மார்கழியின் சிறப்பு;


மார்கழியின் சிறப்பு;

மார்கழி மாத சிறப்புகள்

நமது மனித நாளில் காலை 4 மணி முதல் 6 மணிவரையான காலம் பிரம்ம முகூர்த்தம் என்றழைக்கப்படுகின்றது. சூரிய உதயத்திற்கு முந்தைய இந்தக் காலம் இறைவனை வணங்குவதற்கும், யோக சித்திக்கும் உகந்த நேரம் என்பதை உணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் அதிகாலை துயிலெழுவதை ஒரு வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வலியுறுத்தினர். நம்முடைய ஒரு வருடம் தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் ஆகும். ஆகவே தேவர்களுடைய சூரிய உதயமான உத்தராயண காலத்திற்கு(தை மாதம்) முந்திய மார்கழி மாதம் தேவர்களின் பிரம்ம மூர்த்தமான காலமே மார்கழி மாதம். தேவர்கள் செய்யும் ஆறு கால பூஜையின் உதய கால பூஜையே திருவாதிரை பூஜையாகும்.

எல்லோரும் நினைப்பது போல மார்கழி மாதத்தில் வேறு நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் நடத்தாமல் இருப்பதற்கு காரணம் வேறு எதைப் பற்றியும் நினைக்காமல் அந்த இறைவனை மட்டுமே நாம் நினைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், தெய்வ காரியங்களுக்காகவே ஏற்பட்ட மாதம் மார்கழி மாதம். அதனால் இந்த மாதம் முழுவதும் அனைத்து ஆலயங்களிலும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தனுர் மாத பூஜை சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. பாவை நோன்பைக் கொண்டாடுவதும் இந்த மாதத்தில்தான். எனவே தான் சிவத்தலங்களில் திருவெம்பாவையும், வைணவத் தலங்களில் திருப்பாவையும் சேவிக்கப்படுகின்றன.

தட்சாயண காலத்தின் கடைசி மாதம் மார்கழி, ருதுவில் இது ஹேமந்த ருது. தனுர் மாதம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. வேத ஞானத்தின் மணி முடியாகத் திகழும் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையில் “மாஸானாம் மார்கசீர்ஷோ அஹம்” அதாவது “மாதங்களில் நான் மார்கழி” என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா கூறுகின்றார். இம்மாதத்தில் தான் பௌதீக நிலையின் அறியாமையிலிருந்து மனித குலத்தை விடுவிக்க அர்ஜ”னனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கீதோபதேசம் செய்தார்.

மார்கழி மாதத்தில் ஆருத்ரா தரிசனமும், வைகுண்ட ஏகாதசியும் கொண்டாடப்படுகின்றது. சிவ பெருமானின் நட்சத்திரமாக கருதப்படுவது திருவாதிரை என்னும் ஆதிரை தரிசனம் அன்றைய தினம் தேவர்களின் பூஜையினால் மனம் மகிழ்ந்த நடராஜப் பெருமான் தமது ஆனந்த தாண்டவத்தை காட்டியருளிகின்றார். அனைத்து சைவத் தலங்களிலும் இன்றைய தினம் நடராஜப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறுகின்றது.

பல சைவத்தலங்களில் இவ்விழா பத்து நாள் விழாவாகக் கொண்டாடப்படுகின்றது. விரதங்களில் சிறந்தது ஏகாதசி விரதம், மார்கழி மாத ஏகாதசி விரதம் வைகுண்ட ஏகாதசி என்றும், முப்பத்து முக்கோடி ஏகாதசியென்றும் போற்றப்படுகின்றது. பல வைணவ தலங்களில் வைகுண்ட ஏகாதசியை ஒட்டி அத்யயனோற்சவம் நடைபெறுகின்றது.

மார்கழி மாத சிறப்புகள்

 நமது மனித நாளில் காலை 4 மணி முதல் 6 மணிவரையான காலம் பிரம்ம முகூர்த்தம் என்றழைக்கப்படுகின்றது. சூரிய உதயத்திற்கு முந்தைய இந்தக் காலம் இறைவனை வணங்குவதற்கும், யோக சித்திக்கும் உகந்த நேரம் என்பதை உணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் அதிகாலை துயிலெழுவதை ஒரு வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வலியுறுத்தினர். நம்முடைய ஒரு வருடம் தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் ஆகும். ஆகவே தேவர்களுடைய சூரிய உதயமான உத்தராயண காலத்திற்கு(தை மாதம்) முந்திய மார்கழி மாதம் தேவர்களின் பிரம்ம மூர்த்தமான காலமே மார்கழி மாதம். தேவர்கள் செய்யும் ஆறு கால பூஜையின் உதய கால பூஜையே திருவாதிரை பூஜையாகும்.

