பூசலார் நாயனார் மாதிரி பக்தி!


Sage of Kanchi

Thanks to Smt Saraswathi mami for the article.

Before anyone comments whether Sri Brahmachari could have talked like this to Periyava etc, I will tell you this – yesterday, Sri Kumar narrated me an incident on how Sri Neyveli Mahadevan used to talk with much more freedom to Periyava.

Periyava_sitting

காஞ்சியில் இருந்தபோது பெரியவா பல மாதங்கள் பேசாமல் காஷ்ட மௌனமாகவே இருந்தார்கள்.

தரிசனத்துக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு வெறும் தரிசனம் மட்டுமே கிடைத்தது. அவர் பேச்சையோ, அனுக்ரஹத்தையோ அனுபவிக்க இயலவில்லை.

அந்த சமயம் ஒரு செட்டியார் தரிசனத்துக்கு வந்தார்; பேசும் தெய்வம், நடமாடும் தெய்வம் என்றெல்லாம் கேள்விப்பட்டு, மனசுக்குள்ளேயே பூசலார் நாயனார்
மாதிரி பக்தியை வளர்த்துக்குக் கொண்டவர்.

‘ஆனால் பேசும் தெய்வம் இப்படி பேசாத் தெய்வமாக ஆகிவிட்டதே ! நம்மிடம் பேசாவிடாலும், மடத்துச் சிப்பந்திகளிடமோ, பெரிய வித்வாங்களிடமோ
பேசினால் அதைக் கேட்டாலே போதும், அதுவே மகிழ்ச்சியளிக்குமே” என நினைத்து வருந்தினார்.

பார்ஷதர்கள் சில முறைகளைக் கையாண்டு, அவரைப் பேசவைக்க முயற்சித்தார்கள். ஆனால் அதனால் எவ்வித ப்ரயோஜனமும் இல்லை.
தங்களுக்காக இல்லாவிடினும், வரும் பக்தர்களுக்காவது அவர் பேசினால் அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்களே, அதற்காகவாவது பேச வேண்டும் என ஆதங்கப்
பட்டார்கள்.

திருவேட்டீஸ்வரன் பேட்டை வெங்கடராமையர் என்பவர் சிவலொக ப்ராப்தி அடைந்தார். இந்தச் செய்தியை அவரிடம் தெரிவித்தபோதும் ஒரு சலனமுமில்லை.
வெங்கடராமையர் மடத்துக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர். சுத்தாத்மா. அவருக்காகவாவதுமௌனத்தைக் கலைத்து, ஏதேனும் உத்தரவு இட்டிருக்கலாம்; கை ஜாடையிலாவது ஏதேனும் சொல்லியிருக்கலாம் . ஆனால்…

View original post 153 more words

Advertisements

Published by

harikrishnamurthy

a happy go lucky person by nature,committed to serve others and remove their sufferings through all possible help. POSTS IN MY BLOG ARE MY OWN OPINION, COLLECTIONS OF INTERESTING ARTICLES FROM FROM VARIOUS SOURCES. MY ONLY AIM IS TO SHARE GOOD THINGS WITH OTHERS WHICH MAY BE USEFUL TO OTHERS AND NOT TO HURT ANY ONE'S FEELINGS. If you like my blog, like me,follow me, share with others, reblog If you have some suggestions post comments your suggestions and comments are eagerly awaited

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s