சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் கீரைகள்!


vidhai2virutcham-விதை2விருட்சம்

சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் தன் மை கீரைகளுக்கும்

View original post 58 more words

சீரகத்தை சமைக்கும்போதே உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் . . .


vidhai2virutcham-விதை2விருட்சம்

சீரகத்தை சமைக்கும்போதே உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் . . .

நாம் சாப்பிடும் உணவிலேயே மருந்து வைத்து நமது முன்னோர்கள் நமக்கு அளித்துள்ளார்கள். அத்தகைய

View original post 42 more words

இட்லி எங்கிருந்து வந்தது? எப்ப‍டி வந்தது? – சுவாரஸ்ய வரலாற்று ஆய்வு


vidhai2virutcham-விதை2விருட்சம்

இட்லி எங்கிருந்து வந்தது? எப்ப‍டி வந்தது? – சுவாரஸ்ய வரலாற்று ஆய்வு

இட்லி எங்கிருந்து வந்தது? எப்ப‍டி வந்தது? – சுவாரஸ்ய வரலாற்று ஆய்வு

தற்போது எங்குநோக்கினும் இட்லி கடைகளும், பெரிய உணவு விடுதி களும் வந்துவிட்டன•  அதுவும் ஒரு

View original post 106 more words

கெட்டியான, கல்லு இட்லியைக்கூட‌ பூ இட்லியாக மாற்றும் எளிய சமையலறை மாஜிக்


vidhai2virutcham-விதை2விருட்சம்

கெட்டியான, கல்லு இட்லியைக்கூட‌ பூ இட்லியாக மாற்றும் எளிய சமையலறை மாஜிக்

கெட்டியான, கல்லு இட்லியைக்கூட‌ பூ இட்லியாக மாற்றும் எளிய சமையலறை மாஜிக்

நீராவியில் சமைக்கும் இந்த இட்லி, உடலுக்கு மிகவும் ஏற்ற‍து. நல்ல‍தும் கூட, மேலும் இந்த இட்லியை

View original post 63 more words

PLEASE DO NOT USE IODISED SALT FOR DAILY COOKING. WHY? PL READ……


DOCTOR’S VERDICT ON SALT

No wonder in the olden days BP probloem was never heard of.

WE didn’t have the Idoised Salt

WE all must switch to Rock Salt
STRESS RELIEF. Is salt bad for hypertension?

What is bad for hypertension is iodized salt,

which is a fake salt. It is made up of only 3 synthetic chemicals, sodium, chloride, iodine. It does not melt in water (glistens like diamonds), does NOT melt in the body, does not melt in the kidneys, gives kidney stones, and raises blood pressure. However, it is the salt favoured by the drug-based doctors who say it is very clean and sanitary, pointing to how white it is and how it glistens like diamonds. The fake salt is man-made in a factory. The true salt, which comes from the sea and dried under the sun and commonly called rock salt , has 72 natural minerals including natural sodium, chloride, iodine. It melts in water, melts in your body, melts in the kidneys, does not give kidney stones, and best of all, brings down blood pressure and stops/prevents muscle cramps, numbness, tingling.

If you get muscle cramps in the lower legs at night, just take a half teaspoon of rock salt and a glass of water, and the cramps with its horrific pain will be gone in 5 minutes. The highest BP that came my way was in a woman who had a BP of 240/140 and came to my house at 10:30 pm on what she said was a matter of "life and death" because the high BP was already giving her a crushing headache, especially the back of her head. She could not walk up the 6 shallow steps to my porch. Two men had to help her, one on each side, in addition to the cane that she needed to prop herself up.

I muscle tested her and found that she had her BP of 240/140 and the crushing pain in the head, her body’s water content was only 6% (normal is 75%), salt content was zero, potassium was 96% deficient, and cardiac output (blood flow from the heart) was only 40% (normal is 100%). So the blood supply to the head was 60% deficient.

I gave her one 6" long green chili (hot pepper), 1 raw ripe saba banana, 1/2 teaspoon of rock salt and 3 8-oz glasses of tap water. The chili was to normalize cardiac output and shoot blood to the head, the saba banana was for the potassium deficiency and to have food in the stomach because pepper will give a stomach ache if the stomach is empty, and the rock salt and the water were the first aid for her severe dehydration which was causing her arteries to be dry and stiff and her blood to be thick and sticky, because they were dehydrated.

After 5 minutes, she said, "The pain in my head is gone." We took her BP, it was 115/75, and cardiac output was up to 100%.

She walked out of the house to her car without the men helping her and without the cane.

She has been taking 2.5 teaspoons of rock salt, 15 glasses of water, 6 Saba bananas and 3 of the long pepper daily since then (beginning September 2009), and her BP and cardiac output have been normal since then.

Two months later, in November, at a PCAM round table forum on hypertension in Club Filipino, she gave her testimony, followed by her brother who said that she grew 2", because the salt and the water had refilled her compressed disc spaces in her vertebral column. The disc spaces had become compressed because they had become dehydrated since the fluid filling up these discs are 95% water.

Why salt? Because without salt the body cannot retain water no matter how much water is drunk. You will still be dehydrated because you will just keep urinating and sweating the water out.


This is not an isolated case. When BP is rising high but there is little or no headache but there is stiffness of shoulder and neck
muscles, all you need to normalize the BP and remove the stiffness and the pain in 5 minutes is 1/2 teaspoon of rock salt and 3 glasses of water. If there is crushing pain in the head, it means blood supply to the head is lacking, and you will need the chili to normalize it and shoot blood to the head and remove the extreme pain.

PLEASE SHARE, IT MAY HELP SOMEONE


परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।
"To fight the darkness do not draw your sword, light a candle"
"You can’t climb the ladder of success with your hands in your pockets"


om2.gif
0001.gif
https://i0.wp.com/perlbal.hi-pi.com/blog-images/571750/gd/130789420493/Stor-Kram.gif

h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”
"Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great ones make you feel that you too, can become great."- Mark Twain.

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Growing Old With Grace


8e45ec2cfba9cd2a66a4f027c51695b9.jpg

Ying ss

GROWING OLD WITH GRACE with 11 FORMULAS:

1. Live in your own place to enjoy independence and privacy.
2. Hold on to your bank deposits and assets with yourself.
3. Don’t depend only on your children’s promise to care for you when you grow old as their prioroties change with time.
4. Expand your circle of friends to include those who will outlive you.
5. Do not compare and expect nothing from others.
6. Do not meddle in the life of your children. Let them live THEIR life, not yours.
7. Do not use old age as your shield and justification to demand care, respect, and attention.
8. Listen to what others say but think and act independently.
9. Pray, but do not beg, even from God. If at all, ask for his forgiveness.

Last 2 IMPORTANT ONES ….

10. TAKE GOOD CARE OF OWN HEALTH. Apart from Medical Attention, eat Best Food in the Best Way (you can afford) and Try to Do your own Work …

And finally,

11. DO NOT RETIRE FROM LIFE..परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।
"To fight the darkness do not draw your sword, light a candle"
"You can’t climb the ladder of success with your hands in your pockets"


om2.gif
0001.gif
https://i0.wp.com/perlbal.hi-pi.com/blog-images/571750/gd/130789420493/Stor-Kram.gif

h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”
"Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great ones make you feel that you too, can become great."- Mark Twain.

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE