தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க !!!


தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க !!!

1. எப்போதும் பின் வரிசையில் ஒளியாதீர்கள். முன் வரிசைக்கு வாருங்கள்.

2. யாரைச் சந்தித்தாலும், தைரியமாக அவர்கள் கண்களைப் பார்த்துப் பேசுங்கள்.

அவர் எப்பேர்ப்பட்ட பிரபலமாக இருந்தாலும், தலை கவிழ்ந்து தரையில் விரலால் கோலம் போடுவதெல்லாம் வேண்டாம்.

3. நீங்கள் நடக்கிற வேகத்தை அதிகப்படுத்துங்கள்.
நடையில் தெரியும் அந்த சுறுசுறுப்பு, உற்சாகம் உங்கள் செயல் வேகத்தையும் தானாக அதிகரிக்கும்.

4. எந்த கூட்டத்திலும் அடுத்தவர்கள் பேசட்டும் என்று காத்திருக்காதீர்கள். அங்கே கேட்கிற முதல் குரல் உங்களுடையதாகட்டும்.

5. எந்நேரமும் உதடுகளில் ஒரு புன்னகையை வைத்திருங்கள். அது தருகிற தன்னம்பிக்கை வேறு எங்கேயும் கிடைக்காது.


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

CAN I TRUST YOU ??


Dear Friend,

I do hope my email meets you well, I am Major Likens Dewey, a U.S. Army Currently at Afghanistan for peace keeping. I have summed up courage to contact you.

I am seeking your kind assistance to receive the sum of ( $ 10.5 million U.s.dollars ) Ten million, five hundred united states dollars on my behalf., as far as I can be assured that my share will be safe in your care until I complete my service here.

The question is can I trust you? Am really in need of a good partner someone i can trust to actualize this venture. The money is from oil proceeds and legal. But am transferring it via the safe passage way of a diplomatic courier without any risk or any string attached. If you are agreeable get yourself a deal and contact me on my email address: majorl-dewey@qq.com,

Once you receive the funds, keep low social profile and take an awesome reward of 30% and custody my share for further evaluation on whether you are good enough in assessment to invest my share when I review your business proposal. Am seek your confidentiality in this business transaction and await your response as I wish to furnish you with more comprehensive details and what is required of you.

I await your urgent reply.

Yours Buddy,
Major Likens Dewey
Camp MXP-512 Third Infantry Division Unit(T.I.D.U), Kabul Afghanistan. Contact Email address: Major_dewey@qq.com


This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active. http://www.avast.com