எல்லோரும் நினைப்பது போல மார்கழி மாதத்தில் வேறு நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் நடத்தாமல் இருப்பதற்கு காரணம் வேறு எதைப் பற்றியும் நினைக்காமல் அந்த இறைவனை மட்டுமே நாம் நினைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், தெய்வ காரியங்களுக்காகவே ஏற்பட்ட மாதம் மார்கழி மாதம். அதனால் இந்த மாதம் முழுவதும் அனைத்து ஆலயங்களிலும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தனுர் மாத பூஜை சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. பாவை நோன்பைக் கொண்டாடுவதும் இந்த மாதத்தில்தான். எனவே தான் சிவத்தலங்களில் திருவெம்பாவையும், வைணவத் தலங்களில் திருப்பாவையும் சேவிக்கப்படுகின்றன.

தட்சாயண காலத்தின் கடைசி மாதம் மார்கழி, ருதுவில் இது ஹேமந்த ருது. தனுர் மாதம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. வேத ஞானத்தின் மணி முடியாகத் திகழும் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையில் "மாஸானாம் மார்கசீர்ஷோ அஹம்" அதாவது "மாதங்களில் நான் மார்கழி" என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா கூறுகின்றார். இம்மாதத்தில் தான் பௌதீக நிலையின் அறியாமையிலிருந்து மனித குலத்தை விடுவிக்க அர்ஜ"னனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கீதோபதேசம் செய்தார்.

மார்கழி மாதத்தில் ஆருத்ரா தரிசனமும், வைகுண்ட ஏகாதசியும் கொண்டாடப்படுகின்றது. சிவ பெருமானின் நட்சத்திரமாக கருதப்படுவது திருவாதிரை என்னும் ஆதிரை தரிசனம் அன்றைய தினம் தேவர்களின் பூஜையினால் மனம் மகிழ்ந்த நடராஜப் பெருமான் தமது ஆனந்த தாண்டவத்தை காட்டியருளிகின்றார். அனைத்து சைவத் தலங்களிலும் இன்றைய தினம் நடராஜப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறுகின்றது.
பல சைவத்தலங்களில் இவ்விழா பத்து நாள் விழாவாகக் கொண்டாடப்படுகின்றது. விரதங்களில் சிறந்தது ஏகாதசி விரதம், மார்கழி மாத ஏகாதசி விரதம் வைகுண்ட ஏகாதசி என்றும், முப்பத்து முக்கோடி ஏகாதசியென்றும் போற்றப்படுகின்றது. பல வைணவ தலங்களில் வைகுண்ட ஏகாதசியை ஒட்டி அத்யயனோற்சவம் நடைபெறுகின்றது.

 

Bhakta and Bhagawan – devotee and the Almighty


A story of a devotee of LORD VISHNU.
‘Work incessantly, but be not attached to the world’ is the teaching in Bhagavadgeetha. It conveys the precept that to achieve Jnana, one should not run away from his family ties or his earthly position, but he should be in the midst of samsara but should not be tied down to it or depressed by it. In one word he should be like a lotus leaf in water. Bhakta Senanapith stands as a true example of such a life.

Bhakta Senanaith was a barber in Avanthipur. He was born low but he had a great soul. He was blessed with Jnana, bhakti and Vairagya essential qualities required of man to seek moksha. He knew he should not turn out to be a sanyasi, but he should fulfil his duty properly. He had a perfect control over his indriyas, he was totally devoid of the temptations of any man, he had conquered the two evils that usurp man’s reasoning ability-bondage and egoism. He had established Lord Vittala in his heart and he had been performing manasik puja unto the Lord.

One day, it so happened that the Muslim king wanted to have his hair cut. So he sent for Senanaith. But at that time, Senanaith was cut off from the world, lost in his prayer to God. This staunch devotee was bathed in the waters of Santhi, wore the white dress symbolic of peace, decked himself with vairagya, cleaned the temple of heart, situated in the nine doored body, arranged it with the rangoli of vignana, seated Lakshmikanth on the asan of satya, lighted the lamps of compassion, equality and philanthropy, ‘Sravana, manana nidhi dhyanas’ as Arghya padyas offered his purified soul filled with jnana as mahaprasad, a selfless thought as tambula and a feeling of total surrender as harathi. He was thus engrossed in his prayer unifying body, mind and soul.

He was one with God thus when the king’s soldiers came to fetch him. His family members did not want to bring him down to the mundane world from his ecstatic world. So they said that he was away. Relatives are worse than fire. One relative thought it the best time to pull down the image of Senanaith in the eyes of the king. So he took the trouble of going to the king and conveying the message. This angred the king and he ordered the barber to be drowned in the sea.

Will the allmighty living in the heart of his disciple leave him to his fate ? No! He dressed himself as Senanapith, held a bag under his hand and presented himself before the king. The omnipotent, omniscient, omnipresent, all pervading God dressed himself as an untouchable to be a barber to a muslim ! Can anything be more surprising than this ? He was prepared to do hair cut to a muslim just as a lover stoops down to a low level to please his lady love.

The king’s anger cooled down at the sight of the Lord in the guise of Senanapith. The king and his followers were filled with a special love for the barber ! It’s but natural since it was not the lowly barber before him but the Almighty Himself ! God began the duty of the man he had donned ! He carried on the job of the barber with such a skill  that the king was highly pleased with it. Then the servant maids brought him scented oil in a large silver bowl to be applied to the king. The barber began to apply the oil to the king’s head ! How lucky the king was ! By the holy touch of the Lord, he was cleansed of his petty jealousies and was blessed with a pure heart. What more ! He could see the reflection of his barber in the oil bowl, not the regular face he knew, but the face of the Almighty. He saw him four armed. He was fully decked with various ornaments at his hands and the neck, with a diamond crown on his head, the heavenly sankha and chakra in two arms and with Abhayahasta with a broad chest the seat of Lakshmi devi, broad eyes and a pleasant smile on his face.

The king couldn’t believe his own eyes. He was lost to the world deriving pleasure out of the darshan he had of God until he was requested by his first assistant to have his bath. The king got up and addressed Senanapith – ‘You are so wonderful! I’ve never come across such a person like you. I’ll have my bath and food and come back. In the meanwhile, you too have your food and come back to me’ So saying, he gifted him with a handful of golden coins. God went to Senanapitha’s house, kept them in his cash bag and disappeared.

The king could not forget the godly image he had witnessed in the oil bowl. The feast he had that morning could not beat out the feast to his eyes, before that. He told his courtiers, ‘I have not come across such a pure heart. His leela appears unbelievable to me ! You fetch him to me once again.’

By the time the soldiers came to the house of senanapith, the latter got over ecstatic state and had become down to earth. He heard from his family members that the soldiers had come many times to fetch him.

Initially he was frightened about the anger he would have aroused in God, but his bhakti, vairagya dominated over his fears. He consoled himself thus- ‘Why should I worry ? If the Lord Brahma gets angry over his vahana – Swan, He may stop gong on it but can he deprive it of its innate tendency of separating water and milk ? Accordingly the king may deprive me of my earthly possessions, but can he raise his little finger against the Almighty seated on a throne in the kingdom of my heart ? God is omnipresent, in me, in the king in everything around. If that is the case why should I worry about the anger of the king ? When God is the director of human drama we play, why should we be disturbed over it ? Will the God who accepts my pooja make me suffer in the hands of the king ? God himself had donned the form of Panduranga and had given us these physical forms. A foolish man behaves wisely if he sits on the throne of Vikramaditya. The same way, I thought foolishly, for a second being born in karma bhoomi.’ Thus he drove the darkness of his ajnana through the light of jnana and proceeded on his way. He felt sorry for us human beings. Ironically we treat the real as unreal and unreal as real. The world we live in is maya, while the God who lives beyond it is real but being lost in this maya we don’t find the time or the need to chant the name of god. As if to teach us a lesson he was chanting Anantha, Vaikunta, mukunda, Krishna, Govinda, Damodara, Madhava on his way, The king was delighted to see him as the sunflower at the sight of sun, as the lotus at the sight of moon, the lover at the sight of his lady love. He prostrated before Senanapith and hailed him thus.

‘Oh great man ! I am sorry, I have treated you as lowly all along but today I had an awakening. I am thrilled at your ‘divya darsan’ in the oil bowl. Why don’t you show it to me once again ?’ So saying he sent for such a bowl once again. But no! he couldn’t be blessed for a second time. Senanapith could guess at once what had happened. He was moved to tears at the kindly act of God. ‘Oh Dayasindhu, Deenabandhu, oh Pundarikaksha ! have you come down to do such a menial task for a menial labourer like me ? You can create, sustain and destroy by a mere thought. Inspite of having such great powers have you done my job to display your warmth for me ?

The king too shed tears of joy when he heard that he had the darshan of God. The staunch devotion of Senanapith made him lucky. He could easily get the darshan. Senanaith said, ‘Oh king, you are very lucky. Your parents are blessed souls!’ He felt his bag was heavy and when he looked inside he saw the golden coins given into the Lord by the king. Senanaith cried again.

‘Oh my Lord ! what an irony ! You lord of Goddess Lakshmi are given a few gold coins for the menial job you have undertaken for mysake, your bhakta ! How can I praise your kind’ness and how can I ever express my gratitude to you ?’

Ever since then, the king became Senanapith’s disciple and they have been praying to God together.

Such is the greatness of true devotees of God. God blesses not only those who pray to him but also those who are associated with them.

JUSTICE V R KRISHNA IYER ENDORSES NARENDRA MODI FOR PM


I consider it my over-riding solemn public duty to forward to my friends and other citizens committed to the sacred cause of upholding the honour and dignity of Bharat Mata, the following appropriate and timely Statement issued by Justice V.R Krishna Iyer, who is probably the oldest living Judge in India. Secular seer, venerable and profound, Justice V.R Krishna Iyer has truly become the Bhishma Pitamah in India’s public life. As a public spirited person totally committed to the cause of upholding the glory and grandeur of Bharat Mata, Justice V.R Krishna Iyer has become a living legend in his life time. My reverential salutations to him!
Our great and ancient nation has been brought to the verge of total collapse and irretrievable ruin by the manoeuvres, machinations and manipulations of theFirangi Memsahib Sonia Gandhi and her Congress Party of marauders, looters and carpetbaggers. We have a shameless and spineless Prime Minister, a corrupt, shameless and spineless Finance Minister. We have a listless and lifeless Home Minister. The rest of the Union Council of Ministers are in the abject thraldom of the Firangi Memsahib Sonia Gandhi who controls the purse strings of the Sonia Congress Party — a Party which functions on a 24*7 basis for the survival of Pakistan and the total extinction of Bharat Varsha. In this desperate situation the only hope for our Country lies in throwing out the Sonia Congress Gang in the forthcoming 2014 Lok Sabha Elections. All of us should work together for ensuring the magnificent victory of BJP and its allies in the 2014 Lok Sabha Elections.
The Era of National Resurgence and National Renaissance would get inaugurated next year with Shri Narendra Modi becoming the Prime Minister of India and Dr Subramanian Swamy the Finance Minister.  Just as Sir Winston Churchill (1874-1965) fought the Nazi hordes, the Italian Fascists and their Jihadi(Turkestan/Albanian Muslim) Allies, Shri Narendra Modi is fighting a coalition of anti-Indian forces led by the Firangi Memsahib Sonia Gandhi.
In this context, the following Vision of Resurgent India proclaimed by Mahadev Gobind Ranade (1842-1901) in 1898 comes to my mind:
“With buoyant hope, with liberated Manhood, with a faith that never shirks duty, with a sense of justice that deals fairly to all, with unclouded intellect and all her powers fully cultivated, and lastly, a love that overleaps all bounds, Renovated India will take her proper rank among the nations of the world, and be the Master of the Situation and of her own Destiny. This is the cherished home, this is the Promised Land. Happy are they who see it in distant vision; happier those who are permitted to work and clear the way onto it; and happiest those who live to see it with their own eyes and tread upon the holy soil once more.”
 
 
NARENDRA MODI—A GOOD CANDIDATE FOR PRIME MINISTERSHIP OF INDIA
 
          I gather from the media that Shri. Narendra Modi, presently Chief Minister of Gujarat is declared to be a candidate of BJP for Prime Ministership of India. Without reference to his politics and as an independent myself, I wish him success since I am of the view that he has positive qualities of nationalism and comity of cosmic dimension.  I take the view that we should not have nuclear power in India.  ‘Nuclear never and Solar ever’ is my policy.  Japan, the victim of Tsunami of nuclear danger and earthquake has close down its last nuclear project according to the media report.  Narendra Modi stands for solar power.  No other State in India has developed solar power on a grand scale as Narendri Modi’s Gujarat has done.  Mahatma Gandhi and the Constitution of India are against alcoholism which is a multiple evil and ruinous for the Indian people.  The only State which insists on prohibition and has put it into practice is Narendra Modi’s Gujarat.  So far as I can gather corruption in public life has been eliminated in Gujarat.  As a man his integrity deserves great praise.  On the whole his administration deserves national support and so I wish him the rare opportunity to be the Prime Minister of India who will implement the great principle of swaraj and eradicate poverty.  I am a socialist by conviction and support Modi on the assumption that he too is a socialist and an advocate of human rights and Indian fraternity, justice, social, economic and political of the Gandhian ethos.
September 24, 2013                                    V.R. KRISHNA IYER


S. Kalyanaraman

 

__._,_._

 

Appeal to all Hindus to Vote, if you want to be free


Why Congress may win yet again ?  Tragically it may become true this time too !

Read carefully again and again, and understand!
Reasons why Congress is winning for the past 65 years and why it will win in the future:
(A view Point)
Currently, on an average (over states) there are:
15% Muslims, 8% Christians, 7% Others and 70% Hindus.
That means: out of 100 people, there are 70 Hindus, 8 Christians, 15 Muslims and 7 others.
Voter registration is as follows:
90% of Muslims, 90% Christians and 60% Hindus and 90% Others.
This means: out of 100 people, 42 Hindus, 14 Muslims, 7 Christians and 6 ‘Others’ will
register for vote.
Now, interesting point
Out of the registered voters having voter ID or at least having interest in selecting their
representative.
Have a look at the number of turnouts:
50% Hindus will vote, 90% Muslims will vote, 90% Christians will vote and 90% others
will vote.
This means: Ultimately 21 Hindus will vote, 13 Muslims will vote, 6 Christians and 5
‘Others’ will vote during election and these 45 (45%) people are responsible for selecting
the representative and deciding the future of our dear Great mother land (India!!!)
Now see
Out of these 45 people of total population who votes for whom!
It is highly likely that out of 13 Muslims, 10 will vote for Congress,Out of 6 Christians,
5 will vote for Congress and out of 5 others, 3 will vote for congress.
it means:
Congress will get 18 non Hindu votes, BJP may get 1 Muslim or Christian and 1 others
vote.  So what BJP has got? BJP has got 2 non Hindu votes!
Other parties, that are third front, may get 2 Muslim or Christian and1 vote from others.
That is, ‘Others’ may get 3 non Hindu votes.
VERY IMPORTANT
Coming to Hindu votes:
Out of 21 Hindus. If 5 vote for Congress, 10 vote for BJP and 6 vote for other parties
Final result will be: Congress 23 votes, BJP 12 votes, other parties will get 9 votes.
This has been the trend since 1990, therefore, Congress do not bother for Hindu votes!!!!
Congress loses in States where the Muslims do not vote for them.If Congress scares minority
from majority, which is easy in the name of burka “secularism”,their 90% work is done……..
and they have been doing so religiously………
It is highly likely that the trend will continue and may vary by few percent and the Congress
will remain in Power, as minority population increases, for the next 100 years..
So what is the Mantra to thrash congress and defeat Islamic Terrorism?
1. Register yourself for Voter ID;
2. Get the Voter ID as soon as possible;
3. Do not go for picnic and picture during Election Day;
4. Vote for nationalist and patriotic leader like Narendra Modi on Election Day;
5. Islamic terrorism is growing rapidly and soon enter into India with a bang!
if we will celebrate the picnic and go for picture on election day, our children will not be alive
to celebrate all these nice moments!
Our dear mother land is calling us, vote this time, and save it from Jihad!
Share it with as many as people you can!
veegopalji

Interesting facts about Bali that Indian Hindu must know.


 

Hindu must know.To:
.

Facts according to Swami Veda Bharati, a great master of meditation from the Himalayan Tradition.
When I was called to Bali it was to teach and preach the Vedic teachings.
But I came back with a humble realization that I have to learn more from Bali than I can actually teach them.
                                               ******************************
Bali is a state of Indonesia, a secular country with the biggest Muslim population in the world. But the majority in the state of Bali, over 93 %, are Hindus. Bali is home to 4.22 million Hindus whose ancestors had to flee from other islands of Indonesia, after the great Indonesian Hindu Empire Majapahit was defeated and most of Indonesia was converted to Islam.
Here are some interesting facts about Bali that every Indian Hindu must know.
1. Nyepi day, a day of total silence (mauna) once a year, when even the Ngurah Rai International Airport of Denpasar is closed from 6 am to 6 am. No cars, no traffic, no entertainment, no TV. Sit in the house, do contemplation, do prayers. Can we introduce that Nyepi Day in our noisy country?

2. The culture of Bali was begun by the Rishis of India, whose names are no longer taught in the schools of India but which are common in the schools of Bali-Markandeya, Bharadwaja, Agastya – the names we hear in the Puranas but they are part of the way the history of Bali is taught in the schools of Bali. How many Rishis can you name? Do you remember any one of the 402 names of the Rishis and Rishikas (female Rishis) from the Rig Veda (the most ancient and most sacred text of Hinduism), which are our ancestors and the forming fathers of our religion – Vaidika Sanatana Dharma?

3. The national Balinese dress for both, men and women, girls and boys, is Dhoti. No one can enter a temple without wearing a Dhoti. Except in some parts of South India, Dhoti is laughed at in India today. Why are we so ashamed of our heritage? Even most Indian priests change their dress after they are finished with the worship because they feel ashamed in a Dhoti??

4. The social, economic and political system of Bali is based on the principle of tri-hita-karana.three benevolent, beneficent principles- that every human being has three aspects .the duty, the relationship that we have with God [Parahyangan]; the relationship that we have with human beings [Pawongan]; and the relationship that we have with nature [Palemahan] and these are the three principles on which the entire culture of Bali is built. This was all established by the Rishis whose names are just about forgotten in India which are taught in the schools of Bali.

5. Trikala Sandhya (Sun worship three times a day) is practiced in every Balinese school. The Gayatri Mantra is recited by every Balinese school child three times a day. Many of the local radio stations also relay Trikala Sandhya three times a day. Can we even think of introducing something like this to our schools in India? How many Indian Hindus are aware of their duty of Trikala Sandhya? It is as central to our religion as the 5 times Namaz is to Islam, yet?

6. In the year 1011 AD, at a place which is now known as Purasamantiga. there was the first interreligious conference of three religions: Shaiva Agama, Bauddha Agama and Baliyaga, the traditional pre-Buddhist, pre-Hindu, Balinese religion. The scholars and the leaders sat down and worked out a system by which the three religions should work together and exchange forms with each other and that is the religion of Bali today.

7. In Bali every priest is paid by the government. Despite the fact that Indonesia is a secular country with the biggest Muslim population in the world, the priest of every religion is paid by the government so every religion is supported by the government. That is the Indonesian form of secularism. Can we even think of this in India?

8. The national motto of Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika. One is many, many is one.” is inspired by an Indonesian Hindu scripture Sutasoma Kakavin. The complete quotation is as follows – “It is said that the well known Buddha and Shiva are two different substances; they are indeed different, yet how is it possible to recognize their difference in a glance, since the truth of Buddha and the truth of Shiva are one? They may be different, but they are of the same kind, as there is no duality in truth.” Why can’t we have “Ekam Sad Vipra Bahudha Vadanti” (The truth is one, but the wise express it in various ways – Rig Veda) as our national motto?

9. Bali is one of the world’s most prominent rice growers. Every farm has a temple dedicated to Shri Devi and Bhu Devi (Lakmi the Goddess of wealth and mother earth – the two divinities that stand on the either of side of Tirupati Bala ji in India). No farmer will perform his agricultural duties without first making offerings to Shri Devi and Bhu Devi. That is called culture, that SubakSystem. The agricultural and water irrigation plan for the entire country was charted in the 9th Century. The priests of a particular water temple still control this irrigation plan. And some World Bank or United Nations scientist did a computer model that would be ideal for Bali. And when they brought the model the Balinese said ‘we have been practicing this since the 9th century. What are you bringing here?’ And I don’t know how many million dollars these WTO, these World Bank people, United Nations people, spent on creating that chart which was already created in the 9th century without any computers.. and that Subak System still continues. Such systems were in place in various parts of the country. Its remnants are still visible here in India. I have visited areas where there is no water for miles due to drought, yet the well at the local temple still provides fresh water.

10. In Bali Hindus still don’t read a printed book when they perform Puja (worship). They read from a Lontar, which have traditionally been scripted by hand on palm leaf. When they recite the Ramayana Kakavin.where the book is kept, worship will be performed. There is a special ritual of lifting the sacred book, carrying it in a procession, bringing [it] to a special place, doing the bhumi puja, worshipping the ground there and consecrating the ground, then placing the book there. Then the priest will sit and recite the Ramayana.

Congress Government and Mohammed Ghazni!?


Congress Government and Mohammed Gazni!?
How revenue of Temples in India misused by governments
Please forward this to ALL Hindus all over the world”

It’s time we realize our culture is being wiped away!!!

If you care forward this….IF NOT Delete!!
Why are we Hindus taking all this lying down? 
Why is there an IAS officer as head of very temple? 
Can they dare go to a Masjid/mosque or a church? Please see the article and decide for yourself?

Foreign writer opens our eyes.
The Hindu Religious and Charitable Endowment Act of 1951 allow State Governments and politicians to take over thousands of Hindu Temples and maintain complete control over them and their properties. It is claimed that they can sell the temple assets and properties and use the money in any way they choose.
A charge has been made not by any Temple authority, but by a foreign writer, Stephen Knapp in a book (Crimes against India and the Need to Protect Ancient Vedic Tradition) published in the United States that makes shocking reading.
http://www.stephen-knapp.com/crimes_against_india.htm
Hundreds of temples in centuries past have been built in India by devout rulers and the donations given to them by devotees have been used for the benefit of the (other) people. If, presently, money collected has ever been misused (and that word needs to be defined), it is for the devotees to protest and not for any government to interfere. This letter is what has been happening currently under an intrusive law.
It would seem, for instance, that under a Temple Empowerment Act, about 43,000 temples in Andhra Pradesh have come under government control and only 18 per cent of the revenue of these temples have been returned for temple purposes, the remaining 82 per cent being used for purposes unstated.
Apparently even the world famous Tirumala Tirupati Temple has not been spared. According to Knapp, the temple collects over Rs 3,100 Crores every year and the State Government has not denied the charge that as much as 85 per cent of this is transferred to the State Exchequer, much of which goes to causes that are not connected with the Hindu community. Was it for that reason that devotees make their offering to the temples? Another charge that has been made is that the Andhra Government has also allowed the demolition of at least ten temples for the construction of a golf course. Imagine the outcry writes Knapp, if ten mosques had been demolished.
It would seem that in Karanataka, Rs. 79 Crores were collected from about two lakh temples and from that, temples received Rs seven Crores for their maintenance, Muslim madrassas and Haj subsidy were given Rs. 59 Crore and churches about Rs 13 Crore. Very generous of the government.
Because of this, Knapp writes, 25 per cent of the two lakh temples or about 50,000 temples in Karnataka will be closed down for lack of resources, and he adds: The only way the government can continue to do this is because people have not stood up enough to stop it.
Knapp then refers to Kerala where, he says, funds from the Guruvayur Temple are diverted to other government projects denying improvement to 45 Hindu temples. Land belonging to the Ayyappa Temple, apparently has been grabbed and Church encroaches are occupying huge areas of forest land, running into thousands of acres, near Sabarimala.
A charge is made that the Communist state government of Kerala wants to pass an Ordinance to disband the Travancore & Cochin Autonomous Devaswom Boards (TCDBs) and take over their limited independent authority of 1,800 Hindu temples. If what the author says is true, even the Maharashtra Government wants to take over some 450,000 temples in the state which would supply a huge amount of revenue to correct the states bankrupt condition.
And to top it all, Knapp says that in Orissa, the state government intends to sell over 70,000 acres of endowment lands from the Jagannath Temple, the proceeds of which would solve a huge financial crunch brought about by its own mismanagement of temple assets.
Says Knapp: Why such occurrences are so often not known is that the Indian media, especially the English television and press, are often anti-Hindu in their approach, and thus not inclined to give much coverage, and certainly no sympathy, for anything that may affect the Hindu community. Therefore, such government action that plays against the Hindu community goes on without much or any attention attracted to them.
Knapp obviously is on record. If the facts produced by him are incorrect, it is up to the government to say so. It is quite possible that some individuals might have set up temples to deal with lucrative earnings. But that, surely, is none of the governments business? Instead of taking over all earnings, the government surely can appoint local committees to look into temple affairs so that the amount discovered is fairly used for the public good?
Says Knapp: Nowhere in the free, democratic world are the religious institutions managed, maligned and controlled by the government, thus denying the religious freedom of the people of the country. But it is happening in India. Government officials have taken control of Hindu temples because they smell money in them, they recognise the indifference of Hindus, they are aware of the unlimited patience and tolerance of Hindus, they also know that it is not in the blood of Hindus to go to the streets to demonstrate, destroy property, threaten, loot, harm and kill.
Many Hindus are sitting and watching the demise of their culture. They need to express their views loud and clear Knapp obviously does not know that should they do so, they would be damned as communalists.  But it is time someone asked the Government to lay down all the facts on the table so that the public would know what is happening behind its back. Robbing Peter to pay Paul is not secularism. And temples are not for looting, under It’s time we realize our culture is being wiped away!!!

HARD REALITIES………

Hinduism remains the most attacked and under siege of all the major world religions. This is in spite of the fact that Hinduism is the most tolerant and pluralistic of the world’s major religions.

Harmandir Sahib, Golden Temple Amritsar, Punjab, India


It was first constructed in year 1604 and 
was later was rebuilt in  year 1764.
 
The food kitchen is one of the largest in the world. It typically
feeds about 40,000 thousands attendees and visitors of all 
faiths free daily. On religious functions and occasions the attendance can go upto 100,000 and food is so prepared 
and served free. The vast kitchen is equipped with large
manual and automatic food preparation equipments, 
tools and fire places. The human service is provided 
largely is by free religious volunteers with a very 
nominal paid services included. The temple is 
a famous scenic and beautiful place with 
its glamorous golden coating attracting
visitors from the world.
 
 
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
 
Fun & Info @ Keralites.net

God is one


God is one
Once, a saint went to a village.  Some of the villagers came to him and asked, “Oh revered saint, you are a devotee of which God or Goddess?”

The saint said, “The God is one and identical. So, it really does not make a difference whom you worship.”

One of the villagers said, “But, Gods and Goddesses exist in different names. It also so happens that discussions and debates take place to decide who is the best among them.”

The saint said, “Listen to a story. My teacher had told me this from his real experience in life.

 

There was village like this village of yours. A river was flowing down by the side of the village. Once, some type of germs came flowing in the water of the river as a result of which the villagers fell sick of a peculiar disease. Slowly, their memory started failing. Gradually they realized that their memory will be lost completely. A clever man advised – ‘Brothers, before we forget everything and get completely detached from this world, let us come forward and write on everything their names.’ Everybody started doing that. Names were written on everything. Gradually a time came when people started forgetting the use of things though names were written on them. Therefore, they started writing on everything briefly about their use.

 

But, before their memory was completely lost, my teacher reached there one day. Seeing this situation, he put a drop of magic water in everybody’s mouth as a result of which all of them got back their memory. After getting back their memory, they were surprised at first for a moment to find the name and its use written on everything. Thereafter, when they came to realize the actual thing, the whole village burst out with laughter.

The saint said, “When man under the worldly illusion started losing its consciousness, he started calling the God in different names. The man without consciousness is dependant on name. One who does not lose consciousness, he understands that God is one and identical. Therefore, why should one give different names to the God? Why not immerse oneself in the state of oneness of the almighty?”

*

*

Three Holy Men and a bear


 

 

A Catholic Priest, a Baptist Preacher and a Rabbi all served as Chaplains to the students of Northern Michigan University at Marquette in the Upper Peninsula of Michigan. They would get together two or three times a week for coffee and to talk shop.
One day, someone made the comment that preaching to people isn’t really all that hard, a real challenge would be to preach to a bear. One thing led to another, and they decided to do an experiment. They would all go out into the woods, find a bear, preach to it, and attempt to convert it to their religion.

Seven days later, they all came together to discuss their experiences.

Father Flannery, who had his arm in a sling, was on crutches, and had various bandages on his body and limbs, went first. ‘Well,’ he said, ‘I went into the woods to find me a bear. And when I found him, I began to read to him from the Catechism. Well, that bear wanted nothing to do with me and began to slap me around. So I quickly grabbed my holy water, sprinkled him and, Holy Mary Mother of God, he became as gentle as a lamb. The Bishop is coming out next week to give him first communion and confirmation.

‘Reverend Billy Bob spoke next. He was in a wheelchair, had one arm and both legs in casts, and had an IV drip. In his best fire-and-brimstone oratory, he exclaimed,  ‘WELL, brothers, you KNOW that we Baptists don’t sprinkle! I went out and I FOUND me a bear. And then I began to read to my bear from God’s HOLY WORD! But that bear wanted nothing to do with me. So I took HOLD of him and we began to wrestle. We wrestled down one hill, UP another and DOWN another until we came to a creek. So I quickly DUNKED him and BAPTIZED his hairy soul.  And just like you said, he became as gentle as a lamb.  We spent the rest of the day praising Jesus. Hallelujah!

The Priest and the Reverend both looked down at the Rabbi, who was lying in a hospital bed. He was in a body cast and traction with IVs and monitors running in and out of him. He was in really bad shape.  The Rabbi looked up and said: “Looking back on it, ….circumcision may not have been the best way to start.”