வரை கணக்கிட முடியும்.

அதற்கு மேற்பட்ட காலத்தை எப்படிக் கண்டறிகிறார்கள் என்றால் உயிரினங்களின் உடலில் உள்ள மற்றைய, Potassium-40 (1.3 பில்லியன் ஆண்டுகள்-அரையாண்டு), Uranium -235 (704 மில்லியன் ஆண்டுகள்0அரையாண்டு), Uranium -238 (4.5 பில்லியன்), Thorium-232 (14 பில்லியன் ஆண்டுகள்) Rubidium-87 (49 பில்லியன் ஆண்டுகள்) போன்ற radioactive element களை வைத்துக் கண்டறிய முடியும்.

Carbon dating ஐ 1949 இல் Willard Libby என்பவர் கண்டறிந்து நோபல் பரிசையும் பெற்றார்परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு சாதகன் சேர்த்த ஆன்மீ க ஞானத்தை அவனுக்கு மறு ஜென்மத்தில் நான் தருவ ிக்கிறேன் என்கிறார்.


எல்லையற்றதை எண்ணுகிறேன் எழுதுகிறேன் தொடரை படித்து விட்டு ஒரு நண்பரின் பின்னூட்டம்.

Janarthanan Jana அருமையான பதிவு ! எத்தனை பேர் இதை படிப்பர்கள் என்று தெரியவில்லை ! நாம் நம் கடமையை செய்வோம் ! ஆனால் இவ்வளவு உண்ணதமான ஒரு தருமம் கடைதேறா இந்துக்கள் என்ற ஒரு புளு ஜென்மங்களிடம் வந்து சேர்ந்த்து அந்த இறைவனின் தவறோ என்னவோ ////

அப்பழுக்கற்றவன் இறைவன். அவன் எங்கே தவறு செய்கின்றான் ?

யாரால் எழுதப் பட்டதாயினும் சரி. நல்ல பதிவுகளை மிக குறைந்த எண்ணிக்கையாளர்களே படிக்கிறார்கள். முன் ஜென்ம கர்ம வினையை பொறுத்தே நல்ல பதிவுகளை படிக்கும் எண்ணமும், ஆர்வமும் ஏற்படுகிறது.

ஒரு சிலருக்கே இவ்விஷயங்களை படிக்க வேண்டும், கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்கிற ஆவல் பிறக்கிறது, ஒரு சிலரே இவற்றை ஆழ்ந்து சிந்திக்கிறார்கள்.

பதினைந்து வயதிருக்கும், ஆன்மீக எண்ணங்கள் அதிகமாய் என்னுள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரம். எனக்குள் ஒரு சந்தேகம் எழுந்தது. எல்லையற்றதை நோக்கி செல்ல வேண்டும் எனும் எண்ணங்கள் குறைந்து நாம் திசை மாறிப் போய்விட்டால், நாம் செய்த ஆன்மீக சாதகங்கள் எல்லாம் வீணாகி போகுமா என்று யோசித்தேன். இந்த எண்ணத்தோடே கீதையில் ஒரு பக்கத்தை யதேச்சையாய் திறக்க, அதே போன்ற ஒரு கேள்வி அர்ஜுனனால் கேட்கப் பட்டிருப்பதை கண்டேன்.

பகவானின் பதில் நிம்மதி அளித்தது. ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு சாதகன் சேர்த்த ஆன்மீக ஞானத்தை அவனுக்கு மறு ஜென்மத்தில் நான் தருவிக்கிறேன் என்கிறார். அதாவது இது "வங்கி இருப்பு" போல் நம்மோடு வருகிறது. அதனால்தான் ரமணர் போன்றவர்களுக்கு சிறு வயதிலேயே அத்தனை ஞானம் ஏற்படுகின்றது.

ஆகையால் நல்ல பதிவுகளை படிப்பதற்கு முன் ஜென்ம முயற்சியும் காரணமாய் உள்ளது.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE