சந்தியாவந்தனம் செய்யும்பொழுது While doing sandhyavandhan am


சந்தியாவந்தனம் செய்யும்பொழுது ”சர்வதேவ நமஸ்கார: கேசவம் ப்ரதிக்கச்சதி ஸ்ரீ கேசவம் ப்ரதிக்கச்சது ஓம் நம இதி” என்று அனைத்து தேவதைகளுக்கும் செய்யப்படும் நமஸ்காரம் ஸ்ரீ கேசவனையே சென்றடையட்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

இந்த இடத்தில் கேசவம் என்ற பதத்தை கிருஷ்ணன் என்றே பலரும் நினைத்துக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் கேசவ என்ற பதம் கிருக்ஷ்ணனைக் குறிப்பதல்ல.

கேசவ – க , ஈச, வ
என்று பிரிகிறது
க – கமலோத்பவன் என்ற ப்ரஹ்மாவையும்
ஈச – ஈஸ்வரனையும்
வ – விக்ஷ்ணுவையும்
குறிக்கிறது.

ஆக கேசவ என்ற நாமம் ப்ரஹ்மா, ஈஸ்வரன், விக்ஷ்ணு ஆகிய மூவரும் இணைந்த பரமேஸ்வரையே கேசவ என்ற நாமம் குறிக்கிறது.
பரமேஸ்வரர் எனப்படுபவர் ரூபமற்ற குணங்களற்ற எங்கும் நிரைந்த ப்ரஹ்மம் ஆகும்.

While doing sandhyavandhanam the sentense, " sarvadheva namaskara: Kesavan prathikkachathi
Sri Kesavam Prathikkachathu Om nama ithi" is said as the salute given to all deities goes to Kesava by the doers of sandhyavandhanam.

In this place most of the people think that the term Kesava refers to Krishna. But in fact it’s not like that.

In the name KESAVA = KA + EESA + VA

KA = Kamalothbhavan (ie. Brahma)
EESA = Eswara
VA = Vishnu

Therefore the term KESAVA denotes the all 3’s Brahma, Eswara & Vishnu (ie. Collective form of those 3 as PARAMESHWARA.

Parameshwara is the Brahmam which is formless & Charecterless as the whole universe and above universe.

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।

परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।om2.gif
0001.gif
https://i1.wp.com/perlbal.hi-pi.com/blog-images/571750/gd/130789420493/Stor-Kram.gif

h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”
"Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great ones make you feel that you too, can become great."- Mark Twain.
யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்

visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hariharan

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Advertisements

Published by

harikrishnamurthy

a happy go lucky person by nature,committed to serve others and remove their sufferings through all possible help. POSTS IN MY BLOG ARE MY OWN OPINION, COLLECTIONS OF INTERESTING ARTICLES FROM FROM VARIOUS SOURCES. MY ONLY AIM IS TO SHARE GOOD THINGS WITH OTHERS WHICH MAY BE USEFUL TO OTHERS AND NOT TO HURT ANY ONE'S FEELINGS. If you like my blog, like me,follow me, share with others, reblog If you have some suggestions post comments your suggestions and comments are eagerly awaited

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s