‘பான் கார்டு’ பெற புதிய நடைமுறை வருமான வர ித்துறை அறிவிப்பு


‘பான் கார்டு’ பெற புதிய நடைமுறை வருமான வரித்துறை அறிவிப்பு

‘பான் கார்டு’ வழங்கக்கோரி விண்ணப்பிப்பதற்கான புதிய நடைமுறைகளை வருமான வரித்துறையின் கீழ் செயல்படுகிற மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, பான் கார்டு கேட்டு அதற்கான மையங்களில் விண்ணப்பிக்கிறவர்கள், விண்ணப்பத்துடன் அடையாள ஆவணம், முகவரி, பிறந்த தேதி ஆவணங்களை இணைத்திருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்களால் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் ஆவணங்களுடன், அசல் ஆவணங்களும் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒப்பிட்டு சரி பார்த்து விட்டு அசல் ஆவணங்கள் உடன் திருப்பி வழங்கப்படும்.புதிதாக பான் கார்டு வழங்கக்கோரி விண்ணப்பிப்பவர்கள் அதற்காக ரூ.105 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இதில் அனைத்து வரிகளும் அடக்கம்.

வரி ஏய்ப்பு செய்வதற்காகவும், பினாமி சொத்துக்களை வாங்கவும், விற்கவும் பலர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பான் கார்டுகள் வைத்திருப்பதாக கண்டறியப்பட்டு, எதிர்காலத்தில் இதைத் தவிர்க்கும் விதத்தில் இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

The Health Benefits of Coconut Water


The Health Benefits of Coconut Water

Coconut water was used as a “universal donor”, making it identical to human blood plasma. It was used in the Pacific War to save thousands of lives through Coconut IV’s, and emergency plasma transfusions.

Surprisingly, Coconut water is more nutritious than whole milk. Its crammed with Natural Sugars, Salts, and Vitamins to block out fatigue.

Coconut water could potentially be the greatest energy drink in the world, to top it off, it’s all-natural. Coconut water contains more potassium than the majority of energy drinks. The chloride it holds is at 118g, and it’s natural sugars extent to about 5mg.

Most importantly, coconut water contains less sodium than any other energy drink.

The Health Benefits of Coconut Water Coconut water was used as a “universal donor”, making it identical to human blood plasma. It was used in the Pacific War to save thousands of lives through Coconut IV’s, and emergency plasma transfusions. Surprisingly, Coconut water is more nutritious than whole milk. Its crammed with Natural Sugars, Salts, and Vitamins to block out fatigue. Coconut water could potentially be the greatest energy drink in the world, to top it off, it’s all-natural. Coconut water contains more potassium than the majority of energy drinks. The chloride it holds is at 118g, and it’s natural sugars extent to about 5mg. Most importantly, coconut water contains less sodium than any other energy drink.


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Kejriwal Jokes


Kejriwal jokes

1. Kejriwal is so honest he refuses to have a false ceiling

2. Kejriwal is so honest he wears a helmet while driving his car

3. Kejriwal is so honest that lie detectors are tested by him

4. Kejriwal is so honest he doesn’t wear underwear coz it has VIP
written over it.

5. Kejriwal is so honest that he doesn’t have any LIC policy because
honesty is the best policy.

6. Kejriwal is so honest he actually calls a policeman to scare his
small kid, when he doesn’t eat.

7. Kejriwal is so honest he wants to make Sunny Leone the spokesperson
of AAP because she has nothing to hide.

8. Kejriwal is so honest that when Raja Harishchandra was a kid, his
father used to tell him stories about Arvind Kejriwal.

9. Kejriwal is so honest that the church confesses to him.

AMEN.


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

DECADE OF DEMONISING MAJORITY COMMUNITY


DECADE OF DEMONISING MAJORITY COMMUNITY

Tuesday, 21 January 2014 | A Surya Prakash | in Edit
1
2
3
4
5

site_like.png15
font_inc.jpgfont_dec.jpgpioneer_print.pngpioneer_email.png

From ignoring the kar sevaks burnt alive at Godhra to pushing the communal violence Bill that blames the the Hindus for all riots, the UPA has sought to tear India’s secular fabric for the sake of a handful of votes

The United Progressive Alliance came to power in 2004. Ever since it stepped into office, it has been on a minority-appeasement spree. It set up the Sachar Committee, which went so far as to demand a communal census of the Indian armed forces. Then came the Ranganath Mishra Commission and attempts to create communal quotas in universities and jobs. There was also the fraudulent attempt to demonise the Hindu kar sevaks who were burnt alive by a Muslim mob in Godhra. The UPA appointed a commission of inquiry which came to the most preposterous conclusions in this case.

