நீங்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளீர்களா? அறிந்துக ொள்ள பேஸ்புக்கில் புதிய வசதி


நீங்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளீர்களா?

அறிந்துகொள்ள பேஸ்புக்கில் புதிய
வசதி

பல மில்லியன் கணக்கான பயனர்களின் மனங்கவர்ந்த
சமூகவலைத்தளமான பேஸ்புக் ஆனது Facebook
Safety Check எனும் புதிய வசதியினை அறிமுகம்
செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

இதன் மூலம் பேஸ்புக்கில் இணைந்திருக்கும்
நண்பர்கள், உறவினர்களில் இடங்களில்
அனர்த்தங்கள் ஏற்படும்போது அவர்கள்
பாதுகாப்பாக உள்ளனரா என
அறிந்து கொள்ளும் வசதியை தருகின்றது.

உதாரணமாக நிலநடுக்கம் ஏற்படும்
பிரதேசத்தில் உங்கள் நண்பர்
அல்லது உறவினர் வசித்தால் “நீங்கள்
பாதுகாப்பாக உள்ளீர்களா?” என்ற
Notification அனுப்பப்படும்.

……परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

பழந்தமிழன்_கண்ட_காலக்கணக்கு..!


பழந்தமிழன்_கண்ட_காலக்கணக்கு..!

மனிதன் சிறிய ஜீவன் என்றாலும் அந்த ஜீவனுக்குள்ளளேயே பிரபஞ்ச சக்திகள் அனைத்தும் அடங்கயுள்ளன என்று கண்டவன் சித்தன்.

அப்படியிருக்கும்போது மனிதனையே வைத்துக் காலத்தைக் கணக்கிட முடியும் என்று உணர்ந்தார்கள்.

எங்கோ ஒரு மூலையிலே வெட்டவெளியிலே இருந்து பாதாளம் வரை ஒரு நூல் ஏணி தொங்குகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம்.

அந்த நூல் ஏணிக்கு இடையிலே இருக்கின்ற மனிதன் அந்த நூலேணியில் பயணம் செய்தால் அதனுடைய நுனியையும் அடைய முடியும், முடிவையும் அடைய முடியும் அல்லவா?

அதேபோல பிரபஞ்ச படைப்பான மனிதனை வைத்தே காலத்தை கணக்கிட முடியும் என்று கண்டு பிடித்தவர்கள் சித்தர்கள்.

காலக்_கணக்கீடு

60நாழிகை கொண்டது1நாள்.

2, 10,000நொடி கொண்டது1நாள்.

1நாழிகை மனிதன் விடும் மூச்சு 360.

60நாழிகை,அதாவது1நாளைக்கு21,600மூச்சு.

நொடிகள் 60 கொண்டது1விநாடி.

60விநாடி கொண்டது1நாழிகை.

60நாழிகை கொண்டது1நாள்.,

360நாள் கொண்டது1வருடம்.

21,600நாழிகை கொண்டது1வருடம்.

மனிதனுடைய சராசரி ஆயுள் 100 வருடம் என்று கணக்கிட்டு 80வயது, 60வயது,40வயது,20வயது என்று குறைத்து வருகின்ற ஆயுளின் கணக்கை அடிப்படையாக வைத்து பூமியின் காலக் கணக்கீடு செய்யப்பட்டது.

மனிதனுடைய1நாழிகை என்பது பூமிக்கு1வருடம்.

21,600நாழிகைக்கு பூமிக்கு100வருட ஆயுட்காலக் கணக்கு
21,600×100=21,60,000வருடம்,

திரேதா யுகம் 21,600×80=17, 28,000வருடம்.

கிரேதா யுகம் 21,600×60=12, 96,000வருடம்

துவாபர யுகம் 21,600×40=8,64,000வருடம்

கலி யுகம்21,600×20= 4,32, 000வருடம்

ஒவ்வொரு யுகமும் 4,33,000வருட காலம்.
நடைபெறுகிறது.

இப்படியாக தற்போது கடைசி யுகமாகிய கலியுகம் நடந்து கொண்டிருகின்றது.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Does congress know about the Dalit (Brit&Church created concept) freedom fighters????? POSTED BY MS SUBRAMANIAM


Dear Countrymen
Namashkar
Vande Mataram

There is no such thing as DALIT- In Hindi they use the Word Chamar- Lord Shanneswarans wife is daughter of a parents involved in Making Footwear. Actually there is no such thing as Dalit. The Church saw a Huge population along with Brit Scum Bags created this Word= " DALIT" so that VATICAN AND CHURCH SPREAD THEIR EMPIRE-

WHAT IS HAPPENING IN INDIA BANGLADESH BORDER- SAME THING IS HAPPENING ON THE COAST OF TAMIL NADU. VATICAN IS A SILENT KILLER- THEY ARE CONVERTING THE FISHERMEN AND CREATING AN ARMY- Most of the Boys who were sentenced are from the Conversion of Hindus by church.

CONGRESS WAS IN THE HANDS OF VATICAN IN LAST TEN YEARS AND ANOTHER FIVE YEARS- THEY WOULD HAVE SAID EVEN BHAGAVAD GITA AND RAMAYANA WAS WRITTEN BY THE POPE- JUST SEE IN CHENNAI- THEY HAVE STARTED WEARING NOBILIS DRESS AND COVER WHOLE OF BESANT NAGAR BEACH- NOW THEY HAVE STARTED PUTTING BRASS STHAMBA.

Why the KASHMIR PROBLEM- Pakistan is just Small fry- VATICAN DOES NOT WANT THE SECRET OF LORD JESUS TO COME OUT- WHOSE BODY IS BURIED IN SRINAGAR- ASK FAROOQ ABDULLAH WHAT HAPPENED. IN OCTOBER 1989 WHEN HE WAS THE CHIEF MINISTER.

VATICAN IS STRUGGLING TO CONTROL THE DRUG ROUTE BETWEEN INDIA- SRILANKA- THAT IS WHY THERE WAS ATTEMPT TO DESTROY SRI RAM SETHU BY DMK-DK etc.

Read below Vatican AND DRUG TRAFFICKING- NDTV-TIMESNOW-IBN-ETC WILL SUPPRESS THE DETAILS. IT SEEMS ENTIRE MONEY LAUNDERING OF THE WORLD IS IN THE HANDS OF VATICAN.

READ ATTACHMENT –

Role of Dalit Freedom Fighters in the Liberation of Hyderabad

Attached.

WHERE ARE THESE FREEDOM FIGHTERS- MANMOHAN SINGH JI:
During the period of British rule, India saw the rebellions of several lower castes, mainly tribals that revolted against British rule. These were:

 1. Halba rebellion (1774-79)
 2. Bhopalpatnam Struggle (1795)
 3. Bhil rebellion (1822–1857)
 4. Paralkot rebellion (1825)
 5. Tarapur rebellion (1842-54)
 6. Maria rebellion (1842-63)
 7. First Freedom Struggle (1856-57)
 8. Bhil rebellion, begun by Tantya Tope in Banswara (1858)
 9. Koi revolt (1859)
 10. Gond rebellion, begun by Ramji Gond in Adilabad (1860)
 11. Muria rebellion (1876)
 12. Rani rebellion (1878-82)
 13. Bhumkal (1910)

Vatican City Diplomatic Car Used for Drug Trafficking

Thursday, September 18, 2014 – 08:30

What car could be safer and absolutely above suspicion, especially if you are carrying something illegal, than a car with a license plate displaying the sign "Diplomatic Corps of the Vatican City"?
The two Italians who were recently arrested on drug trafficking charges must have thought they would be able to get away with their criminal plan because they were using a Vatican-owned car, entrusted to them by Cardinal Jorge Maria Mejia, librarian emeritus of the Vatican, who had asked them to take the car in for an inspection.
The two instead drove all the way to Spain, bought a large amount of drugs and headed back to Italy thinking the border police would not bother to stop a Vatican City car. They were wrong: when they got to the France/Italy border, something must have made the police officers suspicious, because they proceeded to inspect the car, finding four kilograms of cocaine and two ounces of cannabis.
The two men, whose identities have not been disclosed, have been placed in custody. They hold no diplomatic passports, which helps exclude any involvement from the Holy See in the drug trafficking operation.
Perhaps the two were inspired by the movie “Treasure of San Gennaro” (Operazione San Gennaro), where the two protagonists, after stealing the Treasure of San Gennaro, escape security at the Naples airport by sneaking into the car of a cardinal.

The Vatican -

Eyewitnesses testify Vatican, drug cartels trafficking children to Satan worshipping pedophiles of royal families, corporate heads, politicians 

Comments 1
– Judy Byington on July 16, 2014 inChild Exploitation Child Holocausts Children Human Trafficking Investigations ITCCS Press Releases Ritual Abuse

Getty Images
According to victims and for big bucks, the Catholic Church and drug cartels regularly funnel children through international pedophile rings to Satan worshipping businessmen, politicians and members of European royal families. Since May more than 34 eyewitnesseshave given depositions to the International Common Law Court of Justice in Brussels about this childhood sexual abuse and forced participation in child sacrifices by these global elites of the Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult. Five international court judges have considered evidence against Ninth Circle Cult members including the trial’s chief defendant, Pope Francis, plus former Pope Ratzinger and Queen Elizabeth. In 2013 the ICLCJ Court found Queen Elizabeth and Pope Ratzinger guilty of Crimes Against Humanity and issued arrest warrants against them.

A European mafia known as “Octopus” or Ndrangheta, was said to make considerable moneyarrow-10x10.png by securing drugs and children for the upper echelons of Pope Francis’ Catholic and Queen Elizabeth’s Anglican Churches, royal family members and European, Canadian, Australian and US politicians and corporate heads. “The Catholic Church is clearly the largest baby trafficker in human history, making billions each year by selling Catholic newborns to orphanages, foster agencies and undisclosed parties” Antonio Barrero testified before five judges of the ICLCJ Court. “In Spain alone between 1940 and 1980, the Catholic Church reaped over $20 billion by trafficking more than 300,000 children.”

“The now Pope Francis organized the marketingarrow-10x10.png of those more than 30,000 children of Argentine political prisoners” according to a ICLCJ Court witness identified only as Number 32. In the 1970s-1980s the witness was a former Argentine civil servant who was present in meetings between the now-Pope Francis and the Junta Military during Argentine’s Dirty War.

The Court recessed to do further research after the ICLC Court Chief Prosecutor professed a link between the British, Dutch and Belgian royal families and the disappearances and killing of Mohawk children at Queen Elizabeth’s Church of England or Anglican’s Brantford Indian Residential School in Ontario Canada. “The ‘Ndrangheta syndicate obtains its child fodder through its deep involvement with the child-snatching Roman Catholic Church and top Vatican officials” a Radical Party member of the Italian Parliament, Matteo Macceo, told Kevin Annett of the ICLCJ Court. “The modern Mafia are the same people who run the Catholic Church and Italian government. They’re indistinguishable. They’re all in the same club. Their main concern is their assets, which come from organized crime: drugs, arms dealing and human trafficking.”

“Crime pays and nothing pays as well as selling human beings, especially children” Annett said yesterday. “Last month, I was contacted by a retired Dutch lawyer whose former husband is a member of the criminal syndicate that provides the children andadolescents used in Ninth Circle ritualistic “hunting parties” in Belgium. I’ll call her Josephine. According to Josephine, in the Springs of 2000 and 2004 her ex-husband, along with Octopus members, provided ten children and adolescents who were then stripped naked, let loose, hunted down, killed and mutilated by wealthy men in forests near Oudergem, Belgium. She was told the victims were kids from the juvenile detention centers in Brussels. The global elite killers were thought to be members of the Ninth Circle and included Prince Friso of Holland, Dutch Prime Minister Mark Rutte and Prince Albert of Belgium. Satan worshippers are known to think that certain numbers have mystical qualities. Notice their use of the number ten when choosing their victims. After they shot down the ten young ones they cut off the boys’ penises and held them up like trophies, cheering and applauding.”

According to last year’s ICLCJ Court findings, on Oct. 10 1964 Queen Elizabeth and Prince Phillip took ten children around the age of ten from the Kamloops Residential School in British Columbia. Their native parents haven’t seen them since. The Kamloops school closed in 1978, though a child mass grave site wasn’t discovered on the Kamloops school grounds until last year. Since 2008 Queen Elizabeth and the Canadian government have refused Annett’sITCCS’s continuous requests for excavation of 34 child mass grave sites discovered on some of the 80 native residential school grounds across Canada.

Vatican and European Royal family members of the Ninth Circle were said to have scheduled child sacrifices for this August 15 and on the new moon in September at the Carnarvon Castle in Wales, Balmoral Castle in Scotland and Marie Reine du Monde Catholic Cathedral in Montreal Canada.

The court was presently in recess. Evidence was being gathered in hopes the five judges and 27 jury members could reach a verdict by this Fall. Because of the large amount of victims coming forward to testify about Ninth Circle activities more indictments were expected to follow. A third international court was planned for next year.

Last year’s ICLCJ Court found 40 global elites guilty in the disappearance of over 50,000 native Canadian children. A few days later Pope Ratzinger resigned from his office. Evidence presented at last year’s court could be found in Annett’s “Hidden No Longer” available for free here.

The itccscentral, hiddenfromhistory1.

About the Author
Judy Byington, MSW, LCSW, retired, author of “Twenty Two Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny Hill and Her Twenty Two Multiple Personalities” (info. You are invited to sign our petition to Congress for an investigation of the CIA mind control of children by clicking here: http://www.chang e.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children


Full text of "The Vatican and pharmaceutical industry"

1. The fourth largest asset class owned by the Vatican is founding industry and controlling stocks in a narrow class of industries related to arms manufacture, military support and pharmacuticals including strategic financial relationships with the international tradearrow-10x10.png of illegal drugs. 2. Through these strategic investments, the Roman Catholic Church is by far the single largest arms dealer, profiteer from conflict, profiteer from the growth of the pharmaceutical industry as well as single largest recipient of illegal drug money of any organisation in the history of the world. 3. In particular, the major funding of the industrial-military complex has been orchestrated and coordinated by the strategy of the Roman Catholic Church under the guidance of the Jesuits for the past two hundred years, including all major global conflicts, including major terrorism. 4. Unfortunately, almost no person upon first hearing such statements are inclined to believe what is tantamount to saying the Vatican is the most evil organisation on the planet- given such specific investments in such specific industries designed to destroy nations, peoples lives and minds. 5. However, this is precisely the nature of the Vatican, why it had supported such industries and why these investments are managed discretely through its loyal banking interests. 6. Let us look at the historic clues that provide credibility to these assertions. The "Good Old Days" when the Pope Commanded Armies 7. In the Good Old Days of the Catholic Church, before the age of enlightenment and democracy swept through parts of the world, the Catholic Church could depend upon Catholic Armies to step in and ensure heretic groups would be burned alive, butchered and eliminated. 8. Most reasonable history books will clearly show that the pattern of the Christian Church upon achieving power through Theodosius at the end of the 4th century was to eliminate heretics and threats, to rule with absolute authority. 9. However, since the loss of the Papal States, the Pope and the Catholic Church lost its last official real temporal powers for amassing armies to continue its objectives of eliminating other religions and non-Catholic Christianity. 10. The Pope had also lost his financial power to direct at will the vast resources of the Catholic Church since the war with the Jesuits ending at the start of the 19th Century. 11. The 19th Century also saw a break out of the previous church controlled education of people concerning science, the arts and philosophy so that by the end of the 19th Century, various philosophers were proudly boasting that "God was dead". 12. Prior to this period, excluding investment in the slave trade, there is no clear evidence of the Vatican being remotely interested in industry, nor business ventures, except where it involved its two favourite classes of assets- Gold and Property. 13. On all accounts, the Vatican considered business and manufacturing a potential threat, to be closely checked, not something to be actively cultivated through investment. 14. However, by the beginning of the 19th Century all that had changed with the Jesuits in control. 15. The Jesuits knew first hand how much power could be wielded when a wealthy class of industrialists and bankers were wedded to a mutual interest. Aggressive and greedy men convinced of their own power and "self-made" myth. Men who were quote happy to sell their country, their fellow citizens and occasionally even their own family for the sake of more money and occasional membership to "elite" secret brotherhoods. 16. To the Jesuits, such people were perfect and loyal troops for the cause. Through money, false representation and arcane association to a new counter-Masonic movement, the Jesuits recruited hundreds of business people involved in arms manufacturer, drugs and banking. 17. By the end of the Civil War, it was patently clear to the Pope, that the Jesuit strategy of funding both sides including earning profits from arms sales was a magnificent strategy. It was against used as a model for future conflicts, the most profitable for the Vatican being World War I and then World War II. The rise of the illegal drug trade 18. One of the great changes of society over the past forty years has been the campaign of transference and ultimate domination of global pharmaceutical companies in the production of synthetic pain killers compared to traditional plant based opiates. 19. For thousands of years, communities around the world have grown and harvested their medicine plants alongside their food crops. Hardy and tough plants such as hemp (marijuana) have been relatively easy to grow and have been a source of very cheap, reliable pain killers along with the poppy (morphine) and a host of other naturally grown plants. 20. However, in the space of a couple of generations, mostly American and some European based consortiums have succeeded in ensuring virtually every nation on Earth has banned the growing, importation and use of naturally grown pain killer crops in preference to the highly expensive, tightly controlled supply of patented pain killers and other drugs. 21. The global pharmaceutical industry is vast, at around $350 billion in annual sales. North America (US around 50% of total world marketarrow-10x10.png), Europe and Japan together accounted for 88 per cent of the worldwide market. Of that, 70% of sales were synthetic pain killers. 22. While the total synthetic drug market continues to grow at around 5 to 10%, the size of the US market has started to decline, mainly because of the long term health side effects and ensuing law suits against various synthetic pain killers that have been found to have potentially lethal side effects. Many Americans no longer trust these multi-billion dollar synthetic drug manufacturers' promises on the safety of their drugs. 23. At the same time, it has emerged in the past four years that many hundreds of thousands of Americans and people around the world have become addicted to synthetic pain killers, much like addicts to prohibited drugs. However, unlike heroin or marijuana addicts, the supply of these pain killers have been much easier to source, and sometimes promoted. Prohibited drug trade 24. The prohibited drug trade is the production, traffic and consumption of drugs that have been made illegal by the majority of governments of the world. These principally concern the agriculture crops of opium, cocaine (coca plant) and marijuana (hemp plant). It also includes the increasing market for synthetic opiates. 25. While virtually all of these drugs have been legal at some time in every country and the global coverage of prohibition has only effectively existed in practice for the past twenty years. 26. Today, the prohibited (illegal) drug trade is vast, accounting for over $240 billion in annual world trade (around 2.6% of total world trade) and slightly under the legalized monopoly of synthetic drugs. However, unlike legally traded commodities, no effective direct government revenue is gained from this traffic. 27. Of all illegal drugs, approximately $150 billion and around 4 million Kg of opium resin continues to be produced each year, mainly the mountainous Asian nations, predominately Afghanistan. This in turn fuels the $25 billion heroin industry per year. Cocaine (around 835,000 Kg at around $22 billion), Marijuana (2 million Kg and around $12 billion), Hashish (230,000 Kg and around $4 billion) are the other traditional drug crops now produced illegally by organized crime. 28. Significantly, methyl amphetamines, largely produced from converting legal synthetic drugs such as flu pills into illegal drugs has grown quickly to account worldwide trade of around 640,000 Kg and $17 billion. Effects of handing legal control of synthetic drug manufacturing and supply to US and European Drug Companies 29. The effect of enforcing the legal monopoly of synthetic drug manufacturing companies of the world's market of pain killers has been as devastating distortion of the world's resources, individual health and well being. 30. Most cruelly, it has denied many of the poorest countries in Africa and Asia the right to grow and supply their citizens with cheap, safe pain killers. Instead, drug companies have for the past ten years been dumping old stock, which provides next to no effective relief along with potentially lethal side effects on the poor nations of the world, while receiving foreign aid dollars for their efforts. 31. At the same time, taxpayers in developed nations have watched as billions of dollars have been diverted to enforce the legal monopoly of drug companies, occasionally smash "illegal" drug cartels and jail millions of people found to be using, or selling drugs not manufactured by American and European drug companies. 32. American politicians funded and supported by drug companies have now jailed over 2 million of their fellow citizens, of which 70% relate in some way to drug crimes. 33. Meanwhile, billions of dollars in "illegal" drug trade is untaxed and available across the world to help fund terrorist and radical organizations, organized crime and bribe hundreds of thousands of officials around the world. The looming synthetic time bomb 34. In an added perversion, the most recent looming crisis is the dramatic rise in the use of methyl amphetamines, a market of illegal drugs essentially made possible because of the monopoly of multi-national synthetic drug manufacturers of flu and cough medicines as well as other pain killers. 35. What makes this latest drug craze of greater concern is that along with virtually all synthetic classes of drugs produced by the multi-national drug companies, there are severe side effects in long term use, most notably severe psychosis and violence. 36. The drug "ice", a refined form of methyl amphetamines has been found to be responsible for some of the most shocking violent crime in major urban American and European cities since it became popular. 37. At the same time, the very American and European companies that forced law makers around the world to make their drugs the only legally available pain killers are now faced with a disaster of their own making as class actions in America and elsewhere are tipped to cost the industry tens of billions in compensation for the misery, death and permanent health injuries their drugs caused thousands of unfortunate users. 38. In the end, naturally grown, side effect free opiate drugs might be permitted to be grown again as pharmaceutical companies are sued out of the business of making pain killers after all. 39. Furthermore, this massively wealthy underground industry has given rise to sophisticated international organized crime as well as huge distortions in corruption such as bribery. The profits from arms, drugs and illegal drugs 40. The combination of profits from arm sales, investment in pharmaceutical companies and illegal drugs for the Vatican is estimated to be between a staggering $50 Billion to $200 Billion annually. 41. While these profits are nowhere near as profitable as the global finance network, nor gold, nor property, as strategic investments, the global drugs trade as well as arms race has been one of the most successful movements to degrade democratic societies over the past fifty years. 42. The Catholic Church depends upon its profits from organized crime (remembering it founded the Mafia in i860, an organization that is headquartered in the Vatican and still meets there annually). For organized crime to make moneyarrow-10x10.png, the continued global ban on natural pain killers and other naturally processed drugs needs to be maintained. 43. Thankfully for the church, there are always a handful of moral activists ready and motivated to flood the airwaves of media outlets to ensure citizens maintain at least a public support of the ban on drugs. 44. However, as the war continues and the cost of such perverse and evil policies, deliberately maintained and support by the Jesuits and the Catholic Church, citizens around the world are starting to ask themselves why is this happening? And is there some better way? 

Therefore Congress which is under Vatican Controll is doing what VATICAN SAYS.

MSSUBRAMANIAM

__._,_.___

Attachment(s) from Ms Subramaniam | View attachments on the web

1 of 1 File(s)

generic16x16.gifDALIT_LIBERATION_OF_HYDERABAD.pdf

ABC OF LIFE


ABC of Life

A – Accept
Accept others for who they are and for the choices
they’ve made in spite of their beliefs, motives or actions.

B – Break Away
Break away from everything that stands in the way
of what you hope to accomplish in life.

C – Create
Create a family of friends with whom you can share
your hopes, dreams, sorrows and happiness.

D – Decide
Decide that you’ll be successful and happy come what
may and good things will find you.

E – Explore
Explore and experiment. The world has so much to offer
and you have so much to give. Try something new and
you’ll learn more about yourself.

F – Forgive
Forgive and forget. Grudges only invite unhappiness and grief. Remember that everyone makes mistakes.

G – Grow
Leave the past bitterness behind. They can no longer
hurt you or stand in your way.

H – Hope
Hope for the best and never forget that anything is possible if you are persistent enough.

I – Ignore
Ignore the negative voice inside your head. Focus instead
on your goals and remember your accomplishments.
Great achievements lie ahead.

J – Journey
Journey to new worlds, new possibilities by remaining
open-minded. Learn something new every day.

K – Know
Know that no matter how bad things seem,
they’ll always get better.

L – Love
Let love fill your heart instead of hate.
Hatred leaves no room for anything else in the heart but
the love in your heart leaves room for endless happiness.

M – Manage
Manage your time and your expenses wisely and you’ll suffer
less stress and worry and be able to focus.

N – Notice
Never ignore the poor, helpless, weak or those who suffer.
Help others and always share your kindness and understanding.

O – Open
Open your eyes and take in all the beauty around you.
Even during the worst of times there’s still something to be thankful for.

P – Play
Never forget to have fun along the way.
Success means nothing without happiness.

Q – Question
Ask many questions because you can’t learn without it.

R – Relax
Refuse to let worry and stress affect your life and remember
that things always work out in the end.

S – Share
Share your talent, skills, knowledge and time with others.
Everything that you invest in others will return to you many times over.

T – Try
Try even when your dreams seem impossible to reach.
You’ll be amazed by what you can accomplish.

U – Use
Use your gifts to your best ability. Wasted talent has no value.
Talent that’s used will bring unexpected rewards.

V – Value
Value the friends and family members who have supported and encouraged you.

W – Work
Work hard every day to be the best person you can be but never feel guilty if you fall short of your goals. There is always a second chance.

X – X-Ray
Look deep inside the hearts of those around you and you’ll see the goodness and beauty within.

Y – Yield
Yield to commitment. If you stay on track and remain dedicated,
you’ll find success at the end.

Z – Zoom
Zoom to a happy place when bad memories or sorrow affect you.
Let nothing interfere with your goals. Instead, focus on your abilities,
your dreams and a brighter tomorrow.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

JAI SHANI DEV


 1. images?q=tbn:ANd9GcSdk1W9Bkk8rqaxcorXPVnAlSljTF_i1jr85M_1I4AbmW9FNtU_yQ
  images?q=tbn:ANd9GcTK5Mq-oRyENpTxFVJj-SR1lXM35y-_vnpsQV3VFwvt8g-5NuGlcg
  images?q=tbn:ANd9GcQgSHVJJuS8axyXbfAIzFExKJKsklVPu7l0Bl1kPHrWGZVdmaFOSw
  images?q=tbn:ANd9GcQpqCIAM4cW_RY73gYiIqPhufrCVHROh7seVlGmvIusPVSwNTW9Ng
  images?q=tbn:ANd9GcRqO0WjAOnjoC8YVQOVas-VcHM3pFUMy6F6smnyMs5Vsin4e4u2
  images?q=tbn:ANd9GcQO_LKO7DqCfPGuGBegO_kuZJfjLY6P-fVru8oFsKOki3Ur8j9p
  images?q=tbn:ANd9GcQRc-4q3eguhIY5vty5wTyHmxRT_A2jSFdpKXuCP_zzPqjjSz21LA
  images?q=tbn:ANd9GcQ5FuDhp06CRGw9h6HlrnT-YY9Ue9i7awdAytxFqlHGYqUhonXH
  images?q=tbn:ANd9GcToHxsJE9c7ShmelcLTY0v94Dzx5_CV2dN6QvqOqjtNb7eMWWXYxA

  images?q=tbn:ANd9GcSr80N-ZNKOZb0Pd6-Rkceb8JzzpJygcq1xM_xdWgbZXawbcybAzg
  images?q=tbn:ANd9GcQ6pXKC9AZvi2PNQPq1oI84UU_7TvPP9UUHhHM7OFzsR5Lq6W4Fbg
  images?q=tbn:ANd9GcTfmUalDgJBl0EfJCk1U8MhdHbFuNt63i6wImVahU5rkCXyTCwPMA
  images?q=tbn:ANd9GcSFdp4_fc8aiTFoUZYJF50H2cqyl_1IDOlFSoCeT_0GUP_cPfWs
  images?q=tbn:ANd9GcRkgfNljwefNgtuQua_2DiIMIYlu1PMkYGqTizBgyOYR4q_nuF0qA
  images?q=tbn:ANd9GcQEp_28cmmfgxreyn4EGI0bgAfpF9O0VZT8Z3PO0S9LbFMdEAfj4g
  images?q=tbn:ANd9GcQb7PYskmiHEmJDic9ZBKvcrYRf-keNOATymkJDS6hp2pUjjFrJUg
  images?q=tbn:ANd9GcQMfFWoQ5cUTFcianSOr3OPElhiIu8_1Wy2gdWCeX37j25D5ONB
  images?q=tbn:ANd9GcRQsJzAkVm7SE5EUt8QoI7Aet_ClM56nV-McfuJS8g--LCIeXUU
  images?q=tbn:ANd9GcSN1Vnn02FHuuMC7zDlmoNI4duQyqp92nig3lo4D-cKo0KAq3B-
  images?q=tbn:ANd9GcQSJqfGWCgyjwrros6P315B6X7PRHzHTLai3cXnAAN_jEphcAK-
  images?q=tbn:ANd9GcTHKzfSs7iSzDmFnAlza7cObzfmXEEprjf3FyZtE-Wsyxvx0_cr
  images?q=tbn:ANd9GcS5YXdSTsxwxCH6vUxhzOqXG528Nx4ApO7yCga4OjKTrigDyhKT
  images?q=tbn:ANd9GcQAiZCGeqQZJA7tfrcQZmmagT-MwlNrWG5J3BJ5C0wkb3bhXPVy
  images?q=tbn:ANd9GcTHmiHI-LbIkQjtjcbjHI5fVzytTEfSzaWfWFSijWRDCko6pT3EhA
  images?q=tbn:ANd9GcTEDgGWXIdZsXb9A8ZB5xjy3GAFYjGk40WNPrYKUwNy8-DFPCmj
  images?q=tbn:ANd9GcQRG5xjMS8xsx7rCT3zsvQlTdQ_M6tBUys8g4ETmQAxFAXmdwcV9Q
  images?q=tbn:ANd9GcR2Fpdjb7WzPIXhHY5cHGJJC43ve6TVoQv6-x7GEhsseb52AsnD8w
  images?q=tbn:ANd9GcR_3-GGrO5itUcAYHyQWsRjtwQaV0sjizSd1llgwx_x4UGh1KoFQQ
  images?q=tbn:ANd9GcTGRIAEQ3elv8rlUi0zhO_fpOn5_dizeoE7Hw4aEGNVt8R6AGfFCA
  images?q=tbn:ANd9GcQXS00oQZ5yADhJcgcXxyz2xqXBIL76O5eLs9Rt58ci9XZYWVvi
  images?q=tbn:ANd9GcR3pKUkdmVgMA2JssgXQN2UqkcvK9u06Ny3OG66-VFE7mf1-zm-EQ
  images?q=tbn:ANd9GcRtn9euM15es-ZwsMOiOrA05YA01FiT28HF4v1o4DGf1xf1T35qHw
  images?q=tbn:ANd9GcSzZw3aPWWxW7daAZaYiTIXB6FTlTjFvc5kqGIzjCy0AKdkD79d
  images?q=tbn:ANd9GcTcxs65XfHx3-H5Keyd2FfIXjIXsqZjLBETa4kAeXZyelkfjpc6
  images?q=tbn:ANd9GcSX6rnugD7GdRO8xYGjsPVutpRCfvQKX7UEMjC5SOXT_uM4PHdRiw
  images?q=tbn:ANd9GcSgoN2x2zOTKjbs4tfQtWOA5UkolZRkNth1LMlnmcLc9OWLYQvj
  images?q=tbn:ANd9GcQQlIEyO9ptpUOp9PjEYLCa5l3C0mhhtMToC1SFekozWKo8Qx2U
  images?q=tbn:ANd9GcT8fz_-HMxlGFvfUdhrTwrpvB4SZMV2_0TBjY-f-inKKurmyyUp
  images?q=tbn:ANd9GcSmxfhfiybiBOSoV0QrdNhp9pONCUkBcZKhhYjIs69F7sejAuhU
  images?q=tbn:ANd9GcR4mnmJvVTJi-POc72Pv62r5cU9LlGeBSmK6T7b61dsuHI6N8Pgdw
  images?q=tbn:ANd9GcQ-RqTf2doI_JnJmKf8zHhs91YxcJTt8nXoySnlK53sjyCWNPywsA
  images?q=tbn:ANd9GcRaJrtdQaiPcwMsiausZrmONEk-__VMKQ1ZU331uU0xAb7DA2MMqA
  images?q=tbn:ANd9GcS9bSoiKVqz7jqxYkyGnAeaupmRrhxVJPViOpefEeLQLbyPbSGu
  images?q=tbn:ANd9GcSVA49t_NH5G8KXc330Mtl01hBDreR4PCGBLsNCbObgcjDBjfqaPg
  images?q=tbn:ANd9GcQiq0kce6RYsWD6MGp56O09toeO1cgfDmPl7PJjyI-qMajDTWtW
  images?q=tbn:ANd9GcRZvMsiwZ-Tmx1yBhY_pelMEJ7zaij7JJS-Shd3hX3c1AxveErR
  images?q=tbn:ANd9GcQIZY3hGtO8k924u3TwuRgSLfmJmRqkuedFBjDdwEDlJ4SigLBu
  images?q=tbn:ANd9GcSUlKkC9J5aAV8EAtOWngPlB1adIoUziMGl0LHiogikjVLTUGkY
  images?q=tbn:ANd9GcS0fHmqdaZU0aXKGPtAFllgFlvUfaKpp2arBI2ga69-djPxDO3_KA
  images?q=tbn:ANd9GcR2tgwnislX81AJqv3uhrzI5lQIPNUtZm2AXdMwTZX0HWlhBult
  images?q=tbn:ANd9GcRcw4nR8zj1vChpAbmtPVxI-9auKYY81Sh1xAUCU__2oW_xVRTE
  images?q=tbn:ANd9GcRxCeeFp-97lsg9PsLrGgNT6LC_SG9bqdIcdQEH8s5F1V9_xLf8fg
  images?q=tbn:ANd9GcSAuP2QtnNYSdJxQSN6U9zdY-ULl0O39S0UpCFz0DmuVezU0gBSNw
  images?q=tbn:ANd9GcTCI7e8M_5P8-IRWwD3pgFSOF0D9cZoBCf5HGxQMCyrQiYegkmn
  images?q=tbn:ANd9GcRnge5ngHkhH-I9J4_O9sZJCOaHYhrfVhsG_9DtEeO_Y9NpkpT5
  images?q=tbn:ANd9GcRw7l_yQi1VywlRixqY23Y8evtHTj5CDdazvAln-gOcqCd50xWYcA
  images?q=tbn:ANd9GcSMom26wXUKF-Tzwq7nyqk731IHqzPCbpOBOh5OT1o5ANLxjCajTw
  images?q=tbn:ANd9GcSJA8Nyn7H_ah7drBbycfy9kOmKL2CDsTR2jZYNz6XhY4eMRWRAYw
  images?q=tbn:ANd9GcQ-9oiculRTQu--YO_YdCea2AnyM94y9Tw51FryJD4lL-gO7UI6
  images?q=tbn:ANd9GcQv-XX4bXjFJApq0GNM7PdbETEfSBVaGkXBdFaYZeqEewfm4dEBYQIXWMRP
  images?q=tbn:ANd9GcQ06xBjR-jRpracCGGSBbelqTkx1jmxpHTigK-tcXmB4TZ_9i89
  images?q=tbn:ANd9GcRoNJSu1kjzfT4kbw06yS65hBIo87fpi7kvyYOveD81iFdaQUmB
  images?q=tbn:ANd9GcSdSeZTkQEW-ehKDQF95ufNA3ng7N_iyg9ibWZbXqwMu_PH6ORs
  images?q=tbn:ANd9GcRsrxrvQb0Vz47VV_oflpgFc3dNl3jkv4B0dX0CxPsRS6nFYXXg
  images?q=tbn:ANd9GcQphOFJZvMJo4xRxyNHj_22pOjV_oL7_Fxic9PaRCTWTrPTbJEj6g267 × 283 – festivalsindia.com


  images?q=tbn:ANd9GcSMQ2nPpgOBrbQf5i4D99bAtXBLwDXP03Bl7UzEhfLsVHY9-QHj
  images?q=tbn:ANd9GcQ5Sgqzp4SWYS9dxIHGo6144-DMdVZGG5nwXeJW5STNd0AgbipiTw
  images?q=tbn:ANd9GcSE1nQH4XELvzCxuuVzzuRd7e7DjIZdL2JYkqupi5lbgVH3ucH60A
  images?q=tbn:ANd9GcSJNWIxgSytJk66AzLuRAySxKuz1UbT1xyUPIAyfdbhuhiofgOD
  images?q=tbn:ANd9GcSWBl6SLyvJmDETqWP0T72QAjz48TwU5aByWeMedyaMdhHYpZt1gw
  images?q=tbn:ANd9GcQopPsq10mUeCfUqXQ8s9tsM6rEinTcofRjQA9NPaHJhnwAU59N
  images?q=tbn:ANd9GcRBNqFOXsUGJiawABzA0jTPxf5-DFQdCuRGRadPNEJ3XymEAE1qlw
  images?q=tbn:ANd9GcR7sEMtAH1d3kwEYidlGGI77Pvex3N78TKAgFCDuritWLx9YKDT
  images?q=tbn:ANd9GcSd7Pxa5fVrlNKsPuvO_nxocUmYWjT5LAkJlLPzCRQl4LfrRYoveA
  images?q=tbn:ANd9GcSU-g_WJcaH7nL79X7cEqmKnQdF5Oc9T4mLgCiLpG8Vz01F9mKuzQ
  images?q=tbn:ANd9GcSqSPqk_teVh5kAzIo47ThBXzjsGctqWoUuGxEvNWAwgdLNLlfW
  images?q=tbn:ANd9GcRcU3uQuuODz76EtErY3Jh8jDkzc4zkq8qm7FWIycstjXVZSwaK
  images?q=tbn:ANd9GcTw-G_UBePxD2mIrEwY9kkURaKIRzkF0lusYv1RlYTGzhV3wwPq
  images?q=tbn:ANd9GcRB3odiLuUDw4mRhgFEKYpJ5xwnMM_BXpN0BBeSrGzP16v2Nhy0fQ
  images?q=tbn:ANd9GcSSRpXhdYA-WB0vkhclwg9JbsMcVG81AIiDpjOwOKSlWYGqaep8
  images?q=tbn:ANd9GcSZ3xZu646qvwJGix3F3V6HwdzFDdmlFEYYCfbVmFTMmq-_emxN0Q
  images?q=tbn:ANd9GcQb3I3dlEwlxkvml7e9e4lgcWKULcq1r30ySMkfmDpRgmqNHe8I1Q
  images?q=tbn:ANd9GcTmrBv9uFmn_T9S4ihox1m9THbOL82ZsHipuJBhi9R6hqsXgCQOQw
  images?q=tbn:ANd9GcS7VyjVKWRtTjtOyqR8UwIzOUCBxd8TSrUzcusyctuDPdo617g1QQ
  images?q=tbn:ANd9GcQzHP4qS3NQpCdbDJIqGYariiTj3A6nL7u8sudN1gV67YVGqztr
  images?q=tbn:ANd9GcQQRqFJpV32huo6UZU_erapO_fALjn4sEC2oV3L_vZl1TsyWBb9ow
  images?q=tbn:ANd9GcRUoyiotfvOfspYPYUQigZUKTbCxEogepGsHMH9_82r6edl8rhE3w
  images?q=tbn:ANd9GcSebGGzbkZYRc0piZ376GfvwsVN9KH9BhSn8SjMLBoIKxRhrDIGGw
  images?q=tbn:ANd9GcRUlnDbeFnWP3JBHNfesaY6IAQQ_ftq1Ja1kX5X4oY69Ls3EwQ9
  images?q=tbn:ANd9GcQv90NYyPTJGvlzfx5Csgd7sx-j4U8VafPFGpIFwk_lOG7tbSniLA
  images?q=tbn:ANd9GcQmO8YWhKURmGUrpEaRvEDwNScO3RR1xxobOfAwPSfsKko4v7f_
  images?q=tbn:ANd9GcQnmtj1Fhk-hCi5URlJZXqaRTiSwbsgRW94JvYS8v_dPJNwCHiB
  images?q=tbn:ANd9GcQHJuXNxLd3VbyKXl87iPkWBLvZmUnas6FcBPMXI4tfrlH9l2MfvQ
  images?q=tbn:ANd9GcTrlOl5FnFpcFwd3a1VVh5eDGpqq28gtODLsPN1VEcGb28OfvQz2w
  images?q=tbn:ANd9GcSvUkE7eheKOTVuZb7gPicwoSkzgurmbZJgaR2JaYwnv6tjItfbDQ
  images?q=tbn:ANd9GcQdPL5F-xVFzPjAKK6wTVElfH6kFZMV-XQFiC43J63apbOvLuTZkA
  images?q=tbn:ANd9GcSZ8jWzz4Djb-JAhqkb-QjKuL16kKP0QVg37AY2kPZ_1SNJXFMwBw
  images?q=tbn:ANd9GcQrzojbkjpihTA0w93VV2QifvWjH-X3W6EUdxTjwjDDA9kxU9mR

  aaaa.jpg

  Jay Swaminarayan wallpapers: Lord Shani Dev HD WallpapersLord Shani Dev HD Wallpapers

  Visit page View image

  shanidev, shanideva, shanidev temple, shanidev puja, shani, lord …shanidev.us428 × 450Search by image… Shani Dev treats all in the same way. This is the reason why Lord Shani are seen as one of the most Cruelest gods, but he can be pleased by Following …

  Visit page View image

  Related images:
  images?q=tbn:ANd9GcQRc-4q3eguhIY5vty5wTyHmxRT_A2jSFdpKXuCP_zzPqjjSz21LAimages?q=tbn:ANd9GcTpAe6ZJWx4w-Am4KKRoXz7OUmXri2eKG42Wk511fxyA_3kHPcjHTc4_Aimages?q=tbn:ANd9GcRDKIwzOQhintNA9y4J5D_JX4AGIj3Le3G86BbXzXtbbkmNgD-SU_3L2Aimages?q=tbn:ANd9GcQM-k87pUfpUM1O-zEub4IRoA3LWeacq2612T7Cmhy33q24sdP81oSuXwimages?q=tbn:ANd9GcQG74DKpMRFjCxLhEZDvJZ8_YNQ3PK9uPagodpw-c1URA7MFb9VZRCGdwimages?q=tbn:ANd9GcSCoJ1Qb2bSLSuKMKlHT-hM4G4BkUrKYs48mpi2zi5dvCo-I19HGYMdNwgimages?q=tbn:ANd9GcRWEzl6KLO2qXgIJtE9yJZbotE5InCTKNxkSjg75GZncIcKqYqMwdjSwAimages?q=tbn:ANd9GcQ7GxIoPQ_G29j6kRH9Vqrk8zgMXiebUzgVR3PtYxiex2lo-RKt6dr0FA
  View more

  God is here: shani bhagwanindiandevidevta.blogspot.com200 × 150Search by imageJAI SHANI BHAGWAN

  Visit page View image  1. SafeSearch

  Search Results

  1. images?q=tbn:ANd9GcRNWskxGPw46imURtP5XLw1gv_4LyLc61yzi6rZfUQYVZauwkID
   images?q=tbn:ANd9GcSdk1W9Bkk8rqaxcorXPVnAlSljTF_i1jr85M_1I4AbmW9FNtU_yQ
   images?q=tbn:ANd9GcTK5Mq-oRyENpTxFVJj-SR1lXM35y-_vnpsQV3VFwvt8g-5NuGlcg
   images?q=tbn:ANd9GcQgSHVJJuS8axyXbfAIzFExKJKsklVPu7l0Bl1kPHrWGZVdmaFOSw
   images?q=tbn:ANd9GcQpqCIAM4cW_RY73gYiIqPhufrCVHROh7seVlGmvIusPVSwNTW9Ng
   images?q=tbn:ANd9GcRqO0WjAOnjoC8YVQOVas-VcHM3pFUMy6F6smnyMs5Vsin4e4u2
   images?q=tbn:ANd9GcQO_LKO7DqCfPGuGBegO_kuZJfjLY6P-fVru8oFsKOki3Ur8j9p
   images?q=tbn:ANd9GcQRc-4q3eguhIY5vty5wTyHmxRT_A2jSFdpKXuCP_zzPqjjSz21LA
   images?q=tbn:ANd9GcQ5FuDhp06CRGw9h6HlrnT-YY9Ue9i7awdAytxFqlHGYqUhonXH
   images?q=tbn:ANd9GcToHxsJE9c7ShmelcLTY0v94Dzx5_CV2dN6QvqOqjtNb7eMWWXYxA

   images?q=tbn:ANd9GcSr80N-ZNKOZb0Pd6-Rkceb8JzzpJygcq1xM_xdWgbZXawbcybAzg
   images?q=tbn:ANd9GcQ6pXKC9AZvi2PNQPq1oI84UU_7TvPP9UUHhHM7OFzsR5Lq6W4Fbg
   images?q=tbn:ANd9GcTfmUalDgJBl0EfJCk1U8MhdHbFuNt63i6wImVahU5rkCXyTCwPMA
   images?q=tbn:ANd9GcSFdp4_fc8aiTFoUZYJF50H2cqyl_1IDOlFSoCeT_0GUP_cPfWs
   images?q=tbn:ANd9GcRkgfNljwefNgtuQua_2DiIMIYlu1PMkYGqTizBgyOYR4q_nuF0qA
   images?q=tbn:ANd9GcQEp_28cmmfgxreyn4EGI0bgAfpF9O0VZT8Z3PO0S9LbFMdEAfj4g
   images?q=tbn:ANd9GcQb7PYskmiHEmJDic9ZBKvcrYRf-keNOATymkJDS6hp2pUjjFrJUg
   images?q=tbn:ANd9GcQMfFWoQ5cUTFcianSOr3OPElhiIu8_1Wy2gdWCeX37j25D5ONB
   images?q=tbn:ANd9GcRQsJzAkVm7SE5EUt8QoI7Aet_ClM56nV-McfuJS8g--LCIeXUU
   images?q=tbn:ANd9GcSN1Vnn02FHuuMC7zDlmoNI4duQyqp92nig3lo4D-cKo0KAq3B-
   images?q=tbn:ANd9GcQSJqfGWCgyjwrros6P315B6X7PRHzHTLai3cXnAAN_jEphcAK-
   images?q=tbn:ANd9GcTHKzfSs7iSzDmFnAlza7cObzfmXEEprjf3FyZtE-Wsyxvx0_cr
   images?q=tbn:ANd9GcS5YXdSTsxwxCH6vUxhzOqXG528Nx4ApO7yCga4OjKTrigDyhKT
   images?q=tbn:ANd9GcQAiZCGeqQZJA7tfrcQZmmagT-MwlNrWG5J3BJ5C0wkb3bhXPVy
   images?q=tbn:ANd9GcTHmiHI-LbIkQjtjcbjHI5fVzytTEfSzaWfWFSijWRDCko6pT3EhA
   images?q=tbn:ANd9GcTEDgGWXIdZsXb9A8ZB5xjy3GAFYjGk40WNPrYKUwNy8-DFPCmj
   images?q=tbn:ANd9GcQRG5xjMS8xsx7rCT3zsvQlTdQ_M6tBUys8g4ETmQAxFAXmdwcV9Q
   images?q=tbn:ANd9GcR2Fpdjb7WzPIXhHY5cHGJJC43ve6TVoQv6-x7GEhsseb52AsnD8w
   images?q=tbn:ANd9GcR_3-GGrO5itUcAYHyQWsRjtwQaV0sjizSd1llgwx_x4UGh1KoFQQ
   images?q=tbn:ANd9GcTGRIAEQ3elv8rlUi0zhO_fpOn5_dizeoE7Hw4aEGNVt8R6AGfFCA
   images?q=tbn:ANd9GcQXS00oQZ5yADhJcgcXxyz2xqXBIL76O5eLs9Rt58ci9XZYWVvi
   images?q=tbn:ANd9GcR3pKUkdmVgMA2JssgXQN2UqkcvK9u06Ny3OG66-VFE7mf1-zm-EQ
   images?q=tbn:ANd9GcRtn9euM15es-ZwsMOiOrA05YA01FiT28HF4v1o4DGf1xf1T35qHw
   images?q=tbn:ANd9GcSzZw3aPWWxW7daAZaYiTIXB6FTlTjFvc5kqGIzjCy0AKdkD79d
   images?q=tbn:ANd9GcTcxs65XfHx3-H5Keyd2FfIXjIXsqZjLBETa4kAeXZyelkfjpc6
   images?q=tbn:ANd9GcSX6rnugD7GdRO8xYGjsPVutpRCfvQKX7UEMjC5SOXT_uM4PHdRiw
   images?q=tbn:ANd9GcSgoN2x2zOTKjbs4tfQtWOA5UkolZRkNth1LMlnmcLc9OWLYQvj
   images?q=tbn:ANd9GcQQlIEyO9ptpUOp9PjEYLCa5l3C0mhhtMToC1SFekozWKo8Qx2U
   images?q=tbn:ANd9GcT8fz_-HMxlGFvfUdhrTwrpvB4SZMV2_0TBjY-f-inKKurmyyUp
   images?q=tbn:ANd9GcSmxfhfiybiBOSoV0QrdNhp9pONCUkBcZKhhYjIs69F7sejAuhU
   images?q=tbn:ANd9GcR4mnmJvVTJi-POc72Pv62r5cU9LlGeBSmK6T7b61dsuHI6N8Pgdw
   images?q=tbn:ANd9GcQ-RqTf2doI_JnJmKf8zHhs91YxcJTt8nXoySnlK53sjyCWNPywsA
   images?q=tbn:ANd9GcRaJrtdQaiPcwMsiausZrmONEk-__VMKQ1ZU331uU0xAb7DA2MMqA
   images?q=tbn:ANd9GcS9bSoiKVqz7jqxYkyGnAeaupmRrhxVJPViOpefEeLQLbyPbSGu
   images?q=tbn:ANd9GcSVA49t_NH5G8KXc330Mtl01hBDreR4PCGBLsNCbObgcjDBjfqaPg
   images?q=tbn:ANd9GcQiq0kce6RYsWD6MGp56O09toeO1cgfDmPl7PJjyI-qMajDTWtW
   images?q=tbn:ANd9GcRZvMsiwZ-Tmx1yBhY_pelMEJ7zaij7JJS-Shd3hX3c1AxveErR
   images?q=tbn:ANd9GcQIZY3hGtO8k924u3TwuRgSLfmJmRqkuedFBjDdwEDlJ4SigLBu
   images?q=tbn:ANd9GcSUlKkC9J5aAV8EAtOWngPlB1adIoUziMGl0LHiogikjVLTUGkY
   images?q=tbn:ANd9GcS0fHmqdaZU0aXKGPtAFllgFlvUfaKpp2arBI2ga69-djPxDO3_KA
   images?q=tbn:ANd9GcR2tgwnislX81AJqv3uhrzI5lQIPNUtZm2AXdMwTZX0HWlhBult
   images?q=tbn:ANd9GcRcw4nR8zj1vChpAbmtPVxI-9auKYY81Sh1xAUCU__2oW_xVRTE
   images?q=tbn:ANd9GcRxCeeFp-97lsg9PsLrGgNT6LC_SG9bqdIcdQEH8s5F1V9_xLf8fg
   images?q=tbn:ANd9GcSAuP2QtnNYSdJxQSN6U9zdY-ULl0O39S0UpCFz0DmuVezU0gBSNw
   images?q=tbn:ANd9GcTCI7e8M_5P8-IRWwD3pgFSOF0D9cZoBCf5HGxQMCyrQiYegkmn
   images?q=tbn:ANd9GcRnge5ngHkhH-I9J4_O9sZJCOaHYhrfVhsG_9DtEeO_Y9NpkpT5
   images?q=tbn:ANd9GcRw7l_yQi1VywlRixqY23Y8evtHTj5CDdazvAln-gOcqCd50xWYcA
   images?q=tbn:ANd9GcSMom26wXUKF-Tzwq7nyqk731IHqzPCbpOBOh5OT1o5ANLxjCajTw
   images?q=tbn:ANd9GcSJA8Nyn7H_ah7drBbycfy9kOmKL2CDsTR2jZYNz6XhY4eMRWRAYw
   images?q=tbn:ANd9GcQ-9oiculRTQu--YO_YdCea2AnyM94y9Tw51FryJD4lL-gO7UI6
   images?q=tbn:ANd9GcQv-XX4bXjFJApq0GNM7PdbETEfSBVaGkXBdFaYZeqEewfm4dEBYQIXWMRP
   images?q=tbn:ANd9GcQ06xBjR-jRpracCGGSBbelqTkx1jmxpHTigK-tcXmB4TZ_9i89
   images?q=tbn:ANd9GcRoNJSu1kjzfT4kbw06yS65hBIo87fpi7kvyYOveD81iFdaQUmB
   images?q=tbn:ANd9GcSdSeZTkQEW-ehKDQF95ufNA3ng7N_iyg9ibWZbXqwMu_PH6ORs
   images?q=tbn:ANd9GcRsrxrvQb0Vz47VV_oflpgFc3dNl3jkv4B0dX0CxPsRS6nFYXXg
   images?q=tbn:ANd9GcQphOFJZvMJo4xRxyNHj_22pOjV_oL7_Fxic9PaRCTWTrPTbJEj6g
   images?q=tbn:ANd9GcSMQ2nPpgOBrbQf5i4D99bAtXBLwDXP03Bl7UzEhfLsVHY9-QHj
   images?q=tbn:ANd9GcQ5Sgqzp4SWYS9dxIHGo6144-DMdVZGG5nwXeJW5STNd0AgbipiTw
   images?q=tbn:ANd9GcSE1nQH4XELvzCxuuVzzuRd7e7DjIZdL2JYkqupi5lbgVH3ucH60A
   images?q=tbn:ANd9GcSJNWIxgSytJk66AzLuRAySxKuz1UbT1xyUPIAyfdbhuhiofgOD
   images?q=tbn:ANd9GcSWBl6SLyvJmDETqWP0T72QAjz48TwU5aByWeMedyaMdhHYpZt1gw
   images?q=tbn:ANd9GcQopPsq10mUeCfUqXQ8s9tsM6rEinTcofRjQA9NPaHJhnwAU59N
   images?q=tbn:ANd9GcRBNqFOXsUGJiawABzA0jTPxf5-DFQdCuRGRadPNEJ3XymEAE1qlw
   images?q=tbn:ANd9GcR7sEMtAH1d3kwEYidlGGI77Pvex3N78TKAgFCDuritWLx9YKDT
   images?q=tbn:ANd9GcSd7Pxa5fVrlNKsPuvO_nxocUmYWjT5LAkJlLPzCRQl4LfrRYoveA
   images?q=tbn:ANd9GcSU-g_WJcaH7nL79X7cEqmKnQdF5Oc9T4mLgCiLpG8Vz01F9mKuzQ
   images?q=tbn:ANd9GcSqSPqk_teVh5kAzIo47ThBXzjsGctqWoUuGxEvNWAwgdLNLlfW
   images?q=tbn:ANd9GcRcU3uQuuODz76EtErY3Jh8jDkzc4zkq8qm7FWIycstjXVZSwaK
   images?q=tbn:ANd9GcTw-G_UBePxD2mIrEwY9kkURaKIRzkF0lusYv1RlYTGzhV3wwPq
   images?q=tbn:ANd9GcRB3odiLuUDw4mRhgFEKYpJ5xwnMM_BXpN0BBeSrGzP16v2Nhy0fQ
   images?q=tbn:ANd9GcSSRpXhdYA-WB0vkhclwg9JbsMcVG81AIiDpjOwOKSlWYGqaep8
   images?q=tbn:ANd9GcSZ3xZu646qvwJGix3F3V6HwdzFDdmlFEYYCfbVmFTMmq-_emxN0Q
   images?q=tbn:ANd9GcQb3I3dlEwlxkvml7e9e4lgcWKULcq1r30ySMkfmDpRgmqNHe8I1Q
   images?q=tbn:ANd9GcTmrBv9uFmn_T9S4ihox1m9THbOL82ZsHipuJBhi9R6hqsXgCQOQw
   images?q=tbn:ANd9GcS7VyjVKWRtTjtOyqR8UwIzOUCBxd8TSrUzcusyctuDPdo617g1QQ
   images?q=tbn:ANd9GcQzHP4qS3NQpCdbDJIqGYariiTj3A6nL7u8sudN1gV67YVGqztr
   images?q=tbn:ANd9GcQQRqFJpV32huo6UZU_erapO_fALjn4sEC2oV3L_vZl1TsyWBb9ow
   images?q=tbn:ANd9GcRUoyiotfvOfspYPYUQigZUKTbCxEogepGsHMH9_82r6edl8rhE3w
   images?q=tbn:ANd9GcSebGGzbkZYRc0piZ376GfvwsVN9KH9BhSn8SjMLBoIKxRhrDIGGw
   images?q=tbn:ANd9GcRUlnDbeFnWP3JBHNfesaY6IAQQ_ftq1Ja1kX5X4oY69Ls3EwQ9
   images?q=tbn:ANd9GcQv90NYyPTJGvlzfx5Csgd7sx-j4U8VafPFGpIFwk_lOG7tbSniLA
   images?q=tbn:ANd9GcQmO8YWhKURmGUrpEaRvEDwNScO3RR1xxobOfAwPSfsKko4v7f_
   images?q=tbn:ANd9GcQnmtj1Fhk-hCi5URlJZXqaRTiSwbsgRW94JvYS8v_dPJNwCHiB
   images?q=tbn:ANd9GcQHJuXNxLd3VbyKXl87iPkWBLvZmUnas6FcBPMXI4tfrlH9l2MfvQ
   images?q=tbn:ANd9GcTrlOl5FnFpcFwd3a1VVh5eDGpqq28gtODLsPN1VEcGb28OfvQz2w
   images?q=tbn:ANd9GcSvUkE7eheKOTVuZb7gPicwoSkzgurmbZJgaR2JaYwnv6tjItfbDQ
   images?q=tbn:ANd9GcQdPL5F-xVFzPjAKK6wTVElfH6kFZMV-XQFiC43J63apbOvLuTZkA
   images?q=tbn:ANd9GcSZ8jWzz4Djb-JAhqkb-QjKuL16kKP0QVg37AY2kPZ_1SNJXFMwBw
   images?q=tbn:ANd9GcQrzojbkjpihTA0w93VV2QifvWjH-X3W6EUdxTjwjDDA9kxU9mR
   images?q=tbn:ANd9GcSpbe6xQ3NRVPM9nnkzD6PKckcOZNhmn1CsGyvajnhXeZncWBMUJA
   images?q=tbn:ANd9GcQ5jEvj79AC2ZPUDZSUk8joroD9ucdkWFRUWtBg_WPFvw4apyMwJw
   images?q=tbn:ANd9GcTagsu4ee_NfRZm58U8Yt6gagmeBXEUfdNJU1yECf7D-IxGzxRb
   images?q=tbn:ANd9GcRJV8crQIYnEiSbTc7-sMTyILiVfP9ZmiMSgfnfDdZED72q1XdGqw
   images?q=tbn:ANd9GcRcPL9tBwFeA6QFbgqMRuOnHTpvuUtLYwOM892L9d60hfNp1SKI
   images?q=tbn:ANd9GcTlTds9fHs6ZZwV6-ctujnAkbIfV1MVFDDQ5-PR828jLxczzEEb0g
   images?q=tbn:ANd9GcRptfiT7nkXwzpY-i-0WYUuBPPwcZ3k4lDmEGAkC2H0_JNCfSm4dg
   images?q=tbn:ANd9GcRoNgkOTogaKKzFUmdmks9nJElTmkx0lJcnTljKTg3yZDUNfLa94Q
   images?q=tbn:ANd9GcTEnb7Wi8cre75Skvq-SpZA1Lk0eMxLHDs8eduiv7MbfC6BqxT2mg
   images?q=tbn:ANd9GcSiNFEgjTKt-GpN8RcS_t-RWcqqXRlzbe4KLrGXv9kU84XTENDxXA
   images?q=tbn:ANd9GcQIIdcsgQTmvnYPYMGdeKCl6updoZ1IjplEKfAD6vr9G1LCA8EWew
   images?q=tbn:ANd9GcSh4xjU0zZ9LvdEbrA6xDGcDwo722Bkyy-2sggHj9oo9AciqflZ
   images?q=tbn:ANd9GcQSG9KwVwMx4K16lKEhZMurTrKRPDP46dv-s5aC9y_QzJW5Pil9
   images?q=tbn:ANd9GcTtMaHa9eKUo5VMwsnD6fLIXTcUXjhtr5LkYkZ_9w5baD9ILDxf
   images?q=tbn:ANd9GcTZr2VogP_5GwiOXYjbO6uArvd_sx4QVqKm1QF1_1uUEJ10opmf
   images?q=tbn:ANd9GcR4TZnPa3gS-FZaV1qrKcedP02CHZAwcmlZsSPbGB4z8e8r0y7B
   images?q=tbn:ANd9GcSExnbD10hkyGHLkF4mJRAL6rnq53C-mVpHc34O6ejMHQTrxWUv
   images?q=tbn:ANd9GcRKL3e41LSI9YzycOUSOFt5FC-llNFoEYgeT8sOyqe8vwPc0n-EZw
   images?q=tbn:ANd9GcRqF_ZZYbfPGXjiSbp3uEke4C2tlZf6KyK9AyvwcAeeoyR0cDelMg
   images?q=tbn:ANd9GcTHYwpXFmY1H5fUhAVAlQ4e00-u8QON4v2Y6uRnVHxneZ0859Cuqw
   images?q=tbn:ANd9GcQUNIHXDFh6eM1RjaKL9yU8OOqofatFvTpSEfp65Jv2z_Odv0M4
   images?q=tbn:ANd9GcQInbfhaasVNMxFeevcKgWwbVFNhQQGqII6NvVfr2pz8AJQMv-2
   images?q=tbn:ANd9GcQhL-T4vr_W8AaklMdfVQ8IwZvDQSY4SiQDwHT-uXuuDdDB1FAx
   images?q=tbn:ANd9GcS07NramRbRD-ojjnCAMgaGzBQlqrZ1A9waRd7Asl8EBgOA-9y3
   images?q=tbn:ANd9GcRz-2uGTssd7KUCotTI1I35ldm49Plk7NVRJjIYY7BmfWPu062iag
   images?q=tbn:ANd9GcQ9-qdsMJRNcyQ4Lk-3ZddWCQeN80c0_5SlOYRodwh6rUsS-kkU
   images?q=tbn:ANd9GcTK7FP4pEDly6nmqAbA1yVch5Am5zzGdtZlUt6FzckqMUveRB3r
   images?q=tbn:ANd9GcSelUqd13cPocFEKDwzpxnSpR4yudTDy7jZLScWaGN1vcfQW17nyw
   images?q=tbn:ANd9GcS3BM3VX9w-bUqwFreKn0RNxCcpgRKZr2jAePODSlRuaD4aINGc
   images?q=tbn:ANd9GcQq3hC3vprkhPX0aJLRxz8QLgCArYLFbHg-AvkUZKRRwOGm770x
   images?q=tbn:ANd9GcRhgLl5KN-h05CYLuz3hUIJL2RqD9SrGM2aghaJue5lo7F1iBvu
   images?q=tbn:ANd9GcRkdQ3EFp8-nI0-EdwCR9eiU4utoCtC2pyw0iLxjLvy350HpXm22w
   images?q=tbn:ANd9GcSwcVc2pL_zwMdR1s8m6238ZcsEu2aBd8fuhuZC6-CJybRt81BL1g
   images?q=tbn:ANd9GcS-bXNaJ97wn1gdFv_pzOp3NVugDorUyRNoBIUHp_hbFfdq2ElK
   images?q=tbn:ANd9GcRO353FzMf7xe01Arx8aVIkGnS5K3oM0vto_zzTde10lcnFYmWfuA
   images?q=tbn:ANd9GcSZ-R0_rZCmzO57hUlV7VLf3Ggglh23RHScewhFc-NOLmmxwUtG2A
   images?q=tbn:ANd9GcT4_9BLNdXscjWmL6K8R7klbcRA33Zf5eNBMtcCYSQo1e3SSEh9
   images?q=tbn:ANd9GcQ2w1roRLDFEUgCJsKEohb9k0z2CPONk45Q2HTYPK1kVYAULSyHiQ
   images?q=tbn:ANd9GcTdVX0mjbjxNnI1qnrsW4gitFcuPBtzrlTewbwAxSRld01RgKVj
   images?q=tbn:ANd9GcRqTl05JgcxVBBSH3m3tQYPZFYoY0Ue-93SM-aceOf7esVJhlb7
   images?q=tbn:ANd9GcTL3XQraEJdTrPpGgF8W2Be6ZwKjpOYk1ZHxOG6HaRaRB7npz932w
   images?q=tbn:ANd9GcQFXgtQzFdFQ-IyxNctMrKFbTJ9_la2OAXp9xDxnF0yJLtS_vEo
   images?q=tbn:ANd9GcSBYJ5jgVc4fes8gsFY5qPY4PNc8-z6OehnCcIFblFolroPNEvf3Q
   images?q=tbn:ANd9GcT10dbVTD6nx4unuM7vGGsqhvUMtqNJ2npeTfQIcLTAFNsVriJoZQ
   images?q=tbn:ANd9GcTumQ1wWBehFBuend85PFjvQs-VQXXjnmMxqbvY8VVxZ8FGecJn
   images?q=tbn:ANd9GcRjODJSUgcirWjw7Jxj4MmArPL6ac0azKujkdxULRv6qRBQoGGb
   images?q=tbn:ANd9GcR714jGmy-2t32L63bWhsZOManzdn51vhC34G3R8H94oyILYh3M9Q
   images?q=tbn:ANd9GcTN2jN9IWen68oQKxRdB_HS03dfufu4jNO9uTmk2ZIrCp90mjHRiQ
   images?q=tbn:ANd9GcTUYui0n-gqyIBhUm3NvXvKWyrkr2sabFSpJtTXVKiGygBXK57AwA
   images?q=tbn:ANd9GcQRw7SzY_VMlC67WGozgup2cQqv9QWgAIN8hyivFZdFm_93ui_2QA
   images?q=tbn:ANd9GcQQ7Sog0hfhqTVphwJHfXasr6Ao7avqg4uWXTAYoXLUXXhCTFaRRg
   images?q=tbn:ANd9GcRFGiLzPu3iY80nRH0TQQCi8gYPNvmd0-t2SOp1zX8ry_QdraxEtA
   images?q=tbn:ANd9GcTmFDuH3fC3W3s2A8Aq7ZyuKdDGzq5pvRUCTseku5Ql107eglkJ
   images?q=tbn:ANd9GcQ2ju2WTwq33kBDziboZQUHJSGHgboP7zwBeGOmS4sFTGgZpJ2X
   images?q=tbn:ANd9GcTEdYp83irsQhwjACj9Mzt0K2qYhWXKmnGdE2KNklWMgSmMQaNkAA
   images?q=tbn:ANd9GcTfmX_sYmGkQlNPt0Jc79qQX3cnd3ibE9842QV1ggUxkKilh8Gc
   images?q=tbn:ANd9GcSORib4LQfXdo4pVEXgVr8_DGPdAxNtFUvXFSFhYw9QpL0oYbnF
   images?q=tbn:ANd9GcTBDL9RqyFsolKTt0zh5Z3mqq70kJ-iWdBXh_ucocthqFwDARbj9w
   images?q=tbn:ANd9GcS9ZtDKrnRwgJD8fekUXIueAEfYl3qyCdSxunEnGa2_OkzioaN0
   images?q=tbn:ANd9GcRdbjZq2cHf2CYqFSJu6Uct119eoiIOhZ7mB9n5_M1PEbAV-Wme
   images?q=tbn:ANd9GcQLNIXADvsROjZH1teMFSiJz7sFoey_1ySER0K7qucZcAOpls4L
   images?q=tbn:ANd9GcRTOFJaVLXuY6KlxdZPr02Eb9f0CDNjFBn3C9hRK264thIP7tVI
   images?q=tbn:ANd9GcSoayZbzeOI-l0XeEukSPxvts1coillG4W-L_UX1XLFuHuksrGGSw
   images?q=tbn:ANd9GcSiSSMemGBr-58bg0aJ0lSoiN6zAhZOGsvr0wJzc7UOmJYF5fJSHA
   images?q=tbn:ANd9GcQ1FjhwHu3KmMnnX2gUciJK0XJZ7c7PyeBzU90GGpWUdhH3ODYO
   images?q=tbn:ANd9GcSKPLq9xCcEI-hQUsWFukvBpoLM1oPgqFS6owJ8gUNL2OwakvFA
   images?q=tbn:ANd9GcQqFA0PXEi5s0g18NJGSxaXdYE0-rtao4TsZDVfHmtfaP-gvf1QLg
   images?q=tbn:ANd9GcSnJNvGVjIKAlhJ3fmzcHxXIJSbVb9VdeLarj-HJ9xhVKZ00wEl6A
   images?q=tbn:ANd9GcTZyUubXOyTChTJ8_pMK09M59PrsAtnvb561K3AKsHHjTVHiUTw
   images?q=tbn:ANd9GcQbNobujYgzzolIMj72ko1WmF5hbboo-1Q7-elVbOERAD7xmSncDA
   images?q=tbn:ANd9GcQwZ18SxRCCu17c1Gqn9ps8YxaP9rI3buGzU3ADt-WaVvcqqq1C8w
   images?q=tbn:ANd9GcQFT2aZaSpwFRs2_Ls1oz3m9S2B-7coJvLLopeG0SICATW-SpilAw
   images?q=tbn:ANd9GcSStk4Em0yEi51u73Sfu4TXoeM6wfpln2-1LSd4ymxEUhkMSnIj
   images?q=tbn:ANd9GcSd11Z4UeK2KsIQ_VvwEPFuo6JJOWvPWGnvGlTDUQL48U74NDX30A
   images?q=tbn:ANd9GcT80SyRZgCUzzl51pQD3oaWC4adz2z6RW6k0WfJfCNWfZhuFM7p
   images?q=tbn:ANd9GcRAa36pJ3uCh9S3CU96Sm6VNLJ-INGEqA3iVHY3SWq7SAp5iQkr
   images?q=tbn:ANd9GcTmOXyqQUl838WaN9G2Jz0KD7iDjsgmJprZd6OeDmt2p-tysmH9
   images?q=tbn:ANd9GcQ7AgsNcC2IxMUewfwv7ILNs4qfT7GLgypdDeFLCm-GJBe6R1zzGA
   images?q=tbn:ANd9GcQUTOD_82ztorMxyfkweZc8gSOoT4NqXdA8f9dhCxZue-d88CYEzw
   images?q=tbn:ANd9GcRk55PRDzzFPXqEZ2iMBFALLGkLl1aWAEqwAk75z0VfOh_0Y8zrvw
   images?q=tbn:ANd9GcQgzomgLTuQnmUUILiOjFC_qvrKzLL5VKn0TRc2Hli5YnBXkWZG
   images?q=tbn:ANd9GcSrjLRpaBcGsj4iOL1YHVivQy4Rfn2zdQg_u1C3dcBlPzRF1lSHzw
   images?q=tbn:ANd9GcRxiDxkQh64SCCNm5N3TxMl-4fzOEXavpWNOUIm_lCLWEpLA7gttQ
   images?q=tbn:ANd9GcSAzbFEDPkuNlsNk1Er1bFePJ5HIwTQlL8wTYcvs3cUt8zVx85x
   images?q=tbn:ANd9GcQYm1jMWGzkFRxLHuLA-6mTlQGF03RZrsqwMuBa7g7PXSmpOs0o
   images?q=tbn:ANd9GcQ6zho8gLSocH-2LUf981FsW1DtFtnOto9Leh_VBvfiays3bqtX
   images?q=tbn:ANd9GcTCtNVdEgNPbvk2p0oCQLT6RK9RwzbC5Z31WlHLp1XfKC6bP0nh
   images?q=tbn:ANd9GcTwsil8c7FKeYAsUa2yGmt5axckLdH5X_L0KvDzaLkAiHV955R6
   images?q=tbn:ANd9GcRF3Wsrw8z8j11U_n43-w4-YX0fpO6eozha7VtU1ba-rIO3d8T0
   images?q=tbn:ANd9GcTiJxaW7XShsOND-uS3pgfvu9Hx1z4I5MScAzlgj1JR1iMB1PM_fQ
   images?q=tbn:ANd9GcRejIzfOVyeRSt7KxvTfBQlE52-GSEDvhkgjJorkx_gkhJ0CGbNBQ
   images?q=tbn:ANd9GcRq8KzEddtZzjVvbytxXQ4rgX39eA64L-RbSyfqnXR02Kw8GEaT
   images?q=tbn:ANd9GcSynxkHPArW_jgAJG54TP6OQzh8kcmgK1-Jr-OAWl-NPWA1mGPmaA
   images?q=tbn:ANd9GcQqh_tVQ9uYUjy909iOgfbTXdsdpgG3ZG7xcxLsYqA17oqrDbHs
   images?q=tbn:ANd9GcQB0SLUTlGyM2p4gePhA6q10UNwv9fMuh4t3Qi2D6gnvF61JTI1fA
   images?q=tbn:ANd9GcR4zMKI4ItwdZI6Qe1bLUh2uLeSbVQqNH1gbnHPLmdC-Ugrf9NPrg
   images?q=tbn:ANd9GcQ6tZ0RwRoYbVQsN1fIY9HaqnqFNj3CDC-atxZEgddrjs_s0B8H
   images?q=tbn:ANd9GcTJxe6FNtJNSDJdpEyaL5sXG4FGghlkVM4HXCEtog57yGLxxVfB2w
   images?q=tbn:ANd9GcTHSsf76zKLSBGOcWgpDkTpo7Dhv3i-TzE8dpyi5oPliMmEwCMYwA
   images?q=tbn:ANd9GcQXEwxSA4tNyHCRmF8slUX6lvLTGw48C-Ck5gT6s2UbTToYjICg
   images?q=tbn:ANd9GcSZPqVisj_ACw0bbo29-Agl9egqeUS9ooRM1ZYtBCRW4YQtP78O
   images?q=tbn:ANd9GcT-gxc9D1MhH66MJR6WT51yXehObuZQh8Gd3mk2ecn8GgVbWpRuFA
   images?q=tbn:ANd9GcSycLIyFJ2vASl4YVvxFd7XbJ0MHVc69Yzta9BbR_6dT8GN4OcQ
   images?q=tbn:ANd9GcT85F1Mv-XZ90dDuCaltcbemEnHvej3v-9QKfF2Pngl8a18TB5o
   images?q=tbn:ANd9GcRdZjbqg0Ps1GX0fSs0PLWpt3IAOTF6-u_3jtipYfara6HaS4sD_w
   images?q=tbn:ANd9GcTffC4Vc9CWspimRLMdYjGH3298tGPRyiTwaSy_GQrkxWYagbjj5g
   images?q=tbn:ANd9GcSlnUt3vYWMtoNoAUTlQHGrPl9u3VEQ-1pXdbM6ecj86hhLxZFhbg
   images?q=tbn:ANd9GcTRr9BU2sVlVL7gOTU9mZaxa0kWDrheuu_7-u4D8i3sr2TUQR5S
   images?q=tbn:ANd9GcThnUPOcBeMGgeHKG8yBa-4HjkqxKNWw42RjSy1BpWcV_faETjf
   images?q=tbn:ANd9GcRvKiGXXmFFfi7ax_hXyBPIGc_z9CJ8_goLQWY2MY3Aiti9Mop2Ng
   images?q=tbn:ANd9GcTJyDZCwCzI89Q4IWwt1d6yDnAFbEy4QbUTnn_VGTWF3m42KXiu
   images?q=tbn:ANd9GcTnLi95L_RubjaEWtFSSt4ubSz2SuhCjQMSiK8Db4QNwIa50BNNsg
   images?q=tbn:ANd9GcTukqXHmhpIO92brK0aXaF2hOUBCekG9xFsmNWyDiMGs0S6bSn2
   images?q=tbn:ANd9GcSoAeygi0whP3MXT3oRqgsWESXLex90Jjoh-6Zan3VVH65UPmBY
   images?q=tbn:ANd9GcQPu6Hu3bqmaJ0J5tPdx9FXklKPoksu6xX5rpYj7-wApBqhx7bz
   images?q=tbn:ANd9GcRWDB4oWuzoN4KXVh5KEwWVvBkoR366bT9lY86LUGGbQOvbPNou
   images?q=tbn:ANd9GcRNY_h3iBL7XOglDrvrrG4xDIrviek8Tyo2-V-1KoBsm-r5WiFu
   images?q=tbn:ANd9GcRvRhfDU8uHNlKQse3750fT1fopuwyyVDbD-MGL_pt0NF8HfaIaTg
   images?q=tbn:ANd9GcQf6j1WBXohU_b5dtQOhHa4VEOW90fKdEZz4V5wd6-Ogz2IgCQ3ZQ
   images?q=tbn:ANd9GcSEXG92eWW5qTpr5SWkJGckpG2NMCBCn05u4X1SELSM5crQI0BQlQ
   images?q=tbn:ANd9GcRB9RvX3nV4wDa5NWemQlfvrDZ4MEAj3qbl2e1wJXfTHrjaKCLKxg
   images?q=tbn:ANd9GcSh4R74kR-TNubMe6aEykulVR5ijIRBPW1unIWu5ja5QtLVJPuOdQ
   images?q=tbn:ANd9GcSLTYyihQrbWswVYdcRIvMy4-kJTRcH1VDd9C3Ge0D2giYP0JUN
   images?q=tbn:ANd9GcQnDUUW6prcTcne7EtDJcBdwY2J32V6lKgfHx_FQ6A6QBRx19YvXQ
   images?q=tbn:ANd9GcTAdt1tccwUIq9mAigECj9htrbk5qsK-47qYPju6FeJl93MFb1k
   images?q=tbn:ANd9GcS_4T-KBuA94OgGXM-CzGFF2Q-XQcOa8Iu-Q9n36_ba7s84kduz9w
   images?q=tbn:ANd9GcSm5TSrFpiFW6SeKGlwbnsGd9yU6OfIM8qYmFVL6UQjFMwAH9viOw
   images?q=tbn:ANd9GcRydn059yG-vBUHhlvg8Bcy3RgHgOvF9uH1y9h_uSKdwneBONtz
   images?q=tbn:ANd9GcR1QIeLxjAoLKlW9jvu5dT-tPwW1f56foS_orR3PcZbsu9c5Tvfag
   images?q=tbn:ANd9GcTuCkbJZMCQuIL1Wd4AIl5mjW0VZACA7WbBauaSQv3lb8LReI6fnw
   images?q=tbn:ANd9GcR5uTfBet1Qpnma3eUZaJgvMNHnGcY2ArwHXu5B91Os_dVfstjr
   images?q=tbn:ANd9GcTozzABZsnYGtNO0ST82CpwDIOE3jRomdW6hedOh50vVq8VRwjV5A
   images?q=tbn:ANd9GcQ5Ish9wxuZ4OavMBsDFY1BkIzYQ9We4rSkgUUF34lKz7xu6zOkIA
   images?q=tbn:ANd9GcRvs1iZQXoEctIqKw05z1rqIapjWkU6QGQShN2uBttWGknHY1KZmg
   images?q=tbn:ANd9GcR9tzQilyWkSDSZY9sYeAQnWF0h3n9RWR2S5Zg_2PDZzNQL8355qg
   images?q=tbn:ANd9GcT-2IjODrtTx07f9CgmX4KnkxK-03iEZ3eO1VY6esfnYNQU1vQQQA
   images?q=tbn:ANd9GcRP5ynDCawF0bOPzRzCLOL51m65kzqdOSECnMEliiyqKhPXe4vPvA
   images?q=tbn:ANd9GcQYj_rzgc1cq_GPrqNUHRo7fqr_PP8iOyL-V6dQThegnqQ8t6K6gQ
   images?q=tbn:ANd9GcRbPKOig8xE_MJmqHTQijq8Xjc7d4ubXtw_bYqacQT34Yp-LympuQ
   images?q=tbn:ANd9GcSLIkJv_wYT3HCweqFXewbcnhwMlH3jjln4J7X1KVRnbw-XoBLtbA
   images?q=tbn:ANd9GcSt7BN2uYSvcdYEYMnq0tL5poPgJYuR615e7R6NtEz66cELcpbW3w
   images?q=tbn:ANd9GcS2hBB-dZVHF1KkiiN_cOAxwMIbjvseGqkZrS_uZMNK39-KlNrqbw
   images?q=tbn:ANd9GcRc_pNX9a4j_iHJpTIrwDqpNGcFmlC-G61O1QF0xi97x1hzg8GK
   images?q=tbn:ANd9GcQwDKISbSGmn_J4C6ibpSOwaRn5qNoVbME8e2HjiBPwjaogshtJSQ
   images?q=tbn:ANd9GcQzoLZHS8a3tOm8qlqduB_GnvcUcUE8NDOTx8vlhgnYp-x-KKnZgQ
   images?q=tbn:ANd9GcS8JvrHWaN1rlv3R2lgjly1hcHb7bPivPo4txNfaPksPTvfVhd0
   images?q=tbn:ANd9GcRYR57TBi4d0dzCsOUzFs-luzWwD4oMmTMfpXwElX8-6zXuKeYj
   images?q=tbn:ANd9GcQhGluaO80b7dvA6u3sqXWoP1dYmODnhOLnS05Yli_VLPDgv8mD
   images?q=tbn:ANd9GcRkbKPaKwDMSwQrotpmeIaTXyuUugihAZTVfx_VdcUjlIOIssOG
   images?q=tbn:ANd9GcRF3NO9CZ0YFXbEQ1FPMevHp-HNGdq9aFfIQxcthItLuz9cNcVS4Q
   images?q=tbn:ANd9GcSt7Ekr1JLaQbhWMPKAYJ-4Bl-EmKwOP0khozY4-wkm2tBge5JIDQ
   images?q=tbn:ANd9GcSJPWVZ9QVzDZiFvC1tycnH-wlDK1aJogcRqp-ODe1DRuOHDjGc6w
   images?q=tbn:ANd9GcRJnSxfp7IkW97D1qmJIZ5MsUCArtN9pgQ7DMRMGdzI4ZNrcjL3
   images?q=tbn:ANd9GcSbFsTfZU7tuBRRDWIqFkywLKA05ktEsDIzqENKUCVj_j8rN3eI
   images?q=tbn:ANd9GcSZlrHYDzgFmjwdMyVEHC46tG2Ssu3h1rQljf70hLiFY-onyq4dBQ
   images?q=tbn:ANd9GcQpt6GGBASDre1_dCUfcq2ZxoUPiQvi8RnLFb5VcHhJXHrqQ5Nijg
   images?q=tbn:ANd9GcRrXSpzq8_oVw7-nSM3l_WAVRnaHQsFMQu9_cFfJWzifoYB2ZE7
   images?q=tbn:ANd9GcR8U4njMSRjQ6WmtNIrVaQH3khbln9Lut1KL6tRNBQknFCHSvZ5
   images?q=tbn:ANd9GcSD7Htqjn9J-QnFsnZqOTaeKbf0wN6VCbTZP4msDjvdITh9MdxI
   images?q=tbn:ANd9GcSlxoS6fHRfCz9aU7lIhtov0YOIgMnMB0jzM5-LZ_NYMJPSgnFD4A
   images?q=tbn:ANd9GcTpIc6JV1RsoFkj_A48TmkJQ7xqTtG-PBuuJv03jZJKIwu_jDo6
   images?q=tbn:ANd9GcSFY1tI547rzxAdUF-S6qt3xTX803oAheuoffTcwOgjiHHkwk1f
   images?q=tbn:ANd9GcRRfNOrdmQFkFqKwLHmgKgVUnmmNXrdPUbOqrdEO39ftqmGbcGs
   images?q=tbn:ANd9GcQlz14Kmur0s8yKlpoW_uQuDiyn6WwEawmfs2KFGmEI06h7uD5-mw
   images?q=tbn:ANd9GcS3AaScjOzeBMTg4Cm5QePfZP8cvhwfGyDY7B5V873-fSnJyOAM
   images?q=tbn:ANd9GcRZHNaJ4qIY6DvIq10vDKHm3l72oEU6FPHJ2YFGhiJbSgF6uLy6pA
   images?q=tbn:ANd9GcSxIcEkONLN-6g40_igOu3PMscqQIRzz6rqaJmr-A6k8IbWjDgf
   images?q=tbn:ANd9GcQWk2OoRRkcCygEgKUyI6vRNdjkEMYQzbXyHw31zn4Mr4Dju0N-
   images?q=tbn:ANd9GcTCXq6dcDaM6cc449uAPllB3xBwvU4cGnCY__LUTSK7QWKQWpZ6
   images?q=tbn:ANd9GcQSj3yw5PgiBxFoXOHWa7m1Nw875_N535Zf68wCM2Yc5omw6ddQ
   images?q=tbn:ANd9GcSB3vR8u1GVdBnB8Ha4YeF4mIr0tU6QRbGTDAAyA-Q66PCZt1pxNg
   images?q=tbn:ANd9GcRd4F2BVKms8HbSHJrPwHzCOvO_zDsyvQvtSa2US-iH5Hsn2KKl
   images?q=tbn:ANd9GcTqCl-tX3aUKvI99A_lrSIrVDGB9qXik0mq9EsajP--TAtmVOBvjA
   images?q=tbn:ANd9GcR_ygx7qL9klPAW_VCiE2CAP7Fb1oIPyzJwh4smsnyV4HS8jHvu
   images?q=tbn:ANd9GcStGkWTHYrctvg3PnC6f_z0dXdESrA2Y7iXY8RhkubEmzbq1Xce7g
   images?q=tbn:ANd9GcRuNLmBB0adZY4dSHaYC8RDNXrrlvkt8S6PIkpQm36Cezm2a20S
   images?q=tbn:ANd9GcQHjGtHIrOrT6JZ2DD_0xNzalk9BE16yfnE7Qqzhf2ccQEEj6Q2bQ
   images?q=tbn:ANd9GcS52lDvBQ2fruz2Zs2zvZ6qJZZFxnCFEWhbDHMgoQddg_qt5NZq
   images?q=tbn:ANd9GcQUvrE6uFU5IF5UDOYh8bMYNslewTr0-ytphvHHDaSqHAB3RgMWWA
   images?q=tbn:ANd9GcROKhBRYKqBP_ufCst_rwXA-39DufBjfdnSvUyG1fIKUUVBpEkS
   images?q=tbn:ANd9GcRlQPAbs1t-2bjDzI6ZbvmldUjBN_R4NHHLCDijo3e-Tx_4hkCz
   images?q=tbn:ANd9GcSG92u4kkrxnDw1jk29_zrkx5CzvfP9U6P4WfhmrBkdtiPQbnwC
   images?q=tbn:ANd9GcQfNgvqz3tQzLZyNaXwDJIhRfA6FJrij6BwLgKRhnKEzn0aJIqR
   images?q=tbn:ANd9GcR1ECBwZDmqNHoAjX3NRl_oaNcQ3cINgZsidh6he9N93xA1hggB
   images?q=tbn:ANd9GcSV1mx2UDnmrGrMlmv1fMJrDDzcY__3qZN_Ky7pFUNmqV_qXReiGw
   images?q=tbn:ANd9GcQc_WZZc_B6nCXQI71l-w6TVAH43T6ov-eWs1GP1Cg7kkI0mRbH
   images?q=tbn:ANd9GcR8LPlMBrN9yHIBDvbR2rTVC2WnGH3y12L3_-UzHoKQzHm39ZzxCw
   images?q=tbn:ANd9GcSct961X2F5piJMX-B68O8oFiyDC9Q6AMJ951zPr737LlpLkx8jtw
   images?q=tbn:ANd9GcTieeCF_3tBekD4CsgRND-74lfO9E_yKmy-inPLW3MDqMMYHBEK
   images?q=tbn:ANd9GcSfLsW0LwYFppO5fMjUh0HDu7TJDckv4s-7QanrnNGtNxeRWUNtQQ
   images?q=tbn:ANd9GcQRbVCaDnztI3q-OO8ZoQENW7yFg62HYhGD2SfT5Cc8BWO7oWUT
   images?q=tbn:ANd9GcSqFWtq2qo2l4rT6XnYYh25nBlAhVNr2MYguRlMomwuJ94rHI5h
   images?q=tbn:ANd9GcS-UcTasgpEXe_IW67iboWwb0XxNRbSaYqLU8d0_WgIIwO7p89h
   images?q=tbn:ANd9GcQu6UQ2c_H3dFcLj-LN4RHPBzCe1NWzy_lfPyqRbScvtunPGQNqJA
   images?q=tbn:ANd9GcSdj7Kzh3yT5c2rPCUyNyS4lU2HcPqIeqVWucZoJByTlb8tWm2W
   images?q=tbn:ANd9GcTksk-dctat87VTAUokfJjvOLMZ2fR2DBKaxfifrCoy6XFVS-EA
   images?q=tbn:ANd9GcS1gW-KKoIV7bhDVABNxdlZM-DCDC6ucQNgRhETkhPb-xMLnzyHlw
   images?q=tbn:ANd9GcQLP9uQYCXH9HfimpLK6C4DzypdJGfP6paxd5E5nSuTLoOZu_8e
   images?q=tbn:ANd9GcSIB0b55rlAVqg9tMw1eQZrQ2I-hR38LBrmgpD0V5VOymxt5TQPig
   images?q=tbn:ANd9GcSLIYq6VJpJ6sRbH-tUkwKYhWakHNxLonOGN9RMXv_TnNtOMV_dgg
   images?q=tbn:ANd9GcSYbRnLJ_ghoYf2a-ZMT7HChjX8Ub5Lng8jQXqtnW719-eVpRscsQ
   images?q=tbn:ANd9GcSTMjX4QdobdysIH2GeBD_GaIzz6XLaIPA_wL-WByPK0N_j28Y0Wg
   images?q=tbn:ANd9GcSgwwt6F-AK3Y8SE_DSqBK_RnTnWhqOU1nbVlzDeaN28ZZt-8iMbg
   images?q=tbn:ANd9GcQxbl8CDwIvo6GVvMB2RrvfS6lto4IhhoJzkSlYtVUZDHKMkYzj
   images?q=tbn:ANd9GcTkB2crP8KLULjAptnPHx-bRvmQcRAob2V8-4dzzenb9g94rC1a
   images?q=tbn:ANd9GcQxvgax4IFsWFv-jwyDSAH8ervpn1xgDtducER1pOSO3JJCE67kUA
   images?q=tbn:ANd9GcRnI8H__RCgDuTUfzWYSIIElqUTsRlK5v5C5PhLPHZXqYsLdstF
   images?q=tbn:ANd9GcRKbPnCAlIZD-ln3V_h34POLE-nYymocEMX95keYFAj9gC8ILKn4g
   images?q=tbn:ANd9GcSVtAjIaS991OV21kcT0x4e2lv3xXaDuJB0wG28RsTaKmcmIYDW
   images?q=tbn:ANd9GcTKYnysgS4789SlPXXcVOLTvyyKXqtSUHNN4_YMVoqVtOGJwVTj
   images?q=tbn:ANd9GcQ_IAZ5Yr2ZrCOfRZQqCyRl9hBlAPtqEumMPN3i94hSRS--x7C8
   images?q=tbn:ANd9GcSLT1qvIRgEr0_DqBbwuHogKwET6GXduHlNBK8PZN0TZ1_kWcac
   images?q=tbn:ANd9GcRF6cll_aHAHsWtZJxMVFS04nM_psvg3AWsa7LUZcJwvQi5fW7M
   images?q=tbn:ANd9GcQFmEbVUzNx2hVMS65q-4V0xnto_ZS7N312vnvPSgpn-67JhPhx
   images?q=tbn:ANd9GcRcL5uJ-7FFUBKNav6CrgRND9xIuR0U59K8B02-IzpemMIUeKTh
   images?q=tbn:ANd9GcTOyN29VJn-V9kaa6opGQqdmS14BNH3BPSBAeQ18bH5HYazpRKM
   images?q=tbn:ANd9GcRLDKuB2ak3QqAJN_fV4Ou_Dt94wP0jk3vC-7QoZ8xnV7w9IL3V
   images?q=tbn:ANd9GcTT_Zt2WpDy9-48tu50-aJtgfiKJt9KGrGkYuvrOLzotRw840Nmjw
   images?q=tbn:ANd9GcQ5Nh7FG86UH2mbRRZJ7ywwKPfguNoF0kM7H3JuKSsYSdxGSsCbVQ
   images?q=tbn:ANd9GcQe3ECXAMEfHBHTPbQgyz7u51Bk44nkC_LykGZeRZHuFKcIdDXmZA
   images?q=tbn:ANd9GcR435DCOIvgPjNc-Bjc9Uvbmop8URQBJk4jrn-wWyUYEyvWvjRHFQ
   images?q=tbn:ANd9GcTTwtqeG7idc2f8Ytm9mETm8xV_Dg41t_bOZaBXe0epsC4UAUGY
   images?q=tbn:ANd9GcQRzX-GQjjw5P5lcOqt-kP41mKhU9T8d42Ir-1iO7ZZAESlQAyPog
   images?q=tbn:ANd9GcR6GxPjU3Qde4DsYz3gD5-FduxXSRmmLraerQbnux2ksm-mSW_nBQ
   images?q=tbn:ANd9GcTGzLSWmF99drCvOKZToDFpdgR-B5FudQPoeYU17-3DdY7ia3l6
   images?q=tbn:ANd9GcTNe7ASOuHcOTxtBpu1Bm80p1bLciMBTy2qcI9DKVXgQjtiJT7m3w
   images?q=tbn:ANd9GcSWYR1NIzf7eNm0uHWib64mY8qTQM7H03LV1fYE7IDrDUTiyPe8
   images?q=tbn:ANd9GcST5vjqZ262C6GD-zF274L8KN_9BaIqibLaySALL0gjfyHK4_WYzA
   images?q=tbn:ANd9GcQXXfEyOBYCqgoEipIY5iLQFZBfLQGilUTkT8Xuhu9hLIeBlNhE
   images?q=tbn:ANd9GcSveuJrGBj0EcqQ7avfvSypgXrpskVqPIHDwb3mCt0b_DRSMS59
   images?q=tbn:ANd9GcR56pJJY4GXRL_zGDr5PF2ccv_Z-RO5srZL_UuMwPe6HPrJuWXiNw
   images?q=tbn:ANd9GcQEvH4zG7uj_QpLgpF4M8W4S9_g_iOo5Mlu5xdjSgtkOzZRmHBw_A
   images?q=tbn:ANd9GcSGXLsTYTIRgVuouVJ9vZgV19evaTuDxKUq9DJlnmwCv9zmdsSlJA
   images?q=tbn:ANd9GcQlkdSbC57OaFv1C-24FsfoJZWHRTVIMmsB7N9tJKT_jrfxcr-YIw
   images?q=tbn:ANd9GcRFRwDcRJ2Q8WUKedv0nZrq8RWqdg-bGQhYuOy6D9Fa57Jma2VX
   images?q=tbn:ANd9GcS2vkLfVlDB1gmnChNuGayLEAQlbBlVo0jhaRx2TL_yCjxbWUH8AQ
   images?q=tbn:ANd9GcQr12vZpjDsiLR8i-pAN07KO-UgMhI3JsXcHVkswUut7Nx0wnVycg
   images?q=tbn:ANd9GcQrlcuovUaBtDEYikxpEHu9qfoNvQGkYuf0F49Y-kWTUvc2Fs1ycg
   images?q=tbn:ANd9GcRxafB9vpAu9Q2kwh0tmpqetBAda8Q9yg6WG1WXOtXvwlkeLmM1
   images?q=tbn:ANd9GcRpUYyeo6xIyxDvaMAfA91ZA6G7XYe--mHwIkMbpqz-Majq6kMY
   images?q=tbn:ANd9GcSQLLr_NgS1F2Ys7oZ2HmUEyf7EgNzpP518AQyQCwxrPWE2jMnRpQ
   images?q=tbn:ANd9GcQIYBtQYiMGbQQ-R8UQdmKb_rPF9p_2_4-6CqFxHmsWJ763s18g
   images?q=tbn:ANd9GcQ5XbZu4yGUVFt_IbCAceZbPQtONz31QEfz5rueLxiVzo32kmjt
   images?q=tbn:ANd9GcQf_3zhYRWIrZhDISBQOeFW4znvi6HBUCZx0zqNBmS2QLu9S5MF
   images?q=tbn:ANd9GcR4uXh-UlfqZ0O-ml6EKdrKcsw0RKr508GDNIEGeG4p2KHpPRGK
   images?q=tbn:ANd9GcT9dPXmOfZwo-knvY9OcWEMJ02E8wrsUKkWivWWtugyC-BOofT3
   images?q=tbn:ANd9GcRJVONd1__z4zKtX4jj_rcfSyQ5Sy22XnbzYYz92YWMgLyW0kY-wA
   images?q=tbn:ANd9GcTmN-mzWFcQAqPbfS7CbM9aRO9PoXiZDVwh5gvKYIF7o9r8qy81PA
   images?q=tbn:ANd9GcSCQtQKsEDNgNKwPbk7zLjD44TRAJRRlb7TTFmMIPsqN9Hs01vBQw
   images?q=tbn:ANd9GcSc-kNQWhERJy0D74sbyQHKA-8irB8qmdV2YEGSqRfe3d2u8kKxYw
   images?q=tbn:ANd9GcRdDRq3h-mfJXQMECCscoPnrXy88nUj9pML921f16zdtnZoTsfM
   images?q=tbn:ANd9GcQjOGlCYldnCu_ApE2hRi4FqR7xG0b3RR2LleYp3hFxFEk9QWZVnA
   images?q=tbn:ANd9GcQ1Jxhtumx6AeVy9sPpr3BRZg5_BNCwS8ciCW-zkG3rF7D6ctaB
   images?q=tbn:ANd9GcQY0TCPyBNFbt__9P0X5S81y0uEDqxKQrtCXnsezRg5H280Dj86Fg
   images?q=tbn:ANd9GcQz3hqD2mRAkFtfHGh16CPgtBv9sU7iqH2DmHKt4a2qOo_v8OYK
   images?q=tbn:ANd9GcR7MGAEju-6kWMfqLHEHOyZeb5o1WXNgz69_5aLJN6Yxf_7r7Hp
   images?q=tbn:ANd9GcRqV303ZEIMq0ycrrBr5yjCOiLYHGCo6l19tbdl3zubnBh9UEHR
   images?q=tbn:ANd9GcSdxKvt1GnMD_wBKduOTSJrPR_jRdbfuK4EKHDLkHmptKr4P-P_
   images?q=tbn:ANd9GcSjJYlGWk6ai9jLpaAel_MBjUGxMQNHZF5stdLm1VK1m031GCPp3Q
   images?q=tbn:ANd9GcRQOenQjqP40xhhHIdrKUHl7KfAesZf-9-BQX_EfCkW9Hq7M53D
   images?q=tbn:ANd9GcSYfPs0u0j184ARO2wDkfw8VNdP5ny1YxNhFgoCBBDKUwcl_1dD
   images?q=tbn:ANd9GcTfsSpeoZ-ycSDoMJliRv2NIiZq7v4161BSMXVm8YiLG2MqDkAjdw
   images?q=tbn:ANd9GcSjd3zYERadszl4dVMUD8T6pQF4V9dMmUvwkA1pktevBchgEPfT
   images?q=tbn:ANd9GcTc32s5LujPqcMNMKqLGjYSPydIc_HuyirWV_DrWnpaibrxzggFlA
   images?q=tbn:ANd9GcRaY0-iGieVD8NszyX3oDRzZvD10AB_MMEsPmk5sjWcJPn8TfIg
   images?q=tbn:ANd9GcRy6QkISmeAnLleNNAhmLszGpYDR9fI8zu8IbTjad0WPu92H2siGA
   images?q=tbn:ANd9GcRXbbvWDhQ07F0Pz-7o2PWmni8sEivhwlRFCN1NtDX7wfaU4IUw
   images?q=tbn:ANd9GcRV7iPVXj94iQP8j9EKrg-iE86UgC-SrrBaH8HAdzhux6Pte8BI
   images?q=tbn:ANd9GcR_EsMmbBBDRnkxaUJxyqAMFVtvkpxrW2vXnUAcXyKEJQcw1cV3
   images?q=tbn:ANd9GcRvLxY0FbYGRD5GgfRRUiYMKVuRotZYUlECpmSC1UF7FmzkGvCdSw
   images?q=tbn:ANd9GcTCxQCTx3xD6elDeKCgmfvtSxKfI9D9yLBlAwpfxLUBbM-FhUVFDg
   images?q=tbn:ANd9GcSSwccpp6Ilcv1ux42p83bhtI456e-4Ko8ZjgCihRKPp-saeg4wPg
   images?q=tbn:ANd9GcTpCfZZw1KhoNCRTWGFjuRPafLFYt3LstZlJa2ZQpQFEEbgnE5Eyw
   images?q=tbn:ANd9GcR3jdp0SYe7PYzGt6k05lAUViGoyFOUhuzxfw7Z-1zPwFVASz-VZA
   images?q=tbn:ANd9GcTHcqwczhdB6S14eQE0apCY0PXAzS6YvRfRuiQ9U3l1hQE6hjz8
   images?q=tbn:ANd9GcQBBqTyZbS3jJyYM-GnrCgNWLL4C4ksHqPyAlFveHbgfPiWn9qO
   images?q=tbn:ANd9GcQx2UMToRTgjJQZ83Que4N3UGVoPK8FtwV-MqfKH0PP4MXmfa-b4A
   images?q=tbn:ANd9GcRgq9x_nfEEQ0PmoAU23ABPA452cL5PrBjH5TzJb0Mt_qP5NjnW
   images?q=tbn:ANd9GcS3Cu_jz-z16TTo_nUHOF0eLvkSGUVlNzUEU9kOXDXe_VXEXPjM
   images?q=tbn:ANd9GcTVf7-Dh_vu5izPH2f9lnKCDj8Lc1ULKJ2VeDrdTtfHRGo9ET2n
   images?q=tbn:ANd9GcQy-GCkshb_OjNIFP6ZXWU6UFTRpdBiEZlk4IQ1b5r88wxi7yEl
   images?q=tbn:ANd9GcR23YXjSpE5-c3ctQ4HgETnPdcr06cJVBSK7zWl5AlpSBQiV2Yu
   images?q=tbn:ANd9GcQ_BE9MQLYAZ_WibmGI7v43yL_9HOsZ483YZQzvw4rKbr10iZh9dw
   images?q=tbn:ANd9GcQb04dDo6U4WtwlW49uN7MEfElaMvKN4s_CnFBffUf7jK8xjIqQ
   images?q=tbn:ANd9GcRROGmZz6Jbe5FIngipKtLDwEht9t5HeSsWyrrnnKtmLVEYdH4D3A
   images?q=tbn:ANd9GcRJa20CLVZ-_Y3KKslpGaHICYiqzon7pY7rmELZ24NyrzlJQKElmQ
   images?q=tbn:ANd9GcSiJr-qqXCbKt8Un3jP3iue4DpQRAeuV9LRI0BYZCul2JHJGCERPg
   images?q=tbn:ANd9GcQuAA2mCRcsjc3lD7hpiMxGlqtoOVz1IF3pZaUhQgsxDAAzYoOhWA
   images?q=tbn:ANd9GcQjw1-3JBeNYz8I8k6rIFwkh6ULilmANOBLS663iIZCy9SOEGH-AA
   images?q=tbn:ANd9GcSBfBrmvfEfuxj8oZ__SdpaUHZCcmZoVWDb4T8TGzmab7vV8tkX
   images?q=tbn:ANd9GcS9czHcVkdRUrkgozJRPUQvUqyhoCEZc1XqB4iQCXUcbS84BiteKA
   images?q=tbn:ANd9GcRiXVweZOfAQsftaN89niH5oKklTBSrTk272tK7MfnaWxoTZe9v8w
   images?q=tbn:ANd9GcS9QC8xH9jCu750mX5GeeMkYSAzbRaB9JysO8NhYuTrihfDs_Hd
   images?q=tbn:ANd9GcQnQb4p6OSeXv-8O_GQcuA7YXeIoveNQ2jg59KOHwI1K-65ixsM
   images?q=tbn:ANd9GcT6ndYZ6ceXKiZNI8kC7zJPSN52bXL0JSfHHnr4x29Io2RWGU-eiQ600 × 365 – blog.theotherhome.com


   images?q=tbn:ANd9GcRevIG9WHYFTDvMVZXOhlHSHJOsNvr1ij40mynlDe18L5N8Z7DaWA
   images?q=tbn:ANd9GcSRu8I9XU78DQBgc4LbFtdN_SMkcoY02otQaX83Qmw8dLisTt_S
   images?q=tbn:ANd9GcR9GC4D-wV8AttJudMiocO18i4DqVzV_D6Q22qN9WhEzMtZyOCwZg
   images?q=tbn:ANd9GcSOJk1zvmY3paKhLL7oy34T2i8b61oSEC5HJ7cT6m1iqjOv9-MRFA
   images?q=tbn:ANd9GcQXd0tYiqPYkeVkPJSQDMnOsnsUYHwYniSeFKfIHvlAKagDSf8t
   images?q=tbn:ANd9GcSHhdvuKwN94ggQchMMB0ZbOhnAoKvauY4sa9K926Uf06h90q5qbw

   aaaa.jpg

   Jay Swaminarayan wallpapers: Lord Shani Dev HD Wallpapersswaminarayanwallpapers.blogspot.com738 × 448Search by imageLord Shani Dev HD Wallpapers

   Visit page View image

   Related images:

   View more

   Images may be subject to copyright.Send feedback

   shani-dev.gif

   shanidev, shanideva, shanidev temple, shanidev puja, shani, lord …shanidev.us428 × 450Search by image… Shani Dev treats all in the same way. This is the reason why Lord Shani are seen as one of the most Cruelest gods, but he can be pleased by Following …

   Visit page View image

   Related images:
   images?q=tbn:ANd9GcQRc-4q3eguhIY5vty5wTyHmxRT_A2jSFdpKXuCP_zzPqjjSz21LAimages?q=tbn:ANd9GcTpAe6ZJWx4w-Am4KKRoXz7OUmXri2eKG42Wk511fxyA_3kHPcjHTc4_Aimages?q=tbn:ANd9GcRDKIwzOQhintNA9y4J5D_JX4AGIj3Le3G86BbXzXtbbkmNgD-SU_3L2Aimages?q=tbn:ANd9GcQM-k87pUfpUM1O-zEub4IRoA3LWeacq2612T7Cmhy33q24sdP81oSuXwimages?q=tbn:ANd9GcQG74DKpMRFjCxLhEZDvJZ8_YNQ3PK9uPagodpw-c1URA7MFb9VZRCGdwimages?q=tbn:ANd9GcSCoJ1Qb2bSLSuKMKlHT-hM4G4BkUrKYs48mpi2zi5dvCo-I19HGYMdNwgimages?q=tbn:ANd9GcRWEzl6KLO2qXgIJtE9yJZbotE5InCTKNxkSjg75GZncIcKqYqMwdjSwAimages?q=tbn:ANd9GcQ7GxIoPQ_G29j6kRH9Vqrk8zgMXiebUzgVR3PtYxiex2lo-RKt6dr0FA
   View more

   Images may be subject to copyright.Send feedback

   06-shani-bhagwan-061009.jpg

   God is here: shani bhagwanindiandevidevta.blogspot.com200 × 150Search by imageJAI SHANI BHAGWAN

   Visit page View image

   Related images:

   View more

   Images may be subject to copyright.Send feedback  Help Send feedback Privacy & Terms Use Google.co.in
परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

சனி பகவானை நம்பினார் கெடுவதில்லை


images?q=tbn:ANd9GcRNWskxGPw46imURtP5XLw1gv_4LyLc61yzi6rZfUQYVZauwkIDimages?q=tbn:ANd9GcQRc-4q3eguhIY5vty5wTyHmxRT_A2jSFdpKXuCP_zzPqjjSz21LAimages?q=tbn:ANd9GcSFdp4_fc8aiTFoUZYJF50H2cqyl_1IDOlFSoCeT_0GUP_cPfWsimages?q=tbn:ANd9GcRoNJSu1kjzfT4kbw06yS65hBIo87fpi7kvyYOveD81iFdaQUmB


சனி பகவானை நம்பினார் கெடுவதில்லைநாளை சனிப் பெயர்ச்சி 02-11-2014 (திருக்கணிதம்)சனீஸ்வரர் என்றவுடன் எல்லாருக்கும் அச்சம் வருகிறது. ஆனால் அவர் எல்லாருக்கும் நல்லவர். நீதி, நேர்மையை நிலைநாட்டுபவர். மகான்கள், மகாராஜா என்றோ, சாதாரண மக்கள் என்றோ பாகுபாடில்லாமல் தன் கடமையைச் செய்கிறவர். தவறு செய்யாதவர்களை அவர் எப்போதும் தண்டித்ததில்லை. நீதி, நேர்மையுடன் வாழ்கின்றவர்களுக்கு அவர் அள்ளிக்கொடுப்பவர். எனவேதான் "சனி பகவானைப்போல் கொடுப்பவர் யாருமில்லை; 30 ஆண்டுகளுக்குமேல் ஓகோவென்று வாழ்ந்தவருமில்லை; 30 ஆண்டுகளுக்குமேல் கெட்டுப்போனவரும் இல்லை’ என்பார்கள்.சனி பகவான் அவரவர் செய்த தவறுக்கு ஏற்றவாறு கண்டிக்கக்கூடியவர். திருந்தியவர்களை உயர்த்திவிடுவார். மிகவும் கொடியவர்களை மட்டுமே அவர் தண்டிப்பார். ஒரு மாவட்டத்தில் மிகவும் கண்டிப்பாக இருக்கும் காவல்துறை அதிகாரி வந்துவிட்டாரென்றால், அவரைக்கண்டு எல்லாரும் பயப்படுவதில்லை. குற்றச்செயலில் ஈடுபடுகிறவர்கள், கொள்ளையடிப்பவர்கள் போன்றவர்கள்தான் தண்டனை கிடைத்துவிடுமே என்று அவரைக்கண்டு பயப்படுவார்கள். நல்லவர்களுக்கும், நேர்மையானவர்களுக்கும் அவர் நல்ல நண்பராக விளங்குவார். அதுபோலதான் சனி பகவானும். எனவே நல்ல உள்ளத்தோடும், நீதி, நேர்மையுடனும் வாழ்ந்து அவரை வணங்கி வந்தால் நன்மைகளை அடையலாம்.சந்திரன் நின்ற ராசிக்கு 12-ல் சனி பகவான் வரும்போது ஏழரைச் சனி ஆரம்பம். அந்த இடத்தில் இரண்டரை ஆண்டுகள் இருப்பார். இது விரயச் சனியாகும். அடுத்து இரண்டரை வருடங்களுக்கு ராசிக்கே வருவார். இதை ஜென்மச் சனி என்கிறோம். பிறகு அங்கிருந்து மாறி, ஜென்ம ராசிக்கு 2-ல் இரண்டரை ஆண்டு தங்குவார். இது பாதச்சனி- வாக்குச் சனி என்று அழைக்கப்படும்.ராசிக்கு 4-ல் சனி வரும்போது அர்த்தாஷ்டமச் சனி என்றும்; 7-ல் வரும்போது கண்டச் சனி என்றும்; 8-ல் வரும்போது அஷ்டமச் சனி என்றும் கூறுகிறோம். சனி பகவானின் இந்தச் சுழற்சியில் மனிதர்கள் தங்களைத் திருத்திக்கொள்கிறார்கள். கொடுமையானவர்கள் சனி பகவானால் தண்டிக்கப்பட்டு, உலகைவிட்டு மறைந்துவிடுகிறார்கள். நல்லவர்கள் சனி பகவானால் உயர்த்தப்பட்டு நல்வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள்.சனி பகவான் வரலாறுபுராணங்கள் வாயிலாக பார்க்கும்போது, சப்த ரிஷிகளில் முதலாவது ரிஷியான மரீசியின் புத்திரர் காசிப மகரிஷியின் முதல் மனைவிக்குப் பிறந்தவர் சூரிய பகவான். சூரியனுக்கு சமுக்ஞா, பிரபை, ரைவத நாட்டு இளவரசி, சாயாதேவி ஆகிய நான்கு மனைவிகள் இருந்தனர். அவர்களில் சமுக்ஞாவிற்கு, வைவஸ்தமனு, யமன், இரட்டையர்களான அசுவினி ஆகியோர் பிறந்தனர். பிரபைக்கு பிரதவன் பிறந்தார். ரைவத நாட்டு இளவரசிக்கு ரைவதன் பிறந்தார். சாயாதேவிக்கு தபதி, விரட்டி என்ற இரண்டு பெண்களும்; சாவர்ணி, சனி ஆகிய ஆண்களும் என நான்கு பிள்ளைகள் பிறந்தனர். இதில் சனி பகவான் சிவபெருமானின் அருள்பெற்று, ஈஸ்வர பட்டம் பெற்று, ஆயுளை நிர்ணயிக்கிறவராக நவகிரகங்களுள் ஒன்றானார். தர்மத்தின் நிலைக்கு பக்கபலமாக நின்று, நீதி தவறாமல் சனீஸ்வரர் என்ற பெயருடன் விளங்கினார்.பின்னாளில் அவர் நீலா எனப்படும் நீலாவதியை மணந்தார். சனி பகவானுக்கு குளிகன் என்ற ஒரு பிள்ளையும் உண்டு. இந்த குளிகன் நவகிரகங்களில் ஒன்றினார். குளிகன் காலத்தில் செய்யும் காரியங்கள் நல்ல காரியங்களாக இருந்தால், அடுத்தடுத்து நல்ல காரியங்கள் அமையும். அசுபகாரியங்கள் செய்யக்கூடாது. சனி பகவான் முரட்டுத்தனமான மூடர்களிடமிருந்து எளியவர்களைக் காப்பாற்ற கலியுகக் கடவுளாக எழுந்தருளியுள்ளார்.வாக்கியப் பஞ்சாங்கப்படி நிகழும் ஜய வருடம், மார்கழி மாதம், 1-ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை 16-12-2014 அன்று மதியம் 2.16 மணிக்கு விசாக நட்சத்திரம் 4-ஆம் பாதத்தில், துலா ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்குப் பெயர்ச்சியாகிறார். விருச்சிக ராசியில் வக்ரம் மற்றும் வக்ர நிவர்த்தியில் மூன்று வருடம், இரண்டு நாட்கள் வரை சனி உலா வருகிறார்.இதற்குமேல் சனி பகவான் 18-12-2017-ல் மாலை 4.04-மணிக்கு தனுசு ராசிக்கு மாற்றமாகிறார்.ஜனன ஜாதகத்தில் சனி பகவான் நல்ல நிலையில் அமையப் பெற்றவர்களுக்கும், தசாபுக்திகள் நல்லநிலையில் உள்ளவர்களுக்கும் தற்போதைய சனிப்பெயர்ச்சியால் பாதிப்பு எதுவும் வராது. அனைத்து ராசிக்காரர்களும் சனிப்பெயர்ச்சியின்போது அருகிலுள்ள ஆலயத்திற்குச் சென்று சனி பகவானை வணங்கி வரவேண்டும். திருநள்ளாறு சென்று சனீஸ்வரரை வழிபட்டு வரலாம். அல்லது குச்சனூர் சென்று சனீஸ்வரரை வழிபட்டு வரலாம். அல்லது சிவகங்கை நகரத்தில் அமைந்துள்ள சனீஸ்வரரை வழிபட்டு வரலாம்.இந்த கோவில்களுக்கு செல்லமுடியாதவர்கள் நாட்டுக்கருவேல மரத்தின் இலைகள் மற்றும் அதன் பூவை சேகரித்து, ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு உங்கள் கைவசம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அதில் சனி பகவான் அருள்பாலித்து தீமைகளிலிருந்து காப்பாற்றுவார். இது அனுபவப் பரிகாரம். திருநள்ளாறு சனீஸ்வரர்திருநள்ளாறு சனீஸ்வரர் ஆலயம் புதுச்சேரி மாநிலம், காரைக்காலுக்கு அருகிலுள்ளது. இங்குள்ள நளதீர்த்தத்தில் நீராடி, விநாயகரை வணங்கி, பின்பு சனீஸ்வரை வணங்கி வரவேண்டும். இங்கு வந்துசெல்லும் பக்தர்களை சனி பகவான் எப்போதும் காத்துவருகிறார். சனியின் தாக்கம் வரும்போதுதான் வணங்க வேண்டுமென்பது ஒரு சிலரது கருத்து. சனி பகவானை எப்போதும் வணங்கிவருபவர்களை, ஏற்படவிருக்கும் கஷ்டங்களிலிருந்து காத்தருள்வார்.குச்சனூர் சனீஸ்வரர்இந்த திருத்தலம் தற்போதைய தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. குச்சனூர் சனீஸ்வரர் சுயம்புவாகத் தோன்றியவர். இந்த திருத்தலத்துக்கு தேனி வழியாகவும் செல்லலாம்; சின்னமனூர் வழியாகவும் செல்லலாம். குச்சனூர் சனீஸ்வரர் ஆலயம் எதிரில் ஆற்றுப்படுகை உள்ளது. இந்த ஆற்றில் குளித்துவிட்டு சனீஸ்வரரை வணங்கிவரலாம். கஷ்டத்தைப் போக்கி நல்ல பலன்களை வழங்குவார்.சிவகங்கை சனீஸ்வரர்சிவகங்கை மாவட்டத்தில், சிவகங்கை நகரில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், முத்துக்கருப்பன் ஆசாரி என்பவரின் பெரும் முயற்சியால், சனீஸ்வரர் ஆலயம் நிறுவப்பட்டது. இந்த ஆலயத்திற்கு ஏராளமான பக்தர்கள் வெளியூர்களிலிருந்து வந்து சனீஸ்வரரின் அருள்பெற்றுச் செல்கின்றனர். இந்த ஊரில் சனி கலியுகக் கடவுளாக உள்ளார்.இந்த சனீஸ்வரர் ஆலயத்தில் நீராட குளம் எதுவுமில்லை. எனவே பக்தர்கள் இங்கு வரும்போது நீராட வேண்டிய நிலை வராது. சனீஸ்வரர் ஆலயம் வந்து தரிசனம் செய்துசெல்பவர்கள், சனீஸ்வரர் அருளையும் பெற்றுச்செல்கின்றனர்.
परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE