மார்கழியின் சிறப்பு;


மார்கழியின் சிறப்பு;

மார்கழி மாத சிறப்புகள்

நமது மனித நாளில் காலை 4 மணி முதல் 6 மணிவரையான காலம் பிரம்ம முகூர்த்தம் என்றழைக்கப்படுகின்றது. சூரிய உதயத்திற்கு முந்தைய இந்தக் காலம் இறைவனை வணங்குவதற்கும், யோக சித்திக்கும் உகந்த நேரம் என்பதை உணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் அதிகாலை துயிலெழுவதை ஒரு வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வலியுறுத்தினர். நம்முடைய ஒரு வருடம் தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் ஆகும். ஆகவே தேவர்களுடைய சூரிய உதயமான உத்தராயண காலத்திற்கு(தை மாதம்) முந்திய மார்கழி மாதம் தேவர்களின் பிரம்ம மூர்த்தமான காலமே மார்கழி மாதம். தேவர்கள் செய்யும் ஆறு கால பூஜையின் உதய கால பூஜையே திருவாதிரை பூஜையாகும்.

எல்லோரும் நினைப்பது போல மார்கழி மாதத்தில் வேறு நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் நடத்தாமல் இருப்பதற்கு காரணம் வேறு எதைப் பற்றியும் நினைக்காமல் அந்த இறைவனை மட்டுமே நாம் நினைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், தெய்வ காரியங்களுக்காகவே ஏற்பட்ட மாதம் மார்கழி மாதம். அதனால் இந்த மாதம் முழுவதும் அனைத்து ஆலயங்களிலும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தனுர் மாத பூஜை சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. பாவை நோன்பைக் கொண்டாடுவதும் இந்த மாதத்தில்தான். எனவே தான் சிவத்தலங்களில் திருவெம்பாவையும், வைணவத் தலங்களில் திருப்பாவையும் சேவிக்கப்படுகின்றன.

தட்சாயண காலத்தின் கடைசி மாதம் மார்கழி, ருதுவில் இது ஹேமந்த ருது. தனுர் மாதம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. வேத ஞானத்தின் மணி முடியாகத் திகழும் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையில் “மாஸானாம் மார்கசீர்ஷோ அஹம்” அதாவது “மாதங்களில் நான் மார்கழி” என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா கூறுகின்றார். இம்மாதத்தில் தான் பௌதீக நிலையின் அறியாமையிலிருந்து மனித குலத்தை விடுவிக்க அர்ஜ”னனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கீதோபதேசம் செய்தார்.

மார்கழி மாதத்தில் ஆருத்ரா தரிசனமும், வைகுண்ட ஏகாதசியும் கொண்டாடப்படுகின்றது. சிவ பெருமானின் நட்சத்திரமாக கருதப்படுவது திருவாதிரை என்னும் ஆதிரை தரிசனம் அன்றைய தினம் தேவர்களின் பூஜையினால் மனம் மகிழ்ந்த நடராஜப் பெருமான் தமது ஆனந்த தாண்டவத்தை காட்டியருளிகின்றார். அனைத்து சைவத் தலங்களிலும் இன்றைய தினம் நடராஜப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறுகின்றது.

பல சைவத்தலங்களில் இவ்விழா பத்து நாள் விழாவாகக் கொண்டாடப்படுகின்றது. விரதங்களில் சிறந்தது ஏகாதசி விரதம், மார்கழி மாத ஏகாதசி விரதம் வைகுண்ட ஏகாதசி என்றும், முப்பத்து முக்கோடி ஏகாதசியென்றும் போற்றப்படுகின்றது. பல வைணவ தலங்களில் வைகுண்ட ஏகாதசியை ஒட்டி அத்யயனோற்சவம் நடைபெறுகின்றது.

மார்கழி மாத சிறப்புகள்

 நமது மனித நாளில் காலை 4 மணி முதல் 6 மணிவரையான காலம் பிரம்ம முகூர்த்தம் என்றழைக்கப்படுகின்றது. சூரிய உதயத்திற்கு முந்தைய இந்தக் காலம் இறைவனை வணங்குவதற்கும், யோக சித்திக்கும் உகந்த நேரம் என்பதை உணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் அதிகாலை துயிலெழுவதை ஒரு வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வலியுறுத்தினர். நம்முடைய ஒரு வருடம் தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் ஆகும். ஆகவே தேவர்களுடைய சூரிய உதயமான உத்தராயண காலத்திற்கு(தை மாதம்) முந்திய மார்கழி மாதம் தேவர்களின் பிரம்ம மூர்த்தமான காலமே மார்கழி மாதம். தேவர்கள் செய்யும் ஆறு கால பூஜையின் உதய கால பூஜையே திருவாதிரை பூஜையாகும்.

எல்லோரும் நினைப்பது போல மார்கழி மாதத்தில் வேறு நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் நடத்தாமல் இருப்பதற்கு காரணம் வேறு எதைப் பற்றியும் நினைக்காமல் அந்த இறைவனை மட்டுமே நாம் நினைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், தெய்வ காரியங்களுக்காகவே ஏற்பட்ட மாதம் மார்கழி மாதம். அதனால் இந்த மாதம் முழுவதும் அனைத்து ஆலயங்களிலும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தனுர் மாத பூஜை சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. பாவை நோன்பைக் கொண்டாடுவதும் இந்த மாதத்தில்தான். எனவே தான் சிவத்தலங்களில் திருவெம்பாவையும், வைணவத் தலங்களில் திருப்பாவையும் சேவிக்கப்படுகின்றன.

தட்சாயண காலத்தின் கடைசி மாதம் மார்கழி, ருதுவில் இது ஹேமந்த ருது. தனுர் மாதம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. வேத ஞானத்தின் மணி முடியாகத் திகழும் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையில் "மாஸானாம் மார்கசீர்ஷோ அஹம்" அதாவது "மாதங்களில் நான் மார்கழி" என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா கூறுகின்றார். இம்மாதத்தில் தான் பௌதீக நிலையின் அறியாமையிலிருந்து மனித குலத்தை விடுவிக்க அர்ஜ"னனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கீதோபதேசம் செய்தார்.

மார்கழி மாதத்தில் ஆருத்ரா தரிசனமும், வைகுண்ட ஏகாதசியும் கொண்டாடப்படுகின்றது. சிவ பெருமானின் நட்சத்திரமாக கருதப்படுவது திருவாதிரை என்னும் ஆதிரை தரிசனம் அன்றைய தினம் தேவர்களின் பூஜையினால் மனம் மகிழ்ந்த நடராஜப் பெருமான் தமது ஆனந்த தாண்டவத்தை காட்டியருளிகின்றார். அனைத்து சைவத் தலங்களிலும் இன்றைய தினம் நடராஜப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறுகின்றது.
பல சைவத்தலங்களில் இவ்விழா பத்து நாள் விழாவாகக் கொண்டாடப்படுகின்றது. விரதங்களில் சிறந்தது ஏகாதசி விரதம், மார்கழி மாத ஏகாதசி விரதம் வைகுண்ட ஏகாதசி என்றும், முப்பத்து முக்கோடி ஏகாதசியென்றும் போற்றப்படுகின்றது. பல வைணவ தலங்களில் வைகுண்ட ஏகாதசியை ஒட்டி அத்யயனோற்சவம் நடைபெறுகின்றது.

 

Mother’s love


Subject: MOTHER’S LOVE

Shift work: The pups had to be fed in turn, to make sure that all<br />
of them received enough milk to surviveOne need not be rich to be a mother.  She is an incarnation of love.  It is spontaneous in her and equal to all her children. The chidren are different in shape, thinking and size. But heart is same for all .
That is why we say  Belief comes from mind while Love springs up from heart.  We  worship God and address him as Holy Mother. There is no gender difference in God.  In order to satisfy the individual mind the God  transforms and presents Himself in whatever form  we desire. He is everything and everyone. 
I like the saying which I remember always “MARKATA GNAYAM    MARJALA GNAYAM”  –    

Your  devotion to God should be like the small baby monkeys.  They cling to the mother while the monther monkey never bothers about their grip and jumps from branch to branch at a great height, unmindful of the baby monkey holding on to it.  We  should attach ourselves to God like the baby monkeys.  Then what will happen?  The mother cat is all the time thinking and bothers about the kitten. The kitten is unconcerned with what the mother cat does. They sleep at the place where they were dropped.  It  is the mother who comes timely with milk to feed them and shift them by carrying them to safety from place to place until they are on their own.   When we attach ourselves to Krishna  like the baby monkey, He will look after us like the mother cat.!

as received from 
j.k. sivan 

 

Bhakta and Bhagawan – devotee and the Almighty


A story of a devotee of LORD VISHNU.
‘Work incessantly, but be not attached to the world’ is the teaching in Bhagavadgeetha. It conveys the precept that to achieve Jnana, one should not run away from his family ties or his earthly position, but he should be in the midst of samsara but should not be tied down to it or depressed by it. In one word he should be like a lotus leaf in water. Bhakta Senanapith stands as a true example of such a life.

Bhakta Senanaith was a barber in Avanthipur. He was born low but he had a great soul. He was blessed with Jnana, bhakti and Vairagya essential qualities required of man to seek moksha. He knew he should not turn out to be a sanyasi, but he should fulfil his duty properly. He had a perfect control over his indriyas, he was totally devoid of the temptations of any man, he had conquered the two evils that usurp man’s reasoning ability-bondage and egoism. He had established Lord Vittala in his heart and he had been performing manasik puja unto the Lord.

One day, it so happened that the Muslim king wanted to have his hair cut. So he sent for Senanaith. But at that time, Senanaith was cut off from the world, lost in his prayer to God. This staunch devotee was bathed in the waters of Santhi, wore the white dress symbolic of peace, decked himself with vairagya, cleaned the temple of heart, situated in the nine doored body, arranged it with the rangoli of vignana, seated Lakshmikanth on the asan of satya, lighted the lamps of compassion, equality and philanthropy, ‘Sravana, manana nidhi dhyanas’ as Arghya padyas offered his purified soul filled with jnana as mahaprasad, a selfless thought as tambula and a feeling of total surrender as harathi. He was thus engrossed in his prayer unifying body, mind and soul.

He was one with God thus when the king’s soldiers came to fetch him. His family members did not want to bring him down to the mundane world from his ecstatic world. So they said that he was away. Relatives are worse than fire. One relative thought it the best time to pull down the image of Senanaith in the eyes of the king. So he took the trouble of going to the king and conveying the message. This angred the king and he ordered the barber to be drowned in the sea.

Will the allmighty living in the heart of his disciple leave him to his fate ? No! He dressed himself as Senanapith, held a bag under his hand and presented himself before the king. The omnipotent, omniscient, omnipresent, all pervading God dressed himself as an untouchable to be a barber to a muslim ! Can anything be more surprising than this ? He was prepared to do hair cut to a muslim just as a lover stoops down to a low level to please his lady love.

The king’s anger cooled down at the sight of the Lord in the guise of Senanapith. The king and his followers were filled with a special love for the barber ! It’s but natural since it was not the lowly barber before him but the Almighty Himself ! God began the duty of the man he had donned ! He carried on the job of the barber with such a skill  that the king was highly pleased with it. Then the servant maids brought him scented oil in a large silver bowl to be applied to the king. The barber began to apply the oil to the king’s head ! How lucky the king was ! By the holy touch of the Lord, he was cleansed of his petty jealousies and was blessed with a pure heart. What more ! He could see the reflection of his barber in the oil bowl, not the regular face he knew, but the face of the Almighty. He saw him four armed. He was fully decked with various ornaments at his hands and the neck, with a diamond crown on his head, the heavenly sankha and chakra in two arms and with Abhayahasta with a broad chest the seat of Lakshmi devi, broad eyes and a pleasant smile on his face.

The king couldn’t believe his own eyes. He was lost to the world deriving pleasure out of the darshan he had of God until he was requested by his first assistant to have his bath. The king got up and addressed Senanapith – ‘You are so wonderful! I’ve never come across such a person like you. I’ll have my bath and food and come back. In the meanwhile, you too have your food and come back to me’ So saying, he gifted him with a handful of golden coins. God went to Senanapitha’s house, kept them in his cash bag and disappeared.

The king could not forget the godly image he had witnessed in the oil bowl. The feast he had that morning could not beat out the feast to his eyes, before that. He told his courtiers, ‘I have not come across such a pure heart. His leela appears unbelievable to me ! You fetch him to me once again.’

By the time the soldiers came to the house of senanapith, the latter got over ecstatic state and had become down to earth. He heard from his family members that the soldiers had come many times to fetch him.

Initially he was frightened about the anger he would have aroused in God, but his bhakti, vairagya dominated over his fears. He consoled himself thus- ‘Why should I worry ? If the Lord Brahma gets angry over his vahana – Swan, He may stop gong on it but can he deprive it of its innate tendency of separating water and milk ? Accordingly the king may deprive me of my earthly possessions, but can he raise his little finger against the Almighty seated on a throne in the kingdom of my heart ? God is omnipresent, in me, in the king in everything around. If that is the case why should I worry about the anger of the king ? When God is the director of human drama we play, why should we be disturbed over it ? Will the God who accepts my pooja make me suffer in the hands of the king ? God himself had donned the form of Panduranga and had given us these physical forms. A foolish man behaves wisely if he sits on the throne of Vikramaditya. The same way, I thought foolishly, for a second being born in karma bhoomi.’ Thus he drove the darkness of his ajnana through the light of jnana and proceeded on his way. He felt sorry for us human beings. Ironically we treat the real as unreal and unreal as real. The world we live in is maya, while the God who lives beyond it is real but being lost in this maya we don’t find the time or the need to chant the name of god. As if to teach us a lesson he was chanting Anantha, Vaikunta, mukunda, Krishna, Govinda, Damodara, Madhava on his way, The king was delighted to see him as the sunflower at the sight of sun, as the lotus at the sight of moon, the lover at the sight of his lady love. He prostrated before Senanapith and hailed him thus.

‘Oh great man ! I am sorry, I have treated you as lowly all along but today I had an awakening. I am thrilled at your ‘divya darsan’ in the oil bowl. Why don’t you show it to me once again ?’ So saying he sent for such a bowl once again. But no! he couldn’t be blessed for a second time. Senanapith could guess at once what had happened. He was moved to tears at the kindly act of God. ‘Oh Dayasindhu, Deenabandhu, oh Pundarikaksha ! have you come down to do such a menial task for a menial labourer like me ? You can create, sustain and destroy by a mere thought. Inspite of having such great powers have you done my job to display your warmth for me ?

The king too shed tears of joy when he heard that he had the darshan of God. The staunch devotion of Senanapith made him lucky. He could easily get the darshan. Senanaith said, ‘Oh king, you are very lucky. Your parents are blessed souls!’ He felt his bag was heavy and when he looked inside he saw the golden coins given into the Lord by the king. Senanaith cried again.

‘Oh my Lord ! what an irony ! You lord of Goddess Lakshmi are given a few gold coins for the menial job you have undertaken for mysake, your bhakta ! How can I praise your kind’ness and how can I ever express my gratitude to you ?’

Ever since then, the king became Senanapith’s disciple and they have been praying to God together.

Such is the greatness of true devotees of God. God blesses not only those who pray to him but also those who are associated with them.

ஒளவையார் அருளிய விநாயகர் அகவல் (மூலமும் உரையும்)


விநாயகர் அகவலும் பொதுவான பொருளும்:-

விநாயகர் அகவல் என்னும் நூல் ஔவைப் பிராட்டியாரால்அருளிச் செய்யப்பட்டது. இது தமிழ்ச் சைவர்களின் நித்திய பாராயண நூல்களில் ஒன்றாக விளங்குகின்றது. தமிழர்கள் கைக்கொண்டொழுகிய வழிபாட்டுநெறியோடு யோகநெறியையும் விளக்கியருளும் சிறப்பு வாய்ந்தது.

இக்கருத்துக்கள் சைவசித்தாந்தப் பேராசிரியர் திரு இரா.வையாபுரியார் அவர்கள் விநாயகர் அகவலுக்கு எழுதியுள்ள பேருரையினின்றும் திரட்டப் பட்டது.

‘சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர், சிவபுரத்திலுள்ளார்’. விநாயகர் அகவலைப் பாராயணம் செய்யும்போது இப்பொருள்கள் நினைவுக்கு வந்து பாராயணத்தைப் பயனுடையதாக்கும்.

இந்நூல் 15ஆவது வரி ‘அற்புதம் நின்ற கற்பகக் களிறே’ என்று கூறுவதால் இந்நூலில் கூறப்படும் விநாயகப் பெருமானின் திரு நாமம் ‘கற்பக விநாயகர்’ என்பது.

அவர் தன் நிலையில்,

• சொல்லுக்கும் நினைவுக்கும் எட்டாதவர்.
• துரியநிலையில் இருப்பவர்.
• ஞானமே சொரூபமாக இருப்பவர்.

இது அவருடைய சொரூப நிலை அல்லது உண்மை நிலை எனப்படும். இது பரசிவமாக இருக்கும் நிலை.

ஞானமே சொரூபமாக உடைய பரசிவம் தன்னை அடியவர்கள் வழிபட்டு உய்வதற்காகவும் அடியவர்களுக்கு அருள் செய்வதற்காகவும் அற்புதமான வடிவம் கொண்டு காட்சிக்கும் நினைப்புக்கும் சொல்லுக்கும் எட்டுபவராக எளிவந்து அருளும். அத்தகைய அற்புதக் கோலங்களில் ஒன்று விநாயக வடிவம். ( அற்புதம் – அற்புதம் என்பது உலகில் எங்கும் காணப்படாது இயற்கைக்கு மாறாக நிகழ்வது. இது திருவருளால் மட்டுமே நிகழ்வது.)

அவ்வற்புத வடிவமானது:

• தாமரை மலர்போன்ற மென்மையும் அழகும் மலர்ச்சியும் உடைய திருவடிகள்.
• அத்திருவடிகளில் இனிய ஒலியெழுப்பும் சிலம்பு.
• பொன்னரைஞாண்.
• அழகிய பட்டாடை அணிந்த இடுப்பு
• பேழை (பெட்டி) போன்ற வயிறு.
• பெரிய வலிமை மிக்க தந்தம்.
• யானைமுகம்.
• முகத்தில் அணிந்த சிந்தூரம்.
• ஐந்துகைகள்.
• அங்குசம், பாசம் என்னும் ஆயுதங்கள்.
• நீலமேனி (நீலம் – கருமை)
• தொங்குகின்ற வாய்.
• நான்கு தோள்.
• மூன்று கண்.
• கன்னத்தில் மதநீர் வடிந்த சுவடு.
• இருபெரிய செவிகள்.
• பொற்கிரீடம்
• பூணூல் புரள்கின்ற மார்பு.

இது குணங்குறி அற்ற பரசிவம் உயிர்களுக்கு அருளும் பொருட்டு மேற்கொள்ளும் வடிவங்களுள் ஒன்று. அதனால் தடத்த வடிவம் அல்லது தடத்த நிலை எனப்படும். இறைவடிவங்களைத் தரிசித்துத் தொழும்போது திருவடியிலிருந்து தொடங்கி உச்சிவரைக் கண்டு திருமேனியில் விழியைப் பதித்தல் முறை. திருவடி என்பது திருவருள். திருவருளால் இக்காட்சி நடைபெறுகின்றது என்பது பொருள்.

• அவருக்கு நிவேதனப் பொருள்கள் முப்பழம்.
• ஊர்தி மூஷிகம்
• அவர் தன்னை வழிபடும் அடியவர்களுக்குத் தாய்போன்ற அன்புடையவர்.
• எப்பொழுதும் அடியவர்களைப் பிரியாமல், அவர்களுடைய அறிவுக்கு அறிவாய், அறிவினுள்ளே இருந்து அவர்களுக்கு வாழ்வில் வழிகாட்டுவார்.
• அடியவர்களுக்குப் பக்குவம் வந்த காலத்தில் குருவடிவாக வெளிப்பட்டு வந்து, முன் நின்று தீக்கை செய்து உண்மை ஞானம் புகட்டுவார்.
• அடியவர்களை யோகநெறியிலும் ஞானநெறியிலும் நிற்கச் செய்வார்.
• ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மும்மலப் பிணிப்பிலிருந்து விடுபடச் செய்வார்
• நின்மல அவத்தை (அருளுடன் கூடிநிற்கும் நிலை) யில் நிற்கச் செய்வார்.
• அளவில்லாத ஆனந்த அனுபவம் விரியச் செய்வார்.
• இறுதியில் தன்னைப்போலத் தன் அடியவர்களையும் என்றும் மாறாத அழியாத நிலையில் (தத்துவநிலை) நிற்கச் செய்வார்.

விநாயகப் பெருமான் உணர்த்தும் ஞானநெறி

• குருவாக வந்து தீக்கை அருளுகின்றார்

• இதுவரையிலும் அவ்வுயிர் செத்துப் பிறந்து உழல்வதற்குக் காரணமான மயக்க அறிவைப் போக்குகின்றார்.

• திருவைந்தெழுத்தை (‚ பஞ்சாக்கரம்) நெஞ்சில் பதிவிக்கின்றார்.

• உள்ளத்தில் வெளிப்பட்டு விளங்கி நிற்கின்றார்.

• பதி, பசு, பாசம் எனும் அனாதியான முப்பொருள்களின் இயல்பினை விளக்கி உரைக்கின்றார். சஞ்சிதம் எனும் பழவினையைப் போக்குகின்றார். ஞானோபதேசம் செய்கின்றார்.

• உபதேசித்த ஞானப்பொருளில் ஐயம், திரிபு ஆகியன நேரிடாமல் தெளிந்த உணர்வு உண்டாமாறு அருளுகின்றார்.

• ஐம்புலன்கள் விடயங்களை நோக்கி ஓடி விருப்பு வெறுப்புக் கொண்டு துன்புறாதபடி புலனடக்கம் உண்டாவதற்குரிய வழியினைக் காட்டியருளுகின்றார்.

• உடம்பில் உள்ள தத்துவக் கருவிகள் எவ்வாறு ஒடுங்குகின்றன என்பதை அறிவிக்கின்றார்.

• பிராரத்த வினை தாக்காதவாறு காப்பாற்றுகின்றார்.

• ஆணவம லத்தால் வரும் துன்பத்தைப் போக்குகின்றார்.

• ஆன்மாவை நின்மல நிலைக்கு உயர்த்தி நின்மலதுரியம் நின்மலதுரியாதீதம் என்னும் நிலைகளில் திருவருளுடனும் சிவத்துடனும் கலந்து நிற்கச் செய்கின்றார்.

குருவாக வந்த விநாயகப் பெருமான் இவ்வாறு ஞானநெறியை அருளி, இந்த ஞானநெறியில் நெகிழ்ந்து விடாது உறுதியாய் நிற்பதற்குரிய யோகநெறியினையும் அறிவித்தருளுகின்றார்.

• ஒன்பது வாயில்களை உடைய உடம்பில் உள்ள ஐம்புலன்கள் ஆகிய கதவுகளை அடைத்து மனம் உள்ளே (அகமுகப்பட்டு) நிற்கச் செய்கிறார்.

• இதனால் ஆதாரயோகம் மேற்கொள்ளும் முறையினைத் தெளிவிக்கின்றார்.

• மவுனசமாதி நிலையினை அடையச் செய்கின்றார்.

• இடநாடி, வலநாடி, சுழுமுனா நாடி என்னும் நாடிகளின் வழியாய் மூச்சுக்காற்று இயங்கும் முறையினைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• சுழுமுனா நாடி மூலாதாரத்திலிருந்து கபாலம் வரையிலும் (தலையுச்சி) சென்று நிற்கும் நிலையினைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• அவ்வாறு செல்லும் வழியில் உள்ள அக்கினி மண்டலம், சூரிய மண்டலம், சந்திர மண்டலம் என்னும் பகுதிகளின் இயல்பைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• மூலாதாரத்தில் உள்ள ஹம்ச மந்திரம், குண்டலினி சத்தி, பிரணவ மந்திரம் என்பனவற்றின் இயல்பினைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• இடகலை, பிங்கலை என்னும் மூச்சுக்காற்ரினால் குண்டலினி என்னும் சத்தியை எழுப்பிச் சுழுமுனைநாடி வழியாக மேலே கபாலம் வரையிலும் பிரணவமந்திரத்துடன் ஏற்றும் முறையினையும் தெரிவிக்கின்றார்.

• இவ்வகையில் பிரணவமந்திரம் பலகலைக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, (மூன்று, ஐந்து, பன்னிரண்டு, பதினாறு) உடம்பில் அங்கங்கே நிறுத்தித் தியானிக்கப்படுவதாகிய பிராசாத யோகம் என்னும் நெறியினையும் கற்பிக்கின்றார்.

• இப்பிராசாத யோகத்தினால் ஆன்மா பிரமரந்திரம் (தலையுச்சி) என்னும் இடத்தையும் கடந்து மேலே துவாதசாந்தப் பெருவெளி என்னும் இடம்வரையிலும் சென்று சிவத்துடன் கலந்து நின்று சிவானந்தம் அனுபவிக்கச் செய்கின்றார்.

• இவ்வாறு ஆறாதார யோகம், அட்டாங்க யோகம், பிராசாத யோகம் என்னும் முறைகளில் நிற்கச் செய்து மனோலயம் அடையச் செய்கின்றார்.

• இதனால் உண்டாகும் அகக் காட்சியினால் ஆன்மாவின் இயல்பு, உடம்பின் இயல்பு, மாயாமலம் கன்மமலம் ஆணவமலம் என்பனவற்றின் உண்மையியல்பு ஆகியவற்றை அறிய வைக்கின்றார்.

• சப்தப்பிரபஞ்சம் (ஒலியுலகம்) அர்த்தப்பிரபஞ்சம்(பொருளுலகம்) என்பனவற்றினியல்பையும் அவற்றில் பரம்பொருள் சிவலிங்கரூபமாகக் கலந்திருக்கும் முறையினையும் அறியச் செய்கிறார்.

• இத்தகைய பரம்பொருள் மிகச் சிறிய பொருள்களுக்கெல்லாம் மிகச் சிறியதாகவும், மிகப் பெரிய பொருள்களுக்கெல்லாம் மிகப் பெரிய பொருளாகவும் இருக்கும் நிலையை உணரச் செய்கின்றார்.

• இத்தகைய பரம்பொருள்சை உலகவாழ்வில் இருந்துகொண்டே அறிவதும் அப்பொருளுடன் கலந்து ஆனந்தம் அனுபவிப்பதும் கரும்பினைக் கணுக்கணுவாகச் சுவைத்துச் செல்லும் அனுபவம் போன்றது.

• இந்த அனுபவம் நீடித்திருக்கத் திருநீறு உருத்திராக்கம் முதலிய சிவசின்னங்களை அணிய வேண்டும்.
• அவற்றையும் அவற்றை அணிந்துள்ள அடியார்களையும் சிவமெனவே கண்டு வழிபடுதல் வேண்டும்.

• எப்பொழுதும் அடியார் கூட்டத்துடன் கலந்திருத்தல் வேண்டும்.

• திருவைந்தெழுத்து மந்திர செபத்தைக் கைவிடலாகாது.

இவ்வாறு விநாயகப் பெருமான் பக்குவமுடைய ஆன்மாவுக்கு ஞானோபதேசம் செய்து ஞானநெறியிலும் யோகநெறியிலும் நிற்கச் செய்து இவ்வுலகிலேயே சீவன்முத்தனாக இருந்து சிவானந்தம் அனுபவிக்கும் நிலையினையும் தந்து, அவ்வான்மா சிவத்தைப் போலென்றும் ஒரேதன்மையுடையதாய் இருக்கும் நிலையினை அடையச் செய்கிறார். அந்நிலையிலிருந்து அவ்வான்மா தன்னைவிட்டு நீங்காமல் தனக்கே அடிமையாய் இருக்கும் நிலைமையினையும் விநாயப் பெருமான் அருளுகின்றார் என்னும் அரிய செய்திகளை விநாயகர் அகவல் என்னும் இந்த நூல் கூறுகின்றார்.

ஒளவையார் அருளிய விநாயகர் அகவல் (மூலமும் உரையும்): அட்டாங்கயோகம், பிராசாத யோகம்.

 

UNTOLD MYTHOLOGICAL STORIES ABOUT RAKSHA BANDHAN


 

Untold Mythological Tales about Raksha Bandhan

In India, Raksha Bandhan or Rakhi is a festival which is celebrated to symbolize the strong bond between the brothers and sisters and the love and affection shared between them. The day symbolizes re-unification of brother and sister and the respect for all women in the society. It gives every man the noble outlook to respect every woman. It is celebrated on the full moon day of the Hindu month of Shravana in India. The tradition of celebrating this festival started in the ancestral period and till date people consider it a must to express their affection in a traditional manner. Here are the tales from history and mythology related with Raksha bandhan .

1. Rani Karnavati and Emperor Humayun:

The tale of Rani Karnavati and Emperor Humayun is one of the most significant evidence in history. During the medieval era, Rakhi meant a spiritual binding and protection of sisters, it was considered as the foremost task of a brother. When Rani Karnawati, the widowed queen of Chittor realized that she could in no way defend the invasion of the Sultan of Gujarat, Bahadur Shah, she sent a rakhi to Emperor Humayun. The Emperor was so touched by the gesture that he started off with his troops in no time. Humayun then returned the kingdom to Karnavati’s son, Vikramjit.

2. Krishna and Draupadi:

The mythological story of Lord Krishna and Draupadi (the wife of the five Pandavas) is one of the most popular rakhi stories. The importance of the festival reflects in Mahabharata epic depicting the evergreen story of Lord Krishna and Draupadi. It is generally believed that the original ritual of Rakhi began with Draupadi and Krishna during the epic war. Once, on a Sankranti day, Krishna cut his finger while handling sugarcane. Draupadi came forward and tore off a part of her sari and bandaged his finger. In return for her kind deed, Krishna promised to protect her all throughout her life. That was how Draupadi was saved from embarrassment on the day she was disrobed in full public view in king Dritarashtra’s court. Thus, it is a reflection of the pure bond between a brother and sister. The thread of Rakhi and the story of Krishna and Draupadi tells us about the element of faith and emotional security amongst the siblings.

3. Yama and Yamuna:

The story of Yama, the Lord of Death and Yamuna, the river that flows in India is one of the fascinating stories of Raksha Bandhan. Their story stands for the pure brother-sister love and sacrifice where Yamuna tied a rakhi to Yama, the lord of death and granted her immortality.  When she tied a Rakhi to Yama’s wrist, he was so moved by the gesture that he declared that whosoever or any brother who gets a Rakhi tied on his wrist from his sister will become immortal and should promise to protect their sisters lifelong.

4. Ganesha and his sister Manasa:

Although this tale does not originate from the Hindu scriptures, the birth of Goddess Santoshi Maa has been related to the festival of Raksha Bandhan. It is believed that on the auspicious day of Rakhi, Lord Ganesha‘s sister Manasa visits him to tie him the rakhi. On seeing this, Ganesha’s sons- Shubha and Labha become curious and insist for a sister. Finally, Ganesha gave in to their demands and creates goddess Santoshi (literally the Mother Goddess of Satisfaction) from the divine flames that are said to have emerged from his consorts- Riddhi and Siddhi.

5. Alexander the Great and King Porus (Puru): 
The oldest legend associated to the festival of rakhi goes back to 300 B.C. at the time when Alexander invaded India. It is said that the great conqueror, King Alexander of Macedonia, in his first attempt was shaken by the ferocity of the Indian king Puru. But, Alexander’s wife Roxana sent Porus, a sacred thread and asked him not to harm her husband on the battlefield. King Puru accepted her as his sister and when the opportunity came during the war, he confronts Alexander and refuses to kill him. Ultimately, Porus was defeated by Alexander.

6. Goddess Laxmi and King Bali:

The tale of Goddess Laxmi and King Bali is a legend that is mentioned in various Hindu scriptures. In this story, Lord Vishnu, as part of a promise, has been protecting his devotee and the demon King Bali, disguising himself as his doorman. Vishnu had taken the responsibility of protecting Bali’s Kingdom leaving his home in Vaikundam because of his immense devotion. So, Goddess Lakshmi – the wife of lord Vishnu became upset since she wanted Lord Vishnu to always be with her. On Shravana purnima, she met Bali and tied a Rakhi on King Bali’s wrist. Then, Goddess Lakshmi revealed who she was and why she was there. The king was touched by her and Lord Vishnu’s good will and affection towards him and his family, and he requested Lord Vishnu to accompany her to Vaikundam. Due to this, this festival is also named Baleva as Bali Raja’s devotion to Lord Vishnu. It is believed that since that day it has become a tradition to invite sisters on Shravana purnima to tie the sacred thread of Rakhi or Raksha bandhan.

 

 

“MAHABHARAT – Learning Management from Vidur Niti


“MAHABHARAT – Learning Management from Vidur Niti in 2 Pages
http://chiragsaiya.googlepages.com/chiragsaiya

`MAHABHARAT’ is a very huge and one of the most respected holy epics.
However, the most relevant and fundamental characters of it, as per my opinion, from management learning point of view are Shri Krishna and three families of the sons of Ved Vyas, the author of Mahabharat himself, as below:

Pandu, the father of Pandavas.

Dhritrastra, the father of Kauravas.

Vidur, the one who is popularly known for `Vidur Niti’
Vidur Niti : Vidur gave consultancy to his brother Dhritrastra about his views specific to the war between Pandavas and Kauravas and also about life as a whole, which is popularly known as `Vidur Niti’. Hence before we start learning FEW of the most valuable teachings by Vidur, let’s try to understand the management learning set-up of Mahabharat, looking at its FEW details as below:

MAHABHARAT
Basic Understanding:
Name Represents
Ved Vyas — The Spiritual Management Guru. The one who teaches the truth of life
Shri Krishna — The Mind. Mind connects our soul to the body through brain
The Family of Pandu:
Name Represents
Pandu — The Positive Intelligence Quotient of brain
Kunti / Madri — The Positive Emotional Quotient of brain
(Five) Pandavas — Our five Senses Viz. touch, taste, smell, sight and hearing
The Family of Dhritrastra:
Name Represents
Dhritrastra — He was blind i.e. Misguided Negative Intelligence Quotient of brain
Gandhari — She blindfolds herself i.e. Biased Negative Emotion al Quotient of brain
(Hundred) Kauravas — Material Desires. They are never ending, aimed at senses gratification
Important Aspects of the Battle between Pandavas an
d Kauravas:
Kurukshetra — Our current form of life as a Human being having five senses with mind
Victory of Pandavas — Liberation of Soul i.e. Salvation/Moksha/Nirvana. It means our freedom from material lives on material planets Viz. Earth, Heaven and Hell ”

 

Interesting facts on Indian Mythology


INTERESTING INFORMATION ON THE CHARACTERS IN HINDU MYTHOLOGIES
Mandavi and Shrutkirti, the wives of Bharata and Shatrughana
respectively where the daughters of Kushadbhoja,the brother of King
Janaka.
Demons Madhu & Kaitabha who were killed by Lord Vishnu at the
creation of the world were born as Atikaya & Trishara, as sons of
Ravana & Dhanyamalini.
Jambavantha,who is believed to live from Sat Yug to Dwapara Yug is
considered as the King of bears & the 1st son of Brahma before humans
were created.
Jambavati, one of the chief wives of Krishna was daughter of
Jambavantha, with whom lord Krishna had duel for the gem
Syamantaka known as Kohinoor.
King of Nagas- “Shesha” the incarnation of supreme God Sankarshan
is said to hold all planets on his hoods & constantly sing the glories of
Vishnu.
Hanumana was son of Kesari, s/o Brihaspati & Anjana a celestial
apsara born on earth as female Vanara due to curse.
Hanumana had a duel with his own son Makardhwaj while he reached
ether to rescue Rama & Lakshmana who had been kidnapped by
Ravana’s associates.
Goddess Saraswati is shown holding Book, Rosary, Pot of scared water
& Vina depicting knowledge, spirituality, purification & Art
respectively.
Manthara, cursed Indera, the king of gods that he would not be
worshipped, as he prompted her to instigate kaikeyi for the exile of
Rama.
Pavak, Pavamana & Shuchi, the three sons of Swaha, the daughter of
Daksha who was married to Agni consume all the oblations offered to
fire of Yagna.
Atri proclaimed the theory of 3 strands that represent creation-
Brahma-“A”, sustenance-Vishnu-“U” & destruction-Shiva-“M” ie
“AUM” of the sacred thread Janeu.
Durga-beyond reach, Bhadrakali- power of time,Lalita-playful, Chandiviolent,
Annapurna- food giver, Amba- the mother & Bhairavi-fearful
are forms of Parvati.
1st form of Maa Durga- “Shailputri” worshipped on the first Navratra
mounts on the bull holding a lance in the right hand & a lotus in the left
hand.
Brahmacharini the 2nd form of Maa Durga-known as Aparna holds a
rosary & Kamandalu in her right & left hand & blesses unending
benefits of restraint.
“Chandraghanta” third facet of Durga has 10 hands, 3 eyes & bell
typed half moon on her forehead is worshipped for peace, tranquility &
prosperity.
Krishnamanda/Adi- Swarup/Astbhuja created universe with her smile,
Destroys diseases, sorrows & depression, blesses age, health &
reputation.
Lord Kartikeya-Skanda who was commander in chief in the war against
the demons was son of Skanda Mata. She is worshipped on 5th day of
Navaratri.
6th form of Maa Durga- Katyayni-has 3 eyes & 8 hands, was born to
Rishi Katyayan who practiced penance with a desire to get Paramba as
his daughter.
Black like night, having unlocked hair, wearing necklaces, shining like
lightening, riding on dead body-KALRATRI is the 7th facet of Maa-
Durga.
Fair as conch, moon & Kunda flower, having her body washed by Lord
Shiva with Ganga’s water, 8 year old- is Maha Gauri- the 8th facet of
Maa Durga.
Siddhi’s such Anima, Mahima, Garima, Laghima, Prapti, Prakamaya,
Isitwa & Vasitwa are blessed by the 9th facet of Maa Durga Siddhidatri.
Anirudda, grand-son of Krishana married Usha, daughter of Banasura
a thousand-armed asura the son of Bali.
Lord Rama was thirteen, when he married Sita who was six years old
By all means marry. If you get a good wìfe, you will be happy. If you get
a bad one, you will become a philosopher. SOCRATES
AGASTYA-Sage who drank the ocean.BHAIRATH-Sage who brought
Ganga from heaven.BHARADWAJ-father of teacher Drona.
Naraka in Hinduism is compared to Abrahmic concept of Hell, is ruled
by the Death God,such as the Hebrew bible’s Nergal,the Hindu Yama or
the christian Satan.
One of Sapatrishis, Maharishi Vishwamittera composed GYATRI –
MANTRAMahabhata
is also known as Ithas, Jay & 5th Veda
Pleased with hospitality, Rishi Durvash gave boon to Kunti to have sons
through gods .
Janmejaya , the last king of Pandu’s dynasty was the son of Prikshit,
grandson of Abhimanyu and great grandson of Arjuna.
Some of many incarnations of Maa Durga are- Kali, Bhagvati, Bhavani,
Ambika, Lalita, Gauri, Kandalini, Java and Rajeshwari.
Indian deities are shown with many hands holding some object which
symbolize various qualities.
Balrama the elder brother of Lord Krishana was son of Rohani &
Vasudava
Divine draftsman, Vishvakarama constructed Heaven, Sone Ki
Lanka,Dwarka & Hastinapur in Satya -yug, Tareta, Dwaper & Kaliyug

)

Architect Vishwakarm was also designer of flying chariots, divine
weapons & creator of missiles & Vajra the weapon of Indera.
Apart from Manu- Smriti there are Yagnavlka, Narada, Parashara &
Devala Smrities too.
In Satyug Lord Vishnu had incarnations as Matasya-FISH, Kachap-
TORTOISE, Vahra-BOAR, Narsingh-Half man- Half lion & Vaman-
Dwarf.
King Sibi was put to test by god Indra and god Agni in disguise of hawk
and dove.
Jyotirlings of Shiva with their respective states – Kedarnath-
Uttaranchal, Baijnath- Bihar, Vishwanatha- Uttar Pradesh and
Nageshwar- Gujarat.
The vehicles of MAA LAKSHMI-the goddess of wealth, KARTIKE-the
god of war and KAMDEV- the god of love are owl, peacock and parrot
respectively.
” Shiva ” is a symbol of kindness, friendlyness, graciousness or
auspiciousness.
Vishnu had 5th Vamana Avatar as son of Aditi, one of 13th wife of
Kashyapa, the son of Marichi Maanas-putera of Brahma.
The name of the family priest of Pandavas and Kauravas was
Kripacharya.
Any thing that you do not find in Mahabharta can not be found in any
book of the world.
A Mahayug is a sum total of Sat yug, Treta yug, Dwapar yug and Kal
yug and the lifespan of a Mahayug is 43, 20,000, multiple of 9.
The operator of the universe Lord Vishnu had nine Incarnations so for.
The life span of Satyug is 17,28,000 years, of Treta Yug is12,96,000
years,of Dwapar yug is of 9,96,000 years and that of Kalyug is 4,32,000
years. The life span of every yug is a multiple of 9.
The prime system of worship in Kali-yug is “Sat sang”, in Dwapar it
was “Pooja/ Archana”, in Tretha it was “Yagya” and in Satyug the
prime system of worship was “Tapasya”.
Lord Vishnu had his seventh incarnation as Maryadha Parshotam
Rama in Treta- Yug and had his eighth incarnation as Karm yogi
Krishna in Dwapar-Yug.
“Kyadu” was the mother of “Prahlad Bhagat”, the wife of
“Hiranyakashyapu” wrongly known as “Hiranyakashyap” who was
actually his elder brother. “Holika” was the sister of Hiranyakashyapu
who tried to set Prahlad on fire but was burnt herself.
“Kumbh Mela” festival takes place after twelve years at the following
four locations in India:-. Prayag, at the confluence of three rivers
Ganga, Yamuna and Saraswati,
Haridwar, on the bank of river Ganga, Ujjain,on the bank of Ksipra
river and Nasik, on the bank of Godavari river.
The short tempered Rishi Durvasa was the son of Rishi Atri and
Ansuiya and is known as one of the incarnations of Lord Shiva.
“Raj Gopalacharya” was the first who translated Ramayana in
English.
Shubh ( luck ) & Labh ( profit ) are known as the two sons of Lord
Ganesha, the God of fortune.
Ridhi (grandeur) and Siddhi (accomplishment) are known as the two
wives of Lord Ganesha.
Among 18 Purans , Shrimad Bhagwat Puran is considered as the
supreme.
Only one temple in Pushkar in Rajasthan is attributed to Brahma.
Sri Lanka was constructed by Vishwakarma on the instance of Lord
Shiva for his consort Parvati.
“Trishul – Pani” was the first incarnation of Lord Shiva.
Kaydu, the wife of Hiranyakeshapu and Suniti, the wife of Uttanpad
were the mothers of Prahlad and Dhruv respectively.
King Janaka & his minister Sumanta were married on same day, Hour
& place
Devahuti, Prasuti and Akuti were the grand daughters of Lord
Brahma.
Bhagirath who brought river Ganga to earth was the son of Dileep &
grandson of Anshuman.
Barbreek, the son of Ghatotkach and the grandson of Bheema offered
his head as “Gurudakshana” to Lord Krishna and now is worshipped
as “Khatushyam”.
Disrespecting the elders “Dushasana”, the brother of “Duryodhana”
shot the first arrow in the battle of Mahabharata
None of the elderly persons of Mahabharata ever wished Duryodhana
“Vijay Bhava”- (May you win).
Saraswati, the consort of Brahma is known as Goddess of Education &
Lakshmi, the consort of Vishnu is known as Goddess of Wealth
According to Indian mythology Ahalaya, Droupadi, Tara, Kunti &
Mandhodri though married yet are considered damsel.
According to Indian mythology Ashavathama, Kripacharya, Ved Vyas,
Hanumana, Raja Balli, Vibhishana & Pershurama are considered
immortal.
Born at Phillour in Punjab, Shivanand composed Aarti”OM JAi
JAGDISH.” in 1870 .
Arjuna the prominent character of Mahabharata is also known as
Savyasachin – “one who can perform every task with either of his
hands”.
Dharmkashatra, Sathyam- Shivam & Sunderam temples of worship
established by Sathya Sai Baba are at Mumbai, Hyderabad & Chennai
respectively.
Out of 51 Shakti-Peeth, “places of worship of Goddess Shakti” the most
important Shakti Peeth known as the Kamakshi temple is in the state of
Assam.
Siddhi and Buddhi the wives of Ganesha were daughters of Vish- varna
and grand daughters of Kashyap.
Four temples of Lord Shiva in the state of Maharashtra are known as
Grishneshwar, Bhimashankar, Mahakaleshwar & Tryambakashwar.
Sathya-Sai-Baba claimed himself to be the re-incarnation of Shirdi -Sai-
Baba on May 23, 1940
Ikshvaku dynasty was started by Vivasvan, the grandson of Marichi,
one of the Manas putr of Brahma and ended by Lov and Kush, the sons
of Rama.
Out of 108 names of Lord Shiva, Hara-sin remover, Omkara-creator of
Om and Umapati- consort of Uma are the only names that start with H,
O and U.
Nine words- of GAYATRl-MANTRA stand for humility, austerity,
orderliness, co-operation, wisdom, integrity, responsibility & courage.
One of the importance of No 108 is that diameter of the sun is 108 times
the diameter of the earth.
The MALA has 108 beads & in Sikh tradition has a MALA OF 108
Knots tied in a string of wool, there are 108 forms of dance.
Due to severe penance Bhagat Dhruv was blessed to rule for a period of
36000 yrs approx and was also granted an eternal place in heaven as
pole star.
The river Saraswati was brought to earth by Rishi Keshava in the same
way as Bhagiratha brought Ganga to the earth.
Lord Krishna mastered 64 subjects in 64 days with the blessings of his
teacher Rishi Garg.
Black beauty, Draupadi is the only example of a woman having 5
brothers as her husbands.
Devhuti, the wife of Rishi Kardam was daughter of Swayambhav Manu
& Shatrupa who are known as the progenitors of human race.
Uttanpada the father of Dhruv (the pole star) was the son of
Swayambhav Manu & Shatrupa
The Bhagwad Gita consisting of 18 chapters is divided into three
segments Vishad Yog,Karam Yog and Bhakti Yog consisting of 6
chapters each.
Neglecting Bheeshma and Yudhishtra,due to the absence of steadiness
in their actions & thinking,Krishna chose Arjuna to deliver the
discourse of Gita.
Lord Vishnu had 4 incarnations in Sat Yug , 3 in Treta Yug , 1 in
Dwapar Yug , 1 in Kal Yug and 1 is yet awaited.
Names of Sapatrishi of present MANVANTRA are Atri, Vashishtha,
Gautama, Jamadagni Kashyapa, Vishvamitra & Bharadvaja.
Having been insulted by the sons of King Sagar, Rishi Kapil, the son of
Rishi Kardam reduced them into ashes.
According to Hindu religion “Shikha ” tuft of hair is known as flag of
Kala, Anusuya, Gati, Kriya, Khyati, Arundhati & Shanti were married
to Rishi Marichi, Atri, Pulaha, Kratu, Bhrigu, Vashishtha & Atharva
respectively.
The vehicles of Lord Shiva family were “Nandi”-the ox, “Singh”-the
lion, “Moosak”-the rat and “Mor”-the peacock.
“Geeta”, the essence of Indian mythology is composed in 700 verses, out
of which Lord Krishna recited only 577 verses.
The cremation of “Daanvir Karna”, an important character of
Mahabharata was performed on the hand of Lord Krishna.
Ansuiya the wife of Rishi Attari is known as symbol of fidelity.
Shukaracharya is known as the Guru of Asurs “Demons” and Brishpati
is known as the Guru of Surs “Devas”.
“Savitri” was the pious Hindu woman who managed to get her husband
back to life after he died.
Celestial musicians who are half bird and half human are known as
“Kinnaris”.
Upanishads/ Vedanta’s are 108 in no; only 12 are the most important,
are the last part of Vedas & are in the form of dialogue between Guru &
disciples.
The preceptor of devas, Brihaspati identified as Jupiter one of the
planets (Navgrah) was the son of Angirasa and Surupa.
Lord Shiva’s body consists of five faces- Sadyojata, Vamadeva, Aghora,
Tatpurusa and Isana which are known as Pancabrehmans.
According to Indian Mythology the vehicles of Kubera, Indera and
Yum-Raj are Pushpak- Viman, Aravat (the elephant) and Buffalo
respectively.
Goddess Sheetala , God Varun and Shani had donkey, seven swans and
crow as their respective vehicles.
The seven sacred rivers of India are Ganga, Yamuna, Godavari,
Saraswati, Narmada, Sindhu and Kaveri.
Kardam Rishi & Devhuti were the parents of 9 daughters- Kala,
Ansuya, Gati,Kriya, Khyati, Arundhati, Shanti, Havirbhu & Shraddha
& 1 son- Rishi Kapil.
Lord Shiva has six, eight and twelve arms while in boon giving form,
destructive form and benign form respectively.
Siddhidhatri, Kalaratri, Shailputri, Brahmacharini, Katyayani,
Chandraghanta, Kushmanda, Skandmata and Mahagauri are known as
the Nava Durgas.
Dattatreya was the confluence of Brahma, Vishnu and Maheshwara.
Goddess Meenakshi, the sister of Lord Vishnu and the consort of Lord
Shiva had three breast before her marriage.
Lord Vishnu had incarnations as Preshni-Garav, Upinder & Krishna
born to the same parents with different names Pershin/Sulpa,
Aditi/Kashap & Devki/Vasudev.
In Sanskrit “Ga” stands for Knowledge, “Na” for Transcendence &
“Ish” for lordship. It means Ganesha stands for lord that transcendence
the knowledge.
The troops of Lord Shiva were known as “Gana”. Lord Shiva
appointed Ganesha as commander of His troops, thus he is known as
Ganapati.
Son of Surya -Sanjana & husband of Shamale, Yum-raj is also known
as Mrtyu, Kala, Antaka, Vaivasvata, Sarva-panchera & Dharam-raj.
The first Shloka “Verse” spoken by Lord Krishna in The Bhagwad Gita
is number 11 of Parva “Chapter” 2 .
Ashta Lakshmi comprises of Adi Lakshmi, Dhanya Lakshmi, Dhairya
Lakshmi, Gaja Lakshmi, Santana Lakshmi, Vidya Lakshmi, Vijaya
Lakshmi & Dhana Lakshmi.
“Rahu-Ketu” the uninvited are the head and body of the same being
while Rahu represent short lived fortune, Ketu denotes the feeling of
emptyness.
Among the Panch Parameshwaras Lord Shiva, Vishnu, Ganesha,
Surya and Maa Durga, lord Shiva is known as Maha Deva.
Bhagavad Gita is like a lighthouse of eternal wisdom that inspires any
man or woman to supreme accomplishment & enlightenment.
Ishvara/ Supreme controller, Jiva/ soul, Prakriti/Matter, Dharma/duty
& Kala/time are philosophical subject matters explained in the
Bhagavat-Gita.
Amravati is the capital of Swarga ruled by Indera the king of gods &
Alakaapuri is the capital of Kubera, the God of Wealth.
Lord Rama was born on 10th January, 5114 BC. HE was exiled for 14
years on his 25th birth day. He killed Bali on 7th Oct. 5077 BC.
Out of 700 verses of Gita , 577, 79.5 , 42.5 and 1 have been recited by
Lord Krishna , Arjuna , Sanjay and Dharitrashtra respectively.
Ganesha the son of Lord Shiva and Goddess Parvati is the only son of
God and Goddess who too is worshipped.
The robes of saffron color worn by the Indian sages are a symbol of
renunciation of all worldly pleasures & the flag of Sanatan Dharma too
represents this.

Moderator: Many thanks to bandhu Aditham  for collection and presentation of wonderful information.

__._,_.___
RECENT ACTIVITY:

Yahoo! Groups

.

__,_._,___
Click here to Reply, Reply to all or Forward
Why this ad?Ads –
Experience Arctic Norway – Adventures and Excursions