In short, the policy of minority appeasement vigorously pursued by the Government headed by the first non-Hindu Prime Minister of India and controlled by other non-Hindu players has now degenerated into an anti-Hindu policy. Since the de facto and de jure Prime Ministers have enjoyed unbridled power for almost 10 years, they have decided to brazenly display their anti-Hindu stance. Hence their determination to pursue the Bill dealing with communal violence and loaded with anti-Hindu features. Their recent attempt to push this through in the Winter Session of Parliament has another reason. They believe minority appeasement is paying rich electoral dividends for the party. For example, in the recent election to the Delhi Assembly, the Congress won eight seats. Five of these seats came from Muslim-dominated constituencies and in its eight-member legislature party, it has five MLAs from minority communities, four of them Muslims. This is the first minority-dominated Congress legislature party in any State after independence, and both Ms Sonia Gandhi and Mr Manmohan Singh must be thrilled at the success of their policies.

Apart from electoral evidence, we now have the testimony of persons who have held key positions within the UPA Government to prove that this Government’s minority-appeasement policies have acquired a reckless character. The most damning indictment of this Government has come from Mr RK Singh, who worked as Union Home Secretary until last June. He has said that the UPA had compromised national security because of its vote-bank politics. Although these remarks of were denounced by Congress leaders, Union Minister for Home Affairs Sushil Kumar Shinde has virtually confirmed this himself a few days ago by saying that State Governments must be careful while arresting members of minority communities for criminal offences. He told the media that he was writing to all State Governments and asking them to examine whether members of minority communities were being illegally detained. This blatantly unconstitutional and communal remarks of the Union Home Minister substantially corroborate the accusation made by the former Home Secretary that the UPA was compromising national security. Even more shocking is his allegation that Mr Shinde did not want a businessman close to Dawood Ibrahim to be interrogated in the IPL betting case. All this goes to prove that national security, internal security and rule of law stand gravely compromised so long as the UPA remains in office.

The final assault on the majority community by this Government comes in the form of the controversial Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill. Though it is supposedly a Bill to prevent communal violence, the central theme of the Bill is to demonise Hindus and look at the conduct of officials and State Governments with utmost suspicion while creating a halo around the Union Government. But what is to be done if the Union Government itself becomes the promoter of pogroms against minorities, like it did against Sikhs when Rajiv Gandhi was Prime Minister? The absurdity is that the Bill does not address such a situation even though close to 3,000 Sikhs were butchered by Congress goons in Delhi and other northern cities after Indira Gandhi’s assassination on October 31, 1984. As a result, all that this dangerous and divisive Bill does is to promote friction between the Hindu majority and other religious minorities and provide legitimacy and legislative sanctity to the perceived victimhood of Muslims.

The original draft of this Bill, produced by the Sonia Gandhi-led National Advisory Council, was an absolute horror because it specifically targeted the Hindu majority and said only members of the minority community would be perceived to be victims. Thus, for example, if this law existed in 2002 when a Muslim mob surrounded a train at Godhra and burnt alive 59 Hindu kar sevaks, the Hindu victims would have no recourse to legal remedies under this law. On the other hand, the perpetrators of this barbaric act would probably get relief under this Bill’s provisions!

The Sonia Gandhi-draft evoked protests from various quarters and from many States. Several Chief Ministers protested and said the Bill was unacceptable because it violated the federal features of the Constitution and undermined the powers of the States in regard to handling law and order.

After lying low for some time, the UPA, on Ms Gandhi’s goading, resurrected the Bill after making some cosmetic changes. However, the core objections still remain because the mischievous intent of the NAC to target the majority is by and large intact. The Bill aims to make minorities the ‘victims’ and the Hindu majority the villians in any communal conflict. This is the central idea of the Bill and it remains unchanged.

Many provisions in the Bill are not only unconstitutional but irresponsible and partisan. Clearly, the intentions of the Government and Congress are suspect. Should the UPA be ousted from power in May, the new Government should hold an inquiry and prosecute the draftsmen for drafting a law that has the potential to tear the secular fabric of India.

Further, apart from generating communal strife and pitting religious minorities against the majority in every State and Union Territory, the Bill incorporates some extremely dangerous provisions which seek to re-impose the dadagiri of the Centre on the States and even promote insubordination in the administration in the States. There is also an attempt to introduce some mischievous provisions to classify crimes on communal lines. That is why Mr Narendra Modi has said it is ill-conceived, poorly drafted and a recipe for disaster. Several other Chief Ministers are also opposed to this Bill for the same reason. Those who wish to preserve communal harmony and the rights of the States must prevent the UPA from carrying out its final assault on the majority community before it is thrown out of office by the people this year.

http://www.dailypioneer.com/columnists/edit/decade-of-demonising-majority-community.html


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

புதிதாக திருமணம் ஆன ஆண்கள் சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள்!


vidhai2virutcham-விதை2விருட்சம்

புதிதாக திருமணம் ஆன ஆண்கள் சில வகையான உணவு களை சில காலம்  தவிர் த்து விடுவது நல்ல‍து. காரணம் கீழ்க்காணும் உணவுக ளை அவர்கள் உட்கொள்ளும் பொருட் டு அவர்களின் பாலியல் உணர்வினை சிதைத்து வீரியத்தையும் குறைத்து விடும்.

ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு தேவையான புரதம், கார்போ ஹை டிரேட், கொழுப்பு, வைட்ட மின்கள், தாதுப்பொருட்கள் செறி ந்த உணவுகளை

View original post 240 more words

interview of poor Rahul Gandhi


Please see the interview of poor Rahul Gandhi. He had been given some questions and had mugged up some answers and for every question asked , he was having the same answer. When asked about his opinion on Modi and Gujarat riots or why he is shying away from a direct contest with Modi etc., he was saying again and again they were empowering people in the country, empowering women, about RTI etc. Please see the interview at the link below and Judge for yourself whether this dude has ‘heart’ or brains at all , leave alone ‘in the right place’, as Arnab Goswami said later. My conviction that this dude is not fit enough to head a panchayat is strengthened.


http://www.timesnow.tv/videoshow/4446831.cms

Frankly Speaking with Rahul Gandhi – 1-Frankly Speaking-Weekend Shows -TIMESNOW.tv – Latest…
timesnow.tv
TIMES NOW is a Leading 24-hour English News channel that provides international news, business news, breaking news, world news, news, current news,sports news, entertainment news


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

अगर आपको नींद नहीं आती है तो अपनाएं ये उपाय


अगर आपको नींद नहीं आती है तो अपनाएं ये उपाय

क्या आपको रात में नींद ठीक से नहीं आती? या फिर एक बार नींद खुल जाने के बाद दोबारा नींद ही नहीं आती? कहते हैं मेहनत करने के बाद नींद अच्छी आती है लेकिन बदलती जीवनशैली में भागदौड़ और तनाव भरी दिनचर्या के बाद भी कई बार हमें नींद नहीं आने की शिकायत होती है फिर भी हम इसकी अनदेखी करते हैं। कई बार नींद न आने की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि यह हमारी मानसिक सेहत को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अगर आप भी नींद से संबंधित ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये उपाय जरूर अपनाएं।

समय निर्धारित करें
भले ही आपका रुटीन कितना भी व्यस्त क्यों न हो लेकिन अच्छी नींद आए इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने सोने का एक समय तय करें। इससे आपके शरीर के सोने और उठने का चक्र संतुलित हो जाता है। शुरुआत में भले ही आपको थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन नियमित रूप से एक निर्धारित समय पर अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो यह आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा।

बेडरूम साफ रखें
अच्छी नींद और सुकून के बीच बहुत गहरा संबंध है। अगर आपके सोने का कमरा स्वच्छ होगा तो मन शांत रहेगा और नींद आसानी से आएगी। गहरी नींद के लिए आप बेडरूम में हल्का इंस्ट्रयूमेंटल म्यूजिक भी चला सकते हैं जिससे मानसिक शांति मिलेगी और नींद जल्दी आएगी।

इनसे बरतें दूरी
दिन भर काम करने के बाद अगर आप अपने आराम के क्षणों में भी कंप्यूटर या टीवी से चिपके रहते हैं तो इनसे थोड़ी दूरी बना लें। कम से कम सोने के पहले कंप्यूटर पर काम करने से तो परहेज करना शुरू ही कर दें। इसके अलावा, चाय और कॉफी जैसे पेय भी रात में न लें। बहुत अधिक मसालेदार और हैवी भोजन रात में करें।

फायदेमंद डाइट
सोने से पहले एक ग्लास गर्म दूध लें। अनिद्रा से छुटकारे के लिए यह नुस्खा बहुत कारगर है। इसके अलावा, आप चेरी, खसखस, मेवे आदि का भी सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार भी इस दिशा में कारगर है। आयुर्वेद बबूने के सूखे फूल (कैमोमाइल फ्लॉवर), लैवेंडर आदि के उपयोग की सलाह देता है, लेकिन इसके लिए पहले चिकित्सक से परामर्श लें। सोने से पहले ढेर सारा पानी पीएं।

तलवे की मसाज
सोने से पहले हाथ-पैर साफ करें और फिर अपने तलवों की मसाज करें। इससे शरीर का रक्त प्रवाह सही रहता है और थकान दूर होती है। अच्छी नींद के लिए रोज सोने से पहले इस मसाज से आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी।

योग भी मददगार
वैसे तो सेहतमंद शरीर के लिए योग और व्यायाम कारगर माना ही जाता है पर कुछ ऐसे भी योग हैं जिन्हें करने से नींद अच्छी आती है। जैसे शवासन, वज्रासन, भ्रामरी प्राणायम आदि। इन्हें नियमित रूप से करने से अनिद्रा की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा और थकान पूरी तरह दूर होगी।

अगर आपको नींद नहीं आती है तो अपनाएं ये उपाय क्या आपको रात में नींद ठीक से नहीं आती? या फिर एक बार नींद खुल जाने के बाद दोबारा नींद ही नहीं आती? कहते हैं मेहनत करने के बाद नींद अच्छी आती है लेकिन बदलती जीवनशैली में भागदौड़ और तनाव भरी दिनचर्या के बाद भी कई बार हमें नींद नहीं आने की शिकायत होती है फिर भी हम इसकी अनदेखी करते हैं। कई बार नींद न आने की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि यह हमारी मानसिक सेहत को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अगर आप भी नींद से संबंधित ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये उपाय जरूर अपनाएं। समय निर्धारित करें भले ही आपका रुटीन कितना भी व्यस्त क्यों न हो लेकिन अच्छी नींद आए इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने सोने का एक समय तय करें। इससे आपके शरीर के सोने और उठने का चक्र संतुलित हो जाता है। शुरुआत में भले ही आपको थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन नियमित रूप से एक निर्धारित समय पर अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो यह आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। बेडरूम साफ रखें अच्छी नींद और सुकून के बीच बहुत गहरा संबंध है। अगर आपके सोने का कमरा स्वच्छ होगा तो मन शांत रहेगा और नींद आसानी से आएगी। गहरी नींद के लिए आप बेडरूम में हल्का इंस्ट्रयूमेंटल म्यूजिक भी चला सकते हैं जिससे मानसिक शांति मिलेगी और नींद जल्दी आएगी। इनसे बरतें दूरी दिन भर काम करने के बाद अगर आप अपने आराम के क्षणों में भी कंप्यूटर या टीवी से चिपके रहते हैं तो इनसे थोड़ी दूरी बना लें। कम से कम सोने के पहले कंप्यूटर पर काम करने से तो परहेज करना शुरू ही कर दें। इसके अलावा, चाय और कॉफी जैसे पेय भी रात में न लें। बहुत अधिक मसालेदार और हैवी भोजन रात में करें। फायदेमंद डाइट सोने से पहले एक ग्लास गर्म दूध लें। अनिद्रा से छुटकारे के लिए यह नुस्खा बहुत कारगर है। इसके अलावा, आप चेरी, खसखस, मेवे आदि का भी सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार भी इस दिशा में कारगर है। आयुर्वेद बबूने के सूखे फूल (कैमोमाइल फ्लॉवर), लैवेंडर आदि के उपयोग की सलाह देता है, लेकिन इसके लिए पहले चिकित्सक से परामर्श लें। सोने से पहले ढेर सारा पानी पीएं। तलवे की मसाज सोने से पहले हाथ-पैर साफ करें और फिर अपने तलवों की मसाज करें। इससे शरीर का रक्त प्रवाह सही रहता है और थकान दूर होती है। अच्छी नींद के लिए रोज सोने से पहले इस मसाज से आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। योग भी मददगार वैसे तो सेहतमंद शरीर के लिए योग और व्यायाम कारगर माना ही जाता है पर कुछ ऐसे भी योग हैं जिन्हें करने से नींद अच्छी आती है। जैसे शवासन, वज्रासन, भ्रामरी प्राणायम आदि। इन्हें नियमित रूप से करने से अनिद्रा की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा और थकान पूरी तरह दूर होगी।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE