காசி கயா, பித்ரு தர்ப்பணம் ஸிரார்தம்


பகுதி 3 காசியில் பித்ரு தர்ப்பணம் , பகுதி 4 கயா ஸிரார்த்தம் 

..பகுதி 3 காசியில் பித்ரு தர்ப்பணம் 
காலையில் குளித்து விட்டு ஹிரண்ய ஸிரார்த்தம் செய்ய ஆயத்தமானோம். ரவி சாஸ்த்ரிகள் சிவ மடத்தில் ஸிரார்தத்திற்கு உண்டான  சகல ஏற்பாட்டுடன் தயாராக இருந்தார். ஹிரண்ய ஸிரார்தம் முகவும் ஸிரத்தையாக செயத பிறகு ஹனுமான் காட் டீல் படகில்  ஏறினோம். படகில் நாங்கள் நால்வரும், ஸ்ரீ ரவி சாஸ்த்ரிகலௌம் கங்கையில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது  17-17 பிண்டங்களாக 5 தனி தனியாக வைக்க சொன்னார். எனது துணைவியாரும், ஆனது சகோதரனின் துணைவியாரும் பிண்டம் பிடித்து வைக்க ஆரம்பித்தனர். சாஸ்த்ரிகள் மந்திர உச்சாடனத்துடன் பித்ரு பூஜையை ஆரம்பித்தார்.அப்பா வழி 3; அம்மா வழி 3; தாயின் அப்பா வழி 3; தாயின் அம்மா வழி 3; காருண்ய பித்ருக்கள்-1;தர்ம பிண்டம் (க்ஷேத்ர பிண்டம்) -4. மொத்தம்=17
தசதானம் அல்லது பஞ்ச தானம் செய்வது அவசியம்..ஹரித்வாரம், உத்திர சரோவரம், விஷ்ணு பாதம், பஞ்ச கங்கா மற்றும் மணிகர்ணிகா என்று ஐந்து இடங்களில் கங்கையில் பஞ்ச் தீர்த்த ஸிரார்த்தம் செய்து பிண்டங்களை பிரவாகம் செய்தோம். ஏனென்றால் காசியில் காகங்கள்  பிண்டங்களை உண்பதில்லை, கங்கையில் கரைத்தோ அல்லது பசு மாட்டிற்கு அளித்தோ தான் பிண்டமிட வேண்டும். பிண்டமிட்ட பிறகு மணிகர்ணிகா காட்டில் குளித்து சிவ மடம் திரும்பினோம் . அங்கு ஸிரார்த்த காரியங்களை முடித்து கொண்டு உணவருந்தினோம். மாலி மூன்று மணியளவில் கார் மூலம் கயாவிற்கு புறப்பட்டோம்.·           காசியாத்திரை விதி காசீ கண்டத்தில், காசியில் செய்யவேண்டிய அநேக யாத்திரைகளைக் குறித்துக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அந்நிய புராணங்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. காசியின் விளம்பரப் புத்தகங்களிலும் இவைகளைப்பற்றிக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் அவைகளெல்லாம் முழுமையான யாத்திரைவிதி என்று கூற முடியாது. அதனால் யாத்ரிகர்களின் ஸௌகர்யத்திற்காகச் சுருக்கமாக இங்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் யாத்திரையை விரும்புகிற ஜனங்கள் இதைப் பார்த்தே தெரிந்து கொள்ளலாம். அந்நிய ப்ரதேசங்களிலிருந்து வருகிறவர்களுக்கு காசி யாத்திரையைப் பற்றித் தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை. அவர்களுக்கு வருகின்ற வழிகாட்டிகளும் படிப்பில்லாதவர்களாகவோ, விவரம் அறியாதவர்களாகவோ பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டவர்களாகவோ இருக்கலாம். அதனால் எல்லோரும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றே இந்த யாத்திரைச் சுருக்கம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.·           காசீ கண்டம் கூறுகிறது:-·           காசியில் ஒருநாள் கூட யாத்திரையில்லாமல் கழிக்காதே என்றும் அப்படிக் கழித்தால்,அவர்களுடைய பூர்வ புருஷர்கள் வருந்துகிறார்களென்றும் காசீகண்டம் கூறுகிறது. அந்நிய ப்ரதேசங்களிலிருந்து காசீயாத்திரைக்குப் புறப்படும் முன்னால், விதிப்ப்ரகாரம் யாத்திரை செய்யவேண்டுமென்றால், தங்கள் வீடுகளில் கணேசாதி பூஜைகளை முடித்துக் கொண்டு, ஹவிஸ்,நெய் இவைகளினால் ஸ்ராத்தம் செய்து, ஸ்ராத்தசேஷமான நெய்யை ஆசமனம் பண்ணிவிட்டு,தன்னுடைய கிராமத்தைவிட்டுப் புறப்படவேண்டும். பிறகு காசியை அடைந்து உபவாஸம்,முண்டனம், ஸ்நானம், ஸ்ராத்தம், தானம் இவைகளை முடித்துக்கொண்டு, தீர்த்த    யாத்திரையைத் தொடங்க வேண்டும். யாத்திரைக்கு வாஹனங்களோ, வண்டியோ, குடையோ,செருப்போ, உபயோகப்படுத்தக் கூடாது. ஸ்த்ரீகளுக்கு முண்டனம் விதிவிலக்கு. தலீமுடியில் மூன்றங்குலம் முன்வகிட்டின் பக்கத்திலிருந்து கத்தரித்துவிட்டால் போதுமானது.·           காசி ரஹஸ்யம் கூறுகிறது:-·           இஷ்ட மித்ர பந்துக்களுக்கு தர்ப்பையைப் போட்டு முடிபோட்டு அதில் ஆவாஹனம் பண்ணி தீர்த்தாபிஷேகம் செய்வித்தால் அவர்களுக்கு எட்டில் ஒரு பங்கு பலன் (புண்ணியம்) கிடைக்கும். தனக்கு வரசௌகரியப்படாதவர்கள் கர்மானுஷ்ட ப்ராம்மணனான ஒருவரைக் காசியில் வசிப்பதற்காகப் பொருளுதவி செய்தால் அதைவிடப் புண்ணியம் ஸித்திக்கும். காசியில் வாஸம் செய்பவர்களைவிட அங்கு வசிப்பதற்காக அனுப்பியவர் அவருக்குக் கோடிப் புண்ணியம் அதிகமாகக் கிடைக்கிறது.காசியில் வாஸம் செய்கிறவன், தான் மாத்திரம் கடைத்தேறுகிறான்.ஆனால் அவனால் காசியில் வஸிக்க நேர்ந்தவர்கள் தாங்களும் கடைத்தேறித் தங்களுக்கு உதவினவனையும் கரையேற்றுகிறார்கள். இதனால் உதவினவனுக்கு இரண்டு பங்கு புண்ணியம் கிடைக்கிறது. இது யாத்திரை விஷயத்திலும் ஒக்கும். காசிகங்கையில் உள்ள மண்ணை அந்நிய இடங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகக் கூடாது. காசியின் மண்ணை வெளியில் எடுத்துக்கொண்டு போக விரும்புகிறவன் (ரௌரவாதி) நரகில் வீழ்கிறான். இதைப்பற்றி ‘விஷ்ணு தர்மோத்தர’ புராணம் ‘சௌபரி ஸம்ஹிதை’ இவைகளில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.·           யாத்ரிகர்கள் தினந்தோறும் நித்ய கர்மங்களை முடித்துக்கொண்டே யாத்திரைக்குச் செல்ல வேண்டும். யாத்திரை செய்யும் பொழுது இஷ்டதேவதையை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு (தியானித்து) மௌனமாகச் செல்ல வேண்டும் அல்லது கூட்டமாகச் செல்ல நேர்ந்தால் ‘ஹரஹரமஹாதேவ சம்போ, காசீ விஸ்வநாத! கங்கே! என்று கோஷித்துக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.   யாத்திரை விதி ஏனென்றால் கோஷ்டியுடன் செல்லும் போது, பேசாமல் செல்ல முடியாது; அதனால் மந்த்ரம் மாதிரி இந்த பஜனையை உச்சரித்துக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது காசி வழக்கம்.·           யாத்திரையில் எங்கெங்கு ஸ்னானம், ஆசமனம், தர்ப்பணம், தேவபூஜை, தானம் இவைகளை விதித்திருக்கிறதோ அவைகளைத் தங்கள் சக்திக்கு உகந்தவாறு செய்ய வேண்டும். கங்கா,விஸ்வநாதர் இவர்களுடைய யாத்திரையைப் ப்ரதி தினமும் செய்ய வேண்டும். யாத்திரையென்றால் தவறாமல் சென்று தரிசனம் செய்வதேயாகும்.·           இவைகளில் முக்கியமானது இரண்டு யாத்திரை:- முதலாவது கங்காஸ்னானம்; இரண்டாவது விஸ்வநாதர் தரிசனம்.இதை நித்ய கர்மா என்றே கூறலாம். ப்ரதி தினமும் மணிகர்ணிகையில் சென்று ஸ்னானம் செய்ய வேண்டும்; ப்ரதி தினமும், பூ, பழம், ஜலம், வில்வபத்ரம் இவைகளினால் விஸ்வநாதரைப் பூஜிக்கவேண்டும்.·           ஸனத் குமார ஸம்ஹிதை இதைப்பற்றிக் கூறுகிறது:-·           அதாவது, கங்காதேவியின் இதய ரூபமும் பகவானுடைய முகரூபமான மணிகர்ணிகையில் ஸ்னானம் செய்பவன் சிவரூபமாகவே! ஆகிறான். அவனுக்குப் பிறகு ஜன்மம் இல்லீ யென்று பார்வதிக்கு சிவபிரான் கூறுகிறார். ‘மணிகர்ணிகா குண்டம்’ என்பது கங்கையின் மேற்குக் கரையில் இருக்கிறது. அதிலிருந்து ஜலம் ப்ரம்மநாளத்திலிருந்து உருகி, கங்கையில் கலக்கிறது. அதையே ‘மணிகர்ணிகைத் துறை’ என்று கூறுகிறோம்; அதைப் போலவே ‘தசாஸ்வமேத கட்டத்தில்’ தர்மஹ்ரதா என்ற ஸரஸ்ஸின் தீர்த்தமும் கங்கையில் கலக்கிறது. அவைகளிரண்டும் மறைந்திருப்பதால் கங்காஸ்னானமே இவைகளில் ஸ்னானம் செய்வதற் கொப்பாகும் என்று கூறப்படுகிறது. ‘காலீயில் பஞ்சகங்கா’ கட்டத்திலும் மத்யான்னம் மணிகர்ணிகையிலும்’ ஸ்னானம் செய்வது மகத்வடைந்தது. அல்லது காலீயில் ‘தசாஸ்வமேத கட்டத்திலும் மத்யானனம் ‘மணிகர்ணிகா’ கட்டத்திலும் ஸ்னானம் செய்வது நல்லது. ‘மணிகர்ணிகாஸ்நாநத்தை ஒரு தீர்த்த யாத்திரை யென்றும், பஞ்ச கங்கையிலும், மணிகர்ணிகையிலும் ஸ்னானம் செய்வதை – இரு தீர்த்தயாத்திரையென்றும், பஞ்சகங்கா, தசாஸ்வமேதம், மணிகர்ணிகை இம்மூன்றிலும் ஸ்னானம் செய்வது மூன்று தீர்த்த யாத்திரை (த்ரிதீர்த்தயாத்திரை) என்றும் சொல்வார்கள்.கங்கையின் தீர்த்த கட்டங்களிலேயே இம்மூன்றும் மிக முக்யத்வம் வாய்ந்தவை.·           ‘காசீ தர்பணம்’ என்னும் க்ரந்தம் நான்கு தீர்த்த யாத்திரையைப்பற்றிச் சொல்கிறது. கங்கை,யமுனை, ஸரஸ்வதீ அல்லது நர்மதை இவைகள் கலந்த புண்யமயமான த்ரிலோசனா காட்டில் (ஞ்டச்ணா) இருக்கும் பிப்பிலா தீர்த்தத்தில் க்ருஹ்ய சூத்திரத்தைச் சொல்லிக் கொண்டு,விதிப்படிக்கு ஸ்னானம் செய்து பித்ருதர்ப்பணங்களை முடித்துக் கொண்டு, பஞ்ச கங்கை,மணிகர்ணிகையில் ஸ்னானம் செய்து, அதன் பிறகு ஞானவாபியில் ஸ்னானம் செய்து விஸ்வநாதரைப் பூஜிக்க வேண்டும். இந்த யாத்திரை பாபங்களைச் சுத்தம் செய்யும் ப்ராயச் சித்தமாகக் கூறப்படுகிறது. காசீகண்டம் எண்பத்திநாலாவது அத்யாயத்தில் பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையினால் ஆன சரீர சுத்தியின் பொருட்டு, பஞ்சதீர்த்த யாத்திரை என்று கூறப்படுகிறது. ஸமஸ்த தீர்த்தங்களிலும் அஸி ஸங்கமமும் எல்லா தீர்த்தங்களினால் ஸேவிக்கப்படுவது – (தசாஶ்வமேதமும்) ஆகும். வருணைஸங்கமத்து ஆதிகேசவருக்குப் பக்கத்தில் பாதோதகதீர்த்தம் இருக்கிறது. ஸ்னானமாத்திரத்திலேயே பாபச் சுமைகளை நீக்கி பவித்திரமாக்கும் பஞ்சநதீ தீர்த்தம் இருக்கிறது. இந்த நான்கு தீர்த்தங்களிலும் மிகவும் உத்தமமானது மணிகர்ணிகா தீர்த்தம். இது மனம், வாக்கு காயங்களை சுத்தப்படுத்துகிறது. ஒருவன் இந்த ஐந்து தீர்த்தங்களிலும் ஸ்னானம் செய்தால் பிறகு பஞ்ச பூதங்களின் சேர்க்கையினாலான சரீரம் எடுக்க மாட்டான்.·            யாத்திரை விதி பஞ்சமுகத்தையுடைய சிவபிரானாகவே ஆவான். இந்த பஞ்சகங்கா யாத்திரை – காசியில் மிகவும் உத்தமம். பர்வ காலங்களில் படகுகளில் ஏறிச் சென்று இந்த யாத்திரையை முடித்துக் கொள்கிறார்கள். இத்துடன் ‘கேதார காட்’ – கௌரி குண்டத்தையும், ‘த்ரிலோசனா காட்’ டிலுள்ள தப்பிலா தீர்த்தத்தையும் சேர்த்துக் கொண்டால் ஸப்த – தீர்த்த – யாத்திரை ஆகிறது.·           ஆயதன யாத்திரை என்னவென்றால்:- கங்கையில் ஏதாவது ஒரு துறையில் (காட்) ஸ்னானம் செய்வது, விஸ்வேஸ்வரரைப் பூஜிப்பது, இது ஒரு ஏகாயதன யாத்திரை.·           நந்தி புராணத்தில் கூறியிருப்பதுபோல, இரண்டாவது யாத்திரையின் விதி :- மணிகர்ணிகையில் ஸ்னானம் செய்து மணிகர்ணிகேஸ்வரரை தரிசனம் செய்துவிட்டு, பிறகு ஞானவாபியில் ஸ்னானம் செய்து விஶ்வநாதரை தரிசனம் செய்து, பூஜிப்பது; இது இரண்டாவது யாத்திரை; இந்த யாத்திரை ப்ரம்ம ஸ்ரூபத்தையளிக்கிறது.·           மூன்றாவது ஆயதன யாத்திரை பற்றி லிங்கபுராணம் கூறுகிறது. ஹே! தேவி:- அவிமுக்தேஸ்வரர்,ஸீவர்லீனேஸ்வரர், மத்யமேஸ்வரர், இவர்களைத் தரிசித்துப் பாபத்தைப் போக்கிக் கொள்வது மூன்றாவது யாத்திரையாகும்.·           நான்காவது யாத்திரையைப்பற்றியும், ஐந்தாவது யாத்திரையைப் பற்றியும் கூட லிங்கபுராணத்திலும் கூறப்படுகிறது. அதாவது øஶலேச்வரர், ஸங்கமேச்வரர், ஸுவர்லீனேச்வரர்,மத்யமேச்வரர் இந்த நான்கு லிங்கங்களையும் தர்சித்தால் ஒருவன் துக்க ஸாகரமான ஸம்ஸாரத்தில் பிறக்க மாட்டான்.·           ஐந்தாவது ஆயதன யாத்திரை என்னவென்றால் க்ருத்திவாஸேஶ்வரர், மத்யமேஶ்வரர்,ஓங்காரேஶ்வரர், கபர்தீஶ்வரர், விஶ்வேஶ்வரர் இவர்களைத்தரிசிப்பது உத்தமமான பஞ்சாயதன யாத்திரையென்று அறிய வேண்டும். இவர்களோடு கேதாரேஶ்வரரையும், த்ரிலோசனரையும்   காசீ காண்டம் சேர்த்துக் கொண்டால் ஸப்தாயதன யாத்திரையாகும். அநேகம் யாத்திரைகளுக்கு திதி,வாரம், நக்ஷத்ரம் இவைகளின் கணக்கு உண்டு; இவைகளைப் பின்னால் கூறுவோம்.·           ஆனால் எப்போது ஶ்ரத்தை ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது உடனே யாத்திரை முடிப்பது நல்லது;பகுதி 4 கயா ஸிரார்த்தம் 

கயா சிரார்த்தம்லக்ஷ்மீநாத ஸமாரம்பாம் நாத யமுன மத்யமாம்|
அஸ்மதாசார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம்||
திரிஸ்தலீம் என்று சொல்லப்படுவது ப்ரயாகை, காசி, கயா ஆகிய தலங்கள்.கயா க்ஷேத்ரம் பாரத வர்ஷத்தின் மகிமை வாய்ந்த முக்கியமான பித்ரு தீர்த்தம். கயை சென்று அங்கு பித்ரு சிரார்த்தம் செய்தால் பித்ருக்கள் மிகுந்த திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறார்கள். கயையில் பிண்ட தானம் செய்த பிறகு மாதா பிதாக்களின் வார்ஷீக ச்ரார்த்தம் (வருடாந்திர நினைவு நாள் செய்யவேண்டியதில்லை என்ற தவறான கருத்து மக்களிடையே நிலவுகிறது. இது சரியன்று. ஆண்டுதோறும் செய்யும் சிரார்த்தத்தால் மாதா பிதா, மற்ற பித்ருக்கள் திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் பெற்றுக்கொண்டு நமக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது.கயையில் 64 வகையில் முன்னோர்களுக்கு சிரார்த்தம் செய்கிறார்கள்.ஒரு கோஸ் பரப்பளவுள்ள தலம் கயா-ஸிர் என்றும், 2 1/2 கோஸ் வரை கயா என்றும், 5 கோஸ் வரை கயா க்ஷேத்ரம் என்றும் பிரசித்தி பெற்றது.கயா க்ஷேத்திரத்தில் அனைத்துத் தீர்த்தங்களின் ஸாந்நித்தியம் உள்ளது என்பது ஐதீகம். இங்கு உள்ள அக்ஷய வடம் மூன்று லோகங்களிலும் பிரசித்தமானது என்று மகாபாரத்த்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. கயா பீஹார் மாநிலத்தில் உள்ளது. விஷ்ணு பாதம் இங்கு முக்கிய மான கோயில். பல்குனி நதி அருகில் தொடர்வண்டி நிலையத்திலிருந்து சுமார் 5 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இங்கு பேசப்படும் மொழி இந்தி. கயாவில் தங்குவதற்கும், நீத்தார் கடன் இயற்றுவதற்கும் அனைத்து வசதிகளும் உள்ளன.கயா க்ஷேத்ரம் பாரத வர்ஷத்தின் மகிமை வாய்ந்த முக்கியமான பித்ரு தீர்த்தம். கயை சென்று அங்கு பித்ரு சிரார்த்தம் செய்தால் பித்ருக்கள் மிகுந்த திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறார்கள். கயையில் பிண்ட தானம் செய்த பிறகு மாதா பிதாக்களின் வார்ஷீக ச்ரார்த்தம் (வருடாந்திர நினைவு நாள் செய்யவேண்டியதில்லை என்ற தவறான கருத்து மக்களிடையே நிலவுகிறது. இது சரியன்று. ஆண்டுதோறும் செய்யும் சிரார்த்தத்தால் மாதா பிதா, மற்ற பித்ருக்கள் திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் பெற்றுக்கொண்டு நமக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது.கயா க்ஷேத்ரம் பாரத வர்ஷத்தின் மகிமை வாய்ந்த முக்கியமான  பித்ரு தீர்த்தம். கயை சென்று அங்கு பித்ரு சிரார்த்தம் செய்தால் பித்ருக்கள் மிகுந்த திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறார்கள். அங்கு நம் பித்ருக்களுக்கு  மட்டும் இல்லை………….. தாய், தந்தை, உறவினர், வம்சத்தில் நற்கதி பெறாதவர்,துர்மரணம் எய்தவர், தனிஷ்டா பஞ்சமி இன் போது இறந்தவர்கள் , விபத்தில் இறந்தவர்கள்,  பல் முளைத்திடாத சிசுக்கள், வன விலங்குகளால் மரணமுற்றவர்கள், தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள்,பசி- தாகம் இவற்றால் மரித்தவர்கள், நண்பர்கள், வேலையாட்கள், வளர்ப்பு பிராணிகள், இன்னலுற்ற போது உதவியோர், நிழல் கொடுத்த மரங்கள், வழி காட்டியவர்கள் என்று இந்தப் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது. மொத்தத்தில் யார் வேண்டுமானாலும், இறந்த எவருக்காகவும் 
ஸ்ரார்தம் /திவசம் செய்ய ஏதுவான ஒரே தலம் கயா மட்டுமே!
இந்த ஊருக்கு இந்த பேர் வந்ததற்கு ஒரு கதையே இருக்கு. நாம் கட்டும் வீட்டுக்கு ஒரு பேர் வெச்சாலே அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கும் தானே?   
கிருதயுகத்தில், “கயாசுரன்’ என்றொருவன் இருந்தான். பிரும்மாவின் மானஸ புத்திரன் அவன். மிகப் பிரம்மாண்டமான உடலைப் பெற்றிருந்தான் கயன். இதுவரை எவரும் கேட்டிராத வரமொன்றை வேண்டித் தவமிருந்தான் அந்த அசுரன். அது என்ன வரம் என்றால், 
“”தேவர்கள், முனிவர்கள், கந்தர்வர்கள், வானவர், சாதாரண மானிடர்கள் ஆகிய அனைவரைக் காட்டிலும் எனது உடல் புனிதமாக வேண்டும். என்னைத் தொடுபவர்கள் அக்கணமே புனிதம் பெற வேண்டும்” என்று திருமாலிடம் வரம் கேட்டான் கயாசுரன். அந்த வரமும் பெற்றுவிட்டான். இதனால் என்ன ஆச்சு என்றால், பாவிகளும் தீயவர்களும் அவனைத்தொட்டு புனிதமடைந்து சொர்க்கம் சென்றார்கள். இதனால்  சொர்க்கத்தில் இட நெருக்கடி ஏற்பட்டது. யம தருமனுக்கே வேலை இல்லாது போகுமோ என்ற நிலை! நரகம் என்ற சொல்லுக்கே இடமில்லாது போனது. சிருஷ்டியின் நியதியே குளறும்படி ஆகிவிடுமோ என்ற பயம், விண்ணவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. எனவே, தேவர்கள் கூடி, வரம் தந்த மகாவிஷ்ணுவிடமே சென்றனர். விண்ணையும் மண்ணையும் தனது திருவடியால் அளந்த ஆற்றலுடைய பரந்தாமன், ஓரு  யோசனையைக் கூறினார். “ஒரு மிகப் பெரிய வேள்வியை நடத்தப்போகிறோம். ஏழுலகிலும் மிகவும் புனிதமான இடம் அதற்குத் தேவை! அந்தப் புனிதமான இடம் உனது உடல்தான்! அதனைத் தருவாயா?” என்று கேட்கசொன்னர். பிரும்மாவும்  திருமால் தந்த ஆலோசனைப்படி அசுரனிடம் கேட்டார். இதைக்கேட்டதும் கயாசுரன் மெய்மறந்து போனான். “இதைவிட எனக்குப் பெரிய பெருமை எப்படிக் கிட்டும்? தந்தேன் எனது உடலை” என்றான்.
உடனே, கயாசுரன் வடக்கே தலை வைத்துப் படுத்திட, அவனது உடல் மீது பிரம்மாதி தேவர்கள் வேள்வியைத் துவங்கினர். அவனிடம் அசையாமல் படுக்கும்படி வேண்டிக்கொண்டனர். வேள்வி உச்சக் கட்டத்தை எட்டும்போது, அந்த சூட்டினால் அசுரன் அசைந்தான். 

பிரம்ம தேவனின் ஆணைக்கேற்ப கயாசுரன் தலை மீது ஒரு கல்லை வைத்தான் யம தருமன். அப்போதும் அசுரன் உடல் அசைவது நிற்கவில்லை. அனைத்துத் தேவர்களின் முயற்சியும் பயனற்றுப்போக, மகாவிஷ்ணு கதாயுததாரியாக தனது வலது பாதத்தால் அசுரனின் மார்பை அழுத்திட,ஆட்டம் நின்றது; வேள்வியும் நிறைவு பெற்றது. 

அசுரனின் தியாகத்தால் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அடைந்த பெருமாள் கயாசுரனைப் பார்த்து, “உனக்கு வேண்டிய வரத்தைக் கேள்” என்றார். “தனக்கு முக்தி வேண்டும் என்றுதான் கயாசூரன் வேண்டுவான் என்று  அனைவரும் எண்ணினர். ஆனால் கயாசுரனோ அத்தனைப் பேரையும் திகைக்க வைத்தான். அவன் 2 வரங்கள் கேட்டான். 
1. “முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும், சூரிய- சந்திர- நட்சத்திரங்கள் அனைவரும் இப்பூவுலகம் இருக்கும் வரை உருவமாகவோ, அருவமாகவோ, இங்கேயே என் உடல் கிடந்த இடத்தில், உமது பாதம் பதிந்த இடத்தில் உறைய வேண்டும்.”
2. “இங்கு வருகை தரும் மாந்தர்கள், உங்கள் பாதம் ஏற்படுத்திய தடத்தில் தம் முன்னோர்களுக்காக பிண்டம் வைத்து நீத்தார் கடன் நிறைவேற்றும்போது, அவர்களின் பித்ருக்கள் அனைவருக்கும் முக்தி கிடைக்க அருள வேண்டும்” என்று திருமாலிடம் வேண்டினான் கயாசுரன். அவன் கேட்ட அரிய வரம்,அனைவரையும் மெய் சிலிர்க்கச் செய்தது.

3. முன்றாவதாக பெருமாளே அவனுக்கு அவன் ராக்ஷசன் என்பதால், அங்கு தரும் பிண்டங்கள் மட்டும் அவனுக்கு போறாது என்பதால் கண்டிப்பாக தினமும் பிணங்கள் வந்து எரிந்து அவனுக்கு நரமாமிசமும் தினமும்  கிடைக்கும் என்று அருளினார். ஆனால் அவ்வாறு ஒருநாள் இல்லாமல் போனாலும் அந்த அசுரனுக்கு மீண்டும்  உயிர் தர வேண்டும் என்று அவன் வேண்டினானாம். அதற்கும் பெருமாள் சம்மதித்தாராம்
ஆனால் கடந்த யுகங்களிலும் மற்றும் இன்று வரைஅதற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் தினமும் பிண்டம்  போடுவதும் கோவிலுக்குப்பின்னே உள்ள இடுகாட்டில்  பிணம் / பிணங்கள்  எரிவதும் தினமும்  நிகழ்ந்து கொண்டே தான் இருக்காம். வாத்தியார் சொன்னார்   

(ஆச்சரியம் தானே !….நாங்கள் போன போது கூட 2 – 3 பிணங்களை எடுத்துப் போனார்கள் இடுகாட்டுக்கு….அங்கு எதற்கும் தீட்டே இல்லையாம்   )
“கயை’ என்றும் “கயா’ என்றும் அழைக்கப்படும் அந்தப் புனிதத் தலமே, கயாசுரனின் உடலாகக் கருதப்படுகிறது. “இத்தலத்தில் 48 இடங்களில் நீத்தார் கடன் நிறைவேற்ற வேண்டும்’ என்று தல புராணம் உரைக்கிறது. ஆனால், தற்போது பல்குனி நதி, விஷ்ணு பாதம், அட்சய வடம் (அழியாத ஆலமரம்) ஆகிய மூன்று இடங்களில் மட்டுமே திதி கொடுக்கிறார்கள்..
ஸ்ரீராமபிரான் வனவாசம் செய்கையில் சிரார்த்த தினம் வந்தது. வழக்கம் போல் லட்சுமணர் பிக்ஷை அரிசி வாங்க அருகிலுள்ள கிராமத்துக்குச் சென்றிருந்தார். வெகு நேரமாயிற்று. லட்சுமணரை காணும் . இராமர் தம்பியைத் தேடி கிளம்பினார் . சிரார்த்த காலம் வந்தது. சீதை தவித்தாள். சிரார்த்த காலம் தாண்டி விட்டால் பிதுர்க்கள் சபிப்பார்களே என்று வருந்தினாள். 
தாபசம், இங்குதி ஆகிய பழங்களை பறித்து அக்கினியில் வேக வைத்தாள். அதைப் பிசைந்து பிண்டம் தயாரித்தாள். அப்போது அவள் முன்பு தேஜோ மயமாக பிதுர்க்கள் தோன்றினர். 

“சீதே, பிண்டத்தை எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கலாம். மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறோம்” என்றார் மாமனாரான தசரதர். “உங்கள் பிள்ளைகள் சமர்ப்பிக்க வேண்டியதை நான் செய்யலாமா?” என்று சீதை தயங்கினாள். 
“சிரார்த்த காலம் தவறி அசுர காலம் வந்து விடும். சாட்சி வைத்துக் கொண்டு கொடு. தப்பில்லை”என்றார் தசரதர். சரி என்று சீதையும் பல்குனி நதி, பசு, ஒரு பிராம்ஹணன், துளசிச்செடி மற்றும் அக்ஷய வட ஆலமரம் ஆகியவற்றை சாக்ஷி வைத்துக்கொண்டு, அவை எல்லாம் ஒப்புக்கொண்டதும்,”உங்களைச் சாட்சி வைத்து பிதுர்க்களுக்கு பிண்டம் தருகிறேன். என் கணவரிடம் இந்த நிகழ்ச்சியைச் சொல்ல வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டு பிண்டம் கொடுத்தாள். பிதுர்க்கள் பிண்டத்தை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்று மறைந்தனர். சிறிது நேரத்தில் ஸ்ரீராம  லட்சுமணர்கள் தானியங்களோடு வந்தனர். “சீதா, சீக்கிரம் சமையல் செய்” என்றார் ராமர். சீதை நடந்ததைக் கூறினாள்.  ராமர் திகைப்புடன் “சாஸ்திரோக்தமாக சிரார்த்தம் நடத்தும் எங்கள் முன் வராத பிதுர்க்கள் உன் முன் தோன்றி நேரில் பிண்டம் வாங்கினர் என்பது கற்பனை” என்றார். 
“நாதா! நான் உண்மையைத்தான் சொல்கிறேன் பல்குனி நதி, பசு, ஒரு பிராம்ஹணன், துளசிச்செடி மற்றும் அக்ஷய வட ஆலமரம் ஆகியவற்றை சாக்ஷி வைத்துக் கொண்டேன். அவற்றிடம் விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள்” என்றாள். 
உடனே ராமர், “சீதை சொல்வது போல் என் தந்தை பிதுர்க்களோடு நேரில் வந்து பிண்டம் வாங்கினாரா?” என்று கேட்க, அக்ஷய வட ஆலமரம் தவிர மற்றவர்கள் ‘`நாங்கள் அறியோம்’ என்று சொல்லி விட்டன. 
கடவுளான ராமர் வருவதற்குள் சீதை பிதுர் காரியம் முடித்ததற்குத் தாங்கள் உடந்தையாக இருந்தோம் என்று ராமர் கோபிப்பாரோ எனப் பயந்தன. 
ராமரும் வந்த கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டு “சமையலை முடி. நாங்கள் நீராடி வருகிறோம்” என்று கூறிச்சென்றார். சீதை தன்னைக் கணவர் நம்பாததை எண்ணி துக்கத்தோடு சமையல் செய்தாள். ராமர் நீராடி வந்து சங்கல்பம் செய்து கொண்டு, பிதுர்க்களை சிரார்த்த சாமான்களில் ஆவாஹனம் செய்யும்போது வானிலிருந்து அசரீரி ஒலித்தது. “ராமா! ஏன் இரண்டாம் முறையாக திதி கொடுக்க எங்களை அழைக்கிறாய்? சீதை கையால் பிண்டம் வாங்கி நாங்கள் திருப்தியுள்ளோம்” என்றது அசரீரி. அதன் பின் ராமர் சமாதானமானார்.  ஆனால் கோபமே வராத சீதா அந்த சமயம் கோபப்பட்டு 
“பல்குனி நதியே! உன்னிடம் எந்தக் காலத்தும் வெள்ளம் தோன்றாது, தண்ணீர் வற்றியே காணப்படும் என்றும், பசுவே! உன் முகத்தில் வாசம் செய்த நான் உன் பின் பக்கத்துக்குப் போய் விடுவேன் என்றும், 
இந்த கயாவில் எங்கும் துளசி வளராது போகட்டும் என்றும்’கயா பிராமணர்கள்’ தங்கள் வித்தையை விற்று வயிறு வளர்க்கும் அவலம் உண்டாகட்டும், மேலும் அவர்கள் எவ்வளவு இருந்தாலும் திருப்தி இல்லாமலே இருப்பார்கள் என்றும் ” என்று சீதை பொய்ச்சாட்சி கூறிய நால்வருக்கும் சாபமிட்டாள். ஆலமரம் தனக்கு சாட்சியாக நின்றதற்கு மகிழ்ந்து , “யுக யுகாந்திரங்கள் நீடுடி வாழ வாழ்த்தி, யுக முடிவின்போது பிரளயத்தின் போது, அக்ஷய வட இலையிலேயே பரமாத்மா குழந்தை வடிவில் தோன்றுவார். அவரது திருவடிகளில் உலகங்கள் அனைத்தும் லயமாகும் ” என்று அருளினாள். மேலும், “கயாவில் ஸ்ரார்த்தம் செய்ய வருபவர்கள் அக்ஷய வடத்திலும் பிண்டங்களை அர்ப்பணம் செய்வார்கள் அப்போது தான் கயாவில் ஸ்ரார்த்தம் செய்வதன் பலன் கிடைக்கும் ” என்றும் ஆசிர்வதித்தாள். இந்த சாபத்தின் விளைவால்தான் கயாவில் துளசி வளருவதே கிடையாது. மேலும் பல்குனி நதியும் வற்றிபோய் காட்சியளிக்கிறது.கயையில் 64 வகையில் முன்னோர்களுக்கு சிரார்த்தம் செய்கிறார்கள்.ஒரு கோஸ் பரப்பளவுள்ள தலம் கயா-ஸிர் என்றும், 2 1/2 கோஸ் வரை கயா என்றும், 5 கோஸ் வரை கயா க்ஷேத்ரம் என்றும் பிரசித்தி பெற்றது.கயா க்ஷேத்திரத்தில் அனைத்துத் தீர்த்தங்களின் ஸாந்நித்தியம் உள்ளது என்பது ஐதீகம். இங்கு உள்ள அக்ஷய வடம் மூன்று லோகங்களிலும் பிரசித்தமானது என்று மகாபாரத்த்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. கயா பீஹார் மாநிலத்தில் உள்ளது. விஷ்ணு பாதம் இங்கு முக்கிய மான கோயில். பல்குனி நதி அருகில் தொடர்வண்டி நிலையத்திலிருந்து சுமார் 5 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இங்கு பேசப்படும் மொழி இந்தி. கயாவில் தங்குவதற்கும், நீத்தார் கடன் இயற்றுவதற்கும் அனைத்து வசதிகளும் உள்ளன.ராமாநுஜ காட், கர்நாடக பவன் ஆகியவை வசதியானவை கயாவில் பல்குனி நதிக்கரை, விஷ்ணு பாதம், ஜகந்நாத மந்திர் (விஷ்ணு பாதம் சமீபம்) ப்ரேத சீலா, உதயகிரி, அக்ஷய வடம் முதலான இடங்களில் பிண்டப் பிரதானம் செய்யும் வழக்கம் உண்டு. கயாவில் மேலும் சில இடங்களிலும் பிண்டப் பிரதானம் செய்கிறார்கள் ஜீவன் கடைத்தேற- முக்தியடைய அனுஷ்டானங்கள் புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன அதில் கயா சிரர்த்தமும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.வட இந்தியர்கள் முதலில் கயாவின் அருகேயுள்ள ‘புன்புன் ‘ நதிக்கரையில் நீத்தார் கடன் முடித்து பின்னர் கயாவுக்கு வருகிறார்கள். கயாவில் எந்தக் காலத்திலும் பித்ரு-சிரார்த்த்ம பிண்டதானம் செய்யலாம் என்று கயா மகாத்மியம் விளம்புகிறது. வட இந்தியர்கள் சில விரதங்கள் அநுஷ்டித்த பின்னர் கயா யாத்திரை மேற்கொள்ளுகின்றனர். பல்குநீ நதி (பித்ரு தீர்த்தம்) கயாவின் கிழக்கே ஓடுகிறது.இதில் மழை காலத்தில் மட்டுமே நீர் ஓடுகிறது. மற்ற காலங்களில் ஊற்றுப் பெருக்கால் இது உலகூட்டுகிறது. அருகே ‘நககூட்’ மலைக்குன்று இருக்கிறது. பல்குநீ நதியில் நீராடி நதிக்கரையில் தர்பணம், பிண்டப் ப்ரதானம் செய்துவிட்டு அருகில் உள்ள விஷ்ணு பாதம் கோயிலுக்குச் செல்கிறார்கள். அந்தக் கோயிலில் எட்டு கோண பீடத்தில் பகவான் விஷ்ணுவின் சரண சின்னம் பிரதிஷ்டை செயப்பட்டுள்ளது.
பித்ரு சிரார்த்தத்தின் அங்கமாக சர்வ பித்ருக்களுக்கும் தாயார் தகப்பனார் உட்பட பிண்டப் பிரதானம் அளிக்கிறார்கள். (108 பிண்டங்கள்) இரண்டாவது தினம் வருடாந்திர சிரார்த்தம் போன்று அன்ன சிரார்த்தம் செய்கிறார்கள். சிலர் தொடர்ந்து ஏழு தினங்கள் சிரார்த்தம அனுஷ்டிக்கிறார்கள். அன்ன சிரார்த்தின் கடைசி அங்கமாக பிண்டப் பிரதானம், அருகில் சுமார் 5 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள அக்ஷய வடம் சென்று அங்கும் செய்கிறார் கள். கயாவில் நீத்தார் கடன் செய்வதால் பல தலைமுறையினர் முக்தியடைகிறார்கள் என்பது ஐதீகம். வம்சம் விருத்தியடைவதோடு சமூகமும்,தேசமும் விருத்தியடைகின்றன.முக்கிய கோயில்கள் மற்றும் தீர்த்தக் கட்டங்கள்: பல்குநி நதி, அக்ஷய வடம், விஷ்ணு பாதம் தவிர பின்வரும் தலங்கள் தரிசிக்கப்பட வேண்டியவை.(1) ஜகந்நாத மந்திர், லக்ஷ்மீ நாராயணர் (கதாதரர்) கோயில்,(2) முண்டப்ருஷ்டா- விஷ்ணு பாதத்திற்குத் தென்திசையில் 12 கைகளுடன் அருள் பாலிக்கும் முண்டப்ருஷ்டா தேவி.(3) ஆதி கயா இங்குள்ள ஒரு சிலையில் பிண்டதானம் செய்கிறார்கள். இங்கு பூமி மட்டத்திற்குக் கீழே பல மூர்த்தங்கள் உள்ளன.(4) தௌத பாதம். இங்கும் பிண்டதானம் செய்கிறார்கள்.
(5) காக பலி: இங்கு ஒரு பழைமையான ஆலமரம் உள்ளது. இங்கு காக பலி, யம பலி ஆகிய சடங்குகள் செய்கிறார்கள்.(6) பஸ்மகூட்- கோப்ரசார்:
கயையின் தெற்கு வாசலின் வைதரணி சரோவர் பக்கம் ஒரு சிறிய குன்றில் ஜனார்த்தனன் கோயில் உள்ளது. சற்று தூரத்தில் மங்களா தேவி கோயில் உள்ளது..(7) மங்கள கௌரி கோயில்:
தெற்கு வாயிலின் சிறு குன்றின் மேல் அமைந்துள்ளது. சற்று மேலே சென்றால் அவிமுக்தேச்வரநாத் கோயில் உள்ளது. தனக்கு கொள்ளி போட, சிரார்த்தம் செய்ய சந்ததியில்லாதவர்கள் தனக்காக எள் இல்லாமல் தயிர் கலந்த மூன்று பிண்டங்களை இங்கு அளிக்கிறார்கள்.(8) காயத்ரி தேவி:
விஷ்ணு பாதம் கோயிலிலிருந்து வடக்கே ஒரு கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் காயத்ரி காட் கட்டத்தில் இந்தக் கோயில் அமைந்திருக்கிறது. இதற்கு வடக்கில் அருள்மிகு லக்ஷ்மீ நாராயணர் கோயில் உள்ளது. இங்கு கயாதித்யன் என்று அழைக்கப்பட்டும் சதுர்புஜ சூரியன் மூர்த்தம் உள்ளது.(9) ப்ரம்ம யோனி
புத்த கயா செல்லும் வழியில் கயையிலிருந்து 3 கி.மீ துரத்தில் ஒரு சிறிய குன்றின் மேல் ப்ரம்மாஜி கோயிலுக்குப் பகத்தில் குகை போன்ற இரு பாறைகளை உள்ளன. ‘ப்ரம்ம யோனி’, ‘மாத்ரு யோனி’என்று அவற்றை அழைக்கிறார்கள். சிகரத்திற்குக் சற்றுக் கீழே அமைந்துள்ளது ப்ரம்ம குண்டம் புனித தீர்த்தம்.
தீர்த்தங்கள்1. மேலே கூறிய ப்ரம்ம குண்டம்2. சூரிய குண்ட்.3.சீதாகுண்ட்4.உத்தரமானஸ்5.ராம சிலா6. பிரேத சிலா7. வைதரணீ8.ப்ரம்ம ஸரோவர்9. இரண்டாவது காக பலி10.கதாலோல் புஷ்கரணி. இங்கு பகவான் அசுரனைக் கொன்றபின்னர் ஆயுதமாகிய கதையை அங்கு வைத்த தாக ஐதிகம். அது கம்ப வடிவில் உள்ளது.11 ஆகாச கங்கை இது ஹனுமானின் இருப்பிடம் அருகில் பாதாள கங்கையும் மேற்கில் கபில தாராவும் உள்ளன.12. ஸரஸ்வதீ- ஸாவித்ரி குண்டம்; மேலும் கர்ம நாச புஷ்கரிணியும் உள்ளது.13. ஸரஸ்வதி நதி கயாவிற்கு எட்டு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் ஓடுகிறது. நதிக் கரையில் ஸரஸ்வதி தேவியின் கோயிலில் தரிசனம் செய்யலாம். இங்கிருந்து இரண்டு கிலோ தொலைவில் மதங்க வாபி என்ற பெரிய கிணறு படிக்கட்டுகளுடன் உள்ளது.14. தர்மாரண்யம். மதங்க வாபியிலிருந்து 3 1/2 கிலொ தொலைவில் இந்த கிணறு உள்ளது. இந்தக் கிணற்றில் பிண்டங்கள் இடப்படுகின்றன,தர்மர் தன் தம்பி பீமசேனனுடன் தன்னுடைய தந்தைக்கு சிரார்த்தம் செய்ய இங்கு வந்த போது இங்கு தவம் செய்ததாகச் சொல்லப் படுகிறது. அவர்கள் இருவருக்கும் இங்கு சிலைகள் உள்ளன.புத்தகயா: போத கயா:கயாவிலிருந்து புத்தகயா 11 கிலோ தொலைவில் அமைந்துள்ள தலம். இங்கு அம்ர்ந்து புத்தர் ‘திவ்ய ஞானம்’ பெற்றதாக சரித்திரம் பேசுகின்றது. அன்றிருந்த போதி மரம் தற்போது இல்லை. வேறு சிறிய அரச மரம் வளர்த்துள் ளார்கள்.. அவர் அமர்ந்த கல் மேடை பொத்த- சிம்ஹாசனம்- என்று அழைக்கப் படுகிறது. இங்கு புத்த பகவானின் பெரிய கோயிலில் அவருடைய பிரம்மா ண்டமான மூர்த்தம் உள்ளது. புத்த கயாவிற்கு சற்று தூரத்தில் ‘பக்ரௌர்’ என்ற ப்ராசீனப் பிரசித்தி பெற்ற புனிதத் தலம் உள்ளது. பௌத்தர்கள், ஜைனர்கள், இந்துக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவான தலமாக கயா அமைந்துள்ளது.கயா-சிரார்த்த நன்மைகள்இந்து மதத்தை சார்ந்த ஒவ்வொருவரும் தனது வாழ்நாளில் செய்யவேண்டிய முக்கியமான கடமை, காசிக்கு சென்று கங்கா ஸ்நானம் செய்வது.அவ்வாறு செல்லும்போது காசி–பிரயாகை–கயா ஆகிய மூன்று புண்ணிய ஸ்தலங்களிலும் பித்ருக்களுக்கு செய்யவேண்டிய கடமைகளை செய்வது.தாய் தந்தையர் மற்றும் மூதாதையருக்கு உயிருடன் இருக்கும் போது பணிவிடை செய்து சேவை செய்ய வேண்டும். அவர்கள் உலகை விட்டுப் போன பின்னர் அவர்களுக்காக சாஸ்திரம் கூறியுள்ளபடி தர்ப்பணம், சிரார்த்தம் ஆகியவற்றை தவறாமல் செய்ய வேண்டும்.பித்ருக்களிடம் நாம் காட்டும் நன்றியிலும் அவர்களுக்கு செய்யும் கடமைகளிலும் சிரத்தை இருக்க வேண்டியது முக்கியம். இதனாலேயே இதனை சிராத்தம் என்று அழைக்கிறோம்.மனித யக்ஞம்:  மனிதனாகப் பிறந்த எல்லோரும் தங்களுடைய முன்னோர்கள், தெய்வம் இவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். இதுவே பித்ரு கடன், தேவகாரியம் என்பவை.நம்முடன் வாழும் மக்களுக்கு நம்மால் ஆனதை செய்யவேண்டும். குறைந்தது ஒரு அதிதிக்கு உணவளிக்க வேண்டும், இது மனித யக்ஞம்.பிரம்மயக்ஞம்: என்பது வேதம் ஓதுவதும் ஒதுவிப்பதுமே. இது மனித குல நன்மைக்காக அந்தணர்கள் மட்டும் செய்யவேண்டியது.பூத யக்ஞம் மனிதனாக இல்லாத மிருகங்கள் கூட அன்பைத் தெரிவித்து உணவு ஊட்டுவது பூத யக்ஞம்.ஆக மனிதனாகப்பட்டவன் மனிதயக்ஞம், பிரம்மயக்ஞம், பித்ருயக்ஞம், பூத யக்ஞம் ஆகிய கடமைகளை கட்டாயம் செய்தாக வேண்டும்.எப்போதும் நம்மை வாழ்த்துகின்ற பித்ருக்களுக்கு திருப்தி, போஜனம் எங்கு நடந்தாலும் திருப்தி அடைகின்ற ச்வர்க்கவாசிகளான தேவர்கள், பிண்டதானத்தால் திருப்தியைப்பெற இயலாத நரகவாசிகள், பித்ருலோகம் அடைய இயலாத நிலையில் உள்ளவர், காக்கைக்குப் பிண்டம் அளிப்பதால் நாம் அறிந்திராத பித்ருக்கள் எனப்பலர் திருப்தி அடைகின்றனர்.அவர்களது திருப்தியின் பலனாக சிரார்த்தம் செய்பவருக்கு நோயற்ற சந்ததி, செல்வம்,வம்சவிருத்தி ஆரோகியம், ஞானம், இம்மை, மறுமையில் மேன்மை இவைகளும் கிடைக்கின்றன.வருட சிரார்த்தம் செய்யும்போது விசுவதேவர் இலையில் அமர்ந்திருப்பவருக்கு அன்னம் பரிமார செய்து பகவான் ஜனார்த்தனர் ஸ்ரீ ஹரி திருப்தி அடையட்டும் என்று பித்ரு தீர்த்த முறையில் தர்ப்பத்தில் விட்டு கயை சிரார்த்தம் அஷ்யவடம் என்று கயை ஷேத்ரத்தை முமமுறை கய கய கய என்று ஸ்மரிக்கிறோம் .அன்னையும் பிதாவும் இவ்வுலகை நீத்தபின் அவர்களிடம் நாம் கொண்டுள்ள நன்றி உணர்வை வெளிப்படுதுதலே சிராத்தம். பெற்றோரை குறித்து சிரார்த்தம் செய்யும் பொது நமது முந்தைய மூன்று தலை முறைகளையும் நினைவு கூர்கிறோம் நம் முன்னோர்கள் நம் வம்சத்தில் யாரவது ஒருவராவது கயைக்கு வந்து நம்மைக் கரையேற்ற மாட்டார்களா என்று காத்திருப்பார்களாம் காரணம் கயாசுரன் பெற்ற வரம் தான்.கயா பயணம், பிண்ட பிரதானம், பிண்டம் கொடுப்பதினால் மூதாதையருக்குப் பலன் உண்டா,இல்லையா?வாரணாசி – தசஸ்வமேத காட்- சடங்குகளை செய்து வைக்கும் பண்டா பிண்ட பிரதானம் என்பது மூதாதையர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் உணவாகும். ஒவ்வொருவர், அவரது தந்தை மற்றும் தாய் வழியாக மூன்று தலைமுறையினரை நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இங்கு ஏதோ மொழி மாறுவதால், எல்லாம் மாறி விடுகின்றன என்று நினைக்க வேண்டாம், உறவுகள் மாறுவதில்லை. இதைத்தவிர, மாமா-மாமி, உறவினர், குரு-குருவின் மனைவி, நண்பர் என்று எல்லோருடைய பெயர்களையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். உண்மையில் எல்லோரையும் நினைத்துக் கொள் என்றுதான் மந்திரங்கள் சொல்கின்றன. இதில் எந்த வித்தியாசமும் பாராட்டப் படவில்லை. இங்கு முக்கியமாகக் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், ஒருவர் தன்னுடைய மூதாதையர்களை அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும், அவர்களது பெயர்களை அறிந்திருக்க வேண்டும், அப்பொழுது தான் அவனுக்கு தன்னைப் பற்றிய நம்பிக்கை, தன்னம்பிக்கை, சுயமரியாதை முதலிய குணங்கள் வரும்.பிண்டத்தில் உள்ளவை: பாரத பாரம்பரியம், கலாச்சாரம், பண்பாடு மற்றும் நாகரிகக் காரணிகளில் அரிசி ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இந்த உடலே பிண்டம் என்றழைக்கப் படுகிறது. நீர், நெல், அரிசி,வாழ்க்கை, பிறப்பு, இறப்பு இவையெல்லாம் பின்னிப்பிணைந்துள்ளது. “அக்ஷதை” என்பது உடையாத அரிசியால் ஆனது, அதனால் தான், அதனால் வாழ்த்துகிறோம். இவ்வாறு அரிசி பலவிதங்களில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால், அரிசியால் பிண்டம் சமைத்து, எள்ளையும் சேர்த்து படைக்கப்படுகிறது.

1.   எள் 2.   அன்னம் 3.   ஜலம் 4.   வெல்லம்5.   தயிர் 6.   பால் 7.   தேன் 8.   நெய்

இவை எட்டும் சேர்த்துக் கலந்து பிண்டம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இவற்றில் விலையுயர்ந்தவை என்பது எதுவும் இல்லை. எல்லாமே எளிதாகக் கிடைக்கும் பொருள்களே. மூன்று பித்ருக்களுக்கு மூன்று என்ற வீதம் இவை தயாரிக்கப்படுகிறது. இவை பஞ்சபூதங்களுக்கே கொடுக்கப்படுகிறது. பிண்டத்தில் உள்ளது,அண்டத்தில் உள்ளது என்றெல்லாம் பேசினாலும், இதில் தான் அத்தகைய உண்மைகளைப் புரிந்து கொள்ளலாம். இறப்பு-பிறப்பு, மறு ஜென்மம், பாவம்-புண்ணியம் போன்றவற்றில் நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் இவற்றை செய்கின்றனர், செய்து வருகின்றனர்.மந்திரங்கள்கிரியைகள்செய்பவர்கள்செய்விப்பவர்கள்: பிண்டப் பிரதாணக் கிரியைகள் வேத மந்திரங்களுடன் செய்வதானால், கீழ்கண்டவற்றை செய்ய வேண்டும். எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்றால், 6-8 மணி நேரம் ஆகும். மேலும் அந்தந்த வெந்த மந்திரங்கள் தெரிந்தவர்கள் இருக்க வேண்டும், செய்யும் முறைகளைத் தெரிந்திருப்பவர்கள் இருக்க வேண்டும். அத்தகையோர் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருவதால், ஒழுங்காக செய்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து வருகிறது. ஆகையால், தெரிந்தவர்கள் இல்லையே என்றால், அதற்கு காரணம் நாம் தாம் என்றும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பணத்தைக் கொடுக்கத் தயாராக இருந்தாலும் ஆளில்லை என்ற நிலையுள்ளது. இருப்பவர்களை வைத்து முடித்துக் கொள்ளலாம் என்றால், அவை அந்த அளவில் தான் இருக்கும்.

1.  ஆசமனம்.2.  குருவந்தனம்.3.  பவித்ரதாரணம்.4.  பிரணாயாமம்.5.  சங்கல்பம்.6.  கலசார்ச்சனம்.7.  இஷ்டதேவதா வந்தனம்.8.  பிராமண வரணம்.9.  பிராமண பிரதக்ஷணம்10. பிராமண பாதப்ரக்ஷாளனம்.11. பவித்ரதாரணம்.12. பாகப்ரோக்ஷணம்.13. தேவ பிராமணரின் ஆஸனாதி பூஜை.14.  பித்ரு ப்ராஹ்மணரின் ஆஸனாதி பூஜை.15. பாணி ஹோமம்.16. அன்னசுக்த படனம்.17. த்யக்தம்18. க்ஷேத்ர மூர்த்தி ஸ்மரணம்19. தீர்த்த தானம் – பிராமண போஜனம்.20. அபிச்ரவணசுக்தம் – உபசாரம்.21. பிண்டதானம் (1,2,3)–பூஜை.22. பிண்ட பூஜை.23. திருப்தி ப்ரச்னம்.24. விகிரம் – ஸவ்யம்25.  உச்சிஸ்ட பிண்டம்.26. பிராம்மண போஜன பூர்த்தி – ஆசிர்வாதம்.27. பிண்டங்களை எடுத்து வைத்தல்.28. ஆவாஹித பித்ரு விஸர்ஜனம்29. பிராமண பிரார்த்தனை – ஆசிர்வாதம்.30. கூர்ச்ச விஸர்ஜனம்.31. ஸமர்ப்பணம்.32. சிரார்த்தாங்க தர்ப்பணம், பூரி பிராமண போஜனம்.

ஆகையால், இக்காலத்தில் ஒரு மணிநேரத்தில் முடித்து விடுகிறார்கள். காசி, கயா, ராமேஸ்வரம் போன்ற இடங்களில் காசுக்கு / கூட்டத்திற்கு ஏற்றப்படி செய்கிறார்கள். நிறைய பேர் வந்து விட்டால்,எல்லோரையும் சேர்த்து உட்கார வைத்து செய்து முடித்து விடுகிறார்கள். விசயம் தெரியாதவர்களிடம் மந்திரங்களைக் குறைத்தும், சீக்கிரம் முடித்து விடுகிறார்கள். இங்கு செய்பவர்களையோ,செய்விப்பவர்களையோ குற்றம் கூறவில்லை. அவரவர்கள், தத்தம் விருப்பம், அவசரம் என்ற நிலைகளில் இருப்பதால், அதற்கேற்றப்படியே இவை நடக்கின்றன.कारवल्लि शांत चैव वज्र वल्लि शतत्रयंஇடம்பொருள்ஏவல்சுற்றுச்சூழல்கள்: முன்பெல்லாம் இத்தகைய கிரியைகள் நதிக்கரைகளில்,காட்டுகளில் அல்லது நீர் நிலைகள் உள்ள இடங்களில் செய்வது வழக்கம். காசி-வாரணாஸி-பிரயாகை,கயா போன்ற இடங்களில் நீருக்குப் பஞ்சமில்லை. ஆனால் மேற்குறிப்பிட்ட அவசர-அவசியங்களுக்காக. வசதிகளுக்காக, தேவைகளுக்காக, மடங்களிலேயோ, வேறு இடங்களிலேயோ செய்விக்கின்றனர். பிறகு வண்டியில் குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு சென்று பிண்டங்களைப் போட்டு வந்து விடுகின்றனர். இதனால், குளிப்பதும் மாறிவிடுகிறது. கயாவைப் பிறுத்த வரையில் பல்கு நதியில் நீர் இருப்பது குறைவு, அதிலும் அந்நீர் சுத்தமாக இருக்காது. ஏனெனில், வருகின்ற எல்லோரும் அதில்தான் பிண்டங்களை இட வேண்டும், அந்நீரை எடுத்துக் குளிக்க வேண்டும் அல்லது தலையில் தெளித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு சமயம் வசிஸ்டர், விஸ்வாமித்திரரை தான் செய்யும் சிராதத்திற்கு வருமாறு கேட்டுக் கொண்டார். அதற்கு அவர் ஒப்புக் கொண்டு தனக்கு 1008 காய்கறிகள் கொண்ட உணவை அளித்தால் வருவதாக கன்டிஷன் போட்டார். வசிஸ்டர் திகைத்தாலும், அவரது மனைவி அருந்ததீ ஒப்புக்கொண்டார். அதன்படியே, விஸ்வாமித்திரர் வந்து விட்டார். அருந்ததீயும் சாப்பாட்டை பரிமாறினார். அதில், எட்டு வாழைக்காய், ஒரு பாகற்காய், ஒரு பிரண்டை மற்றும் ஒரு பலக்காய்-பழம் என்று தான் இருந்தன. கோபத்துடன், விஸ்வாமித்திரர் “என்ன இது?”, என்ற கேட்டபோது, அருந்ததீ,

कारवल्लि शांत चैव वज्र वल्लि शतत्रयं|
पनसं षट् शतंचैव श्रार्धकाले विधीयते||
“காரவல்லி சதம் ப்ரோக்தம், வஜ்ரவல்லி சதத்ரயம்|பனஸ: அச்ட்சதம் ப்ரோக்தம்,ச்ராத்தகாலே விதீயதே||”

என்று கணக்கு சொன்னாராம். அதாவது, பாகற்காய் = 100 காய்களுக்கு சமம்; பிரண்டை 300 காய்களுக்கு சமம்; பலா 600 காய்களுக்கு சமம்; 8 + 100 + 300 + 600 = 1008 என்று கணக்கு சொன்னாளாம். இது தமாஷுக்கா, உண்மைக்கா என்று ஆராய்ச்சி செய்தாலும், இடத்திற்கு ஏற்ப அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதனைக் காட்டுகிறது எனலாம். அதுபோலத்தான், இந்த கயா சிரார்த்தம் என்பனவெல்லாம்., அங்கு பிண்ட சிரார்த்தம் செய்வித்தனர்.பிண்டங்கள்1.        அரசமரத்து அடியில்2.       அங்கு ஓடும் ஆறில்3.       விஷ்ணு பாதம் கோவிலில் பித்ருக்களுக்காக விடபட்டது.

விஷ்ணு பாதம்
 கீழ் கண்ட மந்திரங்களை 
அங்கிருந்த ப்ரோகிதர் தாய்க்காக பிண்டம் வைக்கும் போது விளக்கத்துடன் சொன்னார்.

அப்போது அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரும் அழுதேவிட்டனர்… 

சிறிது நிதானமாகப் படியுங்களேன் .. உங்கள் கண்களில் கண்டிப்பாக ஒரு சொட்டு கண்ணீராவது வரும்.. உங்கள் தாயை நினைத்து..♥♥♥♪♥♥♥

கயா கயா கயா. என்று சொல்வது ஆதி சங்கரர் தனது தாயின் கடைசி காலத்தில் தான் வாக்கு கொடுத்தபடி அவளருகே வந்து அவள் மரணத்திற்கு பிறகு அவளது அந்திம கிரியைகளை செய்து இயற்றிய மனம் நெகிழும் மாத்ரு பஞ்சகம் 5 ஸ்லோகங்கள்

விஷ்ணு பாதம் 

பித்ரு ஸ்ரார்தம் கயாவில் செய்வது உசிதம் என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது. அக்ஷயவடத்தருகே பிண்ட பிரதானம் செய்வது ஒரு வழக்கம். 

”கயா கயா கயா. என்று சொல்வது நமது பித்ருக்களுக்கு ஸ்ரத்தையோடு அவர்களுக்கு திருப்தியளிக்கும் வகையில் நாம் செய்யும் கடமை சம்பந்தப்பட்டது. . ஒவ்வொரு ஹிந்துவும் வாழ்வில் ஒரு தடவையாவது செல்ல வேண்டிய இடம் கயா. குடும்பம் சகல சம்பத்துகளும் ச்ரேயஸும் பெறும்.

ஒரு 16 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது மாத்ரு .ஷோடசி. தாய்க்கு மகன் அளிக்கும் 16 பிண்டங்கள் பற்றியது. அதன் அர்த்தம் புரிந்துகொண்டால் அவசியம் புரியும். தாயின் அருமை தெரியும். 

கயை” என்ற ஊர் பீகாரில் இருக்கிறது. புத்தருக்கு ஞானம் கிடைத்த ஊரான ”புத்த கயா” இங்கிருந்து சற்றுத் தொலைவில் உள்ள ஊராகும். இந்தக் கயை புனிதத் தலத்தில் இறந்த முன்னோர்களுக்கு பிண்டமளித்து நீத்தார் கடன் செய்வது மிகவும் புனிதமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தப் பிண்டங்களை பல்குணி நதிக்கரையிலும், விஷ்ணு பாதத்திலும் அக்ஷய வடம் எனும் விழுதில்லா ஆலமரத்தின் அடியிலும் படைக்கிறார்கள். இங்கு நம் முன்னோர்களுக்கு மட்டுமல்ல; நண்பர்கள், (ஏன் நல்ல மனமிருந்தால் எதிரிகளுக்கும் கூட பிண்டம் வைக்கலாம்) உறவுகள், நாம் ப்புப் பிராணிகள், முகம் தெரியாதவர்கள், விபத்து போன்றவற்றில் மறைந்தவர்கள் என அனைவருக்கும் பிண்டம் வைக்கலாம். அக்ஷய வடத்தில் பிண்டம் வைப்பதோடு ”நீத்தார் வழிபாடு” கயையில் நிறைவடைகிறது. இதனால் நம் முன்னோர்கள் மகிழ்வதாகவும், மேலுலகம் செல்வதாகவும், நம்மை ஆசிர்வதிப்பதாகவும் நம்பிக்கை.ஜீவதோர் வாக்ய கரணாத்
ப்ராத்யாப்தம் பூரி போஜணாத்
கயாயாம் பிண்ட தானாத்
த்ரிபி : புத்ரஸ்ய புத்ராயஎன்கிறது வடமொழி ஸ்லோகம். தாய், தந்தையரை மதித்துப் பராமரிப்பது மட்டுமல்ல புத்திரனின் கடமை. அவர்கள் இறந்த பின்னும் அவர்கள் மேல்நிலைக்கு உயர நீத்தார் வழிபாடுகளைச் செய்ய வேண்டும். அதுவும் ’கயை’ போன்ற இடத்திற்குச் சென்று அவர்கள் உயர் நிலைக்குச் செல்ல பிண்ட தானம் செய்ய வேண்டும். அவனே நல்ல புத்திரன் என்கிறது இந்த ஸ்லோகம்.
இந்தப் பிண்டங்களில் பல்குனி நதியில் 17 பிண்டங்கள் வைத்து படைக்க வேண்டும். விஷ்ணு பாதத்தில் 64 பிண்டங்கள் படைக்க வேண்டும். பிறகு இறுதியாக அக்ஷய வடத்தில் 64 பிண்டங்கள் படைக்க வேண்டும். அந்த 64 பிண்டங்களில் தாய்க்கு மட்டும் 16 பிண்டங்கள் உரித்தானவை. அந்த அளவுக்கு தாய்க்கு முக்கிய ஸ்தானம் அளிக்கப்படுகிறது. ஏன்?

நம்மைப் பத்து மாதம் சுமந்து, உதிரத்தைத் தாய்பாலாக்கி அளித்து, பெற்று வளர்த்து ஆளாக்குபவள் அன்னை. அந்த அன்னைக்கு இறந்த பின்னரும் காட்டும் நன்றிக் கடனே மேற்கண்ட 16 பிண்டப் பிரதானம். அதற்கென்று உள்ள மந்திரங்களைச் சொல்லி அந்தப் பிண்டத்தைப் படைக்கின்றனர். சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கும் அந்த மந்திரத்தை  அதன் பொருளை பார்ப்போமா?
இந்த அக்ஷய வடத்தின் கீழே நிழலில் தான் பிண்ட பிரதானம் இடுவார்கள். இதில் முக்யமாக 64பிண்டங்களில் பெற்ற தாய்க்கு மட்டுமே 16 பிண்டங்கள். ஆந்த 16 பிண்டங்களை அம்மாவுக்காக ஒவ்வொரு வாக்யமாக சொல்லி இடுகிறோம். அந்த பதினாறு தான் “மாத்ரு ஷோடஸி”. 

1. கர்பஸ்ய உத்கமநே துகம் விஷமே பூமி வர்த்மநி |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

”கொஞ்சமா நஞ்சமா நான் உன்னை படுத்தியது. ஒரு பத்து மாத காலம் எப்படியெல்லாம் உன்னை உதைத்திருக்கிறேன். என்னையும் சுமந்தபடி மேடும் பள்ளமுமாக நீ அலைந்தாயே. நான் கொடுத்த கஷ்டத்தை துளி கூட நீ பொருட்படுத்த வில்லை. என்னை திட்டவில்லையே. சந்தோஷமாக என்னை உள்ளே அடக்கிய உன் வயிறை எண்ணற்ற முறை ஆசையாக தடவி கொடுத்தாயே. இதோ நான் செய்த பாவங்களுக்காக உனக்கு இந்த முதல் பிண்டம். பரிகாரமாக ஏற்றுக்கொள்வாயா?

2. மாஸி மாஸி க்ருதம் கஷ்டம் வேதநா ப்ரஸவே ததா |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

”ஏன் சோர்ந்து போயிருக்கிறாய். உன் பிள்ளை உள்ளே படுத்துகிறானா? பிரசவ காலம் கஷ்டமானது தான். மாசா மாசம் நான் வளர வளர உனக்கு துன்பத்தை தானே அதிகமாக கொடுத்துக் கொண்டே வந்தேன். இந்தா அதற்கு பரிகாரமாக நான் இடும் இந்த இரண்டாவது பிண்டம். ஏற்றுக்கொள் அம்மா.

3. பத்ப்யாம் ப்ரஜாயதே புத்ரோ ஜநந்யா: பரிவேதநம் |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

அம்மா, நான் அளித்த வேதனையில் நீ பல்லைக் கடித்துக்கொண்டு பொறுத்துக்கொண்ட தாங்கமுடியாத துன்பம் நான் உன்னை வயிற்ருக்குள் இருந்தபோது உதைத்தது தானே. அதற்காக ப்ராயச்தித்தமாக இந்த 3வது ஸ்பெஷல் பிண்டம் உனக்கு. என் தாயே. 

4. ஸம்பூர்ணே தசமே மாஸி சாத்யந்தம் மாத்ருபீடநம் |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

”அம்மா, இந்த 4 வது பிண்டம் உனது பூரண கர்ப காலத்தில் நீ என்னால் பட்ட வேதனைக்காக — ஒரு பரிசு — என்றே ஏற்றுக்கொள். என்னைப் பொருத்தவரை எனது பிராயச்சித்தம் என்று நான் இடுகிறேன். 

5. சைதில்யே ப்ரஸவே ப்ராப்தே மாத விந்ததி துஷ்க்ருதம் |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் |

”ஏண்டி மூச்சு விடறது கஷ்டமாக இருக்கா. கொஞ்ச காலம் தான் பொறுத்துக்கோ” .என்று உன் உறவுகள், நட்புகள் கேட்குமே. அவ்வாறே மனமுவந்து நான் விளைத்த துன்பத்தை, வேதனையை நீ தாங்கினாயே. அதற்கு பரிகாரம் தான் இப்போது என் கையில் நான் தாங்கும் இந்த ஐந்தாவது பிண்டம். ஏற்றுக்கொள் என் அருமைத் தாயே.”

6. ‘ பிபேச்ச கடுத்ரவ்யாணி க்வாதாநி விவிதா நி ச|
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

”குழந்தை வயித்திலே இருக்கும்போது இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். அப்புறமா சாப்பிடறேன்”என்று உனக்கு பிடித்ததை எல்லாம் கூட வேண்டாமே என்று உதறினாயே. எனக்காகவே பத்தியம் இருந்தாயல்லவா. நான் நோயற்று வளர, வாழ எத்தனை தியாகம் செய்தாய். நான் உனக்கு செய்த பாவத்திற்கு தான் இந்த ஆறாவது பிண்டம். அம்மா இதற்கு மேல் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் சொல்?’

7. அக்நிநா சோஷயேத்தேஹம் தரிராத்ரோ போஷணேந |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

”நான் குவா குவா என்று பேசி பிறந்து சில நாட்கள் தான் ஆகிறது. அப்போது நீ பசியை அடக்கி வெறும் வயிற்றோடு எத்தனை நாள் சரியான ஆகாரம் இன்றி தூக்கமின்றி வாடினாய். எனக்கு மட்டும் பால் நேரம் தவறாமல் கிடைத்ததே. அந்த துன்பத்தை நான் உனக்கு கொடுத்ததற்கு பரிகாரம் தான் இந்த 7வது பிண்டம்..\

8. ராத்ரௌ மூத்ரபுரீஷாப்யாம் க்லிந்ந: ஸ்யாந்மாத்ரு கர்பட |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

இப்போது நினைத்தாலும் சிரிப்பு வருகிறது. கண்ணில் நீரும் சுரக்கிறது. எத்தனை இரவுகள் அசந்து தூங்கும் உன் புடவையை ஈரம் பண்ணியிருக்கிறேன். படவா என்று செல்லமாக தானே சிரித்துக்கொண்டே வேறு துணி எனக்கும் மாற்றினாய். இதற்கு நான் உனக்கு இடும் கைம்மாறு தான் இந்த 8 வது பிண்டம். இதையாவது ஈரமில்லாமல் தருகிறேனே. \

9. ”தயா விஹ்வலே புத்ரே மாதா ஹ்யந்தம் ப்ரயச்ச தி |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

”நான் சுகவாசி. எனக்கு எப்போது தாகம், பசி, தூக்கம், எதுவுமே தெரியாது.நீ தான் இருந்தாயே, பார்த்து பார்த்து அவ்வப்போது, எனக்காக நீ இதெல்லாம் செய்தாயே. இந்த பெரிய மனது பண்ணி என்னை வளர்த்த உனக்கு நான் எவ்வளவு துன்பம் தந்திருக்கிறேன். அதற்காக பிராயச் சித்தமாக இந்த 9வது பிண்டம். 
.
10. திவாராத்ரௌ ஸதா மாதா ததாதி நிர்பரம் ஸ்தநம் |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

”ஒரு சின்ன செல்ல தட்டு என் மொட்டை மண்டையில். ”கடிக்காதேடா..” . நான் பால் மட்டுமா உறிஞ்சினேன். என் சிறு பல்லால் உன்னை கடித்தேனே. வலித்ததல்லவா உனக்கு. இந்தா அதற்காக ப்ளீஸ் இந்த பிண்டத்தை ஏற்றுக்கொள் அம்மா

11. மாகே மாஸி நிதாகே சசிரேத்யந்த து கிதா |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

”வெளியே பனி, குழந்தைக்கு ஆகாது. இந்த விசிறியை எடு. குழந்தைக்கு உள்ளே வியர்க்கும். வாடைக்காத்து. ஜன்னலை மூடு. எனக்கு காத்து வேண்டாம். குழந்தையைப் போர்த்தவேண்டும். கம்பளி கொண்டுவா. குழந்தைக்கு குளிருமே.” காலத்திற்கேற்றவாறு என்னை கருத்தில் கொண்டு காத்த என் தாயே, நான் பிரதியுபகாரமாக கொடுப்பதெல்லாம் இந்த சிறு பிண்டம், 11வதாக எடுத்துக்கொள்.’

12. புத்ரே வ்யாதி ஸமாயுக்தே மாதா ஹா க்ரந்த காரிணி
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

எத்தனை இரவுகள், எத்தனை மன வியாகூலம். குழந்தை நெற்றி எல்லாம் சுடறதே, சுவாசம் கஷ்டமாயிருக்கே. சளி உபாதையாக இருக்கிறதே என்று வருந்தி, நாமக் கட்டி, மஞ்சள், விபூதி, பத்து எல்லாம் தடவி மடியில் போட்டு ஆட்டி, தட்டி, என்னை வளர்த்தாயே, கண்விழித்து உன் உடல் . அதற்காகத்தான் இந்த 12வது பிண்டம் தருகிறேன்.

13. யமத்வாரே மஹாகோரே மாதா சோசதி ஸந்ததம் |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

நான் இந்த பூலோகத்தில் இப்போது கார், பங்களா வசதிகளோடு கை நிறைய காசோடு . ஆனால் இதெல்லாம் அனுபவிக்காமல் நீ யமலோகம் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறாயே. என் கார் அங்கு வராதே. வழியெல்லாம் எத்தனை இடையூறு. அவை எதுவுமே உனக்கு துன்பம் தராமல் இருக்க நான் தர முடிந்தது இந்த 13வது பிண்டம் தான் அம்மா. 

14. யாவத்புத்ரோ ந பவதி தாவந்மாதுச்ச சோசநம் |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

நான் இப்போது, பெரிய டாக்டர், எஞ்சினீயர், வக்கீல், ஜட்ஜ், ஹெட்மாஸ்டர், கம்ப்யூடர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் — நீ இல்லாவிட்டால் நானே எது.? ஏது? ஆதார காரணமே, என் தாயே, இந்த 14வது பிண்டம் தான் அதற்கு பரியுபகாரமாக உனக்கு என்னால் தர முடிந்தது. 

15. ஸ்வல்ப ஆஹாரஸ்ய கரணீ யாவத் புத்ரச்ச பாலக: |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேனே. நான் வளரத்தானே நீ உன்னை வருத்திக்கொண்டாய். நீ வேண்டியதை திரஸ்கரித்தாய். நான் புத்தகத்தில் தான் ”தன்னலமற்ற”
தியாகம் என்று படிக்கிறேன். நீ அதை பிரத்யக்ஷமாக புரிந்து அனுபவித்தவள். எனக்காக நீ கிடந்த பட்டினி, பத்தியம் எல்லாவற்றிற்கும் உனக்கு நான் தரும் பிரதிஉபகாரம் இந்த 15வது பிண்டம் ஒன்றே. 

16. காத்ரபங்கா பவேந்மாதா ம்ருத்யு ஏவ ந ஸம்சய |
தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்தாய மாத்ருபிண்டம் ததாம்யஹம் ||

நான் சுய கார்யப் புலி. சுயநல விஷமி. உன்னில் நான் உருவாகி, கருவாகி, சிறுவனாகி, பெரியவனாகி,இப்போது உன் மரண வேதனையை சற்றே உணர்ந்தவனாக கண்ணில் நீரோடு தரும் இந்த 16வது கடைசி கடைசி பிண்டத்தை ஏற்றுக்கொள் என் தாயே. தெய்வமே. என்னை மன்னித்து ஆசிர்வதி.

மஹா பூதாந்தரங்கஸ்தோ மஹா மாயா மயஸ்ததா
ஸர்வ பூதாத்மகச்சைவ  தஸ்மை ஸர்வாத்மனே நமஹ

( எவர் எல்லா உயிரினங்களில் உள்ளுறைபவராகவும் மஹா மாயையையுடையவராகவும் ஸர்வ பூதாத்மகமாகவும் இருக்கிறாரோ அந்த ஸர்வாத்மனை நமஸ்கரிக்கிறேன் )”

 கயா சிராத்தம் முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கு புராணங்களில் பல கதைகள் உண்டு. கயாசுரன் என்ற ஒரு அசுரன் தேவ-அசுர யுத்தத்தில் தோல்வியடைந்து தனது முக்திக்கு வழிதேடினான். தனது உடம்பையே ஒரு ஸ்தலமாக்கிய அவனது வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பிரம்மதேவர் அங்கே ஆலமரத்தினை உண்டாக்கி ஒரு யக்ஞம் மேற்கொண்டார். அந்த யக்ஞத்தால் திருப்தியுற்ற நாராயணன் தனது திருப்பாதத்தால் கயாசுரனுக்கு மோக்ஷத்தை அருளினார். 

விஷ்ணுவின் பாதம் பதிந்த அந்த ஸ்தலத்தில் சிராத்தம் செய்வதால் முன்னோர்களுக்கு குறைவில்லாத அளவிற்கு திருப்தி உண்டாகிறது. கயாசுரனின் பெயரால் அந்த ஸ்தலம் கயா என்றும்,பிரம்ம தேவன் யக்ஞம் செய்த அந்த ஆலமரம் அக்ஷய வடம் என்றும் பெயர் பெற்றன. வடமொழியில் ‘வடம்’ என்றால் ஆலமரம் என்றும், அக்ஷயம் என்றால் குறைவில்லாத என்றும் பொருள். 

பெரும்பாலானோரால் சொல்லப்படுகின்ற இன்னொரு கதையும் உண்டு. பெருமாள் தனது வாமன அவதாரத்தின் போது மஹாபலிச் சக்கரவர்த்தியிடம் மூன்றடி மண் தானம் கேட்டபோது தனது முதலாவது அடியால் பூமியை அளந்தார் என்று கேள்விப்பட்டிருப்போம். அவ்வாறு அவர் இந்த பூமியை அளக்க தனது முதல் அடியை வைத்த இடம் கயா என்றும் தனது பாதத்தினை அவர் அங்கு பதித்ததால் அது குறையின்றி வளர்ந்தது என்றும், அவர் பாதம் பதித்த அந்த இடமே விஷ்ணுபாதம் என்றழைக்கப்படுகின்ற கயா என்னும் புனிதத்தலம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. 

இத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த அந்த கயா என்னும் புண்ணிய க்ஷேத்திரத்தில் தனது வாழ்நாளில் ஒருமுறையாவது சிராத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு செய்கின்ற சிராத்தம் ஆனது 101குலத்தையும், அந்த மனிதன் சார்ந்த ஏழு கோத்திரக்காரர்களையும் கரையேற்றுகிறது என்றும் ஸ்மிருதி உரைக்கிறது. அதாவது, வருடந்தோறும் செய்து வரும் சிராத்தம் என்பதை அன்றாடம் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவு என்று வைத்துக்கொண்டால், கயா சிராத்தம் என்பது என்றோ ஒரு நாள் சாப்பிடுகின்ற விருந்து போஜனம் போல என்று சொல்லலாம். 

வாழ்நாளில் என்றோ ஒருநாள் விருந்து சாப்பிட்டு விட்டால் போதும், அன்றாடம் உணவு சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்வது எவ்வளவு அபத்தமோ, அதுபோல, கயா சிராத்தம் ஒருமுறை செய்துவிட்டால் அடுத்து வருடந்தோறும் சிராத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை என்று சொல்வதும் அபத்தமே. இது முற்றிலும் தவறு மாத்திரமல்ல, இவ்வுலகை நீத்த பெற்றோருக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமையில் இருந்து தவறியவர்களாகவும் ஆகிவிடுவோம். வருடந்தோறும் சிராத்தம் செய்யத் தவறினால் பித்ரு சாபத்திற்கு ஆளாக நேரிடும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.

கயா யாத்திரை:–

சிராத்த பாரிஜாதம் மற்றும் கயா சிராத்த பத்ததி புத்தகங்களில் தர்ப்பணத்திற்கு பித்ருகணங்கள் இரண்டு கோத்திரங்களுக்கு மாக கீழ் வருபவர்களுக்கு தர்பணம் செய்யலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கயாவில்.: இறந்த வர்களுக்கு மட்டும் தான் தர்பணம்.

தனது அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா; அம்மா, பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி; மாற்றாந்தாய்;
அன்னையின் அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, அன்னையின் அம்மா, பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி,

அப்பாவின் சகோதரர்கள், சகோதரர்களின் மனைவிகள், புத்ரன்; புத்ரி; அப்பாவின் சகோதரிகள்;சகோதரிகளின் கணவர்கள்; புத்ரன்; புத்ரி,

அம்மாவின் சகோதரர்கள் ;சகோதரர்களின் மனைவிகள். பையன், பெண்; அம்மாவின் சகோதரிகள் ;சகோ தரிகளின் கணவர்கள், பையன்; பெண்; 

தனது சகோதரர்கள், ,சகோதரர்களின் மனைவிகள், பையன், பெண். தனது சகோதரிகள்; சகோதரிகளின் கணவர்கள்; புத்ரன்; புத்ரி. 

தனது மனைவி, பெண், பையன். தனது மாமனார், மாமியார்; 
தனது குரு; குரு பத்னி; சிஷ்யன்; யஜமானன்; சினேகிதன்; பணியாட்கள்; 

தனது வீட்டில் இறந்த செல்ல ப்ராணிகள், இஷ்ட ஜந்துக்கள்; தனது வம்சத்தில் தெரியாமல் விட்டுப்போன பித்ருக்கள்; இவர்களுக்கும் பிண்டம் தனிதனியே வைக்க வேண்டும்.

ராமேஸ்வரம், காசி, அலாஹா பாத்தில் 17 பிண்டங்கள் வைக்க வேண்டும். இது தனது அப்பா, தாத்தா,கொள்ளு தாத்தா: அம்மா, பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி, அம்மாவின் அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா;அம்மாவின் அம்மா; பாட்டி; கொள்ளுபாட்டி; காருணீக பித்ருக்கள்; க்ஷேத்ர பிண்டம்-4.

இந்த நா ன்கில் மூன்று தனக்கு உதவியவர்கள்; துர் மரணம் அடைந்துள்ளோர்; வாரிசு இல்லாமல் பிண்டம் கிடைக்காதவர்கள், நரகத்தில் உழல்பவர்கள்; நமக்கு தெரிந்த, தெரியாத உறவினர்கள்,நரகங்களில் கடைதேற வழி எதிர்பார்த்திருப்போர்.ஆகியோருக்காக இடப்படுகிறது.

நாங்காவது பிண்டம் தர்ம பிண்டம் — தர்ம தேவதைக்கும்,பிண்டம் கிடைக்காது தவிக்கும் மற்ற அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் இடப்படுகிறது. 

ஆதலால் மு ன்னதாகவே அம்மாவின் சகோதரிகளின் கோத்திரம், சர்மா ,பெயர் மற்றும் அப்பாவின் சகோதரிகளின் கோத்திரம், சர்மா, பெயர் பட்டியல் தயார் செய்து கொண்டு கயா செல்ல வேண்டும்.

உத்தேசம்ஆக 64 பிண்டங்கள் கயா வில் என்று சொல்லபடுகிறது.காரூணீக பித்ருக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பிண்டம் என்று வைக்கும் போது சிலருக்கு இதற்கு அதிக மும் தேவை படலாம்.அதிகம் தேவை படுபவர்கள் மட்டும் முன்னதாக தனியாக ஏற்பாடு செய்து கொள்ள வேண்டும்.

மாத்ரு ஷோடசீயை தவிர புருஷ ஷோடசி 19 பிண்டங்கள். ஸ்த்ரீ ஷோடசி 19 பிண்டங்கள் சிலர் இடுவர்.ஒரே நாளில் கயா ஸிராத்தம் செய்து விட்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் இவ்வளவு பிண்டங்கள் செய்து கார்யம் செய்து முடிக்க முடியாது.

கயா விலுள்ள புண்ணிய தலங்கள் தீர்த்தங்கள் பின்வருமாறு:– சிராத்த பாரிஜாத் என்ற புத்தகத்தில் உள்ளது. ப்ருஹ்ம குண்டம்; ப்ரேத பர்வதம்; ப்ரேத சிலா; ராம குண்டம்; ராம சிலா; உத்திர மானஸ்;ஸூர்ய குண்டம்; கனக்கல்; தக்ஷிண மானஸ்; பல்குனதி; ஜிஹ்வாலோலம்; 

ஸரஸ்வதி தீர்த்தம்; மதங்கவாபி; தர்மாரண்யம்; புத்த கயா; ப்ரஹ்ம ஸரோவர், விஷ்ணுபாதம்; ருத்திர பாதம்; ப்ருஹ்ம பாதம்; கார்த்திகேய பதம்; தக்ஷிணாக்னி பதம்; கார்ஹபத்னியாக்னிபதம் ஆவஹயாக்னிபதம்; ஸூர்ய பதம்; சந்திர பதம்; ஸப்யாக்னிபத, கணேச பதம்; ஸப்யாக்னிபதம்; 

ஆவஸ்த்யாக்னி பதம்; மாதங்க பதம்; க்ரெளஞ்சபதம்; இந்திர பதம்; அகஸ்த்ய பதம்; தெளதபதம்;கஸ்யபபதம்; கஜகர்ணம்; ராம பாதம்; ஸீதா குண்டம்; கயா சிரஸ்; கயா கூபம்; முண்டப்ருஷ்டம்; ஆதி கயா; பீம கயா; கோப்ரசார்; கதாலோலம்; வைதரணி; அக்ஷய வடம்;

17 நாட்கள்; 8 நாள். 5 நாள்; 3 நாள் ;ஒரே நாள்; ஆகிய பல்வகையாக பல கட்டங்களில்
சிராத்தம் செய் முறைகள் பழைய புத்தகங்களி ல் உள்ளது. 

இதில் அஷ்ட கயா சிராத்தம் செய்பவர்கள் கூப கயா; மது கயா; பீம கயா; வைதரணி; கோஷ்பதம்;பல்குகங்கா நதி தீரம்; விஷ்ணுபாதம்; அக்ஷய வடம் ஆகிய இடங்களில் 8 நாட்கள் கயாவில் தங்கி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றாக செய்ய வேண்டும்.

பஞ்ச கயா சிராத்தம் செய்ய விரும்புவோர் பல்குகங்கா நதி; கயா சிரஸ்; ப்ரஹ்மசிரஸ்; ப்ரேத சிலா;மதங்க வாபி ஆகிய இடங்களில் செய்தல் வேண்டும்.5 நாட்கள் தங்கி தினம் ஒன்றாக செய்ய வேண்டும்.

ஒளபாசன அக்னியில் தான் கயா சிராத்தம் செய்ய வேண்டும். ஆதலால் மனைவியை அவசியம் அழைத்து செல்ல வேண்டும்.

கர்த்தாவின் தாய் உயிருடன் இருந்தால் அம்மா வர்கத்திற்கு வரணம், பிண்டம் இல்லை.
பெற்றோர் உயிருடன் இருப்பவர்களுக்கு கயா சிராத்தம் கிடையாது. பிள்ளை இல்லா விதவை பிள்ளை இருந்தும் வர இயலாத நிலைமையிலும் இருப்போர் ஒரு ப்ராஹ்மணர் மூலமாக கயா சிராத்தம் செய்ய வேண்டும். 

தாய் இல்லாத, தகப்பன் மட்டும் ஜீவித்திருக்கும் கர்த்தா அம்மாவிற்கு பார்வண சிராத்தம் மட்டுமே செய்ய முடியும் கயாவில். பல்கு நதி தீரம்; விஷ்ணுபாதம்;அக்ஷய வடம் சிராத்த, பிண்ட தானம் செய்ய முடியாது. ஆனால் மற்ற நதீ தீரங்களில் அப்பாவிற்கு யார் பித்ரு தேவதைகளோ அவர்களை உத்தேசித்து கர்த்தா தீர்த்த சிராத்தம் செய்யலாம்.

கயாவிற்கு பிண்ட தானம் செல்லும் வழியில் பாதியில் திரும்ப நேர்ந்தால் ப்ராயஸ்சித்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.யாத்திரை மத்தியில் தீட்டு குறுக்கிட்டால் , நிவ்ருத்தி ஆன பிறகு தொடர வேண்டும். மாத விடாய் குறுக்கிட்டால் ஐந்து நாட்கள் ஆன பிறகு தொடர வேண்டும்.

கயாவில் மங்களா கெளரி கோயில், புத்த கயா, ப்ருஹ்ம யோனி, மாத்ரு யோனி கோவில்கள்
குன்றுக்குள் மிக குறுகலான பாதைகள் உள்ளன, .ஊர்ந்து சென்று மீள இயல்வோர்கு மீண்டும் கருவடையும் கஷ்டம் இருக்காது என்று ஒரு நம்பிக்கை.

புத்த கயாவிலிருந்து மூன்று கிலோ மீட்டரில் தர்ம ராஜர் யக்யம் செய்த இடம் உள்ளது. இங்கிருந்து10 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் அக்ஷய வடம் உள்ளது. இங்கிருந்து மூன்று கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் விஷ்ணுபாதம் உள்ளது.

மாலை வேளையில் விஷ்ணு பாதத்தின் மேல் ஒரு வெள்ளை துணி இட்டு நகல் எடுத்து கொடுப்பார்கள். அதை உடனே எதிரில் உள்ள கடையில் கொடுத்தால் அதை அழகு படுத்தி மறு நாள் கொடுப்பர். அதை லேமினேட் செய்து ஊருக்கு எடுத்து வந்து ப்ரேம் போட்டு,

யாத்ரா ஸமாராதனை அன்று ஆவாஹனம் செய்து பூஜித்து பூஜை அறையில் வைத்து கொண்டு தாய் தந்தையர் சிராத்தமன்று சந்தன கட்டைக்கு பதிலாக இந்த விஷ்ணு படத்தை விஷ்ணு ப்ரதினிதியாக பயன் படுத்தலாம்.

கயாவில் தங்க வேண்டுமென்றால் பழைய வேஷ்டி, பேட்டரியுடன் கூடிய டார்ச் லைட், கொசு வத்தி ,ஸ்ப்ரே, மெழுகுவர்த்தி, குடிக்க தேவையான குடி தண்ணீர் கேன் , காசியிலிருந்து எடுத்து வர வேண்டும்.

கயாவில் முடி வெட்டுதல், கிடையாது. வேத அத்யயனம் செய்ய வேண்டும். வேதங்களில் உள்ள கர்மாக்களை செய்ய வேண்டும். தீர்த்தாடனம் செய்ய வேண்டும். சரீரத்தை வருத்திக்கொண்டு கர்மாக்களை செய்வதினால் பாப விமோசனம் கிடைக்க பெற வேண்டும்.

நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் கார்யங்களால் தான் உலகம் உருவாகி இருக்கிறது. சிராத்தம் செய்வதால் தர்மம் நிலை நிறுத்த படுகிறது. சிராத்தம் செய்வதால் யாகம் செய்த பலன் கிடைக்கிறது. மன ஆசைகள் கிடைக்கிறது.

ஒரு புத்திரன் புத்திரனாக பிறந்த பலனை முழுவதுமாக பெற பெற்றோர் ஜீவித காலத்தில் அவர்கள் சொல் படி கேட்டு நடத்தல். அவர்கள் இறந்த பின் சிராத்தம் , பித்ரு போஜனம் செய்வித்தல்;கயாவிற்கு சென்று பிண்ட தானம் செய்தல்ஆகிய மூன்றும் செய்தல் வேண்டும்.

கயா வில் மஹா விஷ்ணுவை ஆதி கதாதரராக த்யானம் செய்து பிண்ட ப்ரதானம், சிராத்தம் செய்பவன் தனது பரம்பரையில் நூறு தலை முறையை கரை ஏற்றி ப்ரஹ்ம லோக ப்ராப்தி கிடைக்க செய்கிறான்.

பொது விதியாக சாந்திரமான படி அதிக மாதம், குரு சுக்கிர அஸ்தமன காலங்களில் க்ஷேத்ராடனம் செய்ய கூடாது என்று உளது. வைத்னாத தீக்ஷிதீயம் சிராத்த காண்டத்தின் படி காசி, கயா,கோதாவரிக்கு மட்டும் விதி விலக்கு உள்ளது.

கயாவில் செய்யும் தீர்த்த சிராத்தங்களுக்கு ஆவாஹனம் கிடையாது. அன்னியரால் பார்க்கபடும் தோஷம் கிடையாது.கயாவில் அங்கு கடை பிடிக்கபடும் ஸம்ப்ரதாயங்களே முக்கியம். வெளியூர் ஸம்ப்ரதாயங்கள், ப்ரயோக பத்ததிகள், மடி,ஆசாரம், ஜாதிகளின் வித்தியாசமான ஸம்ப்ரதாயங்கள்,குலங்களின் தனித்வம் ஆகிய அனைத்தும் தள்ளுபடி.

அங்குள்ள ஆசார்யன் சொல்வதை கேட்டு அதன் படி க்ரியைகளை பரிபூர்ணமாக்கி மன நிறைவு பெற வேண்டும். 

சிராத்த ஆரம்பத்திலும், நடுவில், முடிவில் மூம்மூன்று தடவை பித்ரு மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டும். பித்ரு மந்திரம்:—தேவதாப்யஸ்ச பித்ருப்யஸ்ச மஹாயோகிப்யஸ்ச ஏவச
நமஹ் ஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமஹ.

கயா சிராத்தம் , கயாவில் குறைந்த பக்ஷம் மூன்று சிராத்தங்கள் ஒரே நாளில் செய்யபடுகிறது. தான் தங்கி இருக்கும் சாவடியில் ஒன்று. பல்கு நதி கரையில் மண்டபத்தில் இரண்டு. பல்கு நதியில் ஊற்று தோண்ட நீர் எடுத்து குளிக்க அல்லதுப்ரோக்ஷித்து கொள்ள வேண்டும்.

பல்கு நதியில் நீராடி ஈரம் ஆனாலும் ஆகாவிட்டாலும் அதே வஸ்த்ரத்தை தான் அக்ஷயவட சாயா கிரியைகளை முடித்து திரும்பும் வரை அணிந்திருக்க வேண்டும்.பல்கு நதிகரை மண்டபத்தில் ஸங்கல்பம், பல்கு தீர்த்த ஸ்னானம் அல்லது ப்ரோக்ஷணம், பிறகு பல்கு தீர்த்த சிராத்தம், பிறகு பிண்ட ப்ரதானம்.

பல கர்த்தாக்களுக்கு ஒன்று சேர க்ரியைகள் நடக்கும். அந்தந்த கர்தாவிற்கு மண்டபத்திலேயே தனி தனி மண் பானைகள் அவரவர் மனைவிகள் அன்னம் தயாரிக்க வகை செய்ய படுகிறது.
அவற்றில் ஒரு பானை அன்னத்தில் பல்கு தீர்த்த சிராத்தமும், 17 பிண்டங்கள் வைத்து பிண்ட ப்ரதானமும் செய்ய வேண்டும். 

மற்றொரு பானை அன்னத்தில் விஷ்ணுபாத சிராத்தத்திற்கும் , 64 பிண்டங்கள் வைத்து பிண்ட ப்ரதானமும் செய்ய வேண்டும்.அன்னம் தயாரிக்கும் மண்டப பகுதியிலிருந்து கர்த்தாக்கள் சிராத்தம் செய்யும் பகுதிக்கு ஏறி இறங்கி வரும் படிகள் மிக செங்குத்தாக இருப்பதால் கவனம் தேவை.

பல்கு நதி 17 பிண்ட ப்ரதானம் முடிந்த வுடன் பிண்டங்களை பல்கு நதி நீரில் கரைக்க வேண்டும்.பசு மாட்டிற்கு வைப்பது இரண்டாம் பக்ஷம். இங்கேயே விஷ்ணுபாத ஹிரண்ய சிராத்தம் , 64 பிண்டம் வைத்து பிண்ட ப்ரதானம் செய்து இந்த 64 பிண்டங்களை எடுத்து சென்று விஷ்ணு பாதத்தில் கொட்டி வணங்க வேண்டும். தர்பணங்கள் இல்லை.

அவரவர் தங்கி இருக்கும் இடங்களுக்கு இந்த 64 பிண்டங்களுடன் திரும்பி சென்று, அங்கே தாக சாந்தி செய்து கொண்டு அக்ஷய வட கயா சிராத்தம் பார்வண முறைப்படி ஹோமத்துடன் செய்ய வேண்டும்,குறைந்தது 5 கயா வாலி அந்தணர்களை வரித்து போஜனம் செய்து வைக்க படுகிறது. இதற்காகத்தான் கயா வருகிறோம். அப்பா வர்கம், அம்மா வர்கம், அம்மாவின் அப்பா அம்மா வர்க்கம். விசுவேதேவர்,காருண்ய பித்ரு என ஐந்து பேர்.

இந்த கயா வாலீ அந்தணர்களுக்கு ஒவ்வொருவற்கும் குறைந்த பக்ஷமாக வேஷ்டி–அங்கவஸ்திரம்,விசிறி, ஆஸனம், தீர்த்த பாத்திரம் ,தக்ஷிணை தர வேண்டும், உங்கள் ஊரிலிருந்து இவைகளை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டும். மிக சிறந்த தேன், நெய் உங்கள் ஊரிலிருந்து வாங்கி வந்து இங்கு இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும்.

ஒரு சாவடியில் ஒரே சமயத்தில் பல கர்த்தாக்கள் சிராத்தம் செய்தாலும் அவரவர்களுக்கு தனி தனியே சிராத்த சமையல் செய்யப்பட வேண்டும்.அவரவர் மனைவியே சமையல் செய்யலாம்.சிப்பந்தி தனியாக ஏற்பாடு செய்தும் செய்யலாம்.

கர்த்தாவின் மனைவியே அன்னம், பாயஸம், பரிமார வேண்டும். ஆபோசனம், உத்திராபோஜனம்,கர்த்தாவின் மனைவியே போட வேண்டும்.

பித்ரு போஜனம் முடிந்த உடன் கயா வாலிகட்கு விடை கொடுத்து அனுப்பி விட்டு , நைவேத்திய பக்ஷணங்கள், 64 பிண்டங்கள் எடுத்து க்கொண்டு அக்ஷய வட சாயாவிற்கு செல்ல வேண்டும்,.இங்குதான் பிண்ட ப்ரதானம் செய்ய வேண்டும். 

அக்ஷய வட சாயாவில் ஒரு ப்ராஹ்மண போஜனம் செய்தால் ஒரு கோடி ப்ராஹ்மண போஜனம் செய்த பலன் உண்டு. முன்னோர்களுக்கு ப்ரஹ்மலோக ப்ராப்தி கிடைக்கிறது எங்கிறது கயா மாஹாத்மியம் எனும் புத்தகம்.

பித்ரு போஜனம் சாப்பிட்ட ஒருவர் அக்ஷய வட சாயாவிற்கு வருவார். அவரிடம் த்ருப்தி கேட்டு பெற வேண்டும். ஒரு இலை, ஒரு காய்,ஒரு பழம் ஆகியவற்றை ஆயுட் காலம் முடியும் வரை பயன்படுத்த மாட்டோம் என கர்த்தாவும், அவரது மனைவியும் ஸங்கல்பம் 

செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இலை, காய், பழத்தினை கார்த்திகை மாதத்தில் உங்கள் ஊரில் நிறைய தானமாக வழங்க வேண்டும். இந்த காய் ,இலை, பழத்தினை இவர்கள் இறந்த பிறகு வருடா வருடம் வரும் சிராத்தத்தில் உபயோக படுத்த கூடாது.இவர்கள் விடும் காய்,பழம் ப்ரத்யாப்தீக சிராத்தத்தில் உபயோக படுத்த கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

கயாவில் சிராத்தம் செய்து வைத்த வாத்யாருக்கு அக்ஷய வட சாயாவிலேயே வஸ்த்ர தானம்,ஸம்பாவனை போன்றவற்றை கொடுக்க வேண்டும்.கர்த்தாவிடும் காய், பழம் வாங்கி கயா வாத்யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும். அல்லது இதற்குண்டான பணம் தர வேண்டும்.

பிறகு கர்த்தா தான் தங்குமிடம் வந்து சாப்பிட வேண்டும். நிச்சயம் 3 மணிக்கு மேலாகிவிடும்.

பிறகு கிளம்பி காசி செல்ல வேண்டும்.         ·      சிராத்த பாரிஜாதம் மற்றும் கயா சிராத்த பத்ததி புத்தகங்களில் தர்ப்பணத்திற்கு பித்ருகணங்கள் இரண்டு கோத்திரங்களுக்கு மாக கீழ் வருபவர்களுக்கு தர்பணம் செய்யலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கயாவில்.: இறந்த வர்களுக்கு மட்டும் தான் தர்பணம்.

தனது அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா; அம்மா, பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி; மாற்றாந்தாய்;
அன்னையின் அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, அன்னையின் அம்மா, பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி,

அப்பாவின் சகோதரர்கள், சகோதரர்களின் மனைவிகள், புத்ரன்; புத்ரி; அப்பாவின் சகோதரிகள்;சகோதரிகளின் கணவர்கள்; புத்ரன்; புத்ரி,

அம்மாவின் சகோதரர்கள் ;சகோதரர்களின் மனைவிகள். பையன், பெண்; அம்மாவின் சகோதரிகள் ;சகோ தரிகளின் கணவர்கள், பையன்; பெண்; 

தனது சகோதரர்கள், ,சகோதரர்களின் மனைவிகள், பையன், பெண். தனது சகோதரிகள்; சகோதரிகளின் கணவர்கள்; புத்ரன்; புத்ரி. 

தனது மனைவி, பெண், பையன். தனது மாமனார், மாமியார்; 
தனது குரு; குரு பத்னி; சிஷ்யன்; யஜமானன்; சினேகிதன்; பணியாட்கள்; 

தனது வீட்டில் இறந்த செல்ல ப்ராணிகள், இஷ்ட ஜந்துக்கள்; தனது வம்சத்தில் தெரியாமல் விட்டுப்போன பித்ருக்கள்; இவர்களுக்கும் பிண்டம் தனிதனியே வைக்க வேண்டும்.

ராமேஸ்வரம், காசி, அலாஹா பாத்தில் 17 பிண்டங்கள் வைக்க வேண்டும். இது தனது அப்பா, தாத்தா,கொள்ளு தாத்தா: அம்மா, பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி, அம்மாவின் அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா;அம்மாவின் அம்மா; பாட்டி; கொள்ளுபாட்டி; காருணீக பித்ருக்கள்; க்ஷேத்ர பிண்டம்-4.

இந்த நா ன்கில் மூன்று தனக்கு உதவியவர்கள்; துர் மரணம் அடைந்துள்ளோர்; வாரிசு இல்லாமல் பிண்டம் கிடைக்காதவர்கள், நரகத்தில் உழல்பவர்கள்; நமக்கு தெரிந்த, தெரியாத உறவினர்கள்,நரகங்களில் கடைதேற வழி எதிர்பார்த்திருப்போர்.ஆகியோருக்காக இடப்படுகிறது.

நாங்காவது பிண்டம் தர்ம பிண்டம் — தர்ம தேவதைக்கும்,பிண்டம் கிடைக்காது தவிக்கும் மற்ற அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் இடப்படுகிறது. 

ஆதலால் மு ன்னதாகவே அம்மாவின் சகோதரிகளின் கோத்திரம், சர்மா ,பெயர் மற்றும் அப்பாவின் சகோதரிகளின் கோத்திரம், சர்மா, பெயர் பட்டியல் தயார் செய்து கொண்டு கயா செல்ல வேண்டும்.

உத்தேசம்ஆக 64 பிண்டங்கள் கயா வில் என்று சொல்லபடுகிறது.காரூணீக பித்ருக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பிண்டம் என்று வைக்கும் போது சிலருக்கு இதற்கு அதிக மும் தேவை படலாம்.அதிகம் தேவை படுபவர்கள் மட்டும் முன்னதாக தனியாக ஏற்பாடு செய்து கொள்ள வேண்டும்.

மாத்ரு ஷோடசீயை தவிர புருஷ ஷோடசி 19 பிண்டங்கள். ஸ்த்ரீ ஷோடசி 19 பிண்டங்கள் சிலர் இடுவர்.ஒரே நாளில் கயா ஸிராத்தம் செய்து விட்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் இவ்வளவு பிண்டங்கள் செய்து கார்யம் செய்து முடிக்க முடியாது.

கயா விலுள்ள புண்ணிய தலங்கள் தீர்த்தங்கள் பின்வருமாறு:– சிராத்த பாரிஜாத் என்ற புத்தகத்தில் உள்ளது. ப்ருஹ்ம குண்டம்; ப்ரேத பர்வதம்; ப்ரேத சிலா; ராம குண்டம்; ராம சிலா; உத்திர மானஸ்;ஸூர்ய குண்டம்; கனக்கல்; தக்ஷிண மானஸ்; பல்குனதி; ஜிஹ்வாலோலம்; 

ஸரஸ்வதி தீர்த்தம்; மதங்கவாபி; தர்மாரண்யம்; புத்த கயா; ப்ரஹ்ம ஸரோவர், விஷ்ணுபாதம்; ருத்திர பாதம்; ப்ருஹ்ம பாதம்; கார்த்திகேய பதம்; தக்ஷிணாக்னி பதம்; கார்ஹபத்னியாக்னிபதம் ஆவஹயாக்னிபதம்; ஸூர்ய பதம்; சந்திர பதம்; ஸப்யாக்னிபத, கணேச பதம்; ஸப்யாக்னிபதம்; 

ஆவஸ்த்யாக்னி பதம்; மாதங்க பதம்; க்ரெளஞ்சபதம்; இந்திர பதம்; அகஸ்த்ய பதம்; தெளதபதம்;கஸ்யபபதம்; கஜகர்ணம்; ராம பாதம்; ஸீதா குண்டம்; கயா சிரஸ்; கயா கூபம்; முண்டப்ருஷ்டம்; ஆதி கயா; பீம கயா; கோப்ரசார்; கதாலோலம்; வைதரணி; அக்ஷய வடம்;

17 நாட்கள்; 8 நாள். 5 நாள்; 3 நாள் ;ஒரே நாள்; ஆகிய பல்வகையாக பல கட்டங்களில்
சிராத்தம் செய் முறைகள் பழைய புத்தகங்களி ல் உள்ளது. 

இதில் அஷ்ட கயா சிராத்தம் செய்பவர்கள் கூப கயா; மது கயா; பீம கயா; வைதரணி; கோஷ்பதம்;பல்குகங்கா நதி தீரம்; விஷ்ணுபாதம்; அக்ஷய வடம் ஆகிய இடங்களில் 8 நாட்கள் கயாவில் தங்கி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றாக செய்ய வேண்டும்.

பஞ்ச கயா சிராத்தம் செய்ய விரும்புவோர் பல்குகங்கா நதி; கயா சிரஸ்; ப்ரஹ்மசிரஸ்; ப்ரேத சிலா;மதங்க வாபி ஆகிய இடங்களில் செய்தல் வேண்டும்.5 நாட்கள் தங்கி தினம் ஒன்றாக செய்ய வேண்டும்.

ஒளபாசன அக்னியில் தான் கயா சிராத்தம் செய்ய வேண்டும். ஆதலால் மனைவியை அவசியம் அழைத்து செல்ல வேண்டும்.

கர்த்தாவின் தாய் உயிருடன் இருந்தால் அம்மா வர்கத்திற்கு வரணம், பிண்டம் இல்லை.
பெற்றோர் உயிருடன் இருப்பவர்களுக்கு கயா சிராத்தம் கிடையாது. பிள்ளை இல்லா விதவை பிள்ளை இருந்தும் வர இயலாத நிலைமையிலும் இருப்போர் ஒரு ப்ராஹ்மணர் மூலமாக கயா சிராத்தம் செய்ய வேண்டும். 

தாய் இல்லாத, தகப்பன் மட்டும் ஜீவித்திருக்கும் கர்த்தா அம்மாவிற்கு பார்வண சிராத்தம் மட்டுமே செய்ய முடியும் கயாவில். பல்கு நதி தீரம்; விஷ்ணுபாதம்;அக்ஷய வடம் சிராத்த, பிண்ட தானம் செய்ய முடியாது. ஆனால் மற்ற நதீ தீரங்களில் அப்பாவிற்கு யார் பித்ரு தேவதைகளோ அவர்களை உத்தேசித்து கர்த்தா தீர்த்த சிராத்தம் செய்யலாம்.

கயாவிற்கு பிண்ட தானம் செல்லும் வழியில் பாதியில் திரும்ப நேர்ந்தால் ப்ராயஸ்சித்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.யாத்திரை மத்தியில் தீட்டு குறுக்கிட்டால் , நிவ்ருத்தி ஆன பிறகு தொடர வேண்டும். மாத விடாய் குறுக்கிட்டால் ஐந்து நாட்கள் ஆன பிறகு தொடர வேண்டும்.

கயாவில் மங்களா கெளரி கோயில், புத்த கயா, ப்ருஹ்ம யோனி, மாத்ரு யோனி கோவில்கள்
குன்றுக்குள் மிக குறுகலான பாதைகள் உள்ளன, .ஊர்ந்து சென்று மீள இயல்வோர்கு மீண்டும் கருவடையும் கஷ்டம் இருக்காது என்று ஒரு நம்பிக்கை.

புத்த கயாவிலிருந்து மூன்று கிலோ மீட்டரில் தர்ம ராஜர் யக்யம் செய்த இடம் உள்ளது. இங்கிருந்து10 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் அக்ஷய வடம் உள்ளது. இங்கிருந்து மூன்று கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் விஷ்ணுபாதம் உள்ளது.

மாலை வேளையில் விஷ்ணு பாதத்தின் மேல் ஒரு வெள்ளை துணி இட்டு நகல் எடுத்து கொடுப்பார்கள். அதை உடனே எதிரில் உள்ள கடையில் கொடுத்தால் அதை அழகு படுத்தி மறு நாள் கொடுப்பர். அதை லேமினேட் செய்து ஊருக்கு எடுத்து வந்து ப்ரேம் போட்டு,

யாத்ரா ஸமாராதனை அன்று ஆவாஹனம் செய்து பூஜித்து பூஜை அறையில் வைத்து கொண்டு தாய் தந்தையர் சிராத்தமன்று சந்தன கட்டைக்கு பதிலாக இந்த விஷ்ணு படத்தை விஷ்ணு ப்ரதினிதியாக பயன் படுத்தலாம்.

கயாவில் தங்க வேண்டுமென்றால் பழைய வேஷ்டி, பேட்டரியுடன் கூடிய டார்ச் லைட், கொசு வத்தி ,ஸ்ப்ரே, மெழுகுவர்த்தி, குடிக்க தேவையான குடி தண்ணீர் கேன் , காசியிலிருந்து எடுத்து வர வேண்டும்.

கயாவில் முடி வெட்டுதல், கிடையாது. வேத அத்யயனம் செய்ய வேண்டும். வேதங்களில் உள்ள கர்மாக்களை செய்ய வேண்டும். தீர்த்தாடனம் செய்ய வேண்டும். சரீரத்தை வருத்திக்கொண்டு கர்மாக்களை செய்வதினால் பாப விமோசனம் கிடைக்க பெற வேண்டும்.

நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் கார்யங்களால் தான் உலகம் உருவாகி இருக்கிறது. சிராத்தம் செய்வதால் தர்மம் நிலை நிறுத்த படுகிறது. சிராத்தம் செய்வதால் யாகம் செய்த பலன் கிடைக்கிறது. மன ஆசைகள் கிடைக்கிறது.

ஒரு புத்திரன் புத்திரனாக பிறந்த பலனை முழுவதுமாக பெற பெற்றோர் ஜீவித காலத்தில் அவர்கள் சொல் படி கேட்டு நடத்தல். அவர்கள் இறந்த பின் சிராத்தம் , பித்ரு போஜனம் செய்வித்தல்;கயாவிற்கு சென்று பிண்ட தானம் செய்தல்ஆகிய மூன்றும் செய்தல் வேண்டும்.

கயா வில் மஹா விஷ்ணுவை ஆதி கதாதரராக த்யானம் செய்து பிண்ட ப்ரதானம், சிராத்தம் செய்பவன் தனது பரம்பரையில் நூறு தலை முறையை கரை ஏற்றி ப்ரஹ்ம லோக ப்ராப்தி கிடைக்க செய்கிறான்.

பொது விதியாக சாந்திரமான படி அதிக மாதம், குரு சுக்கிர அஸ்தமன காலங்களில் க்ஷேத்ராடனம் செய்ய கூடாது என்று உளது. வைத்னாத தீக்ஷிதீயம் சிராத்த காண்டத்தின் படி காசி, கயா,கோதாவரிக்கு மட்டும் விதி விலக்கு உள்ளது.

கயாவில் செய்யும் தீர்த்த சிராத்தங்களுக்கு ஆவாஹனம் கிடையாது. அன்னியரால் பார்க்கபடும் தோஷம் கிடையாது.கயாவில் அங்கு கடை பிடிக்கபடும் ஸம்ப்ரதாயங்களே முக்கியம். வெளியூர் ஸம்ப்ரதாயங்கள், ப்ரயோக பத்ததிகள், மடி,ஆசாரம், ஜாதிகளின் வித்தியாசமான ஸம்ப்ரதாயங்கள்,குலங்களின் தனித்வம் ஆகிய அனைத்தும் தள்ளுபடி.

அங்குள்ள ஆசார்யன் சொல்வதை கேட்டு அதன் படி க்ரியைகளை பரிபூர்ணமாக்கி மன நிறைவு பெற வேண்டும். 

சிராத்த ஆரம்பத்திலும், நடுவில், முடிவில் மூம்மூன்று தடவை பித்ரு மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டும். பித்ரு மந்திரம்:—தேவதாப்யஸ்ச பித்ருப்யஸ்ச மஹாயோகிப்யஸ்ச ஏவச
நமஹ் ஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமஹ.

கயா சிராத்தம் , கயாவில் குறைந்த பக்ஷம் மூன்று சிராத்தங்கள் ஒரே நாளில் செய்யபடுகிறது. தான் தங்கி இருக்கும் சாவடியில் ஒன்று. பல்கு நதி கரையில் மண்டபத்தில் இரண்டு. பல்கு நதியில் ஊற்று தோண்ட நீர் எடுத்து குளிக்க அல்லதுப்ரோக்ஷித்து கொள்ள வேண்டும்.

பல்கு நதியில் நீராடி ஈரம் ஆனாலும் ஆகாவிட்டாலும் அதே வஸ்த்ரத்தை தான் அக்ஷயவட சாயா கிரியைகளை முடித்து திரும்பும் வரை அணிந்திருக்க வேண்டும்.பல்கு நதிகரை மண்டபத்தில் ஸங்கல்பம், பல்கு தீர்த்த ஸ்னானம் அல்லது ப்ரோக்ஷணம், பிறகு பல்கு தீர்த்த சிராத்தம், பிறகு பிண்ட ப்ரதானம்.

பல கர்த்தாக்களுக்கு ஒன்று சேர க்ரியைகள் நடக்கும். அந்தந்த கர்தாவிற்கு மண்டபத்திலேயே தனி தனி மண் பானைகள் அவரவர் மனைவிகள் அன்னம் தயாரிக்க வகை செய்ய படுகிறது.
அவற்றில் ஒரு பானை அன்னத்தில் பல்கு தீர்த்த சிராத்தமும், 17 பிண்டங்கள் வைத்து பிண்ட ப்ரதானமும் செய்ய வேண்டும். 

மற்றொரு பானை அன்னத்தில் விஷ்ணுபாத சிராத்தத்திற்கும் , 64 பிண்டங்கள் வைத்து பிண்ட ப்ரதானமும் செய்ய வேண்டும்.அன்னம் தயாரிக்கும் மண்டப பகுதியிலிருந்து கர்த்தாக்கள் சிராத்தம் செய்யும் பகுதிக்கு ஏறி இறங்கி வரும் படிகள் மிக செங்குத்தாக இருப்பதால் கவனம் தேவை.

பல்கு நதி 17 பிண்ட ப்ரதானம் முடிந்த வுடன் பிண்டங்களை பல்கு நதி நீரில் கரைக்க வேண்டும்.பசு மாட்டிற்கு வைப்பது இரண்டாம் பக்ஷம். இங்கேயே விஷ்ணுபாத ஹிரண்ய சிராத்தம் , 64 பிண்டம் வைத்து பிண்ட ப்ரதானம் செய்து இந்த 64 பிண்டங்களை எடுத்து சென்று விஷ்ணு பாதத்தில் கொட்டி வணங்க வேண்டும். தர்பணங்கள் இல்லை.

அவரவர் தங்கி இருக்கும் இடங்களுக்கு இந்த 64 பிண்டங்களுடன் திரும்பி சென்று, அங்கே தாக சாந்தி செய்து கொண்டு அக்ஷய வட கயா சிராத்தம் பார்வண முறைப்படி ஹோமத்துடன் செய்ய வேண்டும்,குறைந்தது 5 கயா வாலி அந்தணர்களை வரித்து போஜனம் செய்து வைக்க படுகிறது. இதற்காகத்தான் கயா வருகிறோம். அப்பா வர்கம், அம்மா வர்கம், அம்மாவின் அப்பா அம்மா வர்க்கம். விசுவேதேவர்,காருண்ய பித்ரு என ஐந்து பேர்.

இந்த கயா வாலீ அந்தணர்களுக்கு ஒவ்வொருவற்கும் குறைந்த பக்ஷமாக வேஷ்டி–அங்கவஸ்திரம்,விசிறி, ஆஸனம், தீர்த்த பாத்திரம் ,தக்ஷிணை தர வேண்டும், உங்கள் ஊரிலிருந்து இவைகளை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டும். மிக சிறந்த தேன், நெய் உங்கள் ஊரிலிருந்து வாங்கி வந்து இங்கு இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும்.

ஒரு சாவடியில் ஒரே சமயத்தில் பல கர்த்தாக்கள் சிராத்தம் செய்தாலும் அவரவர்களுக்கு தனி தனியே சிராத்த சமையல் செய்யப்பட வேண்டும்.அவரவர் மனைவியே சமையல் செய்யலாம்.சிப்பந்தி தனியாக ஏற்பாடு செய்தும் செய்யலாம்.

கர்த்தாவின் மனைவியே அன்னம், பாயஸம், பரிமார வேண்டும். ஆபோசனம், உத்திராபோஜனம்,கர்த்தாவின் மனைவியே போட வேண்டும்.

பித்ரு போஜனம் முடிந்த உடன் கயா வாலிகட்கு விடை கொடுத்து அனுப்பி விட்டு , நைவேத்திய பக்ஷணங்கள், 64 பிண்டங்கள் எடுத்து க்கொண்டு அக்ஷய வட சாயாவிற்கு செல்ல வேண்டும்,.இங்குதான் பிண்ட ப்ரதானம் செய்ய வேண்டும். 

அக்ஷய வட சாயாவில் ஒரு ப்ராஹ்மண போஜனம் செய்தால் ஒரு கோடி ப்ராஹ்மண போஜனம் செய்த பலன் உண்டு. முன்னோர்களுக்கு ப்ரஹ்மலோக ப்ராப்தி கிடைக்கிறது எங்கிறது கயா மாஹாத்மியம் எனும் புத்தகம்.

பித்ரு போஜனம் சாப்பிட்ட ஒருவர் அக்ஷய வட சாயாவிற்கு வருவார். அவரிடம் த்ருப்தி கேட்டு பெற வேண்டும். ஒரு இலை, ஒரு காய்,ஒரு பழம் ஆகியவற்றை ஆயுட் காலம் முடியும் வரை பயன்படுத்த மாட்டோம் என கர்த்தாவும், அவரது மனைவியும் ஸங்கல்பம் 

செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இலை, காய், பழத்தினை கார்த்திகை மாதத்தில் உங்கள் ஊரில் நிறைய தானமாக வழங்க வேண்டும். இந்த காய் ,இலை, பழத்தினை இவர்கள் இறந்த பிறகு வருடா வருடம் வரும் சிராத்தத்தில் உபயோக படுத்த கூடாது.இவர்கள் விடும் காய்,பழம் ப்ரத்யாப்தீக சிராத்தத்தில் உபயோக படுத்த கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

கயாவில் சிராத்தம் செய்து வைத்த வாத்யாருக்கு அக்ஷய வட சாயாவிலேயே வஸ்த்ர தானம்,ஸம்பாவனை போன்றவற்றை கொடுக்க வேண்டும்.கர்த்தாவிடும் காய், பழம் வாங்கி கயா வாத்யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும். அல்லது இதற்குண்டான பணம் தர வேண்டும்.

பிறகு கர்த்தா தான் தங்குமிடம் வந்து சாப்பிட வேண்டும். நிச்சயம் 3 மணிக்கு மேலாகிவிடும்.

பிறகு கிளம்பி காசி செல்ல வேண்டும்.🥀 அஸ் நதி கங்கையில் கலக்கும் பகுதியில் அஸ்சங்கம கட்டம் அமைந்துள்ளது. இங்கிருந்து தான் காசி தலம் ஆரம்பமாகிறது. இக்கட்டத்தை காசியின் நுழைவுவாயில் என்று சொல்வர். இக்கரையில் அமைந்துள்ள சிவலிங்கம் “அஸ்சங்கமேஸ்வரர்” எனப்படுகிறார்.🥀 முதலில் அஸ்சங்கமத்தில் நீராடி சங்கமேஸ்வரரை வணங்க வேண்டும்.🥀 துளசி ராமாயணத்தை எழுதிய துளசிதாசர் இந்த கட்டத்தில் இறங்கி கங்கையில் மறைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்சம்.🥀 இதையடுத்து தசாஸ்வமேத கட்டத்தில் நீராட வேண்டும். இங்கு பிரம்மன் பத்து அசுவமேத யாகங்களை செய்ததால் தசாஸ்வமேத கட்டம் என பெயர் பெற்றது. இந்த தீர்த்தக்கரையில் *சூலடங்கேஸ்வரர்* என்ற சிவலிங்கம் உள்ளது.🥀 இதையடுத்து வரணசங்கம கட்டத்தில் நீராடச் செல்ல வேண்டும். இங்கு வருண நதி கங்கையில் கலக்கிறது. இந்த கரையில் உள்ள *ஆதிகேஸ்வரரை* வணங்கிவிட்டு, யமுனை, சரஸ்வதி, சிரணா,தூதபாய் ஆகிய நதிகளும் கங்கையில் கலக்கும் பஞ்சகங்கா கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும். இங்கு நீராடி விட்டு கரையிலுள்ள *பிந்துமாதவர்* மற்றும் *கங்கேஸ்வரரை* வணங்க வேண்டும்.🥀 பஞ்ச தீர்த்தக் கட்டங்களில் ஐந்தாவதாக அமைந்துள்ள மணிகர்ணிகா கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும். இங்கு நீராடி பித்ருக்களுக்காக தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். இந்த கரையிலுள்ள *மணிகர்ணிகேஸ்வரர்* மற்றும் அம்பாளையும் வழிபட வேண்டும்.🥀 காசிக்கு செல்பவர்கள் அங்குள்ள துண்டிவிநாயகரை வணங்கினால் தான் காசி யாத்திரையின் பலன் முழுமையாக கிடைக்கும் என கூறப்படுகிறது.🥀 பாரத நாட்டில் குடியேறிய ஆரியர்களில் காசி என்ற பிரிவினர் இங்கே கி.மு. 1400 வாக்கில் வாழ்ந்து வந்தமையினால் இத்தலம் காசி என்ற பெயர் பெற்றது.🥀 பார்வதி தேவியின் காதிலுள்ள மிகப் பிரகாசமான குண்டலம் இங்கே விழுந்து பிரகாசித்ததால் காசி என ஆயிற்று என்றும் கூறுவர்.🥀 பன்னிரு ஜோதிர்லிங்கங்களில் மரகதலிங்கமாக சிவலிங்கம் பிரகாசிப்பதால் இத்தலம் காசி எனப் பெயர் பெற்றது என்பர்.🥀 சிவபெருமான் விரும்பி மகாமயானத்தருகே இருப்பதால் காசி என்றவுடனே, மோட்சம் கிடைப்பதால் இத்தலம் காசி என்றனர்.🥀 கா = தோள் சுமை, சி= பெண் சுமை. பார்வதி தேவியைத் தோளில் சுமந்து கொண்டு, சிவ பெருமான் ஹரித்வாரிலிருந்து இங்கே வந்தமையால் இத்தலம் காசி என அழைக்கப்படுகிறது என்றும் கூறுவர்.🥀 வாரணம், அசி என்ற இரண்டு ஆறுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் இத்தலம் இருப்பதால் இத்தலத்திற்கு வாராணசி என்ற பெயர் ஏற்பட்டது.🥀 பனாரன் என்ற அசுரன் இத்தலத்தைப் புதுப்பித்து ஒரு லிங்கம் அமைத்து வழிபட்டதால் இத்தலத்திற்கு பனாரஸ் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது.🥀 அவி = தலைவன், முத்தன் = சிவபெருமான். வேதங்களுக்குத் தலைவன் சிவபெருமான். அவர் வாழுமிடம் அவிமுக்தம் என இத்தலத்திற்குச் சிறப்பாகப் பெயர் ஏற்பட்டது என்றும் கூறுவர்.🥀 சிவபெருமான் சுடலையை விரும்பி அங்கே வாழ்பவன் ஆனதால் இத்தலத்திற்கு மகாமயானம் என்ற பெயரும் உண்டாகியது என்பர்.🥀 இறப்பவர்களுக்குச் சிவபெருமான் ராம் என்று உபதேசம் செய்து மோட்சம் வழங்குவதால் மகாமயானம் எனப்பட்டது.🥀 நம் நாட்டில் உள்ள முக்தித் தலங்கள் ஏழினுள் காசி தலையாய முக்தித் தலம் ஆகும்.🥀 காசியில் ஐந்து உபநதிகள் கங்கையில் கலக்கின்றன. காசிக் கங்கையில் நீராடினால் பாவங்கள் எல்லாம் போய் புனிதம் உண்டாகும்.🥀 லோகமாதா அன்னபூரணி காசியம்பதியில் இறைவனுக்கும் மக்களுக்கும் உணவு வழங்கி சக்தியூட்டுகின்றார்.🥀 காசியின் மகிமையை உணர்ந்த தென்னாட்டு மக்கள், *காசியில் காவாசி அவினாசி* என்று பழமொழி கூறுகின்றனர். தங்கள் ஊர்களுக்குச் சிவகாசி, தென்காசி என்றெல்லாம் பெயர் வைத்துப் பெருமைப்படுகின்றனர்.🥀 தென்னாட்டில் எல்லாச் சிவன் கோயிலிலும் காசி விசுவநாதர் லிங்கமும், காசி விசாலாட்சியும் வைத்து வழிபடுகின்றனர்.🥀 மும்மூர்த்திகளும், தேவர்களும், விசுவநாதரைப் பூஜித்த தலம் காசி ஆகும்.🥀 அனுமன், இராமேசுவரத்தில் இராமர் பூஜிக்க லிங்கம் எடுத்த தலம் காசி.🥀 கேதார்நாத் போக முடியாத ஒரு பக்தனுக்கு சிவன் கங்கைக் கரையில் காட்சி தந்தார். அந்த இடம் கேதார்நாத் காட் என்கின்றனர். அங்கே கேதார்நாத்திலிருப்பது போலவே சுயம்புவாகத் தோன்றிய ஒரு பாறையையே சிவலிங்கமாக மக்கள் வழிபடுகின்றனர்.🥀 விசுவாமித்திரரால் பரிசோதனைக்குட்பட்ட அரிச்சந்திர மகாராஜா, சிவபெருமான் தரிசனம் பெற்றது காசியம் பதியாகும்.🥀 சனிபகவான் தவம் செய்து, சிவபெருமான் வரத்தால் நவக்கிரகங்களில் ஒன்றானது காசியில் தான்.🥀 காசியின் கங்கைக் கரையில் நம் முன்னோர்களுக்குச் சிரார்த்தம் முதலிய வைதீகச் சடங்குகள் செய்யலாம். அதனால் நாமும் நம் முன்னோர்களும், புனிதம் அடையலாம்.
தீர்த்தக் கட்டங்கள்:
🥀 கங்கை நதியின் ஓரத்தில் ஏராளமான படித்துறைகள் உள்ளன. இதில் 64 தீர்த்தக்கட்டங்கள் உள்ளன. இத்தீர்த்தக் கட்டங்கள் அனைத்திலும் நீராடுவது மிகுந்த பலனைத் தரும். ஆனால், எல்லோருக்கும் இது சாத்தியமல்ல. எனவே, அஸ்சங்கம், தசாஸ்வமேத கட்டம், வரணசங்கம கட்டம், பஞ்சகங்கா கட்டம், மணிகர்ணிகா கட்டம் ஆகிய படித்துறைகளில் ஒரே நாளில் நீராடி மகிழ்வது மிகவும் புனிதமானதாகும். இதற்கு *பஞ்சதீர்த்த யாத்திரை* என்று பெயராகும்

Posted 35 minutes ago by k. hariharan 0 

Add a comment

KAASHI YATHRA

Published by

harikrishnamurthy

a happy go lucky person by nature,committed to serve others and remove their sufferings through all possible help. POSTS IN MY BLOG ARE MY OWN OPINION, COLLECTIONS OF INTERESTING ARTICLES FROM FROM VARIOUS SOURCES. MY ONLY AIM IS TO SHARE GOOD THINGS WITH OTHERS WHICH MAY BE USEFUL TO OTHERS AND NOT TO HURT ANY ONE'S FEELINGS. If you like my blog, like me,follow me, share with others, reblog If you have some suggestions post comments your suggestions and comments are eagerly awaited

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s