பீஷ்மர் சொன்ன கதை


பீஷ்மர் சொன்ன கதை
=================

அரசன் யாருடன் உறவு கொள்ள வேண்டும். அந்த உறவு எத்தன்மையானதாக இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்த தர்மனின் கேள்விக்கு பீஷ்மர் அவனுக்கு எலி,பூனை, கீரி, கோட்டான், வேடன் அடங்கிய கதை ஒன்றைச் சொல்கிறார்

காட்டிலே ஒரு வேடன் மாலை வேளையில் வலை விரித்துச் செல்வான். இரவு அதிலே சிக்கும் விலங்கினை தன் வேட்டைப் பொருளாக மறுநாள் காலையிலே எடுத்துச் செல்வான் அப்படி அவன் ஒரு நாள் விரித்த வலையில் ஒரு பூனை சிக்கியது.

காலையிலே அந்தப் பக்கம் வந்த எலி ஒன்று பூனை வலையிலே சிக்கியிருப்பதை பார்த்து ஆனந்தம் கொண்டது. “அப்பாடா பூனை சிக்கிச்சி. வேடன் வந்து இந்தப் பூனையைக் கொண்டு செல்வான். நாம இனிமே சுதந்திரமா இருக்கலாம் “ என நினைத்த எலி குதியாட்டம் போட்டது. அப்போது அந்த எலியைப் பிடித்துவிடும் நோக்கில் ஒரு கீரி பாய்ந்து வந்த்து. ஒரு கோட்டானும் வானில் இருந்து எலியைக் குறிவைத்துப் பறந்து வந்தது. பூனைத் தொந்தரவு இருக்காது என்ற எலியின் ஆனந்தம் ஷண நேரம் தான் நிலைத்திருந்தது. ஓடி சென்று வலையில் ஒளிந்தது.

அங்கிருந்த படி பூனையிடம் பேசியது.

”பூனையாரே !. நான் உங்களை இந்த வலையின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க தயார்.ஆனால் அதற்காக நான் உங்கள் அருகில் வந்த்தும் நீங்கள் என்னை லபக்கென கடிக்கக் கூடாது”
எலியின் இந்த யோசனை அதன் பயத்தின் காரணமானது. அதற்கு, பூனை, கீரி, கோட்டான் என மூன்று விரோதிகளை ஒரே நேரத்தில் எதிர் கொள்ள் திராணியில்லை. எதிரியில் ஒருவர் இப்போது ஆபத்தில் இருக்கிறார். அவருடன் நாம் தற்காலிக நட்பு கொண்டு அவரை விடுவித்து அதன் மூலம் தானும் மற்ற இரண்டு எதிரிகளிடமிருந்து தப்ப ஒரு வாய்ப்பு. இப்படியான சிந்தனை எலியுடையது.

எலியின் யோசனையினைப் பூனை ஏற்றது. எலி வேகமாக வலையிலிருந்து ஓடி வந்து பூனையின் மடியில் படுத்தவாறு வலையினை தன் கூர்மையான பல்லால் கடித்து வலையினை அறுக்கத் தொடங்கியது.

எலி இப்போது பூனையுடன் நட்பு கொண்டது கண்ட கீரியும், கோட்டானும் அங்கிருந்து விலகின.

பூனை எலியிடம், “என்னப்பா இத்தனை மெதுவாக கடிக்கிறாய். வேடன் வருவதற்குள் நான் தப்ப வேண்டாமா ‘ என்றது

“ நான் காரணமாகத்தான் மெதுவாக செய்கிறேன். அதோ தெரிகிறதே ஒரு ஒற்றையடிப்பாதை அது வழிதான் வேடன் வருவான். அவன் தொலைவில் வரும் போதே இங்கிருந்து பார்த்துவிடலாம். அவன் வருவதற்கு முன்பே நான் இந்த வலையினை முழுவதும் கடித்து உன்னை விடுவித்தால் நீ என்னை விழுங்கி விடமாட்டாய் என்பது என்ன நிச்சயம். வேடன் வந்தபின் அவன் வலையிலே நீ சிக்கியிருப்பதைப் பார்ப்பான். உடனே விரைந்து இந்த இட்த்தை அடைய வேகம் கூட்டுவான். நான் அந்த சமயம் பார்த்து உன்னை முழுவதும் விடுவித்தால் உன் கவனம் அவனிடமிருந்து எப்படியாவது தப்ப வேண்டும் என்பதில் இருக்கும் . என்னைக் கடித்து விழுங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உனக்கு அப்போது வராது”

அதே போல் தூரத்தில் வேடன் தலை தெரிந்த்து. அவனும் வலையிலே பூனை சிக்கியிருப்பதைப் பார்த்துவிட்டான். நடையிலே வேகம் கூட்டினான், எலியும் தன் கடிக்கும் வேகத்தை அதிகப்படுத்தியது. டக்கென வலை முழுமையாக அறுந்த்து. பூனையும் எலியும் வேடனிடம் பிடிபடாமல் ஓடினர்.

நெடுந்தூரம் ஓடிக் களைத்தனர்.

ஓர் ஆற்றங்கரையில் நின்றனர்.

பூனை எலியினை நன்றிப் பெருக்குடன் பார்த்து, ”தக்க சமயத்தில் என்னைக் காத்தாய். நான் இனி உன் நண்பன். என் பூனை இனமே உன்னை ஒன்றும் செய்யாது. வா இருவரும் இணைந்தே இந்தக் காட்டிலே வாழலாம்” என்றது.

”இதோ பாரப்பா.. கீரியிடமிருந்தும் கோட்டானிடமிருந்தும் தப்பிக்கவே
உன்னிடம் வந்தேன். நாம் நட்பு கொள்வதென்பது இயற்கையாகாது. காரணம் என் இனம் உன் இனத்தின் உணவு. அது தான் இயற்கை. அதை உன்னால் மாற்ற முடியாது.

அது போல உன் பூனை இனமே என்னை நட்பாக ஏற்கும் என்பது சாத்தியமில்லாத விஷயம். அப்படி உன் இனம் சார்பாக ஒரு உத்திரவாத்த்தினை நீ எப்படித் தரமுடியும். நான் என்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள உன்னிடம் வந்தேன். நீ உன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள என் உதவியை ஒப்புக் கொண்டாய். இது அவ்வளவு தான்.” எனச் சொல்லி வேகமாக ஓடி மறைந்ததுपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Everyday Life In Indonesian Villages


Herman Damar, a self-taught photographer in Indonesia, has captured beautiful moments from the everyday lives of villagers living outside of Jakarta, the nation’s capital. His photographs, especially of happy children at play, paint a picture of the idyllic wonder and natural beauty of Indonesian village life. This advertisement director-turned-hobbyist photographer agreed to answer some of Bored Panda’s questions about his work.
Damar’s photography, which he shoots with a Canon 550D, is beautiful for its intimate and colorful portrayal of village life, but arguably the most heartwarming photos are of village children at play. Their rafts, water guns and spears show that they have no lack of imagination or of things to do.

Fun & Info @ Keralites.net
Indonesian people are very diverse and humble, they are very happy when I take a shoot“ Damar said.

Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
The best thing is, I can be in direct contact with them, their happiness and their lives, and I am very happy to capture in my camera
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
These images were taken in villages “on the outskirts of Jakarta, unspoiled [by] technological advances
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Indonesia is very rich in culture and have a thousands of beautiful islands, Indonesian people are very friendly.
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Damar said that the best way to capture photos like his was to spend more time among the people “to better understand their culture and their character, and the best time is in the morning between the 7-9 am
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Most of Damar’s photos “are captured spontaneously, but sometimes I help to direct [their] poses
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net
Fun & Info @ Keralites.net

TIMELY CHINESE ADVICE TO ALL OF US……… CHINESE ADVICE TO 50-YEARS OLD & OLDER


TIMELY CHINESE ADVICE TO ALL OF US………
CHINESE ADVICE TO 50-YEARS OLD & OLDER
Because none of us have many years to live, and we can’t take along anything when we go, so we don’t have to be too thrifty.
Spend the money that should be spent, enjoy what should be enjoyed, donate what you are able to donate, but don’t leave all to your children or grandchildren, for you don’t want them to become parasites who are waiting for the day you will die!!

DON’T WORRY about what will happen after we are gone, Mbecause when we return to dust, we will feel nothing about praises or criticisms. The time to enjoy the worldly life and your hard earned wealth will be over!

DON’T WORRY too much about your children, for children will have their own destiny and should find their own way. Don’t be your children’s slave. Care for them, love them, give them gifts but also enjoy your money while you can. Life should have more to it than working from the cradle to the grave!!

DON’T EXPECT too much from your children. Caring children, though caring, would be too busy with their jobs and commitments to render much help.

Uncaring children may fight over your assets even when you are still alive, and wish for your early demise so they can inherit your properties and wealth.

Your children take for granted that they are rightful heirs to your wealth; but that you have no claims to their money.

50-year olds, don’t trade in – your health for wealth, by working yourself to an early grave anymore. Because your money may not be able to buy your health.

When to stop making money, and how much is enough ?
(A HUNDRED thousand, One million, ten million,One billion )?
Out of thousand hectares of good farm land, you can consume only three quarts (of rice) daily; out of a thousand mansions, you only need eight square meters of space to rest at night.

So, as long as you have enough food and enough money to spend, that is good enough. You should live happily. Every family has its own problems.

Just DO NOT COMPARE with others for fame and social status and see whose children are doing better etc., but challenge others for happiness, health, enjoyment, quality of life and longevity.
DON’T WORRY about things that you can’t change because it doesn’t help and it may spoil your health.

You have to create your own well-being and find your own place of happiness.
As long as you are in good mood and good health, think about happy things, do happy things daily and have fun in doing, then you will pass your time happily every day.

One day passes WITHOUT happiness, you will lose one day.
One day passes WITH happiness and then you gain one day.

In good spirit, sickness will cure;
In a happy spirit, sickness will cure faster;
in high and happy spirits, sickness will never come.
Thanks


परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

தூரம்” (பஹிஷ்டை) பார்ப்பதை பற்றி ஒரு வார்த ்தை:


தூரம்” (பஹிஷ்டை) பார்ப்பதை பற்றி ஒரு வார்த்தை:

தூரம்’ பார்ப்பது முன்னெல்லாம் நம் குடும்பங்களில் சர்வ சகஜமாக இருந்தது. யாரும் இதை பெரிதுப் படுத்துவதுமில்லை; அசாதாரணமான காரியம் என்று நினைக்கவுமில்லை. வீடு சிறியதோ பெரியதோ ‘தூரம்’ அனுஷ்டித்தார்கள். இல்லத்தில் இருக்கும் பெண்கள் எண்ணிக்கையை பற்றியும் கவலை இல்லை அந்த காலத்தில். ‘தூரம்’ பார்ப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தார்கள்.
சமீபத்தில் ஒரு தம்பதியினர் அன்போடு ஒரு வாத்யாரை தங்களது காரில் ஒரு கோவிலுக்கு அழைத்து சென்றார்கள். போகும் வழியில் காரை நிறுத்தி அவர்கள் கையோடு கொண்டு வந்திருந்த அருமையான இட்லி அதனுடன் மிளகாய் பொடி, சட்னி இத்யாதிகளையும் அன்போடு அவருடன் சேர்ந்து சாப்பிட்டார்கள். அந்த வாத்யாரும் மிக டேஸ்டாக இருக்கே என்று பாராட்டி ஒரிரண்டு இட்லியை அதிகமாகவே சாப்பிட்டார். அவர்களின் அன்பையும் பாராட்டினார்.
சாப்பிட்டு முடித்த அடுத்த க்ஷணம் அந்த வாத்யாருக்கு என்னமோ தோன்றியது. உங்காத்தில் ‘தூரம்’ அனுஷ்டிப்பதுண்டா என்று கேட்க அதற்கு அந்த பெண்மணியோ ”…அதெல்லாம் இல்லை மாமா, இப்போகூட என் பெண் தூரம்தான். நாங்கள் கலப்போம். அதையெல்லாம் எங்களால் பார்க்க இயலவில்லை, யாரும் எங்களை உங்களைமாதிரி கேட்டதுமில்லை…” என்று கூறினார்.
இதில் மற்றொரு கூத்து என்னவென்றால் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் நம்மவர்கள் அங்கு அதை செய்கிறேன், இதை செய்கிறேன், எங்காத்தில் அந்த பூஜை இந்த பூஜை என்று பெருமையோடு சொல்லுபவர்களை பலரை கேட்டுள்ளேன் ‘அங்கு தூரம் பார்ப்பீர்களா..என்று’. பதில்: மெளனம்தான். கேட்கும் என்னை வினோதமாக வேறு பார்க்க ஆரம்பித்துவிட்டனர்.
இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சென்னையில் எனக்கு தெரிந்த ஒரு பெரிய தனி வீடு. அவர்கள் சார்ந்த மடத்திற்கும் அந்த குடும்பம் மிகவும் வேண்டப்பட்ட குடும்பம். . பல ரூம்கள் உள்ளது அவர்கள் இல்லத்தில். ஆனால் ‘தூரம்’ பார்ப்பதில்லை. .
வேடிக்கை என்னவென்றால் பலருக்கு இப்போது இதில் குற்ற உணர்ச்சியே இருப்பதில்லை. மேலும் ‘நாங்கள் தூரமெல்லாம் அனுஷ்டிப்பதில்லை’ என்று பெருமையன பேச்சு வேறே.
நினைத்து பாருங்கள், ‘தூரம் பார்க்காத’ இல்லங்களில் நடக்கும் வைதிக கார்யங்களும், பரிஹார ஹோமங்களும் வேத பாராயாணங்களும் முழு பலனை தருமா என்று?
அது மாத்திரம் அல்ல, ‘தூரம்’ பார்க்காமல் நாம் எவ்வளவு திரவியம் செலவழித்து எவ்வளவு பெரிய அளவில் எந்த பூஜை புனஸ்காரங்களை செய்தாலும் பலனில்லை; தோஷம்தான் வரும்.
இன்று பல க்ஷேத்ரங்களிலும், கோவில்களும் சாந்நித்யம் குறைந்து வருவதற்கும், சில வேண்டத் தகாத நிகழ்ச்சிகள் அங்கெல்லாம் நடைபெறுவதற்கும் காரணம் நாம்தாம். தூரத்தை அங்கும் நாம் கலக்குகிறோம். இதில் சந்தேகமே வேண்டாம்.
‘ஆனால் ஒன்று. ‘தூரம்’ அனுஷ்டிப்பதில் ஒரு சில ‘தளர்த்தல்கள்’ ஏற்பட்டாலும் பரவலாக ஒரு 15 வர்ஷங்களுக்கு முன்பு வரையில் மாநகரங்களிலும் வசிப்பவர்கள்கூட ‘தூரம்’ பார்பத்தில் கண்ணும் கருத்தமாக இருந்தார்கள்.
இப்போதுதான், சுமார் கடந்த பத்து வர்ஷங்களாக, நிலமை மோசமாகயுள்ளது.
‘தூரம்’ அனுஷ்டிப்பதற்கு மனசும், மனோபாவம்தான் காரணம். இவை இருந்துவிட்டால் இடம் சின்னாதோ, பெரியதோ, கையில் கைக்குழந்தை இருக்கோ இல்லையோ,எப்படியாவது சுத்தமாக இருக்கலாம். ச்ரமம் இருக்கும், மறுக்கவில்லை. ஆனால் இதில் ஜாக்கிரதையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். என்ன செய்ய நாம் அந்த மாதிரி குடும்பத்தில் அல்லவா பிறந்திருக்கோம்; நாம் அனுஷ்டித்துதான் ஆக வேண்டும்.
மகா பாரதம்:
இந்த பதிவை எழுதும்போது மகாபாரதத்தில் ஒரு சம்பவம் நினைவுக்கு வருகின்றது. துரியோதனனின் ஆக்ஞைக்கு இணங்க துச்சாதனன் த்ரெளபதியை அரண்மனை சபைக்கு அழைத்து வர அவளின் அந்தபுரத்திற்கு சென்றபோது பல காரணங்களை சொல்லி வர மறுக்கிறாள்.
மேலும் பலவந்தப்படுத்தவே “..நான் பஹிஷ்டையில் உள்ளேன். என்னால் எப்படி அரண்மனைக்கு வர முடியும்? வர மாட்டேன். வந்தால் தோஷமல்லவா? நான் எப்படி இந்த பாவத்தை செய்வேன்.” என்று கெஞ்சி கதறுவதாக வியாஸ முனி இந்த இடத்தில் மிகத் தெளிவாக பாரதத்தில் விளக்குகிறார்.

1) Viswaroopa the son of Thwashta was recruited as the ‘guru’(priest) fore the gods in place of Bruhaspathi, when Bruhaspathi was hidden himself because of the insult made by the Indra. Viswaroopa was killed by Indra in a cheating war, then the Indra was attacked by the Brahma-hathya Dosha’.

So now indra was suffering from the ‘brahma-hathya Dosha’. After some time he asks Bruhaspathi for solution, then Bruhaspathi said ‘if there is any body to share that, then you’ll be relieved and you should give some boons to the person’

The following shared the Brahma-hathya Dosha of indra in the following manner.
1. Earth (prithvy)
2. Trees (vriksha)
3. Sea (samudra)
4. Ladies (sthree)

Earth shared the sin and releases the sin in the form of “fuller’s earth (choudu mritthika)” and got the boon that the earth will be filled or become closed even after the excavations.

Trees shared the sin and releases the sin in the form of ‘gum’ and got the boon that they can grow even they cut.

Sea shared the sin and released the sin in the form of ‘foam/froth’ and got the boon the at the sea cannot cross the sea shore (generally, not in some cases).

Ladies shared the sin and releases the sin in the form of ‘menstruation’ every month and got the boon that they can give birth to children from menstruation.

2) Scriptual References:

Srimad Bhagavatam 6.9.4:

‘Once upon a time, however, the King of heaven, Indra, understood that Visvarupa was secretly cheating the demigods by offering oblations on behalf of the demons. He became extremely afraid of being defeated by the demons, and in great anger at Visvarupa he cut Visvarupa’s three heads from his shoulders.’

Srimad Bhagavatam, 6.9.6:

“brahma-hatyam anjalina
jagraha yad apisvarah
samvatsarante tad agham
bhutanam sa visuddhaye
bhumy-ambu-druma-yoshidbhyas
caturdha vyabhajad dharih”

Word by word Meaning:

brahma-hatyam — the sinful reaction for killing a brahmana; anjalina — with folded hands; jagraha — assumed the responsibility for; yat api — although; isvarah — very powerful; samvatsara-ante — after one year; tat agham — that sinful reaction; bhutanam — of the material elements; sah — he; visuddhaye — for purification; bhumi — unto the earth; ambu — water; druma — trees; yoshidbhyah — and unto women; caturdha — in four divisions; vyabhajat — divided; harih — King Indra.

Meaning:

‘Although Indra was so powerful that he could neutralize the sinful reactions for killing a brahmana, he repentantly accepted the burden of these reactions with folded hands. He suffered for one year, and then to purify himself he distributed the reactions for this sinful killing among the earth, water, trees and women.’

SB 6.9.7: In return for King Indra’s benediction that ditches in the earth would be filled automatically, the land accepted one fourth of the sinful reactions for killing a brahmana. Because of those sinful reactions, we find many deserts on the surface of the earth.

SB 6.9.8: In return for Indra’s benediction that their branches and twigs would grow back when trimmed, the trees accepted one fourth of the reactions for killing a brahmana. These reactions are visible in the flowing of sap from trees. [Therefore one is forbidden to drink this sap.]

SB 6.9.9: In return for Lord Indra’s benediction that they would be able to enjoy lusty desires continuously, even during pregnancy for as long as sex is not injurious to the embryo, women accepted one fourth of the sinful reactions. As a result of those reactions, women manifest the signs of menstruation every month.

Manusmiriti, 3.45:

….. Let (the husband) approach his wife for conjugal union (on any day) excepting the Parvans.

Manusmiriti , Chapter 5:

66. (A woman) is purified on a miscarriage in as many (days and) nights as months (elapsed after conception), and a menstruating female becomes pure by bathing after the menstrual secretion has ceased (to flow).

108. By earth and water is purified what ought to be made pure, a river by its current, a woman whose thoughts have been impure by the menstrual secretion, a Brahmana by abandoning the world (samnyasa).

3) From Book, Scientific Base of Hindu Belief, Dr. Bhojraj Dwivedi, Diamond Pocket Books, New Delhi, Pages 59-60, total Pages 182, Year of Publication 2006.

http://books.google.co.in/books?id=v4DKw…

Rules and Regulations for Rajaswala woman in Religious Scriptures:

a) should practice celebacy during the period.
b) should not sleep in day time
c) should not pencil or apply anjana paste her eyes
d) should not weep or cry
e) should not bath
f) should not take oil or sandal massage or use any scented thing
g) should not run
h) should not laugh or talk too much
i) should not make or hear very loud words
j) should not comb or dress her hair
k) should not stand amidst fast blowing wind
l) should not work hard
m) should not cut her nails and so on …..

4) The custom and practices recommended are not followed now a days by majority. They confine to minimum moving places and avoid Pooja Room.

The reason was due to the infection at those days and for the poor living conditions prevailed then. The average age was not like that of today. Women had less Hemoglobin content and susceptible to fatal infections during this period. Now We have better antiseptics and other hygienic envirnments and appliances.

5) Reference, Book , Personal Collection:

‘Smiritimuktapalam’, Ahnika Kanda, Vaidyanatha Dikshatar, Vaideega Varthani Press, Kumbakonam, 1951, Rajasvalasthana, Pages 321 to 337 , Total Pages 598.

The references were taken from many Smirities for rules and regulations in connection with menstruation. These are from,

(Smirities by the name of the author):
Angirasa, Yagnavalkiyar, Karthyayanar, Manu, Vigjaneswarar, Athri, Prajapathi, Podayanar, Bruhaspathi, Prasarar, Bruhu and Vishnu

(Treatises on Smirities collection):
Chandrikai, Smiritiyarthasaram , Agandadharsam, Sankraham, Vruthavishnu,

Source:

http://vedabase.net/sb/6/9/4/en1
http://vedabase.net/sb/6/9/6/en1
http://hinduism.about.com/library/weekly...

Not only hinduism, but almost all religions treat mensurating women as impure.

Of course in the past this was custom in most of the hindu families. But with increase in cleanliness consciousness in women, this custom is not followed.

The first benefit to women of that era was that she was given a rest from all house hold duties in the name of periods, otherwise the women of yesteryears were always busy in household chores, without any rest.

some other reasons may be

1) It is not just with Hinduism. Almost all religions have some form of code of conduct during menses.

2) It is not about being impure – Its about inconvinience. Imagine a woman being made to sit in a pooja for 1 hour during that time. How comfortable/uncomfortable will she be? It is just to give woman the much needed rest during this time (due to loss of blood) they were avoided during most of the poojas.

3) Yoga and ayurveda , clearly indicate that the prana or the life force of a female during this time shows an abnormal variance. The vibrations are disturbed and this can be observed and confirmed by any pranic healing master or in a kirlian photograph.

Just to ensure that these vibrations donot disturb others some of these practices are enforced.

In fact, Prana is one of the least understood fundamental concept of Hinduism and I belive there should be more debates /awareness on it.

Well I cant accept it is as per hinduism as Gita upanishadas and Vedas, the authentic text have no mention of it

It is more of a cultural *** ritualistic taboo. There may be many reasons like :

=> women were given rest for 4/5 days from the tiring home jobs…in the name of religion

=> It may be having a negative effect on rituals, as during menses, a women may be having a low aura due to the egg being blasted and flushed

=>keeping secluded, not allowing to touch,sending out etc etc are deformations of the actual thing… and mind it is not always practiced by all hindus. Mainly in UP and Rajasthan and some states in South may be doing it. At least in my house-hold i never saw it happening

thanks for bringing up this important point

Source(s):

http://in.answers.yahoo.com/question/ind…

http://in.answers.yahoo.com/question/ind…परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

கிச்சன் டிப்ஸ்


கிச்சன் டிப்ஸ்

பொரியல்கள் அதிகமாக மிச்சப்பட்டுவிட்டால் கடலை மாவு, வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, உப்பு சேர்த்து பகோடாவாகச் செய்து உண்ணலாம்.

தேங்காய்க் கீற்றைச் சிறுசிறு துண்டுகளாக வெட்டி தயிரில் போட்டு வைத்தால் தயிர் பல நாள்கள் புளிக்காமல் இருக்கும்.

இட்லி மாவில் காம்பு கிள்ளாத வெற்றிலையைப் போட்டு வைத்தால் இரண்டு நாள் ஆனாலும் மாவு புளிக்காமல் இருக்கும்.

அரிசி களைந்த நீரில் பாகற்காயைக் கழுவி விட்டுச் சமைக்க பாகற்காயின் கசப்புத் தன்மை குறையும்.

பிரியாணிக்கு சாதம் வேகும்போது அதிகமாகக் கிளறிவிட்டால் சாதம் உடைந்து போய்விடும்.

கண்ணாடி, பீங்கான் கப், டம்ளர்கள் அழுக்காக கறை படிந்திருந்தால் தண்ணீரில் எலுமிச்சைச் சாறை ஊற்றி அந்த நீரை கண்ணாடி டம்ளர், பீங்கான் கப்பில் ஊற்றி பல மணி நேரம் வைத்துவிட வேண்டும். பிறகு எடுத்துத் தேய்தால் பளபளவென பளிச்சிடும்.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Education Minister Smriti Irani Outstanding Speech at International Women’s Conference


Education Minister Smriti Irani Outstanding Speech at International Women’s Conference

Nice Talk.
Another Share for TODAY.

Education Minister Smriti Irani Outstanding Speech at International Women’s Conference( A fwd as received)

Education Minister Smriti Irani ‘Not Even Graduate!’: –

Listening to this speech before an International audience, I felt that it was a great pity that she lost the election to a guy who can not ask for directions to the nearest bus stop, coherently.

Perhaps Ajay Maken and many other doubting Thomases should be asked to listen to this clip and they may pick up a few points about women’s empowerment, to which RGkeeps referring to at interviews.

Smriti Irani’s degree.. doesn’t matter, listen to her wisdom in this video. She is not reading any speech written by someone. But speaking out of her knowledge. Any HRD minister from congress cant stand any where near her knowledge. This youngest cabinet minister is going to make history in years to come.

Hon. Smt. Smriti Zubin Irani – Minister of HRD of Government of India – Speaker, IWC 2014

https://www.youtube.com/watch?v=2b6Q_8iGF0kपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

LOw BP _ Home remedies Hindi


10458913_733416916722013_5666564410880175902_n.jpg


परